Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sprawozdanie z działalności Rady i Zarządu Dzielnicy Osowa w 2016 roku

737 views

Published on

Sprawozdanie z działalności Rady i Zarządu Dzielnicy Osowa w 2016 roku

Published in: Government & Nonprofit
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Sprawozdanie z działalności Rady i Zarządu Dzielnicy Osowa w 2016 roku

 1. 1. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2016 Rada Dzielnicy
 2. 2. Rada Dzielnicy • Monika Bednarska • Paweł Bodakowski • Grzegorz Boros • Maciej Juchniewicz • Waldemar Karpiński • Katarzyna Komorowska • Stanisław Krzemiński • Piotr Ludwichowski • Beata Pawlik • Jan Perucki • Maciej Przybylski • Bartosz Stefański • Andrzej Teleżyński • Karol Ważny • Łukasz Żyliński
 3. 3. Rada Dzielnicy • Maciej Przybylski – Przewodniczący Zarządu • Grzegorz Boros – Zastępca Przewodniczącego Zarządu • Stanisław Krzemiński – Członek Zarządu (od października 2016) • Jan Perucki – Członek Zarządu (od października 2016) • Maciej Juchniewicz – Członek Zarządu (do października 2016) • Karol Ważny – Przewodniczący Rady • Monika Bednarska – Zastępca Przewodniczącego Rady (od października 2016) • Stanisław Krzemiński (do października 2016) • Monika Bednarska – Przewodnicząca Komisji Transportu i Infrastruktury • Beata Pawlik – Przewodnicząca Komisji ds. Społecznych
 4. 4. Rada Dzielnicy • Rada Dzielnicy • organ uchwałodawczy • wyznacza kierunki działania Zarządu • wnioskuje, opiniuje w sprawach funkcji realizowanych przez miasto • decyduje o rozdysponowaniu środków budżetu dzielnicowego • spotyka się na comiesięcznych sesjach • na co dzień pracuje w komisjach • poszczególni radni utrzymują kontakt z mieszkańcami i przekazują problemy dzielnicy na komisje oraz do Zarządu Dzielnicy, inicjują uchwały Rady Dzielnicy
 5. 5. Rada Dzielnicy • Zarząd Dzielnicy • organ wykonawczy • realizuje postanowienia podjęte przez Radę Dzielnicy • reprezentuje Dzielnicę Osowa na zewnątrz • współpracuje na bieżąco z wydziałami urzędu miejskiego oraz innymi jednostkami miasta • działa w sposób permanentny, codzienny • współpracuje z radnymi poprzez zbieranie informacji o problemach dzielnicy
 6. 6. Rada Dzielnicy • Współpraca z Radnymi Miasta Gdańska • przekazywanie informacji o problemach dzielnicy, które wymagają uchwały Rady Miasta Gdańska • wzajemne wsparcie w realizacji spraw istotnych dla dzielnicy • sygnalizowanie problemów ogólnomiejskich, które mają znaczenie dla dzielnicy • Aktualnie: • Żaneta Geryk, Mariusz Andrzejczak, Jacek Teodorczyk Jarosław Gorecki, Wojciech Stybor
 7. 7. Rada Dzielnicy • Rok 2016 – blisko 89 tys. zł • Kwota stanowi iloczyn liczby mieszkańców oraz stawki 6 zł na mieszkańca (zameldowanego w Dzielnicy Osowa) • Wartość stawki wynika z frekwencji podczas ostatnich wyborów do Rady Dzielnicy Osowa (ponad 16% uprawnionych do głosowania) • Środki mogą być przeznaczane wyłącznie na realizację funkcji przez Miasto Gdańsk (m.in.) • drobna infrastruktura dzielnicowa • zagospodarowanie terenów zielonych • wyposażenie w sprzęt jednostek oświatowych • działania społeczne (kultura, sport, integracja, edukacja)
 8. 8. Rada Dzielnicy • Na co przeznaczono środki w roku 2016? • Projekt zagospodarowania terenu zielonego przy ul. Orfeusza – 9.600 zł • Wsparcie organizacji wojewódzkiego konkursu kolęd i pastorałek dla dzieci z klas integracyjnych w SP 81 - 500 zł • Wsparcie organizacji spotkania opłatkowego dla mieszkańców w SP 81 – 1.000 zł • Zakup strojów dla szkolnego Zespołu Taneczno- Wokalnego z SP 81 – 2.000 zł • Wsparcie organizacji Festynu Rodzinnego w SP 81 - 500 zł • Zakup sprzętu sportowego dla uczniów z ZSO nr 2 - 500 zł
 9. 9. Rada Dzielnicy • Na co przeznaczono środki w roku 2016 ? (cz. 2) • Wsparcie sekcji unihokeja z ZSO nr 2 – 17.016 zł • Koncerty muzyczne dla mieszkańców dzielnicy – 4.000 zł • Wsparcie organizacji teatru międzypokoleniowego działającego przy ZSO nr 2 – 4.000 zł • Dofinansowanie organizacji Przedstawień Teatru Miniatura dla wychowanków Przedszkola nr 87 – 2.000 zł • Zakup wyposażenia zabawowego dla dzieci w Przedszkolu nr 87 – 3.000 zł • Dofinansowanie spotkań dla seniorów organizowanych przez Fundację „Wiem i Umiem” – 10.000 zł
 10. 10. Rada Dzielnicy • Na co przeznaczono środki w roku 2016 ? (cz. 3) • zakup ławek i ustawienie ich we wskazanych punktach Osowej - 8.000 zł • wykonanie tablicy z planem Osowej i ustawienie jej przy przystanku PKM Osowa - 1.600 zł • dofinansowanie wyjazdu sekcji unihokeja w ZSO nr 2 na Turniej Międzynarodowy w Szwecji – 2.700 zł • zakup strojów dla juniorów sekcji piłkarskiej Olimpii Osowa – 5.000 zł • zakup strojów dla innych sekcji sportowych działających przy ZSO nr 2 – 4.000 zł
 11. 11. Rada Dzielnicy • Na co przeznaczono środki w roku 2016 ? (cz. 4) • dofinansowanie warsztatów edukacyjnych organizowanych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej – 4.500 zł • dofinansowanie zajęć edukacyjnych / terapeutycznych dla młodzieży z ZSO nr 2 – 1.200 zł • zakup i montaż biblioteczki plenerowej – 2.000 zł • dofinansowanie zakupu materiałów budowlanych w związku z realizacją ulicy Niedziałkowskiego – 5.000 zł
 12. 12. Rada Dzielnicy • Wniosek o wpis inwestycji do Bazy Priorytetów Inwestycyjnych Miasta Gdańska: • Przebudowa ulicy Kielnieńskiej na odcinku od ul Spacerowej do granicy Miasta Gdańska, jako element infrastruktury komunikacyjnej związanej z Pomorską Koleją Metropolitalną • Budowa ulicy Keplera i Wenus • Budowa ulicy Koziorożca pomiędzy ul. Kielnieńską a ul. Nowy Świat • Dokończenie budowy ulicy Wodnika na odcinku od ulicy Marsa do ul. Galaktycznej. • Budowa publicznej szkoły podstawowej przy ul. Orfeusza.
 13. 13. Rada Dzielnicy • Wniosek o ujęcie inwestycji w budżecie Miasta Gdańska na rok 2017: • Modernizacja ulicy Kielnieńskiej jako infrastruktury towarzyszącej PKM . • Modernizacja ulicy Niedziałkowskiego • Wymiana nawierzchni ulicy Komandorskiej • Wykonanie oświetlenia w następujących lokalizacjach: Niedziałkowskiego (fragment od Biwakowej do Koziorożca), Koziorożca (fragment do Jednorożca), Zatokowa ( fragment), Heleny, Letniskowa, ronda przy ul. Junony oraz przy przystankach autobusowych, przejście dla pieszych przy ul. Artemidy (przy skrzyżowaniu z ul. Wodnika), przystanek autobusowy przy ul. Gnieźnieńskiej, przejścia dla pieszych przez ul. Wodnika, przejścia dla pieszych przez ul. Nowy Świat, koniec ul. Barniewickiej. • Zainstalowanie monitoringu i oświetlenia terenów parkowych przy ulicach Heleny oraz Bliźniąt i Chirona. • Budowa ulicy Iławskiej. • Budowa boiska pełnowymiarowego przy Szkole Podstawowej nr 81
 14. 14. Rada Dzielnicy • Inne ważniejsze uchwały: • wniosek w sprawie rozbudowy budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Osowej • wniosek w sprawie budowy nowej publicznej szkoły podstawowej w Osowej (uchwała sprzed reformy oświatowej) • wniosek o utrzymanie Liceum Ogólnokształcącego nr XXIV • wniosek w sprawie przeznaczenia działki miejskiej przy ul. Jednorożca na cele publiczne (z zamiarem przyszłej budowy obiektu służącego celom społeczno-kulturalnym) • pozytywna opinia na temat projektów planów miejscowych przy ul. Ateny (budowa domu spokojnej starości), Niedziałkowskiego (m.in. zagospodarowanie dwóch parków leśnych w okolicy SP 81), Junony i Posejdona (m.in. zagospodarowanie terenu zielonego przy ul. Posejdona, Prometeusza)
 15. 15. Rada Dzielnicy • Inne ważniejsze uchwały: • wnioski o przystąpienie do sporządzenia planów miejscowych dla rejonu ul. Syriusza (lasek i niezagospodarowane działki w okolicy ul. Bliźniąt – częściowo przyjęty), Nike (okolice stawu - odrzucony), Wendy (okolice placu zabaw – odrzucony); Wodnika (okolice jaru na odcinku płyt betonowych) • zatwierdzenie wypracowanych w RDO i przyjętych przez ZTM zmian w przebiegu linii autobusowej nr 269 (poprzez wydłużenie do osiedla Kukawka) oraz 179 (poprzez przeniesienie trasy do Dworca PKP przy ul. Barniewickiej) • wniosek o synchronizację komunikacji autobusowej z komunikacją szynową oraz utworzenie drugiej linii autobusu wewnątrzdzielnicowego
 16. 16. Rada Dzielnicy • Aktualizacja listy ulic przeznaczonych do utwardzenia (stan na rok 2016): • Akteona, • Diany do parku przy ul. Diany / Heleny, • Heleny – dojazd do parafii św. Polikarpa. • Heleny – wyjazd/ lub wjazd z ul. Wodnika. • Hery – kontynuacja w kierunku ul. Diany, • Juraty na odcinku od ul. Komandorskiej w rejonie lasu wraz placem postojowym, • Kasjopei na odcinku pomiędzy Herkulesa i Galaktyczną, • Posejdona, • Syriusza – dokończenie ulicy z połączeniem jej z ul. Wodnika, • Woźnicy, • Wolarza, • Złotowska
 17. 17. Rada Dzielnicy • Lobbing za budową ul. Nowej Kielnieńskiej oraz przeprowadzeniem remontu ul. Kielnieńskiej • Doprowadzenie do decyzji w sprawie realizacji następujących kluczowych inwestycji infrastrukturalnych: • Zbiornik Osowa II (skrzyżowanie ul. Koziorożca z ul. Nowy Świat) • Utwardzenie ul. Keplera, Letniskowej • Zagospodarowanie terenu zielonego przy ul. Diany / Heleny • Remont pętli autobusowej przy Dworcu PKP • Przejęcie budynku Dworca PKP przez Miasto oraz przekształcenie go w Dom Sąsiedzki • Budowa chodnika i drogi rowerowej na odcinku ul. Kielnieńskiej bezpośrednio sąsiadującym z Chwaszczynem • Konsultacje w sprawie strefy Tempo 30 na terenie Osowej • Konsultacje w sprawie projektu zagospodarowania terenu zielonego przy ul. Orfeusza
 18. 18. Rada Dzielnicy • Tel.: 58 554 54 20 (podczas dyżurów) • Dyżury pon – pt w godzinach 18-19 • Korespondencja papierowa – skrzynka Rady • rada.osowa@gmail.com • www.rada.osowa.com
 19. 19. DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ www.rada.osowa.com Rada Dzielnicy Osowa ul. Balcerskiego 35 80-299 Gdańsk Więcej informacji na: Rada Dzielnicy

×