Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Lek, spel och lärande i världen omkring oss

1,642 views

Published on

Presentation som gavs vid Riksutställningars Intensivdagar 6-8 december 2010

Published in: Entertainment & Humor
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Lek, spel och lärande i världen omkring oss

 1. 1. Lek, spel och lärande i världen omkring oss<br />Karl-Petter Åkesson<br />
 2. 2. InteractiveInstitute<br />Ca 50 anställda<br />7 studios<br />Mobility, Game och Design Research Unit i Kista<br />Sonic i Piteå<br />InteractiveInstitute i Umeå<br /> Energy Design i Eskilstuna<br /> Game och Design Research Unit i Göteborg<br /> C-studio i Norrköping<br />Tillämpad IT med fokus på interaktivitet<br />Design och artistiska perspektiv<br />
 3. 3. InteractiveInstitute<br />Ägs av staten – Swedish ICT - IRECO<br />Projekt<br />Bidrag från EU, Vinnova, KK-stiftelsen, SSF etc<br />Rena uppdrag<br />
 4. 4. SICS<br />Syster institut till II<br />Ca 100 anställda<br />Interactive Collaborative Environments – ICE<br />
 5. 5. Översikt<br />Historik, hur vi nyttjat vår omgivning för lek och spel<br />Ny teknik<br />Existerande spel där ute<br />Ubika spel<br />Designa spel, lekar och lärande<br />Tekniska verktyg och plattformar<br />
 6. 6. Översikt<br />Historik, hur vi nyttjat vår omgivning för lek och spel<br />Ny teknik<br />Existerande spel där ute<br />Ubika spel<br />Designa spel, lekar och lärande<br />Tekniska verktyg och plattformar<br />
 7. 7. Historik<br />Spel och lekar äldre än mänskligheten<br />Naturligt att använda omgivningarna<br />
 8. 8. Homo Ludens - den lekandemänniskan<br />Spel och lek har alltid varit en del av vår kultur<br />Viktigt sätt att lära sig nya färdigheter och ritualer<br />Tidsfördriv<br />
 9. 9. Utveckling<br />Sporter – spel och lekar från början<br />
 10. 10. Sociala spel<br />Spelandet som en mötesstruktur<br />Inte lika viktigt att vinna<br />
 11. 11. Murder Mystery Dinner Party<br />Lättvikts rollspel<br />Box med instruktioner<br />Färdiga roller<br />http://www.mystery-games.com/mystery-game.html<br />
 12. 12. LARP<br />Live Action RolePlaying eller Lajv<br />Två kategorier<br /> Strategiska<br /> Sociala<br />
 13. 13. Kreativititet<br />Kostymskapande, tillverkningsmetoder, matlagning<br />Karaktärer<br />Berättelser<br />
 14. 14. Översikt<br />Historik, hur vi nyttjat vår omgivning för lek och spel<br />Ny teknik<br />Existerande spel där ute<br />Ubika spel<br />Designa spel, lekar och lärande<br />Tekniska verktyg och plattformar<br />
 15. 15. Vadtillförteknik?<br />Struktur<br /> Kontroll av regler<br /> Rytm<br />Kommunikation<br /> Individer<br /> Platser<br /> Saker<br />Upplevelse<br /> Ljud<br /> Bild<br /> Video<br />
 16. 16. Ubiquitous Computing<br />Allerstädesnärvarande teknik - ubik<br />Känna av omgivningen<br /> omgivningen blir spelmiljön<br />Kontrollera fysikaliska fenomen<br /> skapa effekter i omgivningen för att uppleva spelet<br />Kommunikation<br /> Saker kan utbyta information<br />
 17. 17. Översikt<br />Historik, hur vi nyttjat vår omgivning för lek och spel<br />Ny teknik<br />Existerande spel där ute<br />Ubika spel<br />Designa spel, lekar och lärande<br />Tekniska verktyg och plattformar<br />
 18. 18. Existerande spel<br />Innovativ användning av ny teknik<br />Traditionella spel och lekar förstärkta med teknik<br />
 19. 19. GeoCaching<br />Skatt gömmor<br />Gömda plastlådor<br />GPS position samt enkel text som ledtråd<br />http://www.geocaching.com<br />
 20. 20. GeoCaching<br />Gbg High 9<br /> N 57° 41.537 E 011° 56.582 (WGS84)<br /> The official view point for persons looking for stars is situated close to this cache location. You will also be close to a small special fortress (see picture).<br />
 21. 21. UddaGeoCaching - IRAQ<br />GENERAL RULES FOR CACHING IN IRAQ: This cache is located in a warzone. It is on a coalitioncontrolled installation. You willneed proper credentials to gain access to the area. Do not post logs that giveanyreferences to what is around the cache site or mightotherwisecompromise OPSEC! <br />
 22. 22. GPSDrawing<br />GPS<br />En serie positioner tolkade som en bild<br />http://www.gpsdrawing.com/<br />
 23. 23. Vasaloppet<br />Varje skidlöppare har en tag i ena skon<br />Individuella tider<br />
 24. 24. Dance Dance Revolution<br />
 25. 25. LaserDome<br />
 26. 26. Översikt<br />Historik, hur vi nyttjat vår omgivning för lek och spel<br />Ny teknik<br />Existerande spel där ute<br />Ubika spel<br />Designa spel, lekar och lärande<br />Tekniska verktyg och plattformar<br />
 27. 27. Ubikaspel<br />Ny genre av spel<br />Spel som nyttjar vår vardag – smälter in<br />Framväxt från internet och mobilitet<br />
 28. 28. Alternate Reality Games<br />ARG<br />Leker ofta med alternativa synsätt<br />Nyttjar oftast web, e-mail och andra online tjänster<br />Nokia Game - 1999<br />The Beast – 2001<br />Majestic – 2001<br />
 29. 29. Perplex City - 2005<br />Lös mysterier för att hittakuben<br />Kort med gåtor<br />Mer än 600.000 lösta<br />Mer än 45.000 spelare<br />Några få kort är olösta än!<br />http://en.wikipedia.org/wiki/Perplex_City<br />
 30. 30. Pervasive Games<br />Suddar ut gränser<br /> Var spelas spelet?<br /> Vem spelar spelet?<br /> När spelas spelet?<br />
 31. 31. BotFighters - 2000<br />Jakt med din mobil somvapen<br />SMS<br />Hitta och skjut ned såmånga som möjligt<br />Fel målgrupp<br />
 32. 32. CanYouSeeMeNow? - 2001<br />Notthingham University<br />Onlinespelare jagar tre löpare<br />http://www.canyouseemenow.co.uk/<br />
 33. 33.
 34. 34. Insectopia - 2006<br />Hitta och samla på insekter<br />Behåll insekt genom att hitta den igen inom 8 dagar<br />Highscore<br />1 insekt = mobil med blåtand<br />Godtyckligt antal spelare<br />Mobiltelefonbaserat<br />34<br />
 35. 35. Momentum - 2006<br />30 spelare - 5 veckor - 24/7<br />Storstockholm<br />Teknikförstärkt lajv<br />Teknomagi<br /> EVP – kommunicera med de döda<br /> Kanalisera magisk kraft<br />Spelfaser<br /> Hitta energinoder med hjälp av ledtrådar<br /> Ta noder<br /> Kämpa för behålla kontrollen<br />http://momentum.sics.se/<br />
 36. 36.
 37. 37. SanningenomMarika - 2007<br />Förstagången TV-serieochubiktspelmöts<br />Vann Interactive Emmy<br />SVT och Company P<br />Studie<br />
 38. 38.
 39. 39. FastFoot Challenge - 2008<br />Jakt<br />Mobiltelefon<br />http://www.fastfoot.mobi/<br />
 40. 40.
 41. 41. Mobile learningenvironment - 2009<br />Jämför olika mobilplattformar<br />Matematikspel<br />http://www.m-learningenvironments.com/<br />
 42. 42.
 43. 43. Kidstory - 2001<br />Multimediala berättar rum<br />Skapa föremål<br />Spela in bild och ljud<br />Samarbete mellan<br /> Barn, forskare och pedagoger<br />http://www.sics.se/kidstory/<br />
 44. 44. Översikt<br />Historik, hur vi nyttjat vår omgivning för lek och spel<br />Ny teknik<br />Existerande spel där ute<br />Ubika spel<br />Designa spel, lekar och lärande<br />Tekniska verktyg och plattformar<br />
 45. 45. Design<br />Vem designar man för?<br />Vem spelar spelar spelet?<br />Vart skall spelet spelas?<br />Syftet med designen?<br />
 46. 46. Datorkraft som designmaterial<br />Förstå materialets inbyggda egenskaper<br /> Använda eller inte använda<br />Inte ett statiskt material<br /> kan förändras övertid<br /> kan förändras beroende av användaren<br /> kan förändras på grund av…<br />
 47. 47. Design verktyg<br />Game design lenses – analysera designen<br />Ideo design cards – design processen<br />Game design patterns – designa strukturerna<br />
 48. 48. Designmönster<br />Återkommande egenskaper<br /> beskrivning<br /> vilka möjligheter<br /> vilka möjliga problem<br /> relationer<br />Speldesign (spelets inneboende mekanik, regler)<br />Platsberoendetjänster (plats, tid, vad, vem, teknik)<br />Förstärka eller försvaga egenskaper<br />
 49. 49. Speldesignmönster<br />Beskrivning<br />Exempel<br />Kopplingar till andra mönster<br />Kollisioner med andra mönster<br />http://gdp2.tii.se/<br />
 50. 50. Alarms<br />Alarms are abstract game elements that provide information aboutparticular game statechanges.<br />Examples<br />Using the pattern<br />DiegeticAspects<br />Consequences<br />Relations<br />Instantiates<br />Disruption of FocusedAttention<br />Modulates<br />Rescue, Reconnaissance, Stealth, Enemies, Game State Overview<br />Instantiated By<br />Modulated By<br />Diegetically Outstanding Features, Bluffing, Irreversible Events<br />PossibleClosureEffects<br />PotentiallyConflicting With<br />References<br />
 51. 51. Spelregler<br />Tydliga regler<br />Måste testas - iterera<br />Enkla regler kan ge stor komplexitet<br />
 52. 52. No thanks!<br />En hög med kort, 1-33 minus poäng, översta uppåtvänt<br />9 slumpmässigt borttagna<br />11 brickor per spelare, värda en poäng styck<br />Spelordning<br /> Ta det översta kortet?<br /> Ja: ta alla brickor på kortet, vänd upp nästa kort, börja om.<br /> No thanks!: lägg på en bricka på kortet, näste mans tur<br />När alla korten är slut är spelet slut. Räkna ihop poängen. Kort i serie räknas bara första kortet, ex 10-11-12 endast -10.<br />
 53. 53. Mini Getaway Stockholm<br />Skapadav Jung von Matt Stockholm, iPhone app avMonterosa AB<br />
 54. 54. Regler Getaway Stockholm<br />Start Söndag 31 oktober 2010 klockan 15.00 <br />Är du närmare än 50 meter kan du ta den virtuella bilen. Du kan inte ta bilen när din iPhone saknar täckning eller GPS-lampan lyser röd.<br />Alla andra som har appen kan ta den virtuella bilen från dig om de kommer närmare än 50 meter. Bara en spelare kan ha bilen samtidigt.<br />Personen som har den virtuella bilen kl 20.00 varje dag under spelet får låna en MINI i en vecka.<br />Personen som har den virtuella bilen söndag 7 november 2010 klockan 15.00 vinner en riktig MINI One Countryman.<br />Bilen kan bara befinna sig innanför gränsen på spelkartan. Går du utanför tappar du bilen vid gränsen som då kan tas av vem som helst.<br />Om din iPhone stängs av, förlorar täckning eller har för svag GPS-signal stannar bilen där. Du har tre minuter på dig att återfå täckning innan du automatiskt tappar bilen. Under hela tiden kan bilen tas av vem som helst.<br />Om någon tar bilen ifrån dig kan du ta tillbaka bilen från den personen först efter en minut.<br />Den position som visas av din iPhone:s GPS räknas som din position i spelet.<br />
 55. 55. Platsberoendetjänster<br />Mönster<br />Inte lika strukturerade<br />På gående arbete<br />
 56. 56. Plats<br />Ge anledning att besöka nya platser<br />Skapa samspel mellan egenskaper<br />Omtolkning av platser genom spelet<br />
 57. 57. Tid<br />Valfrihet i nerlagd tid<br />Variation i tempo<br />Intensitet kopplat till roller<br />
 58. 58. Vad<br />Inkludera vardagsföremål mha teknik<br />Utnyttja brister i teknik som egenskaper<br />Omtolkning av föremål genom spelet<br />
 59. 59. Vem<br />Lustfyllt för icke-deltagare<br />Möjlighet att bjuda in nya deltagare<br />Tolkningsbart<br />
 60. 60. Seamful design<br />Utnyttja tillkortakommanden som funktion<br />Räckvidd - gränser<br />Osäkerhet - slump<br />Träna för att bli bättre<br />
 61. 61. Virtuella föremål<br />Begränsat antal<br />Synliga efter vissa kriterier<br />Bundet till plats<br />
 62. 62. Flashmobs<br />Folk samlas på en plats<br />Visst syfte eller planerad aktivitet<br />Delaktighet<br />
 63. 63. Hjälpa okända<br />Aktiviteter i ett spel får positiva bieffekter<br />Involvera åskådare<br />
 64. 64. Virtuella stigar<br />Spelarna skapar spår<br />Nya stigar anläggs<br />Virtuella platser, jmf med Gowalla/FourSquare<br />
 65. 65. Platsbunden media<br />Kan bara ses om man är på rätt plats<br />Sätta stämningar<br />
 66. 66. Designade aktiviteter<br />Några exempel<br />Innehåller spelaspekter<br />
 67. 67. Traveur.se<br />Förändra och strukturera aktivitet<br />Spelregler skapar struktur<br />
 68. 68. Katalogjakten<br />Lansering av höstkatalogen<br />Naturkompaniet<br />Plastpåse<br /> katalog<br /> 1000 kr presentkort <br />27 gömmor<br />
 69. 69. Rymdpromenaden<br />Tipspromenad<br />Naturhistoriska<br />Planeterna<br />
 70. 70. Tänkpå<br />Socialt<br /> Kollision med andra delar av samhället<br /> Icke deltagare och åskådare<br />Affärsmodeller<br /> Existerande för spel är oberoende av tid och rum<br />
 71. 71. Översikt<br />Historik, hur vi nyttjat vår omgivning för lek och spel<br />Ny teknik<br />Existerande spel där ute<br />Ubika spel<br />Designa spel, lekar och lärande<br />Tekniska verktyg och plattformar<br />
 72. 72. Bra teknik<br />Blåtand<br /> Robust<br /> Enkelt att koppla till mobiler<br /> Enkelt att koppla till mikrocontroller<br />Mobiltelefoner<br /> Perfekt för trådlös uppkoppling<br /> Stora areor<br /> Inte alltid så lätt att utveckla för <br />
 73. 73. Augmented reality<br />Skapa överlagrad information<br />Junaion – HTML nästan<br />http://www.junaio.com/<br />
 74. 74. SCVNGR<br />Lös gåtor och få erbjudanden<br />Företag kan skapa egna utmaningar med gåtor<br />http://scvngr.com/<br />
 75. 75. ARIS<br />Öppen plattform<br /> Mobilspel<br /> Interaktiva rundturer<br /> Interaktiva berättelser<br />GPS och QR koder<br />Rätt enkel att komma igång med<br /> Mordmysterium vid Ullevi I Göteborg<br />Opensource<br />http://arisgames.org/<br />
 76. 76. Identifikation<br />Blåtandsfyrar<br /> 10-100 m<br />RFID<br /> Robust<br /> 1-5 cm<br />
 77. 77. Visuella koder<br />Identifiera<br />Robust dock svårt i mörker<br />Kan skrivas ut<br />
 78. 78. Smarta textiler<br />
 79. 79. Phidgets<br />
 80. 80. Arduino<br />
 81. 81. LilyPad<br />
 82. 82. Processing<br />Grafik, ljud<br />Arduino<br />Gott om exempel<br />http://processing.org/<br />
 83. 83. OpenFramework<br />Ramverk för kreativt jobba med<br />Ljud<br />Bild<br />3D<br />Video<br />http://www.openframeworks.cc/<br />
 84. 84. PhysicalComputing<br />A Hands On Guide for Artists, Scientists, Hobbyists (and Engineers in a Hurry)<br />Dan O'Sullivan och Tom Igoe<br />ISBN: 159200346X<br />
 85. 85. Några till böcker<br />
 86. 86. Slut<br />Tack!<br />Frågor?<br />Karl-PetterÅkesson – kalle@tii.se<br />Twitter - @kallep<br />

×