Rpt sastera melayu tingkatan 4 dan 5

6,266 views

Published on

Published in: Education
1 Comment
4 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
6,266
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
123
Comments
1
Likes
4
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Rpt sastera melayu tingkatan 4 dan 5

  1. 1. RANCANGAN MENGAJAR TAHUNAN KESUSASTERAAN MELAYU TINGKATAN 4 DAN 5 TAHUN 2010Tajuk/ Minggu Hasil Pembelajaran Objektif Isi ( Aspek Kemahiran AKTIVITI Nilai & ABM Sastera )1. Pengenalan 1.0. Menghuraikan definisi 1. Pelajar dapat menyatakan * Definisi sastera * Membaca * Merujuk bahan BekerjasamaKesusasteraan kesusasteraan, ciri, bentuk, sejarah definisi kesusasteraan Melayu.Melayu perkembangan dan peranan kesusasteraan Melayu. 2. Pelajar dapat menyatakan *Bentuk sastera * Menyusun BerdikariProsa 1.1. Menerangkan definisi bentuk kesusasteraan Melayu maklumat *Berdiskusi-moden kesusasteraan.-klasik 1.2. Menerangkan definisi 3. Pelajar dapat menyenaraikan * Peranan sastera Dedikasi kesusasteraan Melayu. peranan kesusasteraan Melayu. *Menyampaik 1.3. Menyenaraikan cirri an maklumatPuisi kesusasteraan 4. Menyenaraikan nama * Nama pengarang *Sumbangsaran Buku ulasan-moden 1.4. Menyatakan bentuk pengarang dan karya mengikut-klasik kesusasteraan. zamannya. 1.5. Mengalurkan sejarah *Ciri-ciri sastera Stensilan perkembangan kessusasteraan 5. Menyatakan ciri * Soal jawab Melayu secara ringkas. kesusasteraan Melayu. 1.6. Menjelaskan peranan Kesusasteraan Melayu.2.Bacalah Dalam 1.0. Menghuraikan definisi, jenis, 1. Pelajar dapat menyatakan * Ciri dan peranan * Mengaitkan RasionalBahasamu (A&B) ciri dan peranan prosa. definisi, jenis, ciri dan peranan prosa 1.1. Menjelaskan definisi prosa. prosa. 1.2. Menerangkan jenis prosa. * main peranan Keberanian( Cerpen A ). 1.3. Membandingkan ciri prosa. 2. Pelajar dapat membanding 1.4. Menghuraikan peranan prosa dan membezakan ciri-ciri * Latar pengarang dalam masyarakat. prosa. *Menyusun Kerjasama1. Hujan Emas di maklumatNegeri Orang. 2.0. Menerangkan biodata 3. Pelajar dapat menerangkan pengarang prosa yang dikaji. latar belakang kepengarangan, *merujuk 2.1. Menerangkan butir-butir sumbangan dan kejayaan * Tema dan pelbagai sumber Baik hati peribadi pengarang. pengarang. persoalan2.Paku Payung dan 2.2. Menerangkan latar belakang 4. Pelajar dapat menyatakanLimau Mandarin. kepengarangan, sumbangan dan bidang penulisan pengarang. kejayaan pengarang. * Watak dan 5. Pelajar dapat menghuraikan perwatakan Sabri Che Seman ( Guru Cemerlang Bahasa SMK Tungku ) 1
  2. 2. 3.0. Menghuraikan tema dan tema dan persoalan dalam *Memberikan Kasih sayang persoalan dalam karya prosa. karya prosa. - watak utama sebab-sebab3.Mereka Tidak 3.1. Menerangkan definisi tema danMengerti. persoalan. 6. Pelajar dapat menerang dan - watak penting * Mendengar 3.2. Menghuraikan tema dalam menjelaskan tema dan rakaman radio Kejujuran karya yang dikaji. persoalan dalam karya. - watak sampingan tentang latar 3.3. Menghuraikan persoalan yang belakang karya yang dikaji. 7. Pelajar dapat menganalisis pengarang. 3.4. Menghubungkan antara watak dan perwatakan dalam *Menganalisis Kerajinan persoalan dengan tema dalam karya karya prosa.4.Wisata. yang dikaji. * Plot 8. Pelajar dapat menyenaraikan Semangat 4.0. Menganalisis watak dan watak luaran dan watak - Jenis plot * Projek bermasyarakat. perwatakan dalam karya dalaman dalam karya yang membuat buku prosa. dikaji. - struktur plot skrap bertajuk “ 4.1. Menerangkan definisi watak dan Pengarang-5.Pawana. perwatakan. 9. Pelajar dapat menerangkan -teknik plot *Menghuraika pengarang Berdikari 4.2. Menerangkan jenis watak dalam peranan watak dalam karya. n Malaysia” karya yang dikaji. 4.3. Menganalisis perwatakan luaran 10. Pelajar dapat menerangkan dan dalaman watak dalam karya cara pengarang mengambarkan Hormat- yang dikaji. watak dan perwatakan dalam *Latar menghormati6.Gajah Putih. 4.4. Membandingkan watak-watak karya yang dikaji. dalam karya yang dikaji. - tempat * Bersoal jawab 4.5. Menghuraikan peranan watak 11. Pelajar dapat menghuraikan *Menyampaik dalam karya yang dikaji. plot dalam karya prosa. -masa an maklumat 5.0. Menghuraikan plot dalam 12. Pelajar dapat -masyarakat Buku teks7.Rimbaku, Air karya prosa. menyenaraikan dan *PerbincanganMataku. 5.1. Menerangkan definisi plot. memberikan definisi teknik 5.2. Menerangkan jenis plot dalam plot iaitu dialog, monolog, *Gaya bahasa karya yang dikaji. monolog dalaman, suspens, *Menerangkan 5.3. Menjelaskan binaan plot dalam kejutan, imbas kembali dan . * Membuat peta Stensilan karya yang dikaji. imbas muka. -diksi minda8.Malam Terakhir. 5.4. Menghuraikan teknik plot dalam karya yang dikaji. 13. Pelajar dapat 5.5. Menghuraikan peranan teknik menyenaraikan peristiwa -ayat ( sintaksis ) Sabri Che Seman ( Guru Cemerlang Bahasa SMK Tungku ) 2
  3. 3. plot dalam karya yang dikaji. dalam karya yang mempunyai Buku ulasan teknik imbas kembali, imbas9.Chen Xiaoli. 6.0. Menghuraikan latar dalam muka, saspens dan kejutan. -similie karya prosa. * * Lakonan secara 6.1. Menerangkan definisi latar 14. Pelajar dapat menghuraikan Mendapatkan berpasangan Buku kerja tempat, latar masa dan latar latar dalam karya prosa. -metafora bukti masyarakat.10.Cerita dari 6.2. Menerangkan latar tempat, latar 15. Pelajar dapat menjelaskan RadioSebuah Taman. masa dan latar masyarakat dalam kesesuaian latar dengan cerita -personifikasi karya yang dikaji. yang dikaji. *Mengambarkan 6.3. Menghubungkaitkan latar watak utama tempat, latar masa dan latar 16. Pelajar dapat menganalisis -hiperbola dalam bentuk Manila kad masyarakat dengan peristiwa dalam gaya bahasa dalam karya prosa. lukisan, pantun( Cerpen B ) karya yang dikaji. * Memberi atau syair 17. Pelajar dapat -pengulangan akibat. 7.0. Menganalisis gaya bahasa menyenaraikan contoh kata11.Ke Bintan –To dalam karya prosa. ganda, sinkof, pengulangan, Kertas 7.1. Menerangkan definisi gaya similie dan personifikasi. -perlambangan mahjung bahasa. * Penggunaan 7.2. Menghuraikan aspek gaya 18. Pelajar dapat menghuraikan borang LPG ( bahasa. sudut pandangan dalam prosa. -inversi Jadual Penilaian12.Ayu Zahira 7.3. Menerangkan diksi, * Membanding Karya). Papan gulungMasih di Sini. dialek, bahasa asing, bahasa arkaik, dan bahasa istana dan peribahasa dalam 19. Pelajar dapat mengenal membezakan. karya yang dikaji. pasti sudut pandangan 7.4. Mengenal pasti ayat pendek dan dalam karya yang dikaji. *Sudut pandangan13.Binatang 14 ayat panjang dalam karya yang Kertas A4.Lalavang. dikaji. 20. Pelajar dapat menganalisis 7.5. Menganalisis unsur bahasa nilai kemanusiaan dan * Perbincangan dalam karya yang dikaji. pengajaran dalam karya prosa. -sudut pandangan berkumpulan orang pertama.14. Peristiwa Hujan 8.0. Menghuraikan sudut 21. Pelajar dapat mengenal * *Pelaporan olehGerimis. pandangan dalam prosa. pasti nilai kemanusiaan dalam -sudut pandangan Menyelesaikan pelajar 8.1. Menerangkan definisi sudut karya berserta alasan. orang ketiga. masalah. pandangan. * main peranan15.Penantian di 8.2. Menyenaraikan jenis sudut -sudut pandanganWalden Place. pandangan. objektif. Sabri Che Seman ( Guru Cemerlang Bahasa SMK Tungku ) 3
  4. 4. 8.3. Menghuraikan jenis sudut 22. Pelajar dapat menghasilkan *merujuk pandangan dalam karya yang dikaji. dan mempersembahkan karya pelbagai sumber kreatif. Bekerjasama 9.0. Menganalisis nilai * Mendengar kemanusiaan dan pengajaran rakaman radio16.Pesona dalam karya prosa. 23. Pelajar dapat menceritakan *Nilai *Menghuraika tentang latar Berdikari 9.1. Menerangkan definisi nilai semula peristiwa berdasarkan kemanusiaan dan n. belakang kemanusiaan dan pengajaran. pembacaan, tontonan, pengajaran pengarang. 9.2. Menjelaskan nilai kemanusiaan pengalaman dan pengaksesan Dedikasi dalam karya yang dikaji. maklumat. * Projek 9.3. Menjelaskan pengajaran dalam membuat buku17. Seorang Gadis karya yang dikaji. skrap bertajuk “ Buku ulasanSemangkuk Sayur 9.4. Menghubungkaitkan antara nilai 24. Pelajar dapat menyesuaikan *Karya kreatif * Menaakul Pengarang-Manis. kemanusiaan dengan pengajaran latar dengan peristiwa, watak pengarang dalam karya. dan perwatakan, gaya bahasa Malaysia” Stensilan serta tema dan persoalan. 10.0 Menghasilkan dan * Bersoal jawab mempersembahkan karya kreatif. Manila kad18.Detik Yang 10.1. Menyenaraikan dan memilihTergugat. idea daripada sumber yang pelbagai. * Memberi *Perbincangan 10.2. Mengemukakan idea dalam idea yang baru Kertas bentuk lisan dan lakaran. mahjung 10.3. Menyusun dan memilih19.Sahabat. peristiwa yang sesuai dengan jalan cerita. 10.4. Menulis cerita menggunakan Papan gulung bahasa yang tepat, indah dan menarik. * 10.5. Menyunting dan menilai karya Mendapatkan20.Bubu. yang telah dihasilkan. bukti 10.6. Mempersembahkan Kertas A4. karya kreatif. Sabri Che Seman ( Guru Cemerlang Bahasa SMK Tungku ) 4
  5. 5. 3.0. Drama 1.0. Menghuraikan definisi, jenis, 1. Pelajar dapat menyatakan * Ciri dan peranan *Menyusun * main peranan Semangat ciri, teknik dan peranan drama. definisi, jenis, ciri, teknik drama maklumat bermasyarakat( Drama A ) 1.1. Menyatakan definisi drama drama. 1.2. Menerangkan jenis drama1. Tun Seri 1.3. Menerangkan ciri drama. * Latar pengarang KebebasanLanang. 1.4. Menerangkan teknik drama 2.Pelajar dapat menyatakan *Memberikan 1.5. Menghuraikan peranan drama dan menghuraikan peranan sebab-sebab *merujuk dalam masyarakat. drama dalam masyarakat. * Pemikiran utama pelbagai sumber Berhemah dan persoalan tinggi 2.0. Menerangkan biodata2. Bujur Lalu pengarang drama yang dikaji. 3.Pelajar dapat menerangkan *MenganalisisMelintang Patah. 2.1. Menerangkan butir-butir biodata pengarang drama yang * Watak dan Kesyukuran peribadi pengarang. dikaji. perwatakan 2.2. Menjelaskan latar belakang kepengarangan, sumbangan dan kejayaan pengarang. 4. Pelajar dapat menyenaraikan * Plot *Menghuraika 3.0. Menjelaskan pemikiran dan bidang penulisan pengarang. n * Mendengar Baik hati3.Waktu Sesudah persoalan dalam drama. rakaman radioItu. 3.1 Menerangkan definisi pemikiran *Latar tentang latar dan persoalan drama. 5. Pelajar dapat menjelaskan belakang 3.2. Menghuraikan pemikiran dalam pemikiran dan persoalan dalam pengarang. drama yang dikaji. drama. *Gaya bahasa *Menyampaik Kerajinan 3.3 Menghuraikan persoalan dalam an maklumat drama yang dikaji. 3.4.Menghubungkaitkan antara 6. Pelajar dapat menerangkan *Sudut pandangan pemikiran dan persoalan dalam persoalan dalam drama yang *Menerangkan * Projek drama yang dikaji dengan realiti dikaji. . membuat buku Rasional masyarakat. *Nilai skrap bertajuk “ 4.0. Menganalisis watak dan kemanusiaan dan Pengarang-( Drama B ) perwatakan dalam drama. 7.Pelajar dapat menganalisis pengajaran pengarang 4.1.Menerangkan definisi watak dan watak dan perwatakan dalam Malaysia” perwatakan. drama. *Karya kreatif * Membuat4. Tikar 4.2. Menerangkan jenis watak dalam keputusan BerhemahMengkuang drama. Ciri dan peranan tinggiHamparan Bulu. 4.3.Menghuraikan perwatakan luaran 8.Pelajar dapat menyenaraikan drama dan dalaman watak drama yang sifat luaran dan dalaman watak * dikaji. dalam drama yang dikaji. Mendapatkan * Bersoal jawab Sabri Che Seman ( Guru Cemerlang Bahasa SMK Tungku ) 5
  6. 6. 4.4. Membandingkan watak-watak 9..Pelajar dapat menghuraikan * Latar pengarang bukti dalam drama yang dikaji. plot dalam drama. Kerjasama 5.0. Menghuraikan plot dalam drama. 5.1. Menerangkan definisi plot. 10. Pelajar dapat mengenal * Pemikiran utama 5.2. Menerangkan jenis plot. pasti jenis plot dalam drama dan persoalan *Perbincangan Kesederhanaan 5.3. Menjelaskan binaan plot dalam yang dikaji. *Memberi alas5.Memburu Bulan drama yang dikaji. anSabit. 5.4.Menghuraikan teknik plot yang 11.Pelajar dapat melengkapkan * Watak dan dikaji. dan melabelkan rajah binaan perwatakan * Membuat peta Kejujuran 5.5.Menerangkan definisi prolog, plot dalam drama yang dikaji. minda babak, adegan, episod dan epilog. 5.6. Menghubungkaitkan babak, 12. Pelajar dapat menghuraikan * Plot *Memberi adegan dan episod dengan plot drama teknik imbas kembali, imbas akibat yang dikaji. muka, saspens dan kejutan 5.7. Menghuraikan peranan teknik dalam drama yang dikaji. *Latar Buku teks plot dalam drama yang dikaji. 6.0. Menghuraikan latar dalam 13.Pelajar dapat menghuraikan * Lakonan secara drama. latar dalam drama. *Gaya bahasa *Mengaitkan berpasangan 6.1. Menerangkan definisi latar Stensilan tempat, masa dan latar masyarakat 14. Pelajar dapat menjelaskan dalam drama. latar yang paling ketara dalam *Sudut pandangan( Drama A ) 6.2. Menerangkan latar tempat, masa drama yang dikaji. dan latar masyarakat dalam drama *Membanding * Buku ulasan1. Tun Seri yang dikaji. 15. Pelajar dapat menjelaskan *Nilai dan MengambarkanLanang. 6.3. Menghubungkaitkan antara latar kesesuaian latar dengan kemanusiaan dan membezakan watak utama tempat, latar masa dan latar peristiwa dalam drama yang pengajaran dalam bentuk masyarakat dengan peristiwa dalam dikaji. lukisan, pantun Gambar drama yang dikaji. atau syair Pengarang 7.0. Menganalisis gaya bahasa dalam 16. Pelajar dapat menganalisis *Karya kreatif drama. gaya bahasa dalam drama. *Membuat2. Bujur Lalu 7.1. Menerangkan definisi gaya induksiMelintang Patah. bahasa. 17. Pelajar dapat 7.2. Menghuraikan aspek gaya menyenaraikan contoh kata * Penggunaan Berhemah bahasa. ganda, sinkof, similie, borang LPG ( tinggi 7.3. Menerangkan diksi, dialek, metafora, personifikasi dan Ciri dan peranan Jadual Penilaian bahasa asing, bahasa arkaik, bahasa pengulangan dalam drama drama Karya). istana, dan peribahasa dalam drama yang dikaji. *Merumus Sabri Che Seman ( Guru Cemerlang Bahasa SMK Tungku ) 6
  7. 7. 3.Waktu Sesudah yang dikaji. *PerbincanganItu. 7.4.Menjelaskan penggunaan dialog, 18. Pelajar dapat mencipta berkumpulan Kerjasama monolog, dan monolog dalaman contoh dialog, monolog, dan * Latar pengarang dalam drama yang dikaji. monolog dalaman berdasarkan *Menilai *Pelaporan oleh 7.5. Menganalisis aspek unsur bahasa situasi. pelajar Kesederhanaan dalam drama yang dikaji. * Pemikiran utama 8.0. Menganalisis nilai dan persoalan *Mengenal *Mempertontonk kemanusiaan dan pengajaran 19. Pelajar dapat menganalisis pasti andaian an rakaman Kejujuran dalam drama. nilai kemanusiaan dan wawancara( Drama B ) 8.1. Menerangkan definisi nilai pengajaran dalam drama. * Watak dan dengan tokoh kemanusiaan dan pengajaran. perwatakan drama Buku teks 8.2. Menjelaskan nilai kemanusiaan4. Tikar dalam drama yang dikaji. 20. Pelajar dapat membina *Memberi alas * MengaksesMengkuang 8.3.Menjelaskan pengajaran dalam pengajaran berdasarkan nilai * Plot an maklumat StensilanHamparan Bulu. drama yang dikaji. kemanusiaan dalam drama tentang tokoh 8.4. Menghubungkaitkan antara nilai yang dikaji. drama daripada kemanusiaan dengan pengajaran *Latar *Menyusun internet dalam drama yang dikaji. 21. Pelajar dapat menghasilkan maklumat Buku ulasan 9.0. Menghasilkan skrip drama skrip drama dan * Bersoal jawab dan mempersembahkan drama. mempersembahkan drama. *Gaya bahasa 9.1. Menyenaraikan dan memilih *Perbincangan Gambar idea daripada sumber yang pelbagai. 22. Pelajar dapat menentukan *Membuat Pengarang 9.2. Mengemukakan idea dalam pemikiran dan persoalan, *Sudut pandangan deduksi5.Memburu Bulan bentuk lisan dan lakaran. watak dan perwatakan dalam * Membuat petaSabit. 9.3. Menyusun dan memilih karya yang ditulis. minda Kesederhanaan peristiwa yang sesuai dengan jalan *Nilai cerita. 23. Pelajar dapat menulis karya kemanusiaan dan *Menyelesaika * Lakonan secara 9.4. Menyesuaikan prolog, babak, kreatif dengan menggabungkan pengajaran n masalah. berpasangan adegan, episod, dan epilog dengan imaginasi dan realiti, Kejujuran jalan cerita. menerapkan ilmu bantu, nilai 9.5. Menulis skrip drama. kemanusiaan dan pengajaran *Karya kreatif *Mengecam 9.6. Menyunting dan menilai skrip dengan menggunakan gaya pola Buku teks drama. bahasa dan format yang sesuai. 9.7. Mempersembahkan dan nilai drama. *Menganalisis Sabri Che Seman ( Guru Cemerlang Bahasa SMK Tungku ) 7
  8. 8. 4.0. Puisi 1.0. Menghuraikan definisi, jenis, 1. Pelajar dapat menyatakan * Ciri dan peranan *Menyusun * main peranan Kebebasan ciri dan peranan puisi. dan menghuraikan definisi, puisi maklumatPuisi Tradisional 1.1. Menerangkan definisi puisi. jenis, ciri dan peranan puisi. * Latar pengarang Berhemah1.Pantun 1.2.Menerangkan jenis puisi. *merujuk tinggi 1.3.Membandingkan cirri pelbagai *Maksud puisi *Memberikan pelbagai sumber2.Syair jenis puisi. 2. Pelajar dapat menjelaskan sebab-sebab 1.4.Menghuraikan peranan puisi peranan puisi dalam *Tema dan Kesyuykuran3.Gurindam dalam masyarakat. masyarakat. persoalan *Menganalisis Kasih sayang4.Seloka Sikap Si *Bentuk puisi *Menghuraika * MendengarLalai. 2.0. Menerangkan biodata 3. Pelajar dapat menyatakan n rakaman radio pengarang puisi yang dikaji. biodata pengarang puisi yang *Gaya bahasa tentang latar Buku teks5. .Seloka 2.1. Menerangkan butir-butir dikaji. belakangKehilangan Adat peribadi penyair. *Nada puisi *Menyampaik pengarang.Melayu. 2.2. Menerangkan latar belakang an maklumat Stensilan kepengarangan, sumbangan dan 4. Pelajar dapat menjelaskan *Nilai6.Seloka Emak Si kejayaan penyair.. hasil karya penyair. kemanusiaan dan Buku ulasanRandang pengajaran *Menerangkan . * Projek Kertas7..Seloka Lebai 3.0. Menghuraikan maksud puisi. 5. Pelajar dapat menyatakan *Penghasilan puisi membuat buku mahjungMalang. 3.1. Menerangkan maksud rangkap dan menghuraikan maksud secara kreatif. *Mengaitkan skrap bertajuk “ puisi yang dikaji. baris dan rangkap puisi. Pengarang-Puisi Moden 3.2. Menjelaskan maksud * Ciri dan peranan *Membuat pengarang Manila kad keseluruhan puisi yang dikaji. puisi analogi Malaysia”( Sajak A & B). 6. Pelajar dapat menjelaskan Tayangan1.Angan –angan tema dan menyenaraikan Videodengan Gurindam. 4.0. Menghuraikan tema dan persoalan dalam karya puisi * Latar pengarang2.Keluh Kesah. persoalan dalam karya puisi. yang dikaji. *Membuat * Bersoal jawab Gambar3.Pertanyaan 4.1. Menerangkan definisi tema dan kesimpulan pengarangSukma persoalan.4.Kenang- 4.2. Menghuraikan persoalan dalam 7. Pelajar dapat menjelaskan *Maksud puisiKenangan. puisi yang dikaji. perkaitan antara persoalan5.Fajar 4.3.Menghubungkaitkan antara dengan tema dalam puisi yang * Membuat *PerbincanganMenyingsing. persoalan dengan tema dalam puisi dikaji. keputusan Baik hati6.Persembahan yang dikaji. *Tema dankepada Dol Said. persoalan7.Kesempatan. * Membuat peta Sabri Che Seman ( Guru Cemerlang Bahasa SMK Tungku ) 8
  9. 9. 8.Kebanjiran. 5.0. Menganalisis bentuk puisi 8. Pelajar dapat menganalisis * minda9.Duhai Muzik. dalam karya puisi. bentuk puisi bebas atau terikat *Bentuk puisi Mendapatkan Kerajinan10.Sayang 5.1. Menghuraikan bentuk puisi yang dalam karya puisi. buktiDisayang. dikaji.11..Perjalanan Dua 5.2. Membandingkan bentuk * Lakonan secaraLima yang Kedua. berbagai puisi yang dikaji. *Gaya bahasa berpasangan12.Ibadat. 9. Pelajar dapat menganalisis *Memberi alas Rasional13.Di Luar Diri. gaya bahasa dalam karya puisi. an14. Diri. 6.0. Menganalisis gaya bahasa15. 16 September. dalam karya puisi. *Nada puisi16.1971-1991( 6.1. Menerangkan definisi gaya *DEB ) bahasa dalam puisi. 10. Pealajar dapat *Memberi Mengambarkan Berhemah17.Di Luar Negeri. 6.2.. Menerangkan diksi, dialek, menyenaraikan aspek gaya akibat watak utama tinggi18.Kebahagiaan bahasa asing, bahasa arkaik, bahasa bahasa. *Nilai dalam bentukRumahtangga. istana, dan peribahasa dalam puisi. kemanusiaan dan lukisan, pantun19.Tanah 6.3. Menganalisis unsur bahasa pengajaran atau syairKelahiran. dalam puisi yang dikaji. *Mengaitkan20.Sayang 6.4. Menganalisis unsur bunyi dalam 11.Pelajar dapat KesyuykuranSarawak. puisi yang dikaji. menyenaraikan contoh kata21.Pasir Salak. ganda, citra dan citraan, sinkof, *Penghasilan puisi *Membanding22.Surat dari San similie, personifikasi dan secara kreatif. dan * PenggunaanFrancisco. 7.0. Menghuraikan nada dalam pengulangan dalam puisi yang membezakan borang LPG (23.Membina puisi. dikaji. Jadual PenilaianPeribadi. 7.1. Menerangkan definisi nada. Karya). Kasih sayang24.Sesetia Malam 7.2. Menerangkan jenis nada. * Ciri dan peranan *Membuatpada Siang. 7.3.Menghuraikan nada dalam puisi puisi induksi25.Cerita yang yang dikaji. 12. Pelajar dapat menjelaskanBelum Lelap Tidur. 7.4.Menghubungkaitkan antara nada keistimewaan puisi * PerbincanganSajak B dengan tema dalam puisi yang dikaji. berdasarkan aspek gaya berkumpulan Buku teks 1.Surat Kepada bahasa. * Latar pengarang MembuatAyah. 8.0. Menghuraikan nilai analogi2Laut Ilmu. kemanusiaan dan pengajaran3Selamat Tidur dalam karya puisi.Pohon-Pohon 13. Pelajar dapat menyatakan *Maksud puisi StensilanHijau. 8.1. Menerangkan definisi nilai jenis nada dan mengesan nada *Membuat4.Warkah Puteri kemanusiaan dan pengajaran. dalam puisi yang dikaji. kesimpulan *Pelaporan olehSaadong Kepada pelajar Sabri Che Seman ( Guru Cemerlang Bahasa SMK Tungku ) 9
  10. 10. Raja Abdullah *Tema dan5.Ibunda. 8.2. Menghuraikan nilai kemanusiaan 14. Pelajar dapat mengenal persoalan Buku ulasan6.Insan Kerdil dan pengajaran dalam puisi yang pasti nilai kemanusiaan dan * Membuat7.Burung-burung dikaji. pengajaran dalam karya puisi. keputusandi PuncakGunung. 8.3. Menghubungkaitkan antara nilai *Bentuk puisi *Mempertontonk Kertas8.Erti kemanusiaan dengan pengajaran an rakaman mahjungPersahabatan. dalam puisi yang dikaji. 15. Pelajar dapat menentukan * wawancara9.Di Pantai Ini. tema puisi yang akan Mendapatkan dengan tokoh10.Di Kebun dihasilkan dan menulis puisi bukti dramaHayat. 9.0 Menghasilkan dan dengan menggabungkan *Gaya bahasa11.Sebatang mempersembahkan puisi. imaginasi dan realiti, Manila kadPohon. menerapkan ilmu bantu, nilai12.Khutbah II. 9.1. Menyenaraikan dan memilih kemanusiaan dan pengajaran *Memberi13.Aku &HBKL. idea daripada sumber yang pelbagai. dengan menggunakan gaya alasan14.Guruku. bahasa yang indah. *Nada puisi15.Langkah 9.2. Mengemukakan idea dalam * Mengakses TayanganIndividu. bentuk lakaran atau lisan. maklumat Video16.Rabiatul *Memberi tentang tokohAdawiyah. 9.3. Menulis puisi menggunakan *Nilai akibat drama daripada17.Ratib Ini, bahasa puitis. 16. Pelajar dapat menyusun kemanusiaan dan internetMelayu. ungkapan dan baris-baris puisi pengajaran18. Iktikaf 2. 9.4. Menetapkan bentuk puisi. menjadi bait-bait puisi yang Gambar19. Bila matahari lengkap. *Mengaitkan pengarangBerlabuh. 9.5.Memurnikan puisi yang telah20.Bintang yang dihasilkan. *Penghasilan puisiHilang. secara kreatif.21. Taman Nusa 9.6.Mempersembahkan dan menilai 17.Pelajar dapatBangsa. puisi. mengembangkan kata-kata22. Tiada Lagi puitis menjadi ungkapan danIrama Pemisah. baris-baris puisi yang lengkap.23.Bacalah DalamBahasamu24.Senja di PersisirZaman25.Peta Bahasa. Sabri Che Seman ( Guru Cemerlang Bahasa SMK Tungku ) 10

×