Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Digital Purple Cows

328 views

Published on

digital purple cows

Published in: Marketing
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Digital Purple Cows

 1. 1. ‫ודיגיטלית‬ ‫סגולה‬ ‫פרה‬ ‫דיגיטליים‬ ‫בארגונים‬ ‫טנספורמציה‬ ‫הובלת‬
 2. 2. ‫מובילים‬ ‫כולם‬ ‫לא‬ ‫אבל‬ ‫דיגיטל‬ ‫עושים‬ ‫כולם‬ ‫טרנספורמציה‬(‫דיגיטלית‬)‫עסקית‬. ‫ל‬ ‫להפוך‬ ‫הנוחסה‬ ‫מהי‬ ‫אז‬...
 3. 3. ‫הדיגיטלי‬ ‫העידן‬ ‫של‬ ‫הסגולות‬ ‫הפרות‬
 4. 4. ‫מנכ‬"‫ל‬‫שמוביל‬ ‫דיגיטלית‬ ‫טרנספורמציה‬ ‫חלקי‬ ‫בכל‬‫הארגון‬. -‫דיגיטל‬. -‫שיווק‬. -‫מידע‬ ‫מערכות‬. -‫אנוש‬ ‫משאבי‬. -‫אספקה‬ ‫שרשרת‬. -‫ייצור‬. -‫תפעול‬. -‫כספים‬. -‫רגולציה‬. -‫שירות‬. -‫מכירות‬. 1
 5. 5. ‫הבנה‬‫מבוססת‬‫עמוקה‬ ‫של‬ ‫ואובססיבית‬ ‫הלקוחות‬. -‫שימוש‬ ‫דפוסי‬. -‫הלקוח‬ ‫חווית‬. -‫צריכה‬ ‫מסע‬. -‫ציפיות‬. -‫מסרים‬. -‫ערוצים‬. -‫מוטיבציה‬. -‫דיגיטלית‬ ‫יכולת‬. -‫קונטקסט‬. 2
 6. 6. ‫חזון‬‫ברור‬‫הארגון‬ ‫לאן‬ ‫דיגיטלית‬ ‫להגיע‬ ‫רוצה‬. -‫דיגיטלי‬ ‫חזון‬. -‫לעובדים‬ ‫משמעות‬. -‫למנהלים‬ ‫משמעות‬. -‫ללקוחות‬ ‫משמעות‬. -‫ליישום‬ ‫עקרונות‬. -‫ל‬2020? 3
 7. 7. ‫שימוש‬‫מסיבי‬‫בנתונים‬ ‫ודאטה‬‫בכל‬‫הפעילות‬ ‫הארגונית‬. -‫הקיים‬ ‫ניתוח‬. -‫פרדיקציה‬. -‫אמת‬ ‫זמן‬. -‫אוטונומית‬ ‫הפעלה‬. -‫דאטה‬ ‫מבוסס‬ ‫שיווק‬. -‫פרסונליזציה‬. -‫עסקיים‬ ‫תהליכים‬ ‫טיוב‬. -‫בארגון‬ ‫המידע‬ ‫זרימת‬. -‫הנתונים‬ ‫של‬ ‫דמוקרטיזציה‬. ‫ועוד‬ ‫ועוד‬ ‫ועוד‬... 4
 8. 8. ‫פיתוח‬‫אוריינות‬ ‫דיגיטלית‬‫בארגון‬. -‫דיגיטליות‬ ‫ביכולות‬ ‫השקעה‬ ‫העובדים‬ ‫של‬. -‫העבודה‬ ‫סביבת‬ ‫התאמת‬. -‫לדיגיטל‬ ‫המשרה‬ ‫התאמת‬. -‫למשרה‬ ‫העובד‬ ‫התאמת‬ ‫הדיגיטלית‬. -‫מתאימים‬ ‫עובדים‬ ‫גיוס‬. -‫ארגוני‬ ‫מבנה‬ ‫שינוי‬. ‫ועוד‬... 5
 9. 9. ‫נכונות‬‫לשנות‬‫כללי‬ ‫את‬ ‫המשחק‬. -‫הצעת‬ ‫של‬ ‫מחדש‬ ‫עיצוב‬ ‫הערך‬. -‫שרשרת‬ ‫של‬ ‫מחדש‬ ‫הגדרה‬ ‫הערך‬. -‫עסקית‬ ‫פעילות‬ ‫של‬ ‫יצירה‬ (‫דיגיטלית‬)‫חדשה‬. -‫מוצרים‬ ‫של‬ ‫החלפה‬ ‫ושירותים‬. -‫התעשייה‬ ‫של‬ ‫טרנספורמציה‬ 6
 10. 10. ‫מינוי‬‫לשינוי‬ ‫סוכן‬, ‫ע‬ ‫כי‬‫ו‬‫אין‬ ‫ד‬ ‫טרנספורמציה‬ ‫שהתרחשה‬ ‫מעצמה‬. 7
 11. 11. ‫מווודה‬‫ההקשבה‬ ‫על‬

×