August bakke nye tekniske mulighet mot 2020

848 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
848
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
152
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

August bakke nye tekniske mulighet mot 2020

 1. 1. Helse 2020, Nye tekniske muligheter (”Bruk av IKT i klinisk verksemd”) August Bakke Klinikkdirektør Kirurgisk klinikk, Haukeland universitetssykehus
 2. 2. Helse 2020: Overordnede stikkord: <ul><li>Samhandling rundt helhetlige helsetjenester </li></ul><ul><li>Pasienttrygghet, kvalitet og prioritering </li></ul><ul><li>Bærekraftige fagmiljø – struktur og arbeidsdeling </li></ul><ul><li>Teknologi i helsevesenet – endringsdrivere og mulighetsskapere </li></ul><ul><li>Finansiell kraft og økonomisk handslingsfrihet </li></ul><ul><li>Gevinsthøsting av gjennomførte tiltak </li></ul>
 3. 3. Helse 2020: 10 av 35 tiltaksområder <ul><li>5. Bærekraftige fagmiljø </li></ul><ul><li>6. Felles regional tilnærming til klinisk prioritering </li></ul><ul><li>10. Funksjons- og oppgavefordeling i regionen </li></ul><ul><li>17. Plan for radiologi </li></ul><ul><li>18. Samla plan for kirurgi </li></ul><ul><li>19. Samordna satsing på medisinsk metode og teknologi </li></ul><ul><li>20. Strategisk bruk av IKT </li></ul><ul><li>26. Kompetanseutvikling </li></ul><ul><li>32. Forskning </li></ul><ul><li>33. Innovasjon og utvikling </li></ul>
 4. 4. 2006 2010
 5. 5. Fram mot 2020 – Hvilken utvikling vil vi se ? <ul><li>Innen medisinsk metodologi? </li></ul><ul><li>Innen det teknologiske fagfeltet – herunder IKT? </li></ul><ul><li>(Innen kompetansebygging og samhandling?) </li></ul>
 6. 6. Hva er trendene / driverne i den medisinske utviklingen <ul><li>Den teknologiske utviklingen </li></ul><ul><ul><li>mulighetenes vinduer </li></ul></ul><ul><ul><li>samarbeid </li></ul></ul><ul><li>Kunnskap om volumets betydning </li></ul><ul><li>” Folkets” krav om best mulig behandling </li></ul><ul><li>(Trygghet – følelse av) </li></ul><ul><li>Sentralisering: Min personlige observasjon: </li></ul><ul><li>1966 – 77: </li></ul><ul><ul><li>90 % - 10 % </li></ul></ul><ul><li>1977 – 97: </li></ul><ul><ul><li>80 % - 20 % </li></ul></ul><ul><li>1997 – 2007: </li></ul><ul><ul><li>75 % - 25 % </li></ul></ul><ul><li>2007 </li></ul><ul><ul><li>70 % </li></ul></ul>
 7. 7. Hva karakterisere fremtidens kirurgi? (20 ledere innen 9 fagfelt – høst 2011) <ul><li>Sykdomsspekteret blir det samme </li></ul><ul><ul><li>Demografisk utvikling vil forandre volum og sted </li></ul></ul><ul><ul><li>Økt krav til konsensus om utredning og behandling (MDT) </li></ul></ul><ul><ul><li>Mer avansert kirurgi / anestesi </li></ul></ul><ul><li>Økt teknologifisering innen utredning og behandling </li></ul><ul><ul><li>Utstyr og hjelpemidler vil utvikles videre </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Bedre og raskere utredning </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Mer miniinvasiv kirurgi </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Robot / laparoskopi / endovaskulære ”inngrep” (TAVI) </li></ul></ul></ul></ul><ul><li>Økt sentralisering / spesialisering </li></ul><ul><ul><li>Folk vil ønske / forlange tilgang til mer ”avanserte” tjenester </li></ul></ul><ul><ul><li>Dette øker (ikke minker) behovet for leger og andre spesialister </li></ul></ul><ul><ul><li>Samfunnets infrastruktur underletter en sentralisering </li></ul></ul>
 8. 8. Vi er midt i den medisinske teknologiske utviklingen (Helse 2020) <ul><li>Det er ikke vanskelig å se noen klare </li></ul><ul><li>utviklingstrekk: </li></ul><ul><li>De teknologiske framskrittene innen diagnostikk og </li></ul><ul><li>behandling vil øke </li></ul><ul><li>IT teknologi vil være i stadig vekst </li></ul><ul><li>Samhandling mellom teknologer og medisinerer er helt </li></ul><ul><li>nødvendige </li></ul><ul><li>Simulering / trening er helt nødvendig </li></ul><ul><li>Hvor fort og hvordan er avhengig m.a. av: </li></ul><ul><li>Politiske bestemmelser </li></ul><ul><li>De økonomiske prioriteringene </li></ul><ul><li>Funksjonsfordeling i praksis </li></ul>
 9. 9. De teknologiske framskrittene innen diagnostikk og behandling vil øke - 2006 <ul><li>Kunnskap vedr det humane genom og utviklingen av nano-teknologi vil få økende implikasjon </li></ul><ul><ul><li>Diagnostikk </li></ul></ul><ul><ul><li>Behandling </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Personalized medisin </li></ul></ul></ul><ul><li>Vaksiner kan få stor innverkning </li></ul><ul><li>Minimale invasive inngrep vil øke </li></ul><ul><ul><li>Intervensjons-cardiologi og radiologi </li></ul></ul><ul><ul><li>Laparo- og endoskopisk kirurgi (Robotkirurgi) </li></ul></ul><ul><li>Avansert rekonstruktiv kirurgi / kreftkirurgi vil bli viktig </li></ul><ul><ul><li>Kombinasjonsbehandling </li></ul></ul><ul><ul><li>Tissue engineering </li></ul></ul>Det blir mindre skille mellom teknologi brukt diagnostisk og terapeutisk
 10. 10. Behandling: Styrende utviklingstrekk - 2011 <ul><li>Radiologisk intervensjon vil øke </li></ul><ul><li>Cardiologisk miniinvasiv intervensjon vil øke, særlig i kompleksitet. </li></ul><ul><li>Miniinvasive kirurgi vil øke. </li></ul><ul><ul><li>Laparoskopiske og endoskopiske prosedyrer vil bli hovedmetodene. </li></ul></ul><ul><ul><li>Funksjonsfordeling og lokalisering av vanlig åpen kirurgi må det tas avgjørelser om! </li></ul></ul><ul><li>Behovet for strålebehandling vil øke </li></ul><ul><li>Behovet for blod og blodprodukt vil øke </li></ul><ul><li>Behovet for intensivmedisin og relatert teknologi vil øke ytterligere </li></ul>Dette er ikke noe one – man show lenger: Behov for samhandling på tvers av faggrenser og profesjoner
 11. 11. The Interventional Centre - RH Phillips 3T MR Laparoscopy suite Siemens New generation angiography unit
 12. 12. Fremtidens operasjonsstue –St. Olav
 13. 13. Endoscopic ultrasound - 3D in the stomach
 14. 14. Generelle tilrådinger i forhold til den teknologiske utviklingen <ul><li>Det bør arbeides videre med differensiering / nivellering / samhandling av tilbudene i Helse Vest, der teknologi/utstyr blir gruppert etter behov og funksjonsfordeling. </li></ul><ul><ul><ul><li>Basisnivå – skal være på alle sykehus / distriktsmedisinske senterne </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Spesialnivå </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Høyt spesialisert nivå i helseregionen </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Nasjonalt / internasjonalt nivå </li></ul></ul></ul><ul><li>Investering i den humane kapital er avgjørende </li></ul><ul><li>Det bør fokuseres på å oppnå et tettere samarbeid mellom teknologer og medisinerer slik at brukarmedverkningen blir bedre. </li></ul>
 15. 15. IKT teknologi vil være i stadig vekst Information technology comes to medicine NEJM (2007)
 16. 16. Informasjonsteknologi i pasient-behandlingen vil prege utviklingen <ul><li>Den teknologiske utviklinga innen informasjonsteknologi må muliggjøre lettere avgjørsprosesser for helsepersonalet </li></ul><ul><li>Pasientinformasjon må følge pasienten </li></ul><ul><li>Man må ta høyde for konvergerende teknologi mellom IKT, MTU og telefoni </li></ul>
 17. 17. Samhandlingsrom i en nær fremtid <ul><li>Tilrettelegge for utvidet samarbeid på tvers av disipliner og fagområder </li></ul><ul><li>Enklere tilgang til pasientdata og referanseinformasjon og samstilling av data </li></ul><ul><li>Avansert bildebehandling og visualisering </li></ul><ul><li>Bedre samarbeidet med fjerntliggende enheter </li></ul>Knytte ”teknikerne” tettere mot klinikken
 18. 18. Et ”SAMROM” på sykeHUSet <ul><li>Etablere en arena for samhandling der vanskelige pasientkasus kan drøftes blant ulike spesialister støttet av avansert bildeteknologi (3D, 4D, VR, telemedisinske applikasjoner) </li></ul><ul><li>Intervensjonslaboratorium </li></ul>
 19. 19. Programvare for samhandling utviklet ved CMR <ul><li>SHIVR </li></ul><ul><li>SARA </li></ul><ul><li>DIRECT </li></ul>
 20. 20. Andre bruker dette: SARA – Search And Rescue Application <ul><li>Beslutningsstøtteverktøy for Hovedredningssentralen i Norge (HRS i Bodø og Sola) </li></ul><ul><li>Operativ fra januar 2000 </li></ul><ul><li>Innsamling og presentasjon av all informasjon som er relevant for en aktuell eller potensiell krisesituasjon. (4495 hendelser i Sør-Norge 2009) </li></ul><ul><li>Informasjon omfatter bl.a.: </li></ul><ul><ul><li>Skadeomfang </li></ul></ul><ul><ul><li>Skadested (lokasjon) </li></ul></ul><ul><ul><li>Tilgjengelige ressurser (for eksempel AIS) </li></ul></ul><ul><ul><li>Lokal ulykkesledelse </li></ul></ul><ul><li>Informasjon knyttes mot romlig lokasjon i kartvisning </li></ul><ul><li>Logg av alle hendelser og aksjoner </li></ul><ul><li>Java–applikasjon, startes fra web </li></ul>
 21. 21. Takk for meg

×