Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Panduan e operasi

22,701 views

Published on

Panduan e operasi

 1. 1. e-OPERASI
 2. 2. PENDAFTARAN IDDAN PASSWORD
 3. 3. Klik Pendaftaran Baru atau Daftar Masuk untuk mencipta ID pengguna dan kata laluan.
 4. 4. Semua maklumat perlu diisidengan tepat untuk mendaftar kedalam sistem. Setelah selesai klik Simpan.
 5. 5. Contoh maklumat yang telah diisi oleh guru. Setelah lengkap, klik Simpan.
 6. 6. SEMAKAN DAN PENGESAHAN MAKLUMAT GURU• SEMUA GURU PERLU MENDAFTAR ID DAN PASSWORD• SEMUA GURU PERLU MENYEMAK DAN MENGESAHKAN DATANYA SENDIRI• JIKA MAKLUMAT KABUR, IA HANYA BOLEH DIKEMASKINI OLEH PENOLONG KANAN 1• PENTING BAGI E-PANGKAT• PADA ATAU SEBELUM 15 MAC 2013
 7. 7. PENGEMASKINIAN DAN SEMAKAN DATA BAGI GURU (INDIVIDU) Untuk log masuk ke dalam sistem, masukkan ID, katalaluan dan nombor Kad Pengenalan dan klik Login.
 8. 8. Semua guru perlumenyemak setiap data. Jika maklumat/data kabur, ia hanya boleh diubah oleh GPK 1. Tetapi jika terang. Ia boleh diubah oleh guru sendiri
 9. 9. Semua maklumat perl Kemudian sahkan m Setelah selesai klik
 10. 10. PENGEMASKINIAN DATA OLEH PK1• MEMASTIKAN SEMUA GURU TELAH MENGEMASKINI DAN MENGESAHKAN DATA• MENGEMASKINI DATA YANG TIDAK BOLEH DIKEMASKINI OLEH GURU• KEMASKINI DATA ENROLMEN• KEMASKINI DATA SUBJEK• PADA ATAU SEBELUM 18 MAC 2013
 11. 11. KEMASKINI OLEH PK1 1. Maklumat Staf KEMASKINI ENROLMEN 4. Pastikan semua pengemaskinian telah di buat (YA)DAN SUBJEK ELEKTIF OLEH 2. Kemaskini Maklumat Staf PENOLONG KANAN 1 3. Klik pada nama guru untuk mengemaskini data guru
 12. 12. ` KEMASKINI DATA ENROLMEN 1. Klik Maklumat Enrolmen 3. Klik Pilih Kelas 4. Isikan enrolmen te2. Klik Input/ Edit Enrolmen
 13. 13. KEMASKINI SUBJEK ELEKTIF 1. Klik pada Maklumat Subjek 2. Input Subjek Elektif
 14. 14. 1. Pilih kelasIsikan maklumat subjek yang ditawarkan di sekolah
 15. 15. 1. Klik Maklumat Subjek 3. Klik Tambah MPV 2. Klik Subjek MPVkemudian Input MPV
 16. 16. Sila Klik pada Subjek MPV yang ditawarkan di sekolah
 17. 17. * PROSES YANG Sila Masukkan Kelas SAMA BAGI dan Murid SUBJEK PAV
 18. 18. PAPARAN ANALISIS 1. Klik Analilsis Statistik Sekolah boleh mellihat danmenyemak statistik
 19. 19. ANALISIS BSKG-M Sekolah boleh mellihat dan menyemak pengisian dan keperluan opsyen 1. Klik Maklumat Staf2. Klik BSKG
 20. 20. PENGESAHAN DATA OLEH PENGETUA• MEMASTIKAN PK1 TELAH MEMBUAT PENGEMASKINIAN BAGI SEMUA GURU• MEMASTIKAN SEMUA GURU TELAH MEMBUAT PENGESAHAN DATA• MENGESAHKAN DATA SEMUA GURU• BOLEH MEMBUAT TINDAKAN SAMA SEPERTI PERANAN PK1• PADA ATAU SEBELUM 18 MAC 2013
 21. 21. 1. Klik Maklumat Staf 1. Klik Pengesahan Maklumat Staf 3. Pengetua perlu memastikan: a.Pengemaskini telah dibuat oleh PK1. b.Semua guru telah membuat pengesahan c.Mengesahkan semua data guru
 22. 22. CADANGAN PROSES KERJA PENGEMASKINIAN MAKLUMAT DI MODUL e-OPERASI ( 1 MAC HINGGA 31 MAC 2013) TARIKH KETERANGAN1 MAC – 15 MAC 2013 GURU KEMASKINI & PENGESAHAN SEMUA GURU (INDIVIDU) KEMASKINI PK11 MAC – 18 MAC 2013 SEKOLAH & PENGESAHAN PGB19 MAC – 22 MAC 2013 PPD KEMASKINI & VERIFIKASI PPD BERSAMA SEKOLAH23 MAC – 27 MAC 2013 JPN KEMASKINI & VERIFIKASI PPD BERSAMA JPN KPM – BPSH &28 MAC – 31 MAC 2013 VERIFIKASI & KELULUSAN BPSM

×