Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kalvenes bibliotēka

1,189 views

Published on

Iepazīšanās ar Kalvenes pagasta bibliotēku

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Kalvenes bibliotēka

 1. 1. Kalvenes pagasta bibliotēka<br />Prezentāciju veidoja <br />bibliotēkas vadītāja - INTA RUDUKA<br />
 2. 2. <ul><li>No 2005.gada bibliotēka atrodas pagasta pārvaldes ēkas 2.stāvā</li></li></ul><li>BIBLIOTĒKAS VĒSTURE<br />Bibliotēka dibināta 1939.gadā<br />Bibliotēkas mājvieta, gadu gaitā mainījusies vairākkārt, tā bijusi gan Kalvenes pamatskolā, gan kultūras namā, gan pagasta padomes ēkā<br />No arhīva ņemtajos materiālos grūti izsekot bibliotēkas darbiniekiem un to maiņai, bibliotekāri mainījušies gandrīz ik pa gadam, aptuvenais bijušo bibliotekāru skaits - 27<br />Pirmais bibliotekārs Raimonds Osis<br />Inta Ruduka- Bibliotēkas vadītāja no 1976.gada 19.janvāra<br />
 3. 3. BIBLIOTĒKAS ADRESE<br />Skolas iela – 21<br />Kalvenes pagasts <br />Aizputes novads<br />LV - 3443<br />
 4. 4. KONTAKTINFORMĀCIJA<br />E – pasts : kalvbibl@inbox.lv<br />Telefons : 63448826<br />Fakss : 63497174<br />
 5. 5. Darba laiks<br />Katra mēneša pēdējā trešdiena – Sanitārā diena<br />Sestdiena , svētdiena - brīvdiena<br />Pirmdiena 8.oo-17.oo<br />Otrdiena 8.oo-17.oo<br />Trešdiena 8.oo-17.oo<br />Ceturtdiena 8.oo-17.oo<br />Piektdiena 8.oo-17.oo<br />Pusdienas pārtraukums 12.oo – 13.oo<br />
 6. 6.
 7. 7. BIBLIOTĒKAAPKALPO<br />Pirmskolas vecuma bērnus<br />Skolēnus <br />Studentus <br />Pieaugušos lasītājus<br />Visus, kuri ir draugos ar grāmatu<br />Interneta lietotājus<br />
 8. 8. DARBARĀDĪTĀJI(2009.G.)<br />Bibliotēkas krājums -5787<br />Izsniegums – 8566<br />Apmeklētāju <br /> skaits – 9062<br />Iedzīvotāju skaits pašvaldībā – 806<br />Lietotāju skaits bibliotēkā – 240<br />t.sk.bērni un jaunieši - 129<br />
 9. 9. BIBLIOTĒKASPAKALPOJUMI<br />Datoru izmantošana (apmeklētājiem- 6)<br />Bezmaksas bezvadu internets<br />Kopēšana<br />Printēšana<br />Skenēšana<br />Faksa pakalpojumi (pagasta pārvaldē)<br />
 10. 10.
 11. 11. BIBLIOTĒKAPIEDĀVĀ<br />Nozaru literatūru, daiļliteratūru un bērnu literatūras krājumus<br />Preses izdevumus (5 laikrakstus, 16 žurnālus)<br />Starpbibliotēku abonenta pakalpojumus (SBA)<br />LNB Datu bāzes<br />Novadpētniecības materiālus<br />Aktuālu informāciju<br />Ātrās uzziņas<br />Jauno grāmatu dienas<br />Izstādes veltītas rakstniekiem, dzejniekiem un kultūras darbiniekiem, atceres un valsts svētku dienām<br />
 12. 12. SADARBĪBASPARTNERI<br />Kalvenes pagasta pašvaldība<br />Kalvenes pamatskola un bibliotēka<br />Kalvenes kultūras nams<br />Aizputes novada bibliotēkas<br />Liepājas centrālā zinātniskā bibliotēka (CZB)<br />Liepājas novadu bibliotēku dienests (LNBD)<br />
 13. 13. DALĪBAKONKURSOS<br />Erudīcijas konkurss internetā, kuru rīko v/a Kultūras informācijas sistēmas (KIS) un sabiedrība Tilde “Meklē un atrodi datu <br /> bāzē letonika.lv”.<br />Šajā konkursā ar labiem rezultātiem jau divus gadus, aktīvi piedalās vairāki bibliotēkas lietotāji, tai skaitā arī skolēni.<br />
 14. 14. 3td plaukts Dāvana bibliotēkai<br />Piedaloties erudīcijas konkursā “Meklē un atrodi datu bāzē letonika.lv”,<br /> 2008.gadā Kalvenes pagasta bibliotēka tika atzīta kā aktīvākā bibliotēka Kurzemes zonā <br />
 15. 15. DALĪBAPROJEKTOS<br />VKKF un LNB Bērnu literatūras centra organizētajā projektā “Bēnu žūrija” (piedalāmies jau 7 gadus)<br />” Mana pirmā tikšanās ar bibliotēku”<br />
 16. 16. Foto no Noslēguma pasākuma karnevāla“Bērnu žūrija- 2009”<br />3.grupas jaunie eksperti -<br /> 3.-4.klases lasītāji<br />
 17. 17. “Bērnu Žūrija- 2009”<br />4.grupas jaunie eksperti kopā ar bibliotekāri<br />
 18. 18. “Bērnu žūrija-2009” noslēguma karnevāls skolas kamīnzālē<br />3. grupas jaunie eksperti<br />
 19. 19. Bērnu žūrijas-2009 noslēguma pasākumā - karnevālā mazie grāmatu eksperti<br />1.-2.klases audzēkņi-<br /> čaklie lasītāji<br />
 20. 20. Pirmskolas vecuma bērni ciemojas bibliotēkā<br />Pasākums pagasta bibliotēkā:<br />“Ceļā uz grāmatu””<br />
 21. 21. Esiet gaidīti bibliotēkā , grāmatu draugi!<br />
 22. 22. 2010.gads - septembris<br />

×