Vynález nestačí chránit - je třeba jej i využít

621 views

Published on

Presentation from Sympozium Sychrov 2011

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
621
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
8
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Vynález nestačí chránit - je třeba jej i využít

 1. 1. SYMPOZIUMRozvoj lidských zdrojů ve vědě a výzkumu Sychrov 18.-20. května 2011Vynález nestačí chránit… …je třeba jej i využít! Kamil Krč Mendelova univerzita v Brně 1
 2. 2. PřednášejícíKamil Krč, MBA Jihomoravské inovační centrum (JIC): Správce fondů / konzultant Mendelova univerzita v Brně: Interim projektový manažer pro transfer technologií 2
 3. 3. Cíle přednášky1. Lépe si uvědomit souvislosti: a) Jaké náklady a nevýhody přináší patentování b) Jak je možné tyto náklady a nevýhody vyvážit c) Co vše může přinášet komercializace vynálezu2. Získat argumenty ke kolegům a nadřízeným 3
 4. 4. Zajímavé citace• Prof. Jiří Zlatuška; Masarykova univerzita: „Náklady na patent musí zaplatit jeho komerční přínos, nikoli stát (jen pro patentování jako takové).“• Prof. Václav Hořejší; Ústav molekulární genetiky AV: „Patent není něco, co automaticky přináší peníze podle hesla: když budeme mít tolik patentů na hlavu jako Japonsko nebo Německo, budeme dobří jako oni. Ne, je to obráceně: oni jsou tak dobří, a proto mají tolik patentů.“• Prof. Oldřich Jirsák; Elmarco: „Zkušenosti z praxe jsou užitečné pro úspěch v akademické kariéře.“ 4
 5. 5. Ochrana vynálezuA. Utajení (obchodní tajemství)B. Patent (užitný vzor)C. Výroba + rychlé a masivní obsazení trhu Důležité se ptát: PROČ chceme vynález chránit? = CO s ním chceme dále podnikat? 5
 6. 6. Výdaje na patent• Získání patentu v ČR ………………………. cca 20 – 50 tis. Kč (i více)• Udržování patentu (20 let) - jen ČR … cca 169 tis. Kč• Patentová přihláška PCT…………………. cca 130 – 160 tis. Kč• Určení ve vybraných zemích …………… statisíce / miliony Kč…• Náklady na úřední a soudní spory….. statisíce / miliony Kč… 6
 7. 7. Co z toho vyplývá:• Získat patent v ČR je nákladné• Získat patent ve světě je nákladnější• Prosadit svá patentová práva je (někdy) nejnákladnější! 7
 8. 8. Má cenu patentovat?J. Bessen & M. J. Meurer;Patent Failure: How Judges, Bureaucrats, andLawyers Put Innovators at Risk,Princeton University Press, 2008:Analýza evropských i amerických dat vedla k závěru, žeze srovnání nákladů na získávání a udržení patentůoproti přínosům z patentových licencí vyplývácelková společenská ztrátovost fungování celého systému 8
 9. 9. Patent – co přináší; co odnáší• Nevýhody patentování: – Finanční náklady (získání + udržování + vymáhání) – Časové náklady – Starosti se zajištěním informací a partnerů – Informování potenciálních konkurentů / imitátorů• Přínosy patentování: – Ochrana před konkurencí (právní monopol) – Stimul k dostatečnému dopracování vynálezu – Publicita a image (vědecká publicita, marketing, PR) – Vyšší vnímaná hodnota vynálezu u nabyvatele licencí 9
 10. 10. Shrnutí faktů• Získaný patent nepředstavuje absolutní ochranu• Získaný patent není zárukou komerčního úspěchu• Zveřejněným patentem dáváme návod konkurenci• Patent představuje náklady = investice• Investice musí být návratné• Investovat do patentu je rozumné jen v případě, že máme jasný plán dalšího využití = např. komercializace• Úsilí o širší patentovou ochranu je rozumné jen v případě vyšších potenciálních výnosů• Někdy je výhodnější komercializovat bez patentování! 10
 11. 11. Proč usilovat o využití?Patent bez využití je plýtváním: 1. Vynaloženého úsilí vědce / původce 2. Finančních a časových investic do patentování 3. Využitelných zdrojů univerzity / VaV instituce 4. Státních finančních prostředků (RIV) 11
 12. 12. S jakým cílem patentujeme? PATENT JE• 2 základní cílení využití patentu: CÍL A. K formálnímu získání patentu = RIV body B. K ochraně před konkurencí = komercializace PATENT JE• Základní otázka / dilema: PROSTŘEDEK Usilovat o patenty kvůli RIV bodům NEBO kvůli komercializaci? (kvantitu NEBO kvalitu?) 12
 13. 13. S jakým cílem patentujeme? A.: RIV body Výhody Nevýhody1. Efektivní využití stávajícího (neefektivního) 1. Často na úkor jiných potenciálně dosažitelných hodnot systému hodnocení univerzit / VaV institucí a přínosů pro univerzitu / VaV ústav2. Rychlé finanční výsledky 2. Pouze krátkodobý výnosový efekt (jednorázový výnos)3. Relativně jistý zdroj financování 3. Chybí další přidaná hodnota pro univerzitu (mimo finančního výnosu) 4. Nezvyšuje se skutečná hodnota instituce / vědce 5. Nepřispívá k dlouhodobé finanční udržitelnosti B.: Komercializace Výhody Nevýhody1. Dlouhodobý efekt, opakovanost příjmů 1. Delší doba k dosažení prvních významnějších výsledků2. Přispívá k dlouhodobé finanční udržitelnosti 2. Úspěch není u všech projektů jistý3. Teoreticky neomezená výše budoucích 3. Nutnost zavedení nových procesů, postupů a směrnic příjmů 4. Nezkušenost institucí; nevyhnutelnost chyb a rizik4. Zdroj nových podnětů pro výzkum5. Kvalitnější výuka a větší uplatnitelnost absolventů na trhu práce6. Vyšší prestiž instituce 13
 14. 14. Dilema… Přísluší vůbecuniverzitě / VaV instituci KOMERCIALIZACE? 14
 15. 15. Univerzita jako továrna?• Univerzita NENÍ továrna!OBVYKLÉ POSLÁNÍ „TOVÁRNY“:• Definovat zákazníky a zjišťovat jejich potřeby• Vyvíjet a vyrábět výrobky = produkty• Nabízet a prodávat produkty zákazníkům = komercializovat 15
 16. 16. Co je posláním univerzityPRIMÁRNÍ POSLÁNÍ UNIVERZITY: Výuka VýzkumSEKUNDÁRNÍ POSLÁNÍ UNIVERZITY: Šíření znalostí a výsledků mimo univerzitu 1. Publikace a přednášky 2. Transfer technologií (komercializace výsledků VaV) Může komercializace pomáhat naplňovat i primární poslání univerzity? 16
 17. 17. Přínosy komercializace: Vedlejší zdroj financí pro univerzity, fakulty a VaV pracovníkyPOSLÁNÍ – Výuka: Kvalitnější výuka Lepší uplatnitelnost absolventů v praxiPOSLÁNÍ – Výzkum: Ověření výsledků výzkumu v praxi Nové zdroje informací a podnětů pro další výzkum Nové zdroje financí pro výzkumPOSLÁNÍ - Šíření znalostí a výsledků mimo univerzitu: Zvyšování prestiže a kredibility univerzity i jednotlivých vědců 17
 18. 18. Univerzita jako továrna?• Univerzita NENÍ továrna! …ale může s výhodou produkovat (a komercializovat) podobné výstupy = „PRODUKTY“… 18
 19. 19. Co můžeme komercializovat?1. Jaké „produkty“ vznikají na univerzitě?2. Které z těchto produktů je možné nabízet a prodávat = komercializovat? Výsledky vědeckého bádání Výstupy z výuky Schopnosti a znalosti vědeckých pracovníků Technické, vývojové a přístrojové kapacity 19
 20. 20. Formy komercializace vynálezuA. Nabídka a prodej licencí k vynálezu průmysluB. Založení spin-off společnosti + inovační podnikáníC. Zakázkový (kontrahovaný) aplikovaný výzkumD. Vklad nehmotného majetku do projektu ext. partneraE. Vývoj zařízení a využití k poskytování služeb průmyslu 20
 21. 21. Obvyklé námitky proti komercializaci• Hlavním posláním univerzity je výuka / výzkum Ano – a právě úspěšná komercializace může univerzitě pomoci toto poslání naplňovat• Komercializace brání vědci publikovat Nebrání – naopak je někdy možné téma dále rozvinout směrem do zrealizovaných aplikací; jen je třeba respektovat jinou časovou posloupnost• Komercializace mě odvádí od samotného výzkumu Naopak – poznatky a otázky od zákazníků mohou být novými podněty pro navazující nebo související výzkum• Komercializace je pro mě další administrativní zátěží Je úkolem univerzit a institucí správně nastavit procesy a odlehčit vědcům od administrativy• Vědečtí pracovníci nemají čas něco komercializovat Komercializace musí být zajišťována hlavně specialisty; vědci investují jen minimum času• Za práci na komercializaci nedostanu adekvátní odměnu Opět je úkolem univerzit a institucí zavést dostatečně motivující odměňování původců 21
 22. 22. Závěry:Patentovat (chránit IPR)?…ANO, ale:1. Orientovat se na výzkumné záměry umožňující budoucí využití v praxi2. Zajistit ochranu IPR v souladu s charakterem a možnostmi využití3. Vytvořit ve své instituci podmínky umožňující komercializaci4. Komercializovat (má to smysl i při nízkých výnosech!)5. Čerpat z komercializace nejen finanční příjmy, ale i další přínosy! 22
 23. 23. Děkuji za pozornost! Kamil Krč Mendelova univerzita v Brně krc@jic.cz 23

×