Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

AnlatıLacak

anlatılacka

 • Be the first to comment

AnlatıLacak

 1. 1. T.C CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ SÜREKLİ SIVI SABUN ÜRETİM PROSESİ HAZIRLAYAN YAVUZ SELİM KART 2003134031 DERS SORUMLUSU YRD. DOÇ. DR. ÜNSAL AÇIKEL SİVAS-2007
 2. 2. Sabun kelime anlamıyla; " Bir alkalinin yağlı bir madde üzerine etki etmesiyle elde edilen çamaşır yıkamada ve temizlik işlerinde kullanılan ürün " dür. Bir başka ifadeyle, sabunlar, yağ asitlerinin alkali tuzları olup yüzey aktif maddelerin bir şubesini teşkil etmektedir.
 3. 3. Türkiye'de Sabun Üretiminin Durumu Kapasite ve Üretim <ul><li>Sabun sektöründe, Türkiye talebin çok üzerinde üretim kapasitesine sahiptir. Aynı zamanda mevcut kurulu kapasitelerin büyük olması, fakat talebin düşük kalması nedeniyle sektördeki firmalar düşük kapasite ile çalışmak zorunda kalmaktadır. Mevcut kapasite oranlarını arttırmak için dünyadaki gelişmeleri yakından izlemek ve ihracata yönelmek gerekmektedir </li></ul>
 4. 4. <ul><li>Sabun sektörünün toplam kapasitesi 250 bin ton olup, sektörde oldukça fazla firma olmasına rağmen, toplam kurulu kapasitenin yaklaşık % 80 ' ini sekiz büyük firma oluşturmaktadır. </li></ul>
 5. 5. <ul><li>Çeşitli Ülkelerin Sabun İhracatları 1992-1994 arası yıllarında </li></ul>
 6. 6. Sabunda iki kısım bulunur. Hidrofob kısım Düz ya da dallanmış alifatik bir hidrokarbon zinciri, veya alifatik aromatik bir bakiye, ki burada doymamış bağ ve hetero atom da bulunabilir. Yalnız aromatik hidrofob kısım nadirdir. Hidrofil kısım Asidik ya da bazik bir grup, suda çözünme özelliği tuz teşkili ile olmaktadır (ionogen) , ya da hidrofil etkisi gösteren, fakat ionogen olmayan gruplar, ki bunlar molekül içinde fazlaca olmalıdır, örneğin: substitüe polialkoller, poli eter grupları: -CH2-O-CH2-O-CH2-O-, karbonamid grupları: -CONH-R1-CONH-R2- gibi.
 7. 7. Yıkama olayı <ul><li>Yıkama olayı, başlıca fiziksel bir olaydır. Bu olaya sudan başka üç ayrı madde katılır: </li></ul><ul><li>1) Temizlenecek olan madde </li></ul><ul><li>2) Temizleyici madde; bu madde deterjan veya sabundur. </li></ul><ul><li>3) Kirler </li></ul>
 8. 8. Sıvı Sabunlar <ul><li>Sıvı sabunlar, soğuk suda çözünmeleri ve kolayca kullanılmaları bakımından evlerde ve sanayide kullanılırlar.Bileşiminde %36 oranında hindistan cevizi yağından yapılmış potas sabunu bulunan sulu çözelti, sıvı sabun adını almıştır.Tıpta ameliyatlarda 1/5 oranında seyreltilerek kullanılır. Sıvı sabunlar, saydam, tortusuz ve akıcı olmalıdır. </li></ul>
 9. 9. <ul><li>Sıvı sabun üretiminde, koko yağı, hurma çekirdeği yağı ve hint yağı kullanılır. Sıvı sabun üretiminde kullanılan suyun sert olmaması veya destile su olması tercih edilir.Sabunu sıvı halde tutmak veya jelatinleşmeyi önlemek için mayileştirici alkol, potasyum karbonat, potasyum klorür ve amonyum tuzları kullanılır. </li></ul>
 10. 10. <ul><li>İlave edilen alkol ve gliserin miktarı,sabunun %5’inden fazla olursa köpürmeyi önler.%1-3 şeker soğukta bile bulanıklaşmayı önler.Hem hidrolizi önlemeye hem de yıkama tesirini yükseltmeye yardım ettiği için potasyum karbonat katılması, yukarıda sayılan diğer maddelere tercih edilir. </li></ul>
 11. 11. Sabun Üretimi <ul><li>Sabun üretiminde, iki temel proses vardır. Bu yöntemler, yağların kestiklerle sabuniaştırılması ve yağ asitlerinin nötralizasyonu prosesleridir. </li></ul>
 12. 12. Yağların Kestiklerle Sabunlaştırılması <ul><li>Kostiklerle yağların sabunlaştınlması sıcakta veya düşük temperatürde yapılmaktadır. Bu prosesin genel reaksiyonu şu şekilde yazılır: </li></ul><ul><li>(RCOO)3C3H5 + 3NaOH > 3NaOH + C3H5 (OH)3 </li></ul>
 13. 13. Yağ Asitlerinin Nötratizasyonu ile Sabunlaştırma <ul><li>Modern tesislerde yağ asidi ve yağ ayrı ayrı ısıtıldıktan sonra bir dispersiyon makinasında hızla dispersiyon oluşumu ile birlikte reaksiyon süratle gerçekleştirilir. </li></ul>
 14. 14. Sabun katkı maddeleri <ul><li>1) Tinopal: Optik beyazlatıcıdır. </li></ul><ul><li>2) Titiondioksit: Sabunun rengim açmak için kullanılan maddedir. </li></ul><ul><li>3) Blaukit: Sabun hamurunun pişirilmesi sırasında renginin açılması için kullanılır. </li></ul><ul><li>4) EDTA: Metal katyonlarının kompleks oluşturacak şekilde bağlanmasını sağlar. </li></ul><ul><li>5) Cosemin: Sabunun bozulmasını önleyen etkin bir antioksidandır. </li></ul><ul><li>6) Sapanox: Cosemin benzeridir. Aynı özellikleri göstermektedir. </li></ul><ul><li>7) Eutond G: Cildin kurumasını önler. Sabunu plastifıe eder ve dış yüzey parlaklığı verir. </li></ul><ul><li>Çatlamayı önler ve sabunu iyi köpürtür. </li></ul><ul><li>8) Komperland KD: Köpükte stabilite sağlar. Parfümü tespit eder, cildin kurumasını önler ve </li></ul><ul><li>köpük yapısına etki eder. </li></ul><ul><li>9) Lanolin: Cilde yumuşaklık verir ve kurumasını önler. </li></ul>
 15. 15. <ul><li>10) Vazelin: Cilde yumuşaklık verir ve kurumasını önler. </li></ul><ul><li>11) Kükürt: Dezenfektan özellik gösterir. </li></ul><ul><li>12) CMC: Sabunun yüzey aktif özelliğini daha da arttırmak için yüzey aktif olmayan CMC eklenir. </li></ul><ul><li>CMC' nin lifteki kirleri taşıma ve absorblama özelliği vardır. </li></ul><ul><li>13)Kalgon: Ca ve Mg iyonlarını bağlayarak su yumuşatma ajanı olarak kullanılır. Kirlerin liflere yapışmamasını sağlar. </li></ul><ul><li>14)TurpinoI SL: Antioksidandır. Ağır metal kalyonlarım bağlar. Sabun hamuruna katılır. </li></ul><ul><li>15) Alüminyum sülfat: Gliserin fabrikasında lessiv sularını temizlemek için kullanılır. </li></ul><ul><li>16) Lusidol: Renk açmak için (prina yağlarının yeşilliğini açmak için) kullanılır. </li></ul><ul><li>17) Stabilon: Sabun hamurunda bozulmayı ve kokuşmayı önler. </li></ul><ul><li>18) Tonsil: Don yağlarının rengini açmak için kullanılan ağartma toprağıdır </li></ul><ul><li>19)TTN: Yerli ağartma toprağıdır. </li></ul><ul><li>20) Hipoklorik asit: Kullanılan lessiv sularının deporasyon işleminde kullanılır. </li></ul><ul><li>21) Fosforik asit: Çiçek asiti ve prina yağlarının ağartılmasında kullanılır. </li></ul><ul><li>22) Sodyum klorit: Yağın beyazlatılmasında kullanılır. </li></ul>
 16. 16. 2.SÜREKLİ SIVI SABUN ÜRETİM PROSESİ
 17. 17. Sıvı Sabun Üretim Akım Şeması
 18. 18. Sistemde üretilen miktar <ul><li>Sistemde 50000 kg/ay sıvı sabun üretimi yapılmaktadır. </li></ul><ul><li>Sisteme 18080.1 kg/ay miktar sıcak su beslenmekte. </li></ul><ul><li>72320.7 kg/ay miktar yağ besleniyor. </li></ul>
 19. 19. Sistemde Harcanan Enerji <ul><li>Sistemde toplam harcanan enerji 500 kw </li></ul><ul><li>Aylık kullanılan miktardır. </li></ul><ul><li>Isı değiştiriciler </li></ul><ul><li>Hidrolizör </li></ul><ul><li>Flash Tank </li></ul><ul><li>Vakum Kurutucu </li></ul><ul><li>Vakum Distilasyon </li></ul><ul><li>Kondenser </li></ul><ul><li>Reaktör </li></ul><ul><li>Soğutmalı karıştırıcı </li></ul><ul><li>Yıkama Kolonu </li></ul><ul><li>Santrifüj </li></ul><ul><li>Melanjör </li></ul><ul><li>Pompa </li></ul><ul><li>Yıllık 6000 kw enerji harcanmıştır. </li></ul>
 20. 20. Sistemdeki Makinalar <ul><li>Isı değiştiriciler </li></ul><ul><li>Hidrolizör </li></ul><ul><li>Flash Tank </li></ul><ul><li>Vakum Kurutucu </li></ul><ul><li>Vakum Distilasyon </li></ul><ul><li>Kondenser </li></ul><ul><li>Reaktör </li></ul><ul><li>Soğutmalı karıştırıcı </li></ul><ul><li>Yıkama Kolonu </li></ul><ul><li>Santrifüj </li></ul><ul><li>Melanjör </li></ul><ul><li>Pompa </li></ul>
 21. 21. <ul><li>Toplam Boru Boyu İçin Şema </li></ul>
 22. 22. <ul><li>Şekilden hesaplandığında toplam boru boyumuz = 139 m olarak görülmüştür. </li></ul><ul><li>%10 da pay verirsek uzama ve kısalmalardan dolayı yaklaşık olarak 150 m uzunluğunda boru kullanacağımız gözükür. </li></ul>
 23. 23. Maliyet Hesabı <ul><li>7.EKİPMAN MALİYETLERİNİN TAYİNİ </li></ul><ul><li>Seçilmiş olan ekipmanların cinsine ve sayısına göre her ekipmanın maliyeti tespit edilir. </li></ul><ul><li>Maliyetler dolar üzerinden önceki yıllarda belli olan ekipman fiyatlarının yıllık enflasyon oranı dikkate alınarak hesaplandı. Ayrıca fiyatlar belirlenirken şu kitaplardan yararlanıldı. Bunlar; “Perry’s Chemical Engineer’s Handbook” ve “Plant Design And Economics For Chemical Engineer’s” </li></ul><ul><li>Önceki yıllarda belli olan fiyata göre enflasyon dikkate alınarak fiyat belirlenirken bileşik index formülünden yararlanıldı. Bu formül şu şekildedir; </li></ul><ul><li>F = P.(1+i)ⁿ </li></ul><ul><li>Burada </li></ul><ul><li>F: Bugünkü fiyat </li></ul><ul><li>P: Önceki fiyat </li></ul><ul><li>i: Yıllık faiz oranı </li></ul><ul><li>n: Yıl sayısı </li></ul>
 24. 24. <ul><li>Doların yıllık faiz miktarı yaklaşık yüzde 2.5 ve 3.0 arasında olduğu göz önüne alındığında; ortalama %3.2 alınarak fiyatları belirleyebiliriz. </li></ul><ul><li>Örnek Hesaplama: (pompa hesabı) </li></ul><ul><li>P: 1600 $ </li></ul><ul><li>F = 1600 (1 + 0.032)16 </li></ul><ul><li>F = 2648 $ </li></ul><ul><li>Not: Bulamadıklarımı internetteki adresten hesapladım. </li></ul>
 25. 25. <ul><li>Toplam Maliyet=1161355 $ </li></ul><ul><li>Lang Faktörü ile çarparsak=4215718 $ bulunur. </li></ul>
 26. 26. Amorte Süresi Tayini 4215718 dolar fabrika maliyeti Sıvı sabun kg=3.1 dolar olduğu kabul edilirse ve aylık 50000 kg sabun üretildiği bilindiğine göre Gelir 1812000 dolar(Sabun satımı 1 yıllık gelir) Gider 274000 dolar( 1 Yıllık gider )(İşçi ücretleri ve enerji maliyetiyle hesaplanmış hali) 1538000 dolar yıllık kar elde etmiş oluruz. Buradan amorte süresi 2.7 yıl oda yaklaşık 3 yıla tekabül eder.
 27. 27. <ul><li>KAYNAKLAR </li></ul><ul><li>1. Robert H. Perry, Don W.Grenn, Perry’s Handbook, Mc Graw – Hill (1995) </li></ul><ul><li>2. Max s. Peters, Plant Design and Economics for Chemical Engineers, Mc Graw – Hill (1991) </li></ul><ul><li>3 .Design of Chemical Processes, Prentice – Hall (1998) </li></ul><ul><li>4 .James M. Douglas Kimyasal proseslerin kavramsal tasarımı (2005) </li></ul><ul><li>5 .Othmer, D.F McKetta, J.J. ve Mark, H.F. Kirk-Othmer Encyclopedia of Chemical Technology, (1969) </li></ul><ul><li>6 . Topaloğlu, A Teknik Rapor, Colgate-Palmolive-Hacı Şakir (1994) </li></ul><ul><li>7 .www.forumcumhuriyet.com </li></ul><ul><li>8 .www.kimyamuhendisi.com </li></ul><ul><li>9 .www.kimyaturk.net </li></ul>

×