Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Evolúció vagy revolúció? OTDK-változat

a forradalmas téma másik prezentációja #OTDK, Kecskemét 2011.

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Evolúció vagy revolúció? OTDK-változat

 1. 1. Olvasási szokásaink változásai az olvasási forradalmak jelenségei tükrében Országos Tudományos Diákköri Konferencia Pedagógiai, Pszichológiai, Andragógiai és Könyvtártudományi Szekció Kecskemét, 2011. április 7-9. Kámán Veronika Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatikus könyvtáros MA
 2. 2. <ul><li>Valóban nem olvasunk? </li></ul><ul><li>A korszakolás viszonylagossága </li></ul><ul><ul><ul><li>„… az egyes korszakok elsősorban domináns vonásaikkal jellemezhetők.” (Tóth Gyula) </li></ul></ul></ul><ul><li>Mai olvasási szokásaink forrásai a művelődéstörténetben </li></ul><ul><ul><li>Bencés olvasástípusok </li></ul></ul><ul><ul><li>Extenzív olvasás </li></ul></ul><ul><ul><li>Olvasás hálózati környezetben </li></ul></ul><ul><li>A jelen: válság és forradalom </li></ul>
 3. 3. Az első olvasási forradalom
 4. 4. <ul><li>Az első olvasási forradalom: a hangos olvasás elcsendesedik </li></ul><ul><li>Az ókorban: retorikus használatra alkotott szövegek </li></ul><ul><li>Szent Benedek Regulája: imádkozzál, dolgozzál és olvass! </li></ul><ul><ul><li>Megőrzi és újjáalkotja az olvasói hagyományt </li></ul></ul><ul><li>Új olvasói attitűd: bensőséges viszony a szövegekkel </li></ul><ul><li>Olvasás a mindennapokban: a lectio divina mint „forradalmi vívmány” </li></ul>
 5. 5. A második olvasási forradalom
 6. 6. <ul><li>Intenzív olvasás </li></ul><ul><li>Korlátozottság – kevés könyv, ismétlődő olvasás </li></ul><ul><li>Részletek tanulmányozása, gyakran memorizálása </li></ul><ul><li>Kevés könyv – magas költséggel </li></ul><ul><li>Fő cél: a megértés és megismerés </li></ul><ul><li>Extenzív olvasás </li></ul><ul><li>Lesewut – „olvasási düh” </li></ul><ul><li>Felgyorsult olvasási tempó </li></ul><ul><li>Széles körből „válogatott és váltogatott” olvasmányok. A könyv: piaci termék. </li></ul><ul><li>Fő cél: a tájékoztatás és szórakoztatás </li></ul>… és: intenzív és extenzív olvasás együttélése
 7. 7. <ul><li>„ Az olvasók könyvvel a kezükben mennek ágyba és ébrednek másnap, azzal ülnek asztalhoz, munka közben maguk mellett tartják, sétára magukkal viszik, s az egyszer megkezdett olvasmánytól nem tudnak szabadulni mindaddig, amíg csak be nem fejezik azt. Ám alig falták be egy könyv utolsó oldalát, már mohón fürkészik, honnét szerezhetnének másikat; s ha bárhol, a nyilvános helyen, egy polcon vagy bárhol másutt megpillantanak valamit, ami a szakterületükhöz tartozik, vagy legalább olvashatóak tűnik számukra, azonnal magukkal hurcolják, s farkasétvággyal vetik rá magukat. </li></ul><ul><li>Egyetlen dohányfüggő, kávémegszállott, borbarát vagy kártyajátékos sem kötődhet oly szorosan a maga pipájához, üvegéhez, kártya- vagy kávézóasztalához, mint az efféle könyvéhes népség a maguk olvasmányaihoz.” </li></ul><ul><li>- Johann Rudolf Gottlieb Beyer, 1796 </li></ul>
 8. 8. A harmadik olvasási forradalom
 9. 9. <ul><li>Technológiai váltás </li></ul><ul><li>Forradalom, amely rombol és épít </li></ul><ul><li>Veszélyek és lehetőségek </li></ul>
 10. 10. <ul><li>Az Ifjúság 2008 kutatás és a PISA felmérés tanulságai </li></ul><ul><li>Passzivitás helyett: aktivitás </li></ul><ul><li>Nem-olvasás helyett: megváltozott olvasáskép </li></ul>
 11. 11. „… - Ment-e A könyvek által a világ elébb?”
 12. 12. <ul><li>A régmúlt olvasási módszereinek továbbélései </li></ul><ul><li>A netgeneráció olvasási és információszerzési stratégiái </li></ul><ul><li>„ Az olvasás mint össztantárgyi feladat” </li></ul><ul><li>A kora gyermekkori mintakövetés és olvasóvá válás összefüggései </li></ul><ul><li>A közösségi web lehetőségei a gyakorlati pedagógiában </li></ul>

×