Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

P.r.e.s.c.o. group gotowe6

2,122 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

P.r.e.s.c.o. group gotowe6

 1. 1. Grupa Kapitałowa P.R.E.S.C.O. GROUP S.A.Wyniki i sytuacja Grupy po I półroczu 2012 r. oraz plany na kolejne miesiące roku Warszawa, 29 sierpnia 2012 r.
 2. 2. AGENDA Sytuacja na rynku obrotu wierzytelnościami w Polsce Istotne założenia u podstaw działalności Grupy Kapitałowej P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. Najważniejsze dokonania GK P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. w I półroczu 2012 roku Wyniki i wskaźniki finansowe po I półroczu 2012 r. Komentarz do prognoz finansowych Perspektywy i plany na kolejne miesiące roku 2
 3. 3. REKORDOWE PÓŁROCZE P.R.E.S.C.O. GROUP Dostęp do Rekordowe finansowania nakłady na (PEON) - inwestycje: Przychody na efektywny i 32,5 mln PLN poziomie 55% bezpieczny prognozy: poziom 42,3 mln PLN zadłużenia Rekordowe 20,3 mln PLN nakłady na zysku brutto na windykację sprzedaży egzekucyjną: (142% wzrostu) 15,4 mln PLN Rekordowa liczba (897 tys.) 8,3 mln PLN i wartość (1,15 zysku netto mld PLN) (46% wzrostu) prowadzonych spraw Wejście w rynek wierzytelności Wzrost udziału bankowych: w rynku z 1,63% 2,8% udziału do 4,15% yoy w rynku 3
 4. 4. Sytuacja na rynku obrotuwierzytelnościami w Polsce 4
 5. 5. SYTUACJA FINANSOWA POLAKÓW SPRZYJA ROZWOJOWI BRANŻYZ ostatniego raportu InfoDług przygotowanego przez Biuro Informacji Gospodarczej wynika, że między marcem, a czerwcem 2012 roku saldozadłużenia Polaków wzrosło o 330 mln zł i wyniosło 36,08 mld zł. Porównując z analogicznym okresem 2011 roku zwiększyło się o 3,57 mld zł. Wartość zadłużenia przypadająca na jednego Łączna wartość zadłużenia Polaków (w mld zł.) 35,75 36,08 Polaka (w tys. zł) 34,35 157 % 32,51 16,48 16,56 16,48 189 % 30,89 15,63 28,21 14,7 13,86 25,06 12,62 11,4 21,97 10,47 19,06 V 2010 VIII XI 2010 II 2011 V 2011 VIII XI 2011 III 2012 VI 2012 V 2010 VIII XI 2010 II 2011 V 2011 VIII XI 2011 III 2012 VI 2012 2010 2011 2010 2011 Źródło: InfoDług 06.2012Z danych InfoMonitora wynika, że aż 2,2 mln Polaków ma problem z regulowaniem swoich zobowiązań. W porównaniu z marcem 2012 r. odsetekten wzrósł o 2 proc.. Oznacza to, że na każde 1000 osób mieszkających na terenie naszego kraju 57 nie reguluje swoich zobowiązań terminowo 5
 6. 6. PERSPEKYTYWY ROZWOJU BRANŻY OBROTU WIERZYELNOŚCIAMIPrognozy Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową wskazują, że w 2012 roku rynek obrotu wierzytelnościami osiągnie wartość 22,8 mld zł.W dynamicznym tempie ma się również rozwijać rynek mediów elektronicznych, a jego wycena w 2012 roku ma sięgnąć 48,9 mld zł. Prognoza wzrostu rynku mediów elektronicznych Prognoza wzrostu rynku mediów elektronicznych (telefonia stacjonarna i komórkowa, CATV, Internet) (telefonia stacjonarna i komórkowa, CATV, Internet) (w mld zł) (w mld zł) 51 52 48,9 46,6 248 % 42 42 43 11,8 12,2 11,6 11,2 11,4 5,2 8,9 3,5 10 11 10,2 9,9 7,5 6,6 5,4 5,4 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2008 2009 2010 2011 2012P 2013P 2014P Źródło: Audytel zakup inkaso Prognoza wzrostu rynku mediów elektronicznych Źródło: Audytel (telefonia stacjonarna i komórkowa, CATV, Internet)Prognozy wzrostu wartości rynku mediów elektronicznych z 43 do 52 mld PLN w 2014 r. (CAGR 2010-2015 3,4%); determinanty wzrostu rynkuto m.in.: wzrost penetracji usług GSM i dostępu do Internetu, nowe technologie – LTE, coraz większy udział CATV w rynku wierzytelności.Wysoki udział rynkowy P.R.E.S.C.O. w rynku wierzytelności z sektora mediów elektronicznych w IH 2012 r. –13,45 proc. 6
 7. 7. OCENA SYTUACJI NA RYNKU PORTFELI WYSTAWIONYCH NA SPRZEDAŻ W I PÓŁROCZU 2012 W I półroczu 2012 r. na rynek trafiły portfele o łącznej wartości 3,74 mld zł (wobec 3,44 mld zł rok wcześniej) Oferowane portfele to wierzytelności powstałe głównie w okresu spowolnienia gospodarczego 2008 - 2010 Rosnący udział wierzytelności oferowanych przez instytucje finansowe (banki, ubezpieczyciele) Nieznaczny spadek wartości i liczby portfeli oferowanych przez firmy z sektora pozafinansowego (wobec I H 2011) Rosnące zapotrzebowanie na kapitał wśród spółek z branży obrotu wierzytelnościami Niższa jakość oferowanych portfeli (po lub w trakcie bezskutecznej windykacji) Wyższe ceny za portfele (zmiany w kierunku rynku sprzedającego) Struktura i wartość rynku zakupu wierzytelności w I H 2012 r. Struktura i wartość rynku zakupu wierzytelności w I H 2011 r. 468 260 507 565 tys. PLN tys. PLN (12,52%) (14,73%) 2 939 351 3 270 698 tys. tys. PLN PLN (87,48%) (85,27%) instytucje finansowe instytucje pozafinansowe instytucje finansowe instytucje pozafinansoweŹródło: Spółka Źródło: Spółka 7
 8. 8. Istotne założenia u podstaw działalnościGrupy Kapitałowej P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. 8
 9. 9. ŹRÓDŁA PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ GK P.R.E.S.C.O. GROUPAutorski system zarządzania Selektywny dobór portfeli – Bezpieczny poziom zadłużeniaprocesem inwestycji i windykacji dążenie do maksymalizacji zwrotu z inwestycji Wypracowany na podstawie 14 lat  doświadczeń w obrocie wierzytelnościami i W I półroczu 2012 89 tys. PLN zysku netto z  Wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych na każdego zainwestowanego miliona PLN (ROE poziomie 0,64 dostosowany do specyfiki działania firmy 8,9%)Wąski segment specjalizacji Optymalizacja rozwiązań Model wyceny księgowej portfela podatkowych dzięki strukturze wierzytelności Celowa rezygnacja z windykacji na zlecenie Grupy Kapitałowej Inwestowanie wyłącznie w wierzytelności detaliczne o relatywnie niskiej wartości  Efektywna stopa podatku dochodowego  Transparentność przyjętej metodologii jednostkowej nabywane od firm i instytucji ok. 0% 9
 10. 10. Najważniejsze dokonaniaGrupy Kapitałowej P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. w I półroczu 2012 r. 10
 11. 11. ROZWÓJ ZGODNY Z ZAŁOŻENIAMI STRATEGICZNYMI – INWESTYCJE Wartość nominalna portfeli nabytych przez spółkę i wartość inwestycji 305 023 Rekordowy poziom inwestycji  Zwiększenie udziału w rynku z 1,63% w I półroczu 2011 r. do 4,15% w I półroczu 2012 r. Mocne wejście w segment wierzytelności instytucji finansowych 167 075  Zwiększenie udziału w segmencie z 0,14% w I półroczu 2011 r. do 111 675 104 978 2,80% w I półroczu 2012 r. 54 732 Umocnienie pozycji w rynku wierzytelności instytucji 44 652 32 528 24 000 pozafinansowych 9 000 11 874  Wzrost udziału w rynku z 9,38% vs. 13,45% yoy 2008 2009 2010 2011 I H 2012  Wzrost cen płaconych za pakiety w związku z sytuacją na rynku wartość nominalna nakłady inwestycyjneŹródło: Spółka Wartość nominalna nabytych portfeli (w tys. PLN) Nakłady inwestycyjne na portfele (w tys. PLN) X 30 21 398 X 18 61 946 729 3 415 11 130 9 112 45 189 43 032 I H 2011 I H 2012 I H 2011 I H 2012 instytucje pozafinansowe instytucje finansowe instytucje pozafinansowe instytucje finansowe Źródło: Spółka 11
 12. 12. ROZWÓJ ZGODNY Z ZAŁOŻENIAMI STRATEGICZNYMI – SKUTECZNOŚĆ Wartość spraw w obsłudze (mln zł) Liczba spraw w obsłudze (tys. szt.) 1 152 1077 897 832 827 662 574 425 413 304Źródło: Spółka Źródło: Spółka. Wskaźnik zysk netto na pracownika ( w tys. PLN) 123  Stała poprawa produktywności i efektywności działania 116  Rekordowa liczba i wartość spraw w obsłudze 63 przy niezmienionym poziomie zatrudnienia 46  Wpływy z postępowań egzekucyjnych wyniosły 27 689 tys. PLN wzrosły o 144% wobec kwoty 1 H 2011 1 H 2012 2010 2011 wyegzekwowanej w I półroczu 2011 r. 1 H 2011 1 H 2012 2010 2011 Źródło: Spółka 12
 13. 13. ROZWÓJ ZGODNY Z ZAŁOŻENIAMI STRATEGICZNYMI – FINANSOWANIEZadłużenie (kredyty, pożyczki, obligacje oraz pozostałe zobowiązania finansowe) Wyszczególnienie [w tys. PLN] 30.06.2012 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009 31.12.2008Długoterminowe 59 934 29 660 152 1 014 8 230Krótkoterminowe 96 12 812 647 5 614 355  Rekordowe inwestycjeRazem 60 030 42 472 799 6 628 8 585 dokonane w I półroczuŹródła finansowania 2012 r. pociągnęły za sobą Wyszczególnienie [w tys. PLN] 30.06.2012 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009 31.12.2008 konieczność zwiększeniaKapitał własny, w tym: 93 884 88 691 54 452 33 889 24 553 poziomu finansowaniaKapitał podstawowy 19 700 19 700 12 198 10 100 zewnętrznegoPozostałe kapitały 18 038 18 038 588 255 320  Spółka zaciągnęła kredytZyski zatrzymane 56 146 50 953 41 666 33 624 24 133 rewolwingowy w BZ WBKZobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym: 81 250 55 554 7 075 23 594 11 918Zobowiązania długoterminowe 59 934 29 660 164 1 014 8 230 S.A. w wys. 10 mln PLNZobowiązania krótkoterminowe 21 316 25 894 6 911 22 580 3 688  W I półroczu spółkaKapitały własne i obce razem 175 134 144 245 61 527 57 483 36 471 dokonała emisji obligacji serii C o wartości 30 mln złProgram Emisji Obligacji Niezabezpieczonych – stan na 30 czerwca 2012 r.  Do dnia publikacji raportu Parametry Obligacje serii B Obligacje serii C spółka wykorzystała 70 Wartość nominalna jednej obligacji 1.000 PLN 1.000 PLN mln PLN Liczba obligacji 30.000 sztuk 30.000 sztuk ze 150 mln PLN Wartość emisji 30.000.000 PLN 30.000.000 PLN dostępnych w ramach Oprocentowanie zmienne, WIBOR 6M + 5 p.p. zmienne, WIBOR 6M + 5,2 p.p. Programu Emisji Obligacji Rynek notowań ASO Catalyst ASO Catalyst Termin zapadalności 12 grudnia 2013 r. 23 sierpnia 2014 r. Źródło: Spółka 13
 14. 14. ROZWÓJ ZGODNY Z ZAŁOŻENIAMI STRATEGICZNYMI – FINANSOWANIE Niski poziom zadłużenia P.R.E.S.C.O. GROUP w porównaniu z firmami z branży – stan na 31 marca 2012 Wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych (kredyty, obligacje, leasing) Fast Finance S.A. 2,63 Vindexus S.A. 0,45 EGB Inv. S.A. 0,95 P.R.E.S.C.O. Group 0,62 Best S.A. 0,73 *Kredyt Inkaso S.A. 0,49 Kruk S.A. 1,77 Wartość zadłużenia (kredyty, obligacje, leasing) w tys. PLN Fast Finance S.A. 75 547 Vindexus S.A. 35 884 EGB Inv. S.A. 33 442 P.R.E.S.C.O. Group 59 852 Best S.A. 41 878 *Kredyt Inkaso S.A. 290 945 Kruk S.A. 448 134 Źródło: analizy P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. na podstawie dostępnych danych finansowych spółek z branży * Ze względu na różnice dot. prezentacji danych w sprawozdaniach finansowych dane Kredyt Inkaso nie są w pełni porównywalne 14
 15. 15. ROZWÓJ ZGODNY Z ZAŁOŻENIAMI STRATEGICZNYMI – FINANSOWANIE Niski poziom zadłużenia P.R.E.S.C.O. GROUP w porównaniu z firmami z branży – stan na 30 czerwca 2012 Wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych (kredyty, obligacje, leasing) Fast Finance S.A. 2,40 EGB Inv. S.A. 1,27 P.R.E.S.C.O. Group 0,64 *Kredyt Inkaso S.A. 0,51 Wartość zadłużenia (kredyty, obligacje, leasing) w tys. PLN Fast Finance S.A. 72 749 EGB Inv. S.A. 43 529 P.R.E.S.C.O. Group 60 030 *Kredyt Inkaso S.A. 282 378 Źródło: analizy P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. na podstawie dostępnych danych finansowych spółek z branży * Ze względu na różnice dot. prezentacji danych w sprawozdaniach finansowych dane Kredyt Inkaso nie są w pełni porównywalne 15
 16. 16. Wyniki i wskaźniki finansoweGrupy Kapitałowej P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. po I półroczu 2012 r. 16
 17. 17. SKONSOLIDOWANE WYNIKI ZA I PÓŁROCZE 2012 w tys. PLN 42 337 136% 20 313 17 924 142% 11 644 11 264 8 402 75% 8 345 6 434 6 724 5 707 przychody ze zysk brutto na zysk z działalności zysk netto EBITDA sprzedaży sprzedaży operacyjnej (EBIT I H 2012 I H 2011 Źródło: GK P.R.E.S.C.O. GROUP – skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I półrocze 2012 r. 17
 18. 18. WSKAŹNIKI RENTOWNOŚCI W I PÓŁROCZU 2012 48% 47% 38% 36% 32% 28% 27% 20% 9% 10% Marża EBIT Marża EBITDA Rentowność brutto Rentowność netto Rentowność kapitałów własnych (ROE) I H 2012 I H 2011 Źródło: GK P.R.E.S.C.O. GROUP – skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I półrocze 2012 r. 18
 19. 19. WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE - BILANS dane w tys. PLN Bilans 30.06.2012 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009 Stały wzrost sumy bilansowej w prezentowanych latach Aktywa razem 175 134 144 245 61 527 57 483 Grupy Kapitałowej P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. efektem wzrostu Aktywa trwałe, w tym: 138 789 114 195 60 179 55 855 skali działalności i rozwoju organicznego. Aktywa finansowe wykazywane w 135 263 110 390 56 086 54 555 wartości godziwej1 Największy udział w sumie aktywów stanowiły pakiety Kapitał własny 93 884 88 691 54 452 33 889 wierzytelności posiadane przez Grupę. Zobowiązania długoterminowe 59 934 29 660 164 1 014 Wzrost udziału zobowiązań w Zobowiązania krótkoterminowe, w tym: 21 316 25 894 6 911 22 580 całkowitej sumie pasywów jest wynikiem pozyskania przez Kredyty, pożyczki i pozostałe 96 12 812 647 5 614 Grupę Kapitałową P.R.E.S.C.O. zobowiązania finansowe GROUP S.A. finansowania zewnętrznego, niezbędnego do Zobowiązania handlowe oraz 21 220 13 082 6 264 16 966 zrealizowania planowanych pozostałe zobowiązania przez Grupę inwestycji w pakiety wierzytelności. Źródło: Skonsolidowane sprawozdania finansowe P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. 1 pakiety wierzytelności 19
 20. 20. Realizacja prognoz finansowych 20
 21. 21. PROGNOZY FINANSOWE – PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY I WYNIK BRUTTO NA SPRZEDAŻY Prognozowany przychód za rok 2012 Prognozowany wynik brutto ze sprzedaży 76,5 – 85,5 mln PLN 46,8 – 52,5 mln PLN 76 460 – 85 500 46 760 – 52 490 45 151 41 112 27 398 32 354 42 337 22 377 14 554 20 313 8 875 10 498 2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012 dane historyczne prognoza realizacja dane historyczne prognoza realizacja % realizacji prognozy rocznej* % realizacji prognozy rocznej* 55,37% 43,44%* w odniesieniu do dolnego progu widełek prognozy 21
 22. 22. PROGNOZY FINANSOWE –ZMIANA WARTOŚCI GODZIWEJ PAKIETÓW WIERZYTELNOŚCI I ZYSK NETTO Prognozowana zmiana wartości godziwej Prognozowany zysk netto za rok 2012 (12,5) – (13,9) mln PLN 25,7 - 29,0 mln PLN 9 652 25 730 – 29 070 6 822 17 025 15 128 14 707 (3 378) (7 655) 9 504 8 345 (10 343) (12 480) – (13 930) 2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012 dane historyczne prognoza realizacja dane historyczne prognoza realizacja % realizacji prognozy rocznej % realizacji prognozy rocznej 61,34% 32,43%* w odniesieniu do dolnego progu widełek prognozy 22
 23. 23. Perspektywy i plany na kolejne miesiące roku 23
 24. 24. ISTOTNE WYDARZENIA PO ZAKOŃCZENIU I PÓŁROCZA 2012 Nabycie nowych pakietów wierzytelności  Credit Agricole – wartość nominalna 99 981 tys. PLN; cena nabycia 12 639 tys. PLN  Podmiot z branży mediów elektronicznych - wartość nominalna 51 098 tys. PLN, cena nabycia 9 509 tys. PLN  Łączna wartość nakładów inwestycyjnych w 2012 r.: 54 676 tys. PLN  Łączna wartość nominalna nabytych portfeli wierzytelności w 2012 r.: 256 057 tys. PLN Emisja obligacji serii D  10 000 obligacji o wartości nominalnej 1000 PLN każda – pozyskanie 10 mln PLN  Termin zapadalności 8 sierpnia 2015 r.  Oprocentowanie zmienne, WIBOR 6M + 5 p.p., odsetki płatne co 6-miesięcy Zmiany organizacyjne – w związku z większą skalą działań w segmencie wierzytelności oferowanych przez instytucje finansowe 24
 25. 25. CZYNNIKI DETERMINUJĄCE WYNIKI I SYTUACJĘ GRUPY WKOLEJNYCH MIESIĄCACH ROKU Optymalizacja działania pod kątemNiższe niż w I półroczu 2012 r. przewidywane pozyskiwania i skutecznej obsługi portfeli nakłady na inwestycje wierzytelności z sektora finansowego Intensyfikacja prac i wpływów z nabytychNiższe lub porównywalne do I półrocza 2012 r. dotychczas portfeli – zwrot z nakładów koszty windykacji inwestycyjnych i sądowo-komorniczych 25
 26. 26. PERSPEKTYWY DALSZEGO ROZWOJU GRUPY KAPITAŁOWEJP.R.E.S.C.O. GROUP Rozwój na rynku w Polsce zgodnie z założeniami strategii w perspektywie 2 – 3 latSektor finansowy – zwiększanie udziału w rynku, budowa know-howWykorzystywanie szans rynkowych: nowe, dotychczas nieobecne na rynku sprzedaży wierzytelności podmioty z sektora finansowego możliwa konsolidacja i zmiany właścicielskie w branży (fuzje, przejęcia)Konsekwentna dbałość o rentowność działań (efektywność procesów, niskie koszty)Utrzymywanie niskiego poziomu zadłużenia Nowe rynki – projekt w przygotowaniu Nowe rozwiązania przychodowe w ramach Grupy – na etapie analizy opłacalności 26
 27. 27. PODSUMOWANIE Udane I półrocze 2012 r. – rekordowe pod względem wielkości przychodów, zysku netto, nakładów inwestycyjnych oraz liczby i wartości prowadzonych spraw Umacnianie pozycji rynkowej, zwiększenie udziału w rynku, zdobywanie pozycji w segmencie wierzytelności od instytucji finansowych Zabezpieczenie źródeł przychodów z windykacji w kolejnych okresach obrachunkowych Podtrzymanie prognoz wyników na rok 2012 Bezpieczny, niski poziom zadłużenia 27
 28. 28. Dziękujemy za uwagę 28
 29. 29. Informacje uzupełniające 29
 30. 30. SYTUACJA BANKÓW SPRZYJA BRANŻY OBROTU WIERZYTELNOŚCIAMI Należności banków od gospodarstw domowych (w mld PLN) Zagrożone należności od gospodarstw domowych (w mld PLN) 144 % 530 38 464 34 413 369 23 13 2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011 Ciągle niski poziom zadłużenia per capita gospodarstw Źródło: IBnGR, NBP domowych w Polsce w porównaniu ze średnią dla UE Wzrost akcji kredytowej to potencjalny wzrost NPL w przyszłych okresach Prognoza wysokiego poziomu NPL w Polsce w latach 2011- 2014 (ok. 30 mld PLN) Wzrost kredytów zagrożonych generuje przyrost przychodów na rynku na wiele lat: ok. roczne opóźnienie dla windykacji na zlecenie ok. 2-3 letnie opóźnienie dla portfeli wystawianych na sprzedaż. Oznacza to kumulację wolumenu NPL, powstałych w czasie kryzysu finansowego, w latach 2011- 2013 i tym samym wzrost wartości rynku wierzytelności. Źródło: Audytel 30
 31. 31. ORGANIZACJA PROCESU INWESTYCJI I WINDYKACJIEtap inwestycji Wykorzystanie autorskiego modelu ekonometrycznego do wyceny portfela Decyzje w oparciu o dane historyczne z bazy obsługiwanych portfeli wierzytelności Precyzyjne prognozowanie przepływów (przychody i koszty) już na etapie inwestycjiEtap Wysoce zinformatyzowana i zautomatyzowana technologia działaniaodzyskiwaniawierzytelności Windykacja polubowna – do ok. 30% spłat całości portfela średnio w ciągu roku Windykacja sądowo-komornicza (e-Sąd, postępowania tradycyjne) – ok. 70% spłat 31
 32. 32. MODEL WYCENY PORTFELA WIERZYTELNOŚCI Wycena portfela = Przepływy pieniężne netto = wpływy z windykacji – koszty windykacyjne Wycena portfela = = cena zakupu = cena zakupu Zakup 1 rok 2 rok 3 rok 4 rok 5 rok IRR implikowany ceną zakupu Wycena portfela = i przyszłymi przepływami w drugim roku pieniężnymi netto Rozkład zmiany wartości godziwej portfela wierzytelnościwartość 1 2 3 14  W momencie zakupu portfela jego wartość bilansowa jest równa 12 cenie zapłaconej za pakiet (wartość godziwa);  OKRES 1 – przez ok. 6 pierwszych miesięcy obsługi portfela 10 wartość godziwa portfela systematycznie spada na skutek spłat dłużników w wyniku prowadzonej windykacji miękkiej (biurowej); 8  OKRES 2 – w 8 i 9 miesiącu obsługi odnotowywany jest wzrost 6 wartości godziwej portfela wierzytelności na skutek poczynionych nakładów na windykację sądową. W miesiącach 13-16 wartość 4 godziwa portfela wzrasta na skutek nakładów na egzekucję komorniczą; 2  OKRES 3 – od 17 miesiąca od rozpoczęcia obsługi wartość 0 miesiąc godziwa portfela systematycznie spada. 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 32

×