Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Sosiaalisen median koulutus<br />
Sosiaalinen Media<br /><ul><li>Agenda
Sosiaalisen median perusteet
Sosiaalisen median selviytymisopas
Facebook in Focus</li></li></ul><li>Sosiaalisen median perusteet<br />
Sosiaalisen median perusteet<br />Mitä on sosiaalinen media?<br />Sosiaalinen media vs. muuinternetinsisältö<br />Sosiaali...
?<br />?<br />Mitä on sosiaalinen media?<br />Kertokaamitä se teidänmielestä on?<br />?<br />?<br />?<br />?<br />?<br />?...
Mitä on sosiaalinen media<br />Wikipedia:<br />Sosiaalinen media tarkoittaa verkkoviestintäympäristöjä, joissa jokaisella ...
Sosiaalinen media vs. muuinternetinsisältö<br />
Sosiaalisessamediassakäytettyaika<br />Lähde: SocialMediaExaminer.com / 2011<br />
Erimerkkejäerisosiaalisistamedioista<br />
Erisosiaalisetmediat<br />Lähde: Statcounter.com<br />
MiksikeskitymmetänäänFacebookiin<br />Ehdottomastisuomensuosituinjaenitenkäytettysosiaalinen media<br />Mahdollistaamoniae...
Sosiaalinen media yrityksennäkökulmasta<br />Henkilöstö<br />Partnerit<br />Asiakkaat<br />
Työntekijöilläaikaisempaaenemmänvaltaa<br />
Asiakkaanvaikutusvaltakasvaa<br />
Mitentästäselvitään?<br />Sosiaalisen median selviytymisopas<br />
Suomalaistenyrityksiensuuntainvestoinneissa<br />
Sosiaalisen median strategiankulmakivet<br />Henkilöstönosallistumisestatulee olla selkeätpelisäännöt<br />Virallisetviest...
Sosiaalisenstrategianluonninprosessi<br />Koulutus<br />Kanavastra-tegianluonti<br />Implementaatio<br />Sisäinenkartoitus...
Tarvitseekoorganisaatiosisosiaalisen median ohjeistusta?<br />Miksiohjeistuspitää olla olemassa?<br />On hyväkannustaaihmi...
Tarvitseekoorganisaatiosisosiaalisen median ohjeistusta?<br />Ketäohjeistuksenpitäisikoskea?<br />Kaikkia, vastuuyrityskuv...
Tarvitseekoorganisaatiosisosiaalisen median ohjeistusta?<br />Koska on oikeaaikaottaaohjeistuskäyttöön<br />HETI<br />Sosi...
Mihinhenkilökunnanohjeistuksentuleevastata?<br /><ul><li>Vastuusjavelvollisuudet
Milloinjamihinkommentoidaan?
Mistävoikirjoittaajamissä?
Missäkanavissavoinpuhuajaketäedustan?
Millätyylillälähestymmesosiaalisessamediassa
Miksi on tärkeääosallistuasosiaalisen median keskusteluihin?
Mitähyötyätyöntekijöille on aktiivisestaosallistumisesta?
Miksisosiaalinen media jasiellätoimiminen on yrityksellemmetärkeää?
Kenestäyrityksemmevoiottaamallia?</li></li></ul><li>Facebook in focus<br />
Facebook in focus<br />Perustiedot<br />Eri Facebook markkinoinninkeinot<br />Facebook jatehokasviestintä<br />Sosiaalisen...
Facebook perustiedot<br />Perustettuvuonna 2004 Mark Zuckerbergintoimesta<br />Käyttäjiämaailmanlaajuisesti n. 800 milj.<b...
Facebook perustiedot<br />
Facebook Suomessa<br />Lähde: facebook.com / syykuu 2011<br />
Facebook Suomessa<br />Lähde: facebook.com / syyskuu 2011<br />
Facebook Suomessa<br />Lähde: facebook.com / *Helsingintiedotperustuvatarvioon / syyskuu 2011<br />
Facebook markkinoinninkeinot<br />Facebook pages<br />Pubclic profiles, subscribing<br />Facebook mainontajasponsoroidutta...
Facebook pages<br />Yrityksien tai yhdistyksiensivustoFacebookinsisällä<br />Aikaisemminsuositeltiinmyösyksittäisillekäytt...
Facebook pages<br />Facebook Pages sisältäätehokkaananalytiikkatyökalunnimeltäInsights<br />Kukatahansavoiluoda Facebook s...
Facebook pages<br />Suomensuosituimmat Facebook sivut<br />Lähde: fanilista.fi<br />
Facebook pages<br />Hyviäesimerkkejäonnistuneistasivuista<br />
Facebook pages<br />Hyviäesimerkkejäonnistuneistasivuista<br />
Facebook pages<br />Hyviäesimerkkejäonnistuneistasivuista<br />
Facebook pages<br />Hyviäesimerkkejäonnistuneistasivuista<br />
Facebook pages<br />Hyviäesimerkkejäonnistuneistasivuista<br />
Facebook pages<br />Hyviäesimerkkejäonnistuneistasivuista<br />
Public profiles, subscribing<br />Facebook lanseerasiuudenominaisuudenSubscriptions<br />Tarkoitettujulkisuudenhenkilöille...
Facebook mainontajasponsoroiduttarinat<br />Facebook mahdollistaamainoksienluonninsuoraansivuillansa<br />Mainoksia on hel...
Facebook mainontajasponsoroiduttarinat<br />
Facebook mainontajasponsoroiduttarinat<br />
Facebook mainontajasponsoroiduttarinat<br />Mainoksetvoivatsisältääotsikon, kuvansekäkuvauksenjosmainostetaanFacebookinulk...
Facebook mainontajasponsoroiduttarinat<br />Facebook sivuamainostettaessaotsikko on ainasivunotsikko<br />Facebook sivuama...
Facebook mainontajasponsoroiduttarinat<br />Sponsoroiduillatarinoillatarkoitetaan Facebook sivujentykkäämisestäsyntyvääiso...
Facebook mainontajasponsoroiduttarinat<br />Facebook sivunpäivityksiävoimyöstuodaparemminesillekäyttämälläsponssoroitujapä...
Facebook mainonnankohdentaminen<br />Maa<br />Ikä<br />Sukupuoli<br />Kiinnostuksenkohteet<br />Onkojosivunfanivaiainoasta...
Facebook mainonnanseuranta<br />Facebook tarjoaakattavattyökalutmainonnanseurantaan<br />Seuratavoimainoskampanjannäkyvyyt...
Facebook mainonnanseuranta<br />
Erikoisratkaisutjakampanjat<br />Sweeptakes, osallistujavoitatyyppisetkampanjat, esimerkiksiSkumppa<br />Erilaisetmuutkilp...
Erikoisratkaisutjakampanjat<br />Talent Agency<br />
Facebook jatehokasviestintä<br />
Viestinnänperussäännöt<br />Kun aloitetaan Facebook viestintä on hyvätehdäensimmäisenäsisältökalenteri<br />Kalenteristase...
Viestinnänperussäännöt<br />Lähetettäessäviestiämuistaainaseuraavatperusasiat<br />Ole vastuullinen<br />Ole aito<br />Huo...
Viestinnänperussäännöt<br />Ymmärräyhteisönkonsepti<br />Kunnioitatekijänoikeuksia<br />Suojaaliikesalaisuuksia<br />Tuoar...
Viestinnänperussäännöt<br />Päätämitäsanot!<br />“Jokainenviestijonkalähetätpitäisiantaasyyvuorovaikutukseen”<br />Kysymie...
Viestinnänperussäännöt<br />Sisällöntulee olla muutakinkuinspammia<br />Esim. Chisu, Helsinginkaupunki, Foo Fighters<br />...
Facebook viestinnäntehokkuus<br />Facebookinkäyttö on aktiivisintakello 15:00 iltapäivällä<br />Viestitkannattaalähettääaa...
Facebook viestinnäntehokkuus<br />Lähde: vitrue.com<br />
Facebook viestinnäntehokkuus<br />Parhaatpäivätviesteilletiistaijatorstaiakselilla<br />Riippuupaljonmyössiitämitäollaanvi...
Millainenviestintä on tehokkainta<br />Bonobos<br />
Sosiaalisen median analytiikka<br />
Facebook Insights<br />Facebook Insights kertoo Facebook sivusta<br />Tykkäämisienmääränjasenkehittymisen<br />Kanssakäymi...
Facebook Insights<br />Facebook Insights on automaattisestikäytössä kun sivulla on yli 30 tykkääjää<br />Insightinavullavo...
Hootsuitejamuutvastaavatpalvelut<br />Hootsuite.com<br />CoTweet.com<br />Brizzly.com<br />Buzzom.com<br />Helppottavatarj...
Facebook viestienimpressiot<br />Jokaisestaviestistänäkeeimpressiot<br />Impressiokertoomoniko on nähnytko. Viestin<br />F...
Facebook markkinoinninpelisäännöt<br />
Mitäsaatehdäjamitäei<br />Facebookissavoimarkkinoidasuhteellisenvapaasti<br />Kuitenkin on olemassamuutamaperussääntö<br /...
Mitäsaatehdäjamitäei<br />Muitahuomioitaviaasioita on<br />Promootioteivätsaasuoraankirjoittaakäyttäjänseinälle<br />Tykkä...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Sosiaalisen median koulutus versio 2.0

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Sosiaalisen median koulutus versio 2.0

 1. 1. Sosiaalisen median koulutus<br />
 2. 2. Sosiaalinen Media<br /><ul><li>Agenda
 3. 3. Sosiaalisen median perusteet
 4. 4. Sosiaalisen median selviytymisopas
 5. 5. Facebook in Focus</li></li></ul><li>Sosiaalisen median perusteet<br />
 6. 6. Sosiaalisen median perusteet<br />Mitä on sosiaalinen media?<br />Sosiaalinen media vs. muuinternetinsisältö<br />Sosiaalisessamediassakäytettyaika<br />Erisosiaalisetmediat<br />MiksikeskitymmetänäänFacebookkiin?<br />Sosiaalinen media yrityksennäkökulmasta<br />
 7. 7. ?<br />?<br />Mitä on sosiaalinen media?<br />Kertokaamitä se teidänmielestä on?<br />?<br />?<br />?<br />?<br />?<br />?<br />?<br />?<br />
 8. 8. Mitä on sosiaalinen media<br />Wikipedia:<br />Sosiaalinen media tarkoittaa verkkoviestintäympäristöjä, joissa jokaisella käyttäjällä tai käyttäjäryhmällä on mahdollisuus olla aktiivinen viestijä ja sisällöntuottaja tiedon vastaanottajana olon lisäksi. Sosiaalisessa mediassa viestintä tapahtuu siis monelta monelle, eli perinteisille joukkotiedotusvälineille ominainen viestijän ja vastaanottajan välinen ero puuttuu. Sosiaalinen media on jälkiteollinen ilmiö, joka on muuttanut yhteiskunnan tuotanto- ja jakelurakennetta, taloutta ja kulttuuria.<br />Andreas M. Kaplanin ja Michael Haenleinin mukaan “Sosiaalinen media on joukko internet-sovelluksia, joiden ideologinen ja tekninen perusta on Web 2.0:ssa ja jotka mahdollistavat loppukäyttäjien tuottaman sisällön luomisen ja välittämisen”.<br />
 9. 9. Sosiaalinen media vs. muuinternetinsisältö<br />
 10. 10. Sosiaalisessamediassakäytettyaika<br />Lähde: SocialMediaExaminer.com / 2011<br />
 11. 11. Erimerkkejäerisosiaalisistamedioista<br />
 12. 12. Erisosiaalisetmediat<br />Lähde: Statcounter.com<br />
 13. 13. MiksikeskitymmetänäänFacebookiin<br />Ehdottomastisuomensuosituinjaenitenkäytettysosiaalinen media<br />Mahdollistaamoniaerilaisiatapojakanssakäymiseenasiakkaidenkanssa<br />TutkimuksienmukaansuurinosayrityksistäaikoopanostaaFacebookiinseuraavanvuodenaikana (75% Yhdysvaltalaisistayrityksistä, SocialMediaExaminer.com)<br />
 14. 14. Sosiaalinen media yrityksennäkökulmasta<br />Henkilöstö<br />Partnerit<br />Asiakkaat<br />
 15. 15. Työntekijöilläaikaisempaaenemmänvaltaa<br />
 16. 16. Asiakkaanvaikutusvaltakasvaa<br />
 17. 17. Mitentästäselvitään?<br />Sosiaalisen median selviytymisopas<br />
 18. 18. Suomalaistenyrityksiensuuntainvestoinneissa<br />
 19. 19. Sosiaalisen median strategiankulmakivet<br />Henkilöstönosallistumisestatulee olla selkeätpelisäännöt<br />Virallisetviestittuleehoitaakeskitetysti<br />Sosiaalinen media eivoi olla jaettuvastuu<br />Vastuu on oltavaselkeästimääriteltyyhdellehenkilölle tai projektiryhmällejonkavastuunkantaaprojektinryhmänvetäjä<br />
 20. 20. Sosiaalisenstrategianluonninprosessi<br />Koulutus<br />Kanavastra-tegianluonti<br />Implementaatio<br />Sisäinenkartoitus<br />Ohjeistuk-senluonti<br />Ulkoinenkartoitus<br />Sosiaalisen median työryhmänperustaminenjavetäminen<br />
 21. 21. Tarvitseekoorganisaatiosisosiaalisen median ohjeistusta?<br />Miksiohjeistuspitää olla olemassa?<br />On hyväkannustaaihmisiäkertomaanhyvistäasioista<br />Kun pelisäännöt on selvätturhaepäröintihäviää<br />Mitäsosiaalinen media voitehdäorganisaatiolle<br />Sosiaalinen media voiparantaabrändiäniinyrityksenäkuintyöpaikkanakin<br /> Jos työntekijätovatvahvastiyrityksenperiaatteidentakanaheijastuu se heidänvälitykselläänmyössosiaaliseenmediaan<br />
 22. 22. Tarvitseekoorganisaatiosisosiaalisen median ohjeistusta?<br />Ketäohjeistuksenpitäisikoskea?<br />Kaikkia, vastuuyrityskuvastasosiaalisessamediassaeikoskepelkästäänpientäryhmäävaankaikkiatyöntekijöitä<br />Missäohjeistuksestatulisikertoa?<br />Yhteinenkoulutustilaisuuskoskiensosiaalistamediaa on loistavahetkiesitellämyössitäkoskevatohjeet<br />
 23. 23. Tarvitseekoorganisaatiosisosiaalisen median ohjeistusta?<br />Koska on oikeaaikaottaaohjeistuskäyttöön<br />HETI<br />Sosiaalinen media kasvaahurjaavauhtiaverrattunamuihinmedioihin<br />
 24. 24. Mihinhenkilökunnanohjeistuksentuleevastata?<br /><ul><li>Vastuusjavelvollisuudet
 25. 25. Milloinjamihinkommentoidaan?
 26. 26. Mistävoikirjoittaajamissä?
 27. 27. Missäkanavissavoinpuhuajaketäedustan?
 28. 28. Millätyylillälähestymmesosiaalisessamediassa
 29. 29. Miksi on tärkeääosallistuasosiaalisen median keskusteluihin?
 30. 30. Mitähyötyätyöntekijöille on aktiivisestaosallistumisesta?
 31. 31. Miksisosiaalinen media jasiellätoimiminen on yrityksellemmetärkeää?
 32. 32. Kenestäyrityksemmevoiottaamallia?</li></li></ul><li>Facebook in focus<br />
 33. 33. Facebook in focus<br />Perustiedot<br />Eri Facebook markkinoinninkeinot<br />Facebook jatehokasviestintä<br />Sosiaalisen median analytiikka<br />Facebook markkinoinninpelisäännöt<br />
 34. 34. Facebook perustiedot<br />Perustettuvuonna 2004 Mark Zuckerbergintoimesta<br />Käyttäjiämaailmanlaajuisesti n. 800 milj.<br />Liikevaihto 4,270 milj. Dollaria<br />Nopeimminkasvavasosiaalinen media maailmassa<br />
 35. 35. Facebook perustiedot<br />
 36. 36. Facebook Suomessa<br />Lähde: facebook.com / syykuu 2011<br />
 37. 37. Facebook Suomessa<br />Lähde: facebook.com / syyskuu 2011<br />
 38. 38. Facebook Suomessa<br />Lähde: facebook.com / *Helsingintiedotperustuvatarvioon / syyskuu 2011<br />
 39. 39. Facebook markkinoinninkeinot<br />Facebook pages<br />Pubclic profiles, subscribing<br />Facebook mainontajasponsoroiduttarinat<br />Kohdentaminen<br />Seuranta<br />Erikoisratkaisut<br />
 40. 40. Facebook pages<br />Yrityksien tai yhdistyksiensivustoFacebookinsisällä<br />Aikaisemminsuositeltiinmyösyksittäisillekäyttäjillejoillapaljonseuraajia / “ystäviä”. Esimerkiksijulkisuudenhenkilöt. NykyääntällaisiakäyttäjiäsuositellaanmahdollistamaanSubscriptionominaisuus<br />SivujentuleenoudattaaFacebookinehtoja, niidennoudattamattajättämäminensaattaajohtaavälittömäänpoistamiseenpalvelusta<br />
 41. 41. Facebook pages<br />Facebook Pages sisältäätehokkaananalytiikkatyökalunnimeltäInsights<br />Kukatahansavoiluoda Facebook sivun<br />Jottasivuvoisaadapysyvän Facebook osoitteentuleesillä olla vähintään25 fania. Pysyvätosoitteetovatmuotoawww.facebook.com/<osoite><br />Facebook sivullevoilisätävapaastialisivuja<br />Alisivuillavoikäytännössä olla mitä vain sisältöä<br />
 42. 42. Facebook pages<br />Suomensuosituimmat Facebook sivut<br />Lähde: fanilista.fi<br />
 43. 43. Facebook pages<br />Hyviäesimerkkejäonnistuneistasivuista<br />
 44. 44. Facebook pages<br />Hyviäesimerkkejäonnistuneistasivuista<br />
 45. 45. Facebook pages<br />Hyviäesimerkkejäonnistuneistasivuista<br />
 46. 46. Facebook pages<br />Hyviäesimerkkejäonnistuneistasivuista<br />
 47. 47. Facebook pages<br />Hyviäesimerkkejäonnistuneistasivuista<br />
 48. 48. Facebook pages<br />Hyviäesimerkkejäonnistuneistasivuista<br />
 49. 49. Public profiles, subscribing<br />Facebook lanseerasiuudenominaisuudenSubscriptions<br />Tarkoitettujulkisuudenhenkilöillejaniillejoidenviestit on tarkoitettukaikillenähtäväksi<br />VastaiskuTwitterinsuosionkasvamiseen<br />Kukatahansavoikytkeä Subscription ominaisuudenpäälle<br />Oletautomaattisestitilannut Facebook ystäviesipäivitykset<br />
 50. 50. Facebook mainontajasponsoroiduttarinat<br />Facebook mahdollistaamainoksienluonninsuoraansivuillansa<br />Mainoksia on helppotehdäjaniillä on hyvämainostaasekä www-sivujasekä Facebook sivuja<br />Yleensäklikkauksistamaksetaan. Keskimääräinenhinta on n. 0,50 € / klikkaus<br />
 51. 51. Facebook mainontajasponsoroiduttarinat<br />
 52. 52. Facebook mainontajasponsoroiduttarinat<br />
 53. 53. Facebook mainontajasponsoroiduttarinat<br />Mainoksetvoivatsisältääotsikon, kuvansekäkuvauksenjosmainostetaanFacebookinulkopuolellaolevaasivustoa<br />Otsikkosaa olla korkeintaan25 merkkiäpitkä<br />Kuvaussaa olla korkeintaa135 merkkiäpitkä<br />Esitettäväkuvaon kooltaanmaksimissaan100px leveäja 72px korkea<br />
 54. 54. Facebook mainontajasponsoroiduttarinat<br />Facebook sivuamainostettaessaotsikko on ainasivunotsikko<br />Facebook sivuamainostettaessavoijokomainostaavapaallakuvauksella tai ns. sponsoroidullatarinalla<br />Kuvaukseksivoimyösvalitaainauusimmanviestin Facebook sivulta jota mainostetaan<br />
 55. 55. Facebook mainontajasponsoroiduttarinat<br />Sponsoroiduillatarinoillatarkoitetaan Facebook sivujentykkäämisestäsyntyvääisompaamainostasivunoikeassalaidassa<br />Sponsoroiduttarinat on hyvä tapa kerätälisäätykkääjiä Facebook sivuille<br />Hintamyös n. 0,50 € / klikkaus<br />
 56. 56. Facebook mainontajasponsoroiduttarinat<br />Facebook sivunpäivityksiävoimyöstuodaparemminesillekäyttämälläsponssoroitujapäivityksiä. Tällöinviesitnäkyyjoolemassaolevienfanejensivuillaisompana<br />
 57. 57. Facebook mainonnankohdentaminen<br />Maa<br />Ikä<br />Sukupuoli<br />Kiinnostuksenkohteet<br />Onkojosivunfanivaiainoastaanniillejotkaeivät ole tai kaikille<br />Kiinnostuksenkohteenmukaan (naiset / miehet)<br />Siviilisääty<br />Koulutus<br />
 58. 58. Facebook mainonnanseuranta<br />Facebook tarjoaakattavattyökalutmainonnanseurantaan<br />Seuratavoimainoskampanjannäkyvyyttä, toistoja, clickejäjaCTR:ää (Click Through Rate)<br />Google Analytics jaAdwordspalveluavoidaankäyttää Facebook mainonnantukena<br />
 59. 59. Facebook mainonnanseuranta<br />
 60. 60. Erikoisratkaisutjakampanjat<br />Sweeptakes, osallistujavoitatyyppisetkampanjat, esimerkiksiSkumppa<br />Erilaisetmuutkilpailut<br />
 61. 61. Erikoisratkaisutjakampanjat<br />Talent Agency<br />
 62. 62. Facebook jatehokasviestintä<br />
 63. 63. Viestinnänperussäännöt<br />Kun aloitetaan Facebook viestintä on hyvätehdäensimmäisenäsisältökalenteri<br />Kalenteristaselviävättiedot<br />Montakoprosenttiaviesteistä on brändi-, yhteisö- tai promootioviestejä<br />Promootiotjaniidentoteustusaikataulu<br />Mihinjamilloinlinkitetään<br />Kukapäivittäämitäjamilloin<br />
 64. 64. Viestinnänperussäännöt<br />Lähetettäessäviestiämuistaainaseuraavatperusasiat<br />Ole vastuullinen<br />Ole aito<br />Huomioiyleisösi<br />Käytähyvääharkintaa<br />
 65. 65. Viestinnänperussäännöt<br />Ymmärräyhteisönkonsepti<br />Kunnioitatekijänoikeuksia<br />Suojaaliikesalaisuuksia<br />Tuoarvoa<br />
 66. 66. Viestinnänperussäännöt<br />Päätämitäsanot!<br />“Jokainenviestijonkalähetätpitäisiantaasyyvuorovaikutukseen”<br />Kysymielipiteitä<br />“Mikä on sinunmielestäsiparas Canon kamera?”<br />Kerrotulevistatapahtumista<br />“Uutuuksiatiedossaensiviikontiistaina!”<br />
 67. 67. Viestinnänperussäännöt<br />Sisällöntulee olla muutakinkuinspammia<br />Esim. Chisu, Helsinginkaupunki, Foo Fighters<br />Kommentoifanejenviestejäaina kun mahdollista<br />“Kiitoskommenteista! Aivanupeaa!”<br />Kiitäfanejasi<br />“Kiitoskaikille 25000 fanille! Tästähyvästäjärjestämmekilpailunjossavoivoittaaliput EM-kisoihin.”<br />
 68. 68. Facebook viestinnäntehokkuus<br />Facebookinkäyttö on aktiivisintakello 15:00 iltapäivällä<br />Viestitkannattaalähettääaamupäivisinjolloin ne on näkyvissä kun suurinosakäyttäjistäkäyttääFacebookkia<br />Kuvaviestithuomataanparhaiten<br />3 viestiäviikossariittää. Max 1 viesti/ päivä<br />Fanejenkommentteihinvoivastatauseamminkin. Mielelläänhetivain viestejäilmestyy<br />
 69. 69. Facebook viestinnäntehokkuus<br />Lähde: vitrue.com<br />
 70. 70. Facebook viestinnäntehokkuus<br />Parhaatpäivätviesteilletiistaijatorstaiakselilla<br />Riippuupaljonmyössiitämitäollaanviestittämässä<br />Sunnuntaisinautokauppiaanviestithuomataanparemminkuinviikolla<br />Rahalaitoksenviestithuomataanparemmintaaskeskelläviikkoa<br />
 71. 71. Millainenviestintä on tehokkainta<br />Bonobos<br />
 72. 72. Sosiaalisen median analytiikka<br />
 73. 73. Facebook Insights<br />Facebook Insights kertoo Facebook sivusta<br />Tykkäämisienmääränjasenkehittymisen<br />Kanssakäymisenmääränjasenkehittymisen<br />Käyttäjientiedotkutenikäjakauman<br />Menestyneimmätviestit<br />
 74. 74. Facebook Insights<br />Facebook Insights on automaattisestikäytössä kun sivulla on yli 30 tykkääjää<br />InsightinavullavoimyösseuratayksittäisensivustonkanssakäymistäFacebookinkanssa<br />Applikaatioidentoimintaavoimyösseuratasenavulla<br />https://www.facebook.com/insights/<br />
 75. 75. Hootsuitejamuutvastaavatpalvelut<br />Hootsuite.com<br />CoTweet.com<br />Brizzly.com<br />Buzzom.com<br />Helppottavatarjenpäivityksientekemistäjaajastamista<br />
 76. 76. Facebook viestienimpressiot<br />Jokaisestaviestistänäkeeimpressiot<br />Impressiokertoomoniko on nähnytko. Viestin<br />Feedback kertoomoniko on vastannutviestiin<br />
 77. 77. Facebook markkinoinninpelisäännöt<br />
 78. 78. Mitäsaatehdäjamitäei<br />Facebookissavoimarkkinoidasuhteellisenvapaasti<br />Kuitenkin on olemassamuutamaperussääntö<br />Tykkääminen, suosittelu tai jakamineneisaa olla kilpailuunosallistumisenperuste<br />Kilpailujenyhteydessätuleeainaerikseenmainitaettei Facebook liitymitenkäänkilpailuun<br />KilpailunvoittajaaeisaailmoittaaFacebookinvälityksellä<br />
 79. 79. Mitäsaatehdäjamitäei<br />Muitahuomioitaviaasioita on<br />Promootioteivätsaasuoraankirjoittaakäyttäjänseinälle<br />Tykkäämistä tai jakamistaeisääkäyttäääänestyksentuloksena<br />Kolmannenosapuolenmainoksienesittäminen on kielletty<br />
 80. 80. Mitäseuraamuksiavoi olla joseinoudataohjeita<br />Mikäli Facebook sivustoeinoudataannettujaohjeitavoidaansivustopoistaakokonaanFacebookintoimesta<br />EsimerkiksisuomalainenMoonTV.fi:nfanisivupoistettiinpalvelusta<br />
 81. 81. Mistävoitarkistaaainauusimmatsäännöt<br />Virallisetsäädöksetlöytyvättäältä: https://www.facebook.com/promotions_guidelines.php<br />LisäksimyösTwitteristäseuraamallaminuahttp://twitter.com/kallehiitola<br />Hyväsivusto jota myösseurata: http://mashable.com<br />
 82. 82. Esimerkkejäonnistuneistakampanjoista<br />
 83. 83.
 84. 84.
 85. 85.
 86. 86. Jos en muutatästämuista..<br />
 87. 87. Niinainakinnämä<br />Ole sosiaalisessamediassaainamahdollisimmanaito<br />Harkitseainakerranennenkuinlähetätviestin<br />Jaamieluitenviestitkuvienkera<br />Aamupäivälläjaettuviestihuomataanparhaiten<br />Tiistai – torstaiakseli on aktiivisintaaikaa<br />Seuraaalaa: www.mashable.com / twitter.com/kallehiitola<br />
 88. 88. Kiitos!<br />MateriaalisaatavinamyöhemminSlideshare.netpalvelunkautta<br />

×