Alf henrikk ledelse av forbedring_helse er v_ik_tig_sep2011

554 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
554
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
185
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Alf henrikk ledelse av forbedring_helse er v_ik_tig_sep2011

 1. 1. Ledelse av forbedring<br />Alf Henrik Andreassen<br />Helse er vIKTig”Bruk av IKT i klinisk verksemd” <br />20.september 2011<br />
 2. 2. SYKEHUS=-høyspesialisert kompetansebedrift<br />
 3. 3. Hvilket ansvar har du som ansatt i helsevesenet?<br />Gjøre en god jobb<br />Forbedre jobben du utfører<br />
 4. 4. Tjenestevei<br />Stortinget<br />Styre Helse Vest<br />Styre Helse Bergen<br />Post/ poliklinikk/ team<br />
 5. 5. Tjenestevei<br />Stortinget<br />Styre Helse Vest<br />Styre Helse Bergen<br />Hvem tar initiativet til forbedring?<br />Post/ poliklinikk/ team<br />
 6. 6. If you want to make enemies, <br />try to change something. <br />-Woodrow Wilson<br />
 7. 7. Kotters 8-trinns ChangeModel<br />
 8. 8. Kritiske områder innen endringsledelse<br />Synliggjøre og kommunisere behov for endring, utvikle felles forståelse <br />Utvikle en klar og motiverende visjon eller retning<br />Analysere tre kritisk viktige områder<br />Toppledelsens engasjement for endringen <br />Barrierer mot endring, organisatorisk og individuelt (motstand)<br />Lov- og avtaleverk<br />Endringsstrategi og handlingsplan<br />Implementering og stabilisering av endringen<br />Evaluering av resultat i forhold til endringsbehov og visjon/ mål<br />P&O-avdelingen HUS<br />
 9. 9. Prinsipper for å lykkes med forbedring og endringsprosesser<br />Klart mål<br />Bruke nok tid på prosessene: tålmodighet<br />Sørg for at de ansatte er inkludert- tidlig involvering<br />Kommunikasjon<br />Synliggjør de enkeltes rolle i systemet og hvordan systemet er avhengig av andre systemer (interdependence)<br />Tillit: delegere,støtte opp om gode ideer<br />Bygge opp et godt team- snakke samme språk<br />Langsiktighet<br />
 10. 10. Det går sjelden som forutsatt <br />Organisasjonsendringer implementeres ikke på en gitt dato. Det er da arbeidet med å få til endringen begynner på alvor. <br /> Folk vil nemlig ikke helt uten videre begynne å tenke og handle annerledes.<br />Hennestad og Revang<br />
 11. 11. Endringskurven<br />Ytelse<br />Fremtidig ønsket ytelse<br />Dagens ytelse<br />Usikkerhet<br />Uvitenhet<br />Reorientering<br />Manglende kompetanse<br />Motstand mot det nye<br />Avlæring av tidligere arbeidsmåte, innføring av ny<br />Tid<br />Forberedelse<br />Implementering<br />
 12. 12. Mål for kvalitetsarbeidet i Helse Bergen:<br />Å bidra til at foretaket leverer en ønsket helsegevinst til befolkningen. <br />Kvalitetsarbeidet <br />skal være en integrert del av den daglige virksomheten<br />prioriteres på lik linje med andre hovedoppgaver<br />
 13. 13. Kvalitetsutviklingen/forbedrings-prosessergjennomføres langs 2 parallelle akser:<br />Organisasjonsutvikling: Utvikling av medarbeidere og organisasjonskulturen<br />Systemutvikling: Utvikling av styringsverktøy og metodisk tilrettelegging<br />
 14. 14. Uten endringer…..<br />
 15. 15. Eksempler på hva vi har fått til<br />Integrert PAS og EPJ gir bedret totaloversikt<br />Tettere dialog med andre HF<br />- Styrket regionalt samarbeid<br />Tettere dialog med leverandør<br /><ul><li>Helse Vest stor kunde, større gjennomslagskraft?</li></ul>Etablering av superbrukernettverk<br />Erfaringer med ICIP elektronisk kurve<br />
 16. 16. Fagsenter for kliniske system: Gruppeleder<br />Analysefunksjon: KPI, Rapporter<br />Helse Vest IKT<br />Ny arbeidsmåte i fagsenteret<br />For å få en organisering som er tilpasset Helse Bergen HF har Fagsenter for kliniske systemer endret måte å arbeide på. Dette gjør at Fagsenteret får en bedre oversikt over status i organisasjonen ifht EPJ og er bedre rigget til å sette inn hensiktsmessige tiltak i form av for eksempel opplæring.<br />Avdeling<br />Avdeling<br />Avdeling<br />Opplæring<br />Opplæring<br />Opplæring<br />Saksbehandling<br />Saksbehandling<br />Saksbehandling<br />Superbruker<br />Superbruker<br />Superbruker<br />16<br />
 17. 17. Talleksempler<br />
 18. 18. Viktige utfordringer fremover<br />Pasientsikkerhet er viktigst<br />Vi har høyt fokus på kontroll av arbeidsflyt<br /><ul><li>Henvisningsflyt (13 risikopunkter identifisert i EPJ fase 2 som skal håndteres i lokale mottaksprosjekt)
 19. 19. Prioriterte rapporter
 20. 20. Arbeidsgrupper</li></ul>Mange nye tilgrensende løsninger som skal på plass<br />Elektronisk EKG<br />Talegjenkjenning<br />Ulike bildeløsninger<br />Elektronisk legemiddelforordning/ kurve<br />«Ti-talls» ønskede integrasjoner <br />….mm<br />
 21. 21. 2<br />5<br />Mottak av henvisning i arbeidsgruppe<br />Fordeler evt.<br />henvisningen til lokale arb.gr<br />Henvisning til oppfølging<br />4<br />3<br />Mottar henv. til vurdering<br />Vurdering av henvisning<br />Manuell videresending i arbeidsflyt<br />Elektronisk mottak av henvisning<br />1<br />Mottak pr post<br />Stempling av post<br />Sortering av post manuelt<br />Registrering /opprettelse av henv. i DIPS<br />Rettighetsbrev<br />0<br />Henvisnings-dokument<br />
 22. 22. 13<br />11<br />8<br />10<br />6<br />Venteliste i DIPS<br />Sortering av venteliste for oversikt over ventende<br />Setter opp timer, og sender innkallingsbrev<br />Pasienten settes på nytt opp på venteliste<br />Endring av time<br />Ingen oppf.behov , henvisningen lukkes.<br />12<br />Vurd behov for videre oppf. Ventetid slutt?<br />9<br />Oppfølging av rapporteringskrav og kontrollerpunkter<br />Ønsker time på annet tidspunkt <br />Møter til poliklinikk eller innleggelse<br />Time-/ innk. brev <br />7<br />Prioritering av pasienter<br />
 23. 23. Viktige utfordringer fremover<br />Pasientsikkerhet er viktigst<br />Vi har høyt fokus på kontroll av arbeidsflyt<br /><ul><li>Henvisningsflyt (13 risikopunkter identifisert i EPJ fase 2 som skal håndteres i lokale mottaksprosjekt)
 24. 24. Prioriterte rapporter
 25. 25. Arbeidsgrupper</li></ul>Mange nye tilgrensende løsninger som skal på plass<br />Elektronisk EKG<br />Talegjenkjenning<br />Ulike bildeløsninger<br />Elektronisk legemiddelforordning/ kurve<br />«Ti-talls» ønskede integrasjoner <br />….mm<br />
 26. 26. Viktige utfordringer fremover<br /><ul><li>Samhandlingsreformen
 27. 27. Vil meldinger eller kjernejournal bidra tilstrekkelig i samhandlingen?
 28. 28. PLO melding kommer i 6.0
 29. 29. Oppgraderinger og videreutvikling. Versjon 6.0 om noen måneder?
 30. 30. forbedring av røntgen- og patologi er kanskje de mest etterspurte kliniske forbedringer
 31. 31. og andre nyheter får dere i presentasjon av Dips 6.0 i morgen tidlig.. 
 32. 32. Utfordrer DIPS pasientsikkerhet og effektivitet?
 33. 33. 60% kan løses ved å justere innstillinger i programmet og opplæring </li></ul> -> lokalt arbeid <br /><ul><li>kravspesifikasjoner, dialog, møteplasser med Dipsasa må videreutvikles -> Dipsasa</li></li></ul><li>Viktige utfordringer fremover<br />Standardisering < - > Høyspesialiserte behov<br />Videre engasjement og gjennomslag for helsepersonells endringsønsker<br />Et tiltak for å sikre engasjement;<br /> Få utnyttet data i EPJ ved hjelp av strukturert tekst <br />kvalitetsregister<br />forskning <br />lokalt og for rapportering<br />Understøtte pasientflyt internt og eksternt<br />Mange etterspørsler etter integrasjoner<br />Nasjonal kjernejournal<br />
 34. 34. Viktige utfordringer fremover<br />Videreutvikle samarbeidet vårt<br />i regionen<br />nasjonalt<br />Klinisk arbeidsflatemed selvforklarende og kvalitetssikrede funksjoner. <br />Integrerte løsninger slik at en bare trenger å logge på en gang og søke opp pasienten en gang (men få opp data fra ulike system) <br />24<br />
 35. 35. Hvordan møter vi utfordringene?<br />Rask kartlegging og lukking av avvik<br />Åpenhet og informasjon<br />Læring på tvers av foretak<br />Registrere, prioritere & synliggjøre avvik<br />Brukerundersøkelser<br />Mer ressurser til opplæring<br />
 36. 36.
 37. 37. Ledelse av forbedring?<br />
 38. 38. Utfordringer innen IKT-systemer i sykehus<br />For lite fokus på samspill mellom teknikk og mennesker<br />Behovet for opplæring er stort<br />Kompetansematch i utvikling av medisinske fagsystemer<br />Vi har en organisasjon som reagerer raskt når avvik avdekkes<br />
 39. 39. Change is the only constant.– Heraklit, Greskfilosof<br />

×