20100928 hva er nytt i 6 0 helse vest forum final 2

908 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
908
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
129
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Innlegg i Helse Vest konferanse Helse er vIKTig september 2011Foredragsholder: Lars Morgan Karlsen DIPS ASAAlt som gjennomgås ligger tilgjengelig på kundeportalen under 6.0 lansering, mye av stoffet vil også være tilgjengelig som blogg innlegg på dips.no. Jeg anbefaler å følge med på dips.no for oppdatert informasjon om versjoner og moduler.
 • Vi har 45 minutter til å gå gjennom nyheter i 6.0, det er mye mer å vise som vi dessverre ikke får tid til, fokus vil være på det viktigste og det som er mest relevant for dere. Jeg har for det meste utelatt feilrettinger med mindre disse er spesielt viktige.Dersom det blir tid får vi se mer på kategorien diverse, herunder ligger:Beslutningsstyrt tilgangPsykiatriSkanningBUPRadiologi
 • I journalsystemet er spesielt gjort endring rundt utskriftshåndtering og sending, samt godkjenning. Det er i tillegg implementert forbedringer i brukeropplevelsen av systemet.
 • Bilde av hele henvisningen, dette for å vise hvilket skjermbilde funksjonaliteten omfatter
 • Gruppebehandlinghar hatt liten bevegelse siste årene, tiden har altså vært moden for en oppgradering og vi skal ta en gjennomgang av de fleste nye funksjoner og forbedringer for denne modulen.
 • Vi ser her skjermbildet gruppebehandling oversikt, det ligger her bak, og foran har vi skjermbildet rediger gruppebehandling. Ny avkryssingsboks: AktivI skjermbildet "Rediger Gruppebehandling" i gruppefeltet "gruppebehandling" er det kommet en ny avkryssingsboks "Aktiv" som definerer om en gruppe er aktiv/ikke aktiv.Feltet har hinttekst:"Angi her hvorvidt gruppen er aktiv. Kun aktive grupper kan tildeles nye oppmøter osv."Standard er det kryss i denne boksen
 • Medikasjon inneholder følgende nyheter for å tilfredsstille kundekrav og bedre funksjonaliteten i produktet.Forenklet forordningReitere resepter for A og B preparatSøkefunksjon inkluderer maler
 • Det er laget funksjonalitet for forenklet forordning.Hvis sykehuset har lisensen ”DIPS Medikasjon – grunnmodul med resept, produktnummer 1021” så vil sykehuset også få tilgang til forenklet forordning. Forenklet forordning erstatter ordinering i gammel medikasjon. Funksjonaliteten som er tilgjengelig er den samme som for ”vanlig” forordning (lisens "DIPS Medikasjon – forordning, produktnummer 1163"). Men en del av funksjonaliteten er fjernet.For nærmere beskrivelse av hva dette innebærer - se brukerdokumentasjonen for medikasjon. I hjelpfilen ligger dette under "Medikasjon | Medikasjon (DIPS 5.0) | Forenklet forordning".Hva er forskjell på forordning og forenklet forordning Forskjellengjelderogså for forordningsmaler. Følgende funksjonalitet er ikke tilgjengelig i arkfanene ”Forordning” og ”Historikk”– Forordninger” samt skjermbildet ”Maler for forordninger "når lisens for forordning mangler: Ved søk på medikament: Opplisting og markering av hvilke medikamenter som er sykehusets prefererte medikament (LIS-listen) og varsling dersom et annet medikament velges. Følgendeforordningstyper: o Avanserto Engangsdoseo Etterregistreringo Kont.infusjono ØyeblikkeligFortløpendedoseringpåMarevanMulighet for å lage Blanding Mulighet for å hake av: o Skalbestilleso Adm.av pas./pårørendeAlt vedrørendeLokasjonpåforordningerSjekkpåpasientens alder ogkravomhøydeogvektvediverksettingavforordningerHøyde, Vekt, BMI og Kroppsoverflate i arkfanen Tilleggsopplysninger samt muligheten til å hente siste høyde/vekt måling. Følgendekolonner under Aktuelleforordninger: o Signeringo Kontinueringo Adm. av pas./pårørende o Sistkontinuerto Meldingsstatuso Avvistavapoteko SkalbestillesVed høyreklikk i listen ”Aktuelle forordninger” er følgende menyvalg ikke tilgjengelig: o Kontinuero Vis meldingslogg DIPS-Delta Bestillingavmedikamenter via arkfanenBestillingKontinuereforordningerArbeidsflytnårdetblirforordnetpåvegneavArkfanenSignaturerKnappeneo Kontinuero Signer Brukavstrekkodeleserpåforpakningogendoserimedikasjonpåforordningogadministrering
 • Det er nå laget generell støtte for utskrift av Pleie og omsorgsmeldingeneVed utskrift vises en dialogboks som lar bruker utføre aktive utskriftsoppgaver og skrive ut meldingen med bruk av KITH's visningsfilerGenerell utskrift er foreløpig implementert for Dialogmeldingene (Avvik, forespørsel og svar på forespørsel), Utskrivingsklar pasient, Avmelding av utskrivingsklar pasient, Helseopplysninger ved søknad, Utskrivningsrapport og Innleggelsesrapport
 • Det er nå mulig å adressere PLO-meldingene til kommunale tjenesterDette medfører også at dersom man svarer på en importert melding som kommer fra en kommunal tjeneste, vil svaret adresseres automatisk tilbake til avsendertjenesten.Adressering til kommunale tjenester forutsetter at DIPS FRESH-connector benyttes for å hente inn kommunale tjenester fra adresseregisteretI de tilfeller hvor DIPS FRESH-connector ikke er tilgjengelig, vil løsningen fungere som før, med adressering til toppnivået i kommunen
 • Endring i adressering av PLO UtskrivningsrapportDet er nå mulig å velge mottakere for PLO Utskrivningsrapport. I utgangspunktet foreslås tjenesten "Sykepleietjeneste, pleie- og omsorg." i kommunen som er registrert på tilknyttet omsorgsperiode som hovedmottakerDersom pasientens fastlege støtter elektronisk mottak av Utskrivningsrapport foreslås denne som kopimottaker
 • Det er gjort en rekke endringer i tabell for pasientens forordningerNytt felt for ”forordning" implementert som nedtrekklisteNytt felt for å angi om medikamentet inngår i en multidoseFelter hvor det tidligere var mulig å skrive mye tekst slik at deler av teksten ble borte, utvider seg nå nedoverDet er ikke lengre mulig å fjerne, sortere eller flytte om på kolonner. Rekkefølgen medikamentene tastes inn på beholdes både i skjema og i forhåndsvisningDette gjelder også for tabellen "Legemidler administrert av pasient/pårørende på utskrivelsesdag" i PLO Utskrivningsrapport
 • Endringer i tabell for pasientens "Medikamenter gitt i dag - automatisk uthentet fra DIPS Medikasjonsmodul" i PLO UtskrivningsrapportAlle administreringer er nå default avkrysset for at de skal sendes ved første gangs åpning av nytt skjemaEndringer i tabell for pasientens "Medikamentinfo fra DIPS Medikasjonsmodul" i PLO UtskrivningsrapportTabellen sorteres nå etter samme regler som forordningsskjermbildet i DIPS Medikasjonsmodul. Sorteringen beholdes nå også ved forhåndsvisning/utskriftDersom forordning er av type "Avansert", vises nå samme doseringstekst som i DIPS MedikasjonsmodulMedikamenter seponert frem i tid vises nå med sluttidspunktMedikamenter hvor grunn til slutt er "Pasient utskrevet" vises uten sluttidspunkt(Fjernet bruk av xml-elementet LegemiddellisteVedlagt, i tråd med KITHs endringer i xsd og visningsfil)
 • Innføring av to-nivå adressering i utgående applikasjonskvittering for PLO-meldingerUtgående applikasjonskvitteringer for PLO-meldinger (Innleggelsesrapport og dialogmeldinger) tar nå med to adressenivå i Receiver-elementet dersom innkommende melding inneholdt to adressenivå i Sender-elementet. Nå får vi med kommune som nivå 1 og saksbehandler som nivå 2.Dette for å kunne få med HER-id til den kommunale tjenesten
 • Man får nå opp en meldingsboks som sier at man ikke har tilgang til pasienten
 • Egendefinert.
 • 20100928 hva er nytt i 6 0 helse vest forum final 2

  1. 1. Nyheter i DIPS 6.0 EPJ/PAS<br />Ny og forbedret funksjonalitet i versjon 6.0<br />Lars Morgan Karlsen<br />90054284 <br />Seniorkonsulent<br />lmk@dips.no<br />
  2. 2. 45 minutter.<br />Journalsystemet.<br />Henvisning og venteliste.<br />Gruppebehandling.<br />Medikasjon.<br />Pleie og omsorgsmeldinger.<br />Diverse.<br />Agenda<br />
  3. 3. Sikre at dokumenter som skal skrives ut faktisk blir det.<br />Sikre at dokumenter som skal sendes blir sendt.<br />Forbedringer av brukeropplevelsen.<br />Journal<br />
  4. 4. Journal: ”Brevsaken” i Helse Vest (juli 2010)<br />
  5. 5. Journal: ”Brevsaken” i Helse Vest (juli 2010)<br />Problem med dokumenter som skulle vært skrevet ut eller sendt elektronisk, men hvor dette sviktet. <br />Dette var i hovedsak "brev til pasient" og "brev vedrørende pasient”.<br />Årsaken til problemet var dels feil i oppsett.<br />At parameter for "utskrift kreves" er inaktivert for dokumenttyper hvor parameteren burde vært aktivt.<br />Og dels brukerfeil.<br />At det tas kladdutskrift som registreres som ”endelig utskrift”.<br />At mottagere av dokumenter fjernes slik at dokumentene ikke sendes.<br />
  6. 6. Journal: Hva ble gjort ?<br />Ønske fra Helse Vest: Forbedringer knyttet til godkjenning og utskrift.<br />Utviklingsarbeid ble iverksatt som hastesak i september.<br />Informasjon om dette ble sendt skriftlig til alle våre kunder.<br />Det er opprette to nye systemoppsett som styrer utskriftsmulighetene rundt ikke-godkjente dokumenter, samt kladdutskrift.<br />Det er ikke mulig å godkjenne dokumenter som mangler mottakere ved sending. <br />Forbedret rutine for å re-sende dokumenter dersom nye mottagere legges til etter godkjenning.<br />
  7. 7. Journal: Kontroll på utskrift<br /><ul><li>Journal Tillat offisiell utskrift før godkjenning.
  8. 8. Journal Krav om begrunnelse for kladdeutskrift.</li></li></ul><li>Journal: Mangler knytning til kontakt?<br />Godkjenning av dokumenter som skal sendes.<br />Mangler knytning til kontakt.<br />
  9. 9. Journal: Mangler mottakere?<br />Godkjenning av dokumenter som skal sendes.<br />Mangler mottakere.<br />
  10. 10. Journal: Kun pasient som mottaker?<br />Godkjenning av dokumenter som skal sendes.<br />Kun pasient som mottaker.<br />
  11. 11. Journal: Mottakere lagt til etter godkjenning<br />
  12. 12. Journal: Klipp og lim i strukturert journaldok. <br />12<br />
  13. 13. Journal – Arbeidsgrupper, visning<br />Endring i skjermbildet for godkjenning av journaldokumenter.<br />I skjermbildet for godkjenning av er feltet for valg av arbeidsgruppe utvidet for å bedre leseligheten for lange arbeidsgruppenavn.<br /><ul><li>Dersom arbeidsgruppens navn er lengre enn feltet, vises i tillegg navnet som en hinttekst når bruker holder musepekeren over feltet</li></ul>Varsel om mottak av negative applikasjonskvitteringer<br />
  14. 14. Journal – Arbeidsgrupper, søk<br />Forbedret søk etter arbeidsgrupper.<br />Det er gjort endringer i skjermbildet for arbeidsgruppesøk.<br />Ved søk vises et utvalg bestående av alle arbeidsgrupper med navn som inneholder teksten som brukeren søker på.<br />I tillegg er det lagt til to nye knapper, en for å finne neste, og en for å nullstille søket.<br />
  15. 15. Journal<br />Utvalg og blålys i alle journaldokumenter.<br />Det er lagt til en sjekkboks med teksten "Bruk utvalg" i "Alle journaldokumenter" for å angi om utvalget av journalgrupper i arkfanen "Utvalg" skal benyttes.<br />Dersom brukeren har definert et utvalg når blålys aktiveres, vil sjekkboksen ikke være avhaket.<br />
  16. 16. Henvisning og venteliste<br />16<br />
  17. 17. Henvisning / venteliste<br />Det har i DIPS alltid vært tilgangskontroll på funksjons- og datanivå på henvisningen med full endringslogging på alle data.<br />Ekstra adgangskontroll på feltene i henvisningen som gjelder ”Rett til prioritert helsehjelp” og ”Frist for start helsehjelp”.<br />Den ekstra adgangskontrollen slår bare til når det er snakk om endring av pasientens rettigheter.<br />
  18. 18. Henvisning / venteliste<br />
  19. 19. Henvisning / venteliste<br />
  20. 20. Henvisning / venteliste<br />
  21. 21. Henvisning / venteliste<br />
  22. 22. Henvisning / venteliste<br />Feltene Rett til prioritert helsehjelp og Frist for start helsehjelp kan kun redigeres i skjermbildet "Registrer henvisning". <br />Det er ikke gjort endring i forbindelse med systemparameterne som styrer default verdi i feltet ”Rett til prioritert helsehjelp” samt parameter ”Frist for start helsehjelp kreves utfylt".<br />
  23. 23. Henvisning / venteliste<br />Endring av prioritet vil gi endring av frist så lenge henvisningen ikke er lagret.<br />Frist for start helsehjelp kan settes før vurdert dato.<br />
  24. 24. Henvisning / venteliste<br />Vurderte henvisninger kan ikke slettes.<br />Utredning av rett til helsehjelp også for lagrede henvisninger.<br />
  25. 25. Henvisning / venteliste<br />Feilretting av situasjon der dato ikke var satt, mens rett var satt, dato ble automatisk satt inn ved åpning av skjermbildet.<br />Ingen dato settes inn automatisk.<br />
  26. 26. Henvisning / venteliste<br />Dersom ja eller nei i er lagret i ”rett til helsehjelp”…<br />Kan skjermbildet Planlagt behandling ikke ha kontakttypen med verdien ”Utredning av rett til helsehjelp”. <br />Uansett, sekundærhenvisning kan ikke ha kontakttypen ”utredning av rett til helsehjelp”.<br />
  27. 27. Gruppebehandling<br />
  28. 28. Gruppebehandling<br />Filtrering av døde pasienter.<br />Ny avkrysningsboks: Vis bare aktive grupper.<br />
  29. 29. Gruppebehandling<br />Dermed vises bare aktive i lista<br />
  30. 30. Gruppebehandling<br />Nye knapper for aktivering av pasient.<br />Redigering av konsultasjon.<br />
  31. 31. Gruppebehandling: konsultasjon<br />31<br />
  32. 32. Gruppebehandling<br />Sortering av pasientlister.<br />Pasientpåminning i Gruppebehandling.<br />Bestilling av timer tilbake i tid i Gruppebehandling.<br />
  33. 33. Medikasjon<br />
  34. 34. Medikasjon: Forenklet forordning<br />
  35. 35. Medikasjon: Reitering<br />Mulighet til å reiterere preparat i reseptgruppe A og B.<br />
  36. 36. Medikasjon: Søk henter også maler<br />Søk på preparat, virkestoff og ATC-kode henter også frem maler.<br />
  37. 37. Medikasjon: Feilregistreringer<br />Feilregistrering av forordninger<br />Bruk sletteknappen for å markere en forordning som feilregistrert<br />
  38. 38. Medikasjon: Frist for å angre administrering<br />Tidssperre, ny funksjonalitet ved angring av administreringer.<br />Maks 12 timer etter siste endring og due date er passert.<br />Kan uansett endre hvis due date ikke er passert.<br />
  39. 39. Medikasjon: Flere valg under høyreklikk<br />Angi sluttidspunkt og Seponer via høyreklikkmeny i forordningsskjermbildet<br />
  40. 40. Medikasjon: Tallformat fra vareregisteret<br />Resept - Tolkning av tekst fra Vareregisteret.<br />Forbedret formatering av tallverdier.<br />
  41. 41. Pleie og omsorgsmeldinger<br />
  42. 42. Pleie og omsorgsmeldinger: Utskrift<br />Utskrift av PLO-meldinger.<br />Det er nå laget generell støtte for utskrift av Pleie og omsorgs-meldingene.<br />
  43. 43. Pleie og omsorgsmeldinger: Adressering<br />Innføring av tjenestebasert adressering for PLO-meldinger.<br />Det er nå mulig å adressere PLO-meldingene til kommunale tjenester.<br />DIPS FRESH-connector.<br />
  44. 44. Pleie og omsorgsmeldinger: Adressering<br />Endring i adressering av PLO Utskrivningsrapport.<br />Velge mottakere.<br />Fastlegen kan ta imot elektronisk?<br />
  45. 45. Pleie og omsorgsmeldinger: Skjema PLO<br />Endringer i tabell for: Legemidler, manuell registrering i PLO Utskrivningsrapport.<br />
  46. 46. Pleie og omsorgsmeldinger: Skjema PLO<br />Endringer i tabell for pasientens "Medikamenter gitt i dag - automatisk uthentet fra DIPS Medikasjonsmodul" i PLO Utskrivningsrapport.<br />Alle administreringer er nå default avkrysset for at de skal sendes ved første gangs åpning av nytt skjema.<br />
  47. 47. Pleie og omsorgsmeldinger: 2 nivå<br />Innføring av to-nivå adressering i utgående applikasjonskvittering for PLO-meldinger.<br />Får nå med HER-id til den kommunale tjenesten.<br />
  48. 48. Beslutningsstyrt tilgang<br />Psykiatri<br />Skanning<br />BUP<br />Radiologi<br />Demo av DIPS Arena<br />DIVERSE<br />
  49. 49. Beslutningsstyrt tilgang<br />Lansering av tre nye, eksplisitte beslutningsmaler<br />Beslutningsmalene "Forskning", "Undervisning" og "Etterarbeide" lanseres nå<br />Hensikten er å kunne dokumentere mer nøyaktig hva som er grunnlaget for tilgang til pasientdata<br />Legg merke til at de nye malene må aktiveres ved å fjerne "Gyldig til" dato på malen i DIPS Admin<br />
  50. 50. Beslutningsstyrt tilgang<br />Optimalisering ved lagring av implisitte beslutninger<br />Dette gjelder for eksempel ved lagring av henvisning, innleggelse, planlagt operasjon osv<br />Antallet spørringer vil nå reduseres<br />
  51. 51. Psykiatri<br />Nytt skjermbilde for oversikt "Mine pasienter"- Psykiatri poliklinikk<br />Menyvalg: Vis | Psykiatri | Mine pasienter<br />
  52. 52. Psykiatri NCMP koder<br />52<br />
  53. 53. Skanning<br />
  54. 54. Reservasjoner <br />54<br />
  55. 55. Vekstkurve<br />
  56. 56. BUP<br />NPR-id vises i Vis | Venteliste<br />Skjermbildene under menyvalg Vis | Venteliste: "Venteliste" og "Til vurdering" er nå utvidet med kolonne for pasientens NPR-id.<br />Kolonnen vil være tilgjengelig for alle avdelinger, men det er brukere av DIPS BUP som er kommet med ønske om å legge til dette feltet i kolonnelisten<br />Det er ikke krav om tilgang til elementtype ”Pasient NPR-id” for å kunne se kolonnen i denne kolonnelisten”<br />Diagnosetekst på arkfane "Alle akser"<br />Feltet diagnosetekst (altså hva diagnosekoden betyr) vises nå som egen kolonne på arkfane "Alle akser" slik det er for Akse 1 til 6 både for konsultasjonsserier og innleggelser<br />
  57. 57. BUP<br />Avslutte diagnose/slette diagnose <br />Det skilles nå mellom å slette en diagnose og avslutte videre bruk av en diagnose (vil gjelde for konsultasjonsserie)<br />Så lenge det er mer enn 1 diagnose igjen (antall) kan en velge "Avslutt diagnose”<br />Når det er bare en diagnose igjen får en lov til å velge "Slett diagnose”<br />Registrering av henvisning, Henvisningsgrunn Nr<br />Det er lagt på krav om at henvisningsgrunn ”Nr” må registreres i BUP arkfanen<br />Feltet "Nr" er merket gult<br />
  58. 58. Radiologi<br />Bestilling av røntgenhenvisning uten tilgang til pasient<br />Det er gjort en forsterkning rundt henvisning til røntgen slik at man ikke skal kunne få opp henvisningsskjermbildet når man ikke har tilgang til pasienten<br />
  59. 59. Radiologi<br />Smitteinfomasjon på radiologisk henvisning<br />Det er laget nytt parameter for å ta i bruk lokalt kodeverk for registrering av smitteinformasjon på radiologisk henvisning<br />Velger man Ja så må man også velge type smitte før henvisningen lagres (tilsvarende som for Kritisk informasjon)<br />Denne informasjonen følger henvisningen og evt. henvisningsmeldingen ved eksport, men lagres ikke i Kritisk informasjon<br />
  60. 60. Radiologi<br />
  61. 61. DIPS Arena<br />Sengepostlisten <br />Sengepostlisten er en av flere ”plugin” til DIPS Arena.<br />Tilpasset DIPS Arena i utseende og stil<br />Se og endre data direkte i lista<br />Registrer triage på pasienten, ansvarlig lege/primærkontakt og tilsyn<br />
  62. 62.
  63. 63. DIPS Arena<br />Hurtig oversikt over pasienter i akuttmottaket<br />Retriagering samles<br />Oversikt over inneliggende og polikliniske pasienter<br />Full mulighet for sortering og filtrering <br />
  64. 64. DIPS Arena<br />Redigering i liste, ansvarlig lege og primærkontakt<br />Historikk i lista<br />
  65. 65. DIPS Arena<br />Sengepostlisten<br />Oversikt over ankomst i egen arkfane<br />Kan angi når pasienten forventes <br />
  66. 66.
  67. 67. DIPS Arena<br />Registrere pasient som ikke ankommet/ankommet ved en akuttpost <br />Dersom en post er satt opp til å være en akuttpost vil det ved registrering av polikliniske besøk og innleggelser på denne posten komme frem en sjekkboks hvor man kan registrere om pasienten faktisk er ankommet eller ikke<br />Ved registrering av besøk på akuttposter er standardverdi Ikke ankommet<br />I DIPS PAS/EPJ vises feltet for ankommet som en egen kolonne i sengepostlisten<br />De som er ankommet har tom verdi i kolonnen for ankommet<br />Pasienter som ikke er ankommet har verdien ”Nei”<br />
  68. 68. Lars Morgan Karlsen <br />90054284<br />Seniorkonsulent<br />lmk@dips.no<br />

  ×