Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
POWERPOİNT SUNUM    İLKELERİ  Bir Powerpoint sunumunuoluştururken aşağıdaki noktalaradikkat edilmelidir.  Powerpoint’...
POWERPOİNT SUNUM İLKELERİ    İkinci slayt, içindekiler  sayfasına benzetilebilir. Burada  üzerinde durulacak konu ba...
POWERPOİNT SUNUM İLKELERİ    Üçüncü slayt, giriş bölümü gibi düşünülebilir. Burada çalışmanın amacı kısaca açıklanır.
POWERPOİNT SUNUM İLKELERİ    Amacın açıklanmasından sonra ikinci slaytta belirtilen konu başlıkları hakkında daha ay...
POWERPOİNT SUNUM İLKELERİ     Bu yeni slaytlarda alt başlıklarla ilgili çok temel bilgi maddeler halinde verilir.  ...
POWERPOİNT SUNUM İLKELERİ    Daha sonra çalışmanın gelişme bölümüne geçilir. Burada işlenecek konu başlıkları ile il...
POWERPOİNT SUNUM İLKELERİ     Her alt başlık için yeni bir  slayt oluşturulması idealdir. Bu  yeni slaytlarda alt ba...
POWERPOİNT SUNUM İLKELERİ    Bu kısmın konu ile ilgili görsel  materyallerle (resim, grafik,  animasyon, harita vb.) ...
POWERPOİNT SUNUM İLKELERİ    Slayt sayısı sunum süresine göre ayarlanmalıdır. Örneğin; kırk beş dakikalık bir sunum ...
POWERPOİNT SUNUM İLKELERİ    Sunumun sonuç bölümünde slaytlar tamamlandıktan sonra konuyu özetleyen bir slayt hazırla...
POWERPOİNT SUNUM İLKELERİ    Sonuç slaytı da gösterildikten sonra kaynakçayı (bibliyografya) içeren slayt gösterilir. B...
POWERPOİNT SUNUM İLKELERİ    Bu tür bir sunumun bir teşekkür  slaytı ile kapatılması, izleyiciler  üzerinde olumlu e...
POWERPOİNT SUNUM İLKELERİ   Slaytlarda kullanılan renklerin uyumlu olmasına ve gözü yormamasına dikkat edilmelidir. Zem...
POWERPOİNT SUNUM İLKELERİ    Slaytların izleyiciler tarafından rahatlıkla okunabilmesi için yazı boyutunun (Punto) ayar...
POWERPOİNT SUNUM İLKELERİ    Slaytlarda kullanılan yazı tipinin de izleyicilerin gözlerini yormaması için okunaklı o...
POWERPOİNT SUNUM İLKELERİ    Slaytlar arasında resim varsa,  resmi gösterirken arka planda ses  unsuru (Ör. Müzik gi...
POWERPOİNT SUNUM İLKELERİ    Sunumlarda dilbilgisi hatası içermemesi için gerekli kontroller yapılmalıdır. Yaklaşık o...
POWERPOİNT SUNUM İLKELERİ   İzleyicilerin, hem sunumu daha kolay izleyebilmeleri hem de gerektiğinde not alabilmeleri i...
POWERPOİNT SUNUM İLKELERİ    Yeterli sayıda çıktı hazırlamak için olası izleyici sayısı hakkında önceden bilgi edinmeye...
POWERPOİNT SUNUM İLKELERİ   Powerpoint sunumlarında dikkat edilmesi gereken önemli noktalardan bir tanesi de yazılı son...
POWERPOİNT SUNUM İLKELERİ    Powerpoint slaytlarında aktarılmak istenen bilgi, maddeler halinde özetlenir. Bu maddel...
POWERPOİNT SUNUM İLKELERİ   Üzerinde konuşulan maddeye dikkatçekmek için sadece o madde gösterilebilir.Bunun için Powerp...
POWERPOİNT SUNUM İLKELERİ   Çalışma tamamlandığında bir deneme yaparak, sunumun kaç dakika sürdüğü, vurgulanmak istenen...
POWERPOİNT SUNUM İLKELERİ   Sunumdan önce, sunum dosyasından bir yedek kopya edinilerek ve sunum için kullanılacak araç...
POWERPOINT SUNUMİLKELERİNİ İZLEDİNİZ.TEŞEKKÜRLER.
HAZIRLAYANLAR  Eğitici Bilgisayar Formatör Öğretmenleriİntel Gelecek İçin Eğitim Kitabı Revizyon Grubu         ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Power point sunum_ilkeleri

 • Be the first to comment

Power point sunum_ilkeleri

 1. 1. POWERPOİNT SUNUM İLKELERİ Bir Powerpoint sunumunuoluştururken aşağıdaki noktalaradikkat edilmelidir. Powerpoint’in slaytlardan oluşur.Sunumun ilk slaytı kapak sayfasınabenzetilebilir. Burada konu başlığı vehazırlayan(lar)a ait bilgiye yer verilir.
 2. 2. POWERPOİNT SUNUM İLKELERİ İkinci slayt, içindekiler sayfasına benzetilebilir. Burada üzerinde durulacak konu başlıkları maddeler halinde kısaca belirtilir.
 3. 3. POWERPOİNT SUNUM İLKELERİ Üçüncü slayt, giriş bölümü gibi düşünülebilir. Burada çalışmanın amacı kısaca açıklanır.
 4. 4. POWERPOİNT SUNUM İLKELERİ Amacın açıklanmasından sonra ikinci slaytta belirtilen konu başlıkları hakkında daha ayrıntılı bilgi verilir. Her alt başlık için yeni bir slayt oluşturulması idealdir.
 5. 5. POWERPOİNT SUNUM İLKELERİ Bu yeni slaytlarda alt başlıklarla ilgili çok temel bilgi maddeler halinde verilir. Ancak her madde sözlü sunum sırasında açıklanır.
 6. 6. POWERPOİNT SUNUM İLKELERİ Daha sonra çalışmanın gelişme bölümüne geçilir. Burada işlenecek konu başlıkları ile ilgili ayrıntılı bilgi verilir.
 7. 7. POWERPOİNT SUNUM İLKELERİ Her alt başlık için yeni bir slayt oluşturulması idealdir. Bu yeni slaytlarda alt başlıklarla ilgili çok temel bilgi maddeler halinde verilir.
 8. 8. POWERPOİNT SUNUM İLKELERİ Bu kısmın konu ile ilgili görsel materyallerle (resim, grafik, animasyon, harita vb.) desteklenmesi metinlere efekt konulması sözlü sunumun etkisini artırır. NOT: Başlıklara efekt koymayınız.
 9. 9. POWERPOİNT SUNUM İLKELERİ Slayt sayısı sunum süresine göre ayarlanmalıdır. Örneğin; kırk beş dakikalık bir sunum için en az 15, en çok 30 slayt uygun olacaktır.
 10. 10. POWERPOİNT SUNUM İLKELERİ Sunumun sonuç bölümünde slaytlar tamamlandıktan sonra konuyu özetleyen bir slayt hazırlanması, konunun toparlanması için hem izleyici hem de konuşmacı açısından son derece yararlıdır.
 11. 11. POWERPOİNT SUNUM İLKELERİ Sonuç slaytı da gösterildikten sonra kaynakçayı (bibliyografya) içeren slayt gösterilir. Bu slayt, yaptığımız çalışmanın ciddiyeti ve güvenirliği hakkında bilgi vereceği gibi konu hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyecek izleyiciler üzerinde olumlu etki bırakacaktır.
 12. 12. POWERPOİNT SUNUM İLKELERİ Bu tür bir sunumun bir teşekkür slaytı ile kapatılması, izleyiciler üzerinde olumlu etki bırakacaktır.
 13. 13. POWERPOİNT SUNUM İLKELERİ Slaytlarda kullanılan renklerin uyumlu olmasına ve gözü yormamasına dikkat edilmelidir. Zemin rengi ile yazı renginin birbirine zıt olan (siyah – beyaz, lacivert – açık mavi gibi) tonlardan seçilmesi gerekir.
 14. 14. POWERPOİNT SUNUM İLKELERİ Slaytların izleyiciler tarafından rahatlıkla okunabilmesi için yazı boyutunun (Punto) ayarlanması gerekir. Örneğin, başlıklar için 44 boyut, maddeler için 32 boyut, metin için ise 28-20 boyut uygun olarak düşünülebilir.
 15. 15. POWERPOİNT SUNUM İLKELERİ Slaytlarda kullanılan yazı tipinin de izleyicilerin gözlerini yormaması için okunaklı olması gerekir. Bu nedenle kitaplarda kullanılanlar en uygun yazı tipleridir.
 16. 16. POWERPOİNT SUNUM İLKELERİ Slaytlar arasında resim varsa, resmi gösterirken arka planda ses unsuru (Ör. Müzik gibi) da kullanılabilir.
 17. 17. POWERPOİNT SUNUM İLKELERİ Sunumlarda dilbilgisi hatası içermemesi için gerekli kontroller yapılmalıdır. Yaklaşık olarak her slaytta 6 satır ve her satırda 6 kelime olmasına dikkat ediniz. (1 eksik, 1 fazlası olabilir.)
 18. 18. POWERPOİNT SUNUM İLKELERİ İzleyicilerin, hem sunumu daha kolay izleyebilmeleri hem de gerektiğinde not alabilmeleri için powerpoint slaytlarından oluşan çıktılar dağıtılabilir. Bu amaçla powerpoint’in farklı sayıda (2, 3, 6 gibi) slaytı bir sayfaya basmaya yarayan olanaklarından yararlanılabilir.
 19. 19. POWERPOİNT SUNUM İLKELERİ Yeterli sayıda çıktı hazırlamak için olası izleyici sayısı hakkında önceden bilgi edinmeye çalışmak faydalı olacaktır.
 20. 20. POWERPOİNT SUNUM İLKELERİ Powerpoint sunumlarında dikkat edilmesi gereken önemli noktalardan bir tanesi de yazılı sonuç bilgilerinin slaytlara aynen aktarılmasıdır.
 21. 21. POWERPOİNT SUNUM İLKELERİ Powerpoint slaytlarında aktarılmak istenen bilgi, maddeler halinde özetlenir. Bu maddeler, sözlü olarak sunum sırasında açıklanır.
 22. 22. POWERPOİNT SUNUM İLKELERİ Üzerinde konuşulan maddeye dikkatçekmek için sadece o madde gösterilebilir.Bunun için Powerpoint’in animasyonözelliğinden yararlanılabilir.
 23. 23. POWERPOİNT SUNUM İLKELERİ Çalışma tamamlandığında bir deneme yaparak, sunumun kaç dakika sürdüğü, vurgulanmak istenen her noktanın slaytta yer alıp almadığı, yani slaytların tam olup olmadığı kontrol edilmelidir.
 24. 24. POWERPOİNT SUNUM İLKELERİ Sunumdan önce, sunum dosyasından bir yedek kopya edinilerek ve sunum için kullanılacak araçlar kontrol edilerek sunum sırasında çıkabilecek aksilikler engellenebilir.
 25. 25. POWERPOINT SUNUMİLKELERİNİ İZLEDİNİZ.TEŞEKKÜRLER.
 26. 26. HAZIRLAYANLAR Eğitici Bilgisayar Formatör Öğretmenleriİntel Gelecek İçin Eğitim Kitabı Revizyon Grubu M.E.B. - 2005

  Be the first to comment

  Login to see the comments

 • orxanmuxtarli1

  Oct. 4, 2013
 • NezahatKaraCOKUN

  Dec. 11, 2015
 • SadiyeAkc

  Nov. 22, 2020

Views

Total views

155,462

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

37

Actions

Downloads

338

Shares

0

Comments

0

Likes

3

×