Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ikt samling sept 2011 fix

586 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Ikt samling sept 2011 fix

 1. 1. Mottaksklinikken, nytt mottak av pasienter og behov for systemstøtte J. Kolnes Prosjektleder
 2. 2. En viktig avhengighet: Pasientutredning og behandling IKT Bygningsmassen OrganisasjonenBygningsmasse, organisasjon og IKT skal understøtte pasientprosess
 3. 3. Konseptet• Dekker 60% av innleggelser• Gjelder de mest uavklarte pasientene• Håndteres under tidspress• Raskt økende antall fra 30 000 pas/år til 45 000 pas/år i 2025
 4. 4. Konseptets grunntanke: D1 Prehospitale tjenester D2 Mottaksklinikken Hotell D2Spesialavdelinger: Sykehjem D3
 5. 5. Følgeforskning:D1 = D2 = D3D1 ulik D2 = D3D2 ulik D3Testes før tiltak iverksettesTestes for hvert tiltak som startes oppVurdere logistikk utvikling gjennom tidsstudier
 6. 6. Prosessforbedringen• Kontekst• Prosessanalyse
 7. 7. Prosessforbedringen må først Pasientforløp ”Den gode dagen”
 8. 8. De ulike ansvarsområdene:Den kommunale sfære: Sykehussfæren:Bolig DiagnostiseringSosialt nettverk BehandlingMeningsfylt aktivitet RehabiliteringForebygging OppfølgningRehabiliteringOppfølgning Pasientforløp ”Den gode dagen” Allmennlegen: Observasjon Symptomavklaring Forebygging Diagnostisering
 9. 9. Forløpsprosjektets ansvar: Sykehussfæren: DiagnostiseringDen kommunale sfære Behandling Rehabilitering Oppfølgning Pasientforløp ”Den gode dagen”
 10. 10. Prosjekt Mottaksklinikkens fokus: :Den kommunale sfære Akuttkjeden Pasientforløp ”Den gode dagen”
 11. 11. Prosessanalysen
 12. 12. Hendelsesanalyse
 13. 13. IKT elementet
 14. 14. Pasientflyt Portør- tjeneste Diagnostikk (rtg/ lab/mm)Akutt sykdom/ Primærvurdering Primærvurd. Primærvurdering Diagn./ beh Videre forløp Melding AMK Epikrise skade lege/legevakt ambulanse akuttmottak fagenhet Kirurgi/prosedyrer T0 T1 T2 T3 T4 T5 T6 TID Rtg Orbit Luftambula AMK- Akuttdatabase Lege- nse data vakt Dips Dips Ambulanse- Lab Dips data Primærle ge Folkeregister PortørC OM Kvalitetsregister TH mars 2010
 15. 15. Mulighetsbilde Dataflyt internt • diagnoser• tilstand • hastegrad rev • røntgen u.s. • prosedyrer • mortalitet • fulgt stand. flyt• hastegrad • fagbehov • tiltak • remisjon • reinnleggelse • tiltak • fagbehov rev • liggetid • oppfølgingInfo meldt fra Primærvurdering Primær Arbeidsdiag- Mottakende Utskrivings- Videre forløpAMK Akuttmottak diagnostikk nose D2 avd info T0 T1 T2 T3 T4 T5 T6 • RETT-TIDIGHET Rtg ? Dips AMK- Akuttdatabase Orbit Dips Dips data Lab Dips Kvalitetsregister Folkeregister Ambulanse- data PortørC Luftambula OM nse TH mars 2010
 16. 16. IKT krav til systemer:• Modulbaserte• Åpne, standard grensesnitt• Modulerbare for organisasjonsstruktur• Skalerbare• Filterfunksjoner mot informasjonsoverflod• Gradert sikkerhet• Enkel opplæring

×