Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

20111219 fiten

534 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

20111219 fiten

 1. 1. Prezentacja FITEN S.A.Debiut na rynku NewConnect 19.12.2011
 2. 2. Podstawowe dane o spółceEmitent: Regon: 240547273Firma: Fiten Spółka Akcyjna NIP: 634-262-23-28Siedziba: ul. Ligocka 103, KRS: 000027406040-568 Katowice Kapitał zakładowy: 14.100.000 PLN Strona www: http://www.fiten.pl2009 rok 91 455 tys. PLN (przychód) Udział w kapitale zakładowym i w głosach na WZA 3 516 tys. PLN (zysk netto) Pozostali 14%2010 rok 172 425 tys. PLN (przychód) Kluczowi 1 280 tys. PLN (zysk netto) Coöperatief pracownicy FITEN S.A. AvallonIIIQ 2011 rok 170 866 tys. PLN (przychód) 14% MBO U.A. 72% 2 113 tys. PLN (zysk netto)Autoryzowany Doradca Emitenta:DFP Doradztwo Finansowe SA
 3. 3. Strategia FITEN S.A. – Segmenty biznesowe HANDEL ENERGIĄ (HURT i KLIENCI KOŃCOWI) PROJEKTY PRODUKCJA BIOMASY BIOGAZOWE AGROZAŁOŻENIA ZAŁOŻENIA Budowa kompetencji dotyczących biogazu  Szybka realizacja pierwszej instalacji o w jednym miejscu. wydajności 30 000 ton pelletu/rok. Bazowanie na doświadczonej kadrze  Fiten S.A. w roli inwestora finansowego. menedżerów.  Perspektywa rozwoju produkcji do 100 tys ton Tylko sprawdzone technologie. rocznie, w przeciągu 2-3 lat. Indywidualna kalkulacja każdego projektu w oparciu o zasady komercyjne (bez dotacji).
 4. 4. Segmenty FITEN S.A. – handel energią URE- URZĄD REGULACJI ENERGETYKI Obrót Dystrybucja Sprzedaż Wytwarzanie Przesył hurtowy detaliczna  PGE  PSE OPERATOR  PGE OBRÓT  PGE  PGE OBRÓT  ENEA  ENEA DYSTRYBUCJA  ENEA  TAURON  TAURON  ENEA OPERATOR  TAURON  ENERGA  ENERGA OBRÓT  ENERGA  ENERGA OBRÓT  EDF  VATTENFALL  ENION  VATTENFALL  GDF SUEZ TRADING  ENERGIA PRO SALES  VATTENFALL  RWE POLSKA  VATTENFALL  RWE POLSKA  DALKIA  FITEN DISTRIBUTION  FITEN  INNE  ALPIQ  RWE OPERATOR  ALPIQ  INNI  INNI  KOPEX  CENTROZAP  INNI
 5. 5. Hurtowy handel energią elektrycznąFITEN SA zajmuje się obrotem energią elektryczną na rynku polskim oraz rynkach europejskich(Czechy, Niemcy, Austria). Codziennie bierze udział w aukcjach o przepustowości między granicami,wykorzystując możliwości wymiany międzysystemowej pomiędzy Polską, Czechami i Niemcami. Dogrona partnerów Fiten SA należą wielkie koncerny energetyczne z Czech, Niemiec, Anglii i Austrii.Nasza obecnośd na rynkach przejawia się w bezpośrednim handlu z partnerami, na platformachbrokerskich oraz na giełdach energii w środkowej Europie. 1 1 3 2 2 5 4 6 3 4 5 6
 6. 6. Sprzedaż energii do Klientów KoocowychSprzedaż do klientów koocowychFITEN SA prowadzi działalnośd w zakresie sprzedażyenergii elektrycznej odbiorcom koocowym. Obecnie jestsprzedawcą energii elektrycznej dla ponad 160podmiotów na terenie całego kraju. Wśród klientówFiten SA są salony samochodowe, sieci sklepówspożywczych i aptek, firmy z przemysłu ciężkiego,przedsiębiorstwa wodociągowe, a także jednostkisamorządu terytorialnego. Fiten SA aktywnieuczestniczy również w przetargach organizowanychprzez instytucje i urzędy, które zobowiązane są kupowadenergię elektryczną poprzez zamówienia publiczne. Głowni odbiorcy koocowi Zakup od małych wytwórców FITEN SA prowadzi działalnośd w zakresie zakupu energii elektrycznej od małych wytwórców. Wśród nich są biogazownie wysypiskowe, biogazownie na oczyszczalniach ścieków, małe elektrownie wodne, a także układy kogeneracyjne produkujące energię elektryczną w oparciu o gaz sieciowy i gaz kopalniany. Fiten SA kupuje również prawa majątkowe - świadectwa pochodzenia energii (certyfikaty energetyczne), które wytwórcy otrzymują za produkcję energii elektrycznej w odnawialnym źródle energii lub w wysokosprawnej kogeneracji.
 7. 7. Produkcja biomasy agroCelem powołania spółki jest produkcja paliwodnawialnych z biomasy agro w formie pelletu.Podstawowym surowcem do produkcji pelletu będziebiomasa rolnicza – słoma (zbożowa, kukurydziana iroślin oleistych). Produkt finalny w postaci pelletu Prognoza popytu na biomasę agro w latach 2010-2020 (w mlnagro będzie adresowany do sektora energetyki t) w przeliczeniu na biomasę o kaloryczności 15 GJ/Mgzawodowej.Pierwszy zakład został zlokalizowany w województwieopolskim, które to wraz z województwemdolnośląskim uważane jest za polskie zagłębie uprawykukurydzy, a potencjał biomasy dla celówenergetycznych oceniany jest na ponad 1 milion tonrocznie. Planowany termin uruchomienia pierwszegozakładu przewidziano na luty 2012 roku. Zakład tenbędzie produkował 30 tysięcy ton pelletu rocznie.Inwestycja zostanie sfinansowana z środków Fitenuoraz kredytu bankowego. Częśd środków z emisji akcjiprzeznaczone zostanie na finansowanie majątkuobrotowego Spółki.Zgodnie ze strategią spółki moce wytwórcze (w kilkulokalizacjach) do roku 2015 osiągnąd mają zdolnośdprodukcyjną około 100 tysięcy ton pelletu agrorocznie.
 8. 8. Projekty biogazowe Energobiogaz SA - celem spółki jest realizacja i rozwój projektów biogazowych na własne potrzeby oraz na zlecenie inwestorów zewnętrznych. Energobiogaz posiada wszystkie kompetencje do poprowadzenia projektu inwestycyjnego budowy biogazowni. Kompetencje te pokrywają obszary technologiczno – procesowy, formalno – prawny w zakresie postępowao administracyjnych, co stwarza możliwośd występowania jako Generalny Realizator Inwestycji z dostawą instalacji „pod klucz”. Energobiogaz SA aktualnie prowadzi ponad 20 projektów elektrowni biogazowych (planowanych jest 25). Projekty znajdują się na różnym etapie administracyjnym. Celem jest doprowadzenie minimum 10 projektów do etapu pozwolenia na budowę. Rozpoczęcie budowy pierwszej instalacji przez spółkę celową SPV Bioelektrowni Przykona sp. z o.o. przygotowywane jest na I kwartał 2012 roku (biogazownia ma pozwolenie na budowę, dotację z NFOŚiGW oraz kredyt bankowy).
 9. 9. Projekty biogazoweFazy życia projektu biogazowego: Rozwój projektu do pozwolenia na budowę (koncepcja, procedury SPV 1 SPV 2 SPV 3 SPV 4 SPV 5 administracyjne, finansowanie). SPV 6 SPV 7 SPV 8 SPV 9 SPV 10 Budowa. Eksploatacja i serwis. SPV 11 SPV 12 SPV 13 SPV 14 SPV 15 SPV 16 SPV 17 SPV 18 SPV 19 SPV 20 SPV 21Lokalizacja projektów biogazowychEnergobiogazu w Polsce:
 10. 10. Wyniki finansoweJednostkowe wyniki spółek z grupy kapitałowej FITEN S.A. [tys zł] 2009 2010 I-IIIQ,2011 PRZYCHODYFITEN 91 454,6 172 425,4 170 865,6ENERGOBIOGAZ - 145,0GREENAGRO - 993,6 EBITDAFITEN 4 625,8 2 279,9 2 772,1ENERGOBIOGAZ -766,5 -863,5GREENAGRO - -306,9 WYNIK NETTOFITEN 3 516,5 1 280,5 2 113,0ENERGOBIOGAZ -678,1 -762,2GREENAGRO - -316,0Niezaudytowane skonsolidowane wyniki FITEN S.A. I-IIIQ,2010 I-IIIQ,2011PRZYCHODY 118 359,2 171 761,1EBITDA 623,1 1 518,8ZYSK NETTO 326,5 1 049,6
 11. 11. Emisja prywatnaOferta 3.500.000 sztuk nowych akcji serii GPozyskanie 7.7 mln złKoszty emisji 0,2 mln złEmisja uplasowana wśród osób prywatnych i instytucjifinansowych (13 nowych akcjonariuszy)Cele emisji:Energobiogaz : 3,5 mln zł-Inwestycje w projekty biogazowe: - celem jest doprowadzenie minimum 10 projektów do etapu pozwolenia na budowę do końca I kwartału 2013 r.Greenagro: 4,0 mln zł-Budowa instalacji do produkcji biomasy-Finansowanie kapitału obrotowego

×