Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Zabawy z szablonami maszyn wirtualnych

464 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Zabawy z szablonami maszyn wirtualnych

 1. 1. Zabawy z szablonami maszyn wirtualnych Łukasz Kałużny | lukasz@kaluzny.pro | blog.kaluzny.pro* Cloud Architect w ITMAGINATION | MVP: Hyper-V
 2. 2. O czym dziś? • sysprep • Unattend.xml • Windows System Image Manager • Convert-WindowsImage.ps1 • MS-UPD-LOAD
 3. 3. Tworzenie nowych maszyn • Ręczna instalacja • Sysprep i kopiowanie dysku • Sysprep i dyski różnicowe • Tworzenie nowej maszyny automatycznie • Tworzenie nowej maszyny automatycznie wraz z Unattend.xml
 4. 4. sysprep • Co robi: • Nowy SID • Usuwa odwołania do sprzętu • sysprep /generalize /oobe /shutdown
 5. 5. Unattend.xml • Plik odpowiedzi • Instalacja niedozorowana • Automatyzacja ustawień
 6. 6. Unattend.xml
 7. 7. Windows System Image Manager • Dostępny w ramach Windows Assessment and Deployment Kit • WADK instalujmy Deployment Tools • Graficznie edytujemy plik Unattend.xml • http://blog.inleo.pl/?m=201103
 8. 8. Convert-WindowsImage.ps1 • Do pobrania z gallery.technet • Robi dyski wirtualne z: • WIM • ISO • Można wstrzyknąć Unattend.xml • Jest opcja GUI 
 9. 9. Convert-WindowsImage.ps1 • .Convert-WindowsImage.ps1 -SourcePath C:Tempinstall.wim -VHDFormat VHDX –Edition "ServerStandard" -SizeBytes 40GB -VHDPartitionStyle MBR -VHDPath E:TemplatesDisks2012R2-Base.vhdx • .Convert-WindowsImage.ps1 -SourcePath C:Tempinstall.wim -VHDFormat VHDX –Edition "ServerStandard" -SizeBytes 40GB -VHDPartitionStyle MBR -VHDPath E:TemplatesDisks2012R2-Base.vhdx -Unattend D:myUnattend.xml
 10. 10. Convert-WindowsImage.ps1 && Unattend.xml $Name = "WGUISW” $Folder = "C:Temp” $Unattend = gc "C:Userslukasz.kaluznySkyDriveSysprep XMLs2012R2.xml” $Unattend = $Unattend.Replace("HOSTNAME",$Name) $UnattendGuid = "{0}.xml" -f [guid]::NewGuid().ToString() $Unattend | Out-File $env:TEMP$UnattendGuid E:TemplatesScriptsConvert-WindowsImage.ps1 -SourcePath C:Tempinstall.wim -VHDFormat VHDX – Edition "ServerStandard" -SizeBytes 40GB -VHDPartitionStyle MBR -VHDPath $Folder$Name.vhdx - Unattend $env:TEMP$UnattendGuid New-VM -Name $Name -MemoryStartupBytes 1GB -SwitchName WiFi -VHDPath $Folder$Name.vhdx Set-VM –Name $Name -DynamicMemory -MemoryMaximumBytes 2GB -AutomaticStopAction ShutDown Script1.ps1
 11. 11. MS-UPD-LOAD • Do pobrania z gallery.technet • Ściąga aktualizacje do podania offline  • Użycie: Import-Module .MS-UPD-LOAD.psm1 Invoke-Update -Product "Windows Server 2012 R2"
 12. 12. Aktualizacje offline • Ściągnij za pomocą MS-UPD-LOAD • Podłącz VHDX • Add-WindowsPackage Script2.ps1
 13. 13. Nowa maszyna i aktualizacje offline Script3.ps1
 14. 14. Dziękuję! Łukasz Kałużny | lukasz@kaluzny.pro

×