Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Novadpētniecības konference

660 views

Published on

2006. gada ekspedīcija, sadarbībā ar Ogres Vēstures un Mākslas muzeju, pa senām lauku sētām Lauberes pagastā.

Published in: Art & Photos
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Novadpētniecības konference

 1. 1. Senās lauku sētas Lauberes pagastā – novadpētniecības ekspedīcija Lauberes pagasta bibliotēka sadarbībā ar Ogres vēstures un mākslas muzeju- 2005.g.augusts Latvijas bibliotekāru biedrības 10.novadpētniecības konference. Bauskas rajona Īslīces pagastā 9. un 10. augustā 2006.
 2. 2. Pagasta centrā paliekas no Ozolmuižas
 3. 3. Dumpju saimniecība Mežmaļi
 4. 4. pagrabs
 5. 5. Lapsukalns
 6. 6. Lielmaņu dzimtas mājas
 7. 7. Slokas dzimtas sens pulkstenis
 8. 8. Slokas dzimtas klētiņa - Veseros
 9. 9. Klētiņā glabājas vecas lietas
 10. 10. Akmenī iecirsta krusta zīme
 11. 11. Liepkalni- sena mūra ēka pagasta centrā
 12. 12. Kalniņu īpašums
 13. 13. Zemes apstrāde pag.gs.30 gados
 14. 14. Triece- vienīgā Ogres rajonā
 15. 15. Senie linu mārki Celmiņos
 16. 16. Bāleņi- interesantākā, senākā ēka
 17. 17. Daļa ekspedīcijas dalībnieki ar saimnieci Vilmu Putniņu
 18. 18. Sviesta gatavotājs
 19. 19. Pētersona īpašumi
 20. 20. Apiņu mājas
 21. 21. Mājas saimniece absolvē Kaucmindi un top tautas tērps, kurš arī bijis Sibīrijā un ar saimnieci veiksmīgi atgriezies dzimtajās mājās
 22. 22. Mājas saimnieks 30 gados pagalmā.
 23. 23. Rezultāti <ul><li>Apsekotas 19 lauku sētas </li></ul><ul><li>Muzeja fondam dāvināti 113 eksponāti </li></ul><ul><li>t.sk.pamatfondā 19 lietas </li></ul><ul><li>palīgfondā 94 lietas </li></ul><ul><li>Bildes -2500 –glabājas fotoarhīvā </li></ul><ul><li>Aprīlī noorganizēta muzeja apmeklējuma diena, kurā piedalījās 30 apmeklētāji, daudzi no tiem muzejā bija pirmo reizi. </li></ul>
 24. 24. Nākotnes ieceres <ul><li>Par ekspedīciju tiks veidots disks, kurš būs izmantojams arī bibliotēkas lietotājiem, kā rezultātā ( rakstīsim kopīgu projektu), </li></ul><ul><li>Apsekosim vēl tās mājas, kurās neesam bijuši (apmēram 15 mājas), </li></ul><ul><li>Veidosim velosipēdistu takas, informācijas stendus, sakopsim dabas pieminekļus. </li></ul><ul><li>Fotografēja - Elmārs Bulovs 2005.g.augusts. </li></ul>
 25. 25. <ul><li>Paldies par uzmanību! </li></ul>

×