Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

130301 some esitys amk_ke

214 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

130301 some esitys amk_ke

 1. 1. Oppilaitosmarkkinointi sosiaalisessamediassa:Turun Ammattikorkeakoulu Kalle Euro, Head of Zeeland Turku
 2. 2. AGENDA• Elämme muuttuvassa maailmassa• #restruct• Generations XYZalpha• Oppilaitosten kasvavat vaatimukset eri suuntiin• Maine ja brändi• Esimerkki maailmalta• Turun AMK kilpailussa• Turun AMK:n keinot• Sosiaalisen median merkitys• Konkreettisia ajatuksia• Keskustelua
 3. 3. Elämme muuttuvassa maailmassa
 4. 4. #restructinternet. sosiaalinen media. Kansalaisjournalismi.media 2.0. yritys 2.0. kuluttaja 2.0. yhteiskunta 2.0. politiikka 2.0.ilmastonmuutos. finanssikriisi. possunuha. avoin. globalisaatio.
 5. 5. GENERATIONS XYZALPHA Generation Alpha Generation Z Generation Y Generation X Baby boomers 1960 1970 1980 1990 2000 2010
 6. 6. OPPILAITOSTEN KASVAVAT VAATIMUKSET ERI SUUNTIIN• Kaikkia pitää miellyttää – Potentiaaliset opiskelijat – Mielipidevaikuttajat – Nykyiset opiskelijat – Alumni – Rahoittajat – Paikallinen yhteisö – Henkilökunta – Ystävät – Viranomaiset – Lehdistö• Tieto kulkee hallitsemattomasti eri välineissä, brändiä ei voi enää hallita samalla tavalla.
 7. 7. MAINE JA BRÄNDI• Maineen ja brändin hallinta on jatkuvaa ja pitkäjänteistä työtä• Brändiä ei voi nykyään hallita enää kuten aikaisemmin, ohjailla sitä kuitenkin voi• Kuluttajat ja yhteisöt vaikuttavat brändiin niin paljon, että oikeastaan ne määrittävät sen• Maine syntyy teoista ja viesteistä, jotka päätyvät yhteisöjen ruodittaviksi
 8. 8. MENE SINNE, MISSÄ KOHDERYHMÄT OVAT
 9. 9. MENE IHOLLE, OLE KAVERI• Ylhäältäpäin tuleva viestintä ei toimi, odotusarvona on yhteisöllisyys ja samalla tasolla oleminen • Tiedottaminen koetaan silti toimivaksi ja hyödylliseksi Facebookissa • Ammattikorkeakoulut Facebookissa näyttävät kaikki samalta: suhteellisen vähän kavereita, päivitykset ovat tiedotusta ja innostamista, josta kukaan ei kuitenkaan innostu, vuorovaikutusta ei synny. Koulu ei ole muutenkaan kiinnostava tykkäämisen kohde tai statussymboli. Muista olisi siis helppo erottua, mutta kenellä on siihen pokkaa ja halua?
 10. 10. ESIMERKKI MAAILMALTA
 11. 11. CSUEB Esimerkki maailmalta• California State University East Bay• 2,5 miljoonan asukkaan alueen college/yliopisto• 12000 opiskelijaa• 90000 hengen alumni• Lähellä arvostettuja oppilaitoksia (Berkeley, Stanford, UC)• CSUEB totesi 90-luvulla brändin merkityksen olevan keskeistä menestykselle• Brändityön tuloksena todettiin, että pitää pyrkiä vahvasti olemaan “the choice” eri kohderyhmille
 12. 12. BRÄNDI JA TOIMENPITEET Esimerkki maailmalta• Tavoitteeksi tehdä brändi vaikuttamaan eri toimissa – Harkinta – Hakeminen – Kirjautuminen – Suosittelu – Lahjoittaminen – Tuki• Avainsanat: Personal - Professional - Achievable• Tagline: Cal State East Bay. Where all your possibilities come into view.
 13. 13. TOIMENPITEET Esimerkki maailmalta• Johdon sitouttaminen• Viestintätyöryhmän ohjaus ja fasilitointi• Yksikköjen johdon sitouttaminen• Viestintäyksikön ja oppilastoimiston tiivis yhteistyö• Brändin jalkauttaminen voimakkaasti kaikille sidosryhmille erilaisilla soveltuvilla toimenpiteillä
 14. 14. KÄYTÄNNÖN KANAVAT Esimerkki maailmalta• PR – Mediasuhteet – Tapahtumat – Puhetilaisuudet• Mainonta – Printti – Ulkomainonta – Radio & TV• Netti – Sosiaalinen media – Puskaradio• Suoramarkkinointi
 15. 15. TURKU AMK KILPAILUSSA - VERKKOMAINE• Kansainvälisessä oppilaitosten verkkomainevertailussa (4International colleges & Univerities 2012) Turun AMK on suomalaisista sijalla 41 – taakse jää vain Keski-Pohjanmaan Ammattikorkeakoulu• Kansainvälinen sijoitus on 7091. Mukana olevia oppilaitoksia on 11 160 noin 200 maassa. Jottain tarttis tehdä.• Vuodesta 2005 tehty tutkimus perustuu eri hakukoneiden (Google, Alexa, Majestetic Seo) webmetriikkaan.
 16. 16. TURUN AMK:N KEINOJA PAREMPAAN MAINEESEEN• Jatkuvaa toimintaa - kampanjasta prosessiin• Markkinoinnin vuosisuunnittelu tukemaan• Kohderyhmille kohdennettua toimintaa• Sosiaalisen median rooli sekä sisäisesti että ulkoisesti• Mittaaminen ja tavoitteellisuus yksityiskohtaisemmin• Miten saadaan aikaan ylpeyttä omasta oppilaitoksesta?• Työkalu vai tavoite?• Sisäisen tuen pitää olla kunnossa, jotta kroppa pysyy kasassa
 17. 17. SOSIAALISEN MEDIAN MERKITYS• Sosiaalinen media hallitsee Turun Ammattikorkeakoulun brändiä - haluttiin sitä tai ei – Esim. Facebook-profiilit näyttävät kyllä olevan aika pienessä roolissa amk:n markkinoinnissa, sekä käyttö että huomioarvo• Paras tapa “hallita” sosiaalista mediaa on olla läsnä pitkäjänteisesti• Brändin mahdollisuudet sosiaalisessa mediassa ovat isoja, mutta vaativia – Välitön vuorovaikutus – Keskusteluun osallistuminen – Yksilöiden nostaminen osaksi brändiä• Erityisesti opiskelijakohderyhmissä sosiaalinen media on ehdoton vaatimus
 18. 18. KONKREETTISIA AJATUKSIA• Oman organisaation/yksikköjen sitouttaminen• Sosiaalisen median vahva mukaan ottaminen yksiköiden viestintään• Yksiköt ajattelemaan kokonaisuutta viestinnässään – sateenvarjomalli• Markkinoinnin ja viestinnän prosessit, suunnittelu ja mittaaminen• Henkilökunnan sitouttaminen markkinoimaan omalla tavallaan, mutta brändiä mukaillen• Opiskelijoilla on eniten suita, kuinka heidät saadaan mukaan markkinoimaan omaa kouluaan?
 19. 19. TURUN AMK:N YHTIÖITTÄMINEN, KAMPUS JA VARSINAIS-SUOMEN TALOUDEN MURROS – MITEN HYÖDYNTÄÄSOMEA MUUTOKSESSA?1. Strateginen muutos – mihin AMK on menossa?2. Sisäinen viestintä – kaikki mukaan muutokseen3. Muutoksen suunta näkymään ulospäin4. Koko AMK näkymää ja jakamaan sisältöä5. Näkyvästi mukaan Varsinais-Suomen kehittämiseen
 20. 20. TURUN AMK:N YHTIÖITTÄMINEN, KAMPUS JA VARSINAIS-SUOMEN TALOUDEN MURROS – MITEN HYÖDYNTÄÄSOMEA MUUTOKSESSA?1. Strateginen muutos – mihin AMK on menossa? – Keskustelun nostaminen sosiaaliseen mediaan – Facebookiin ja Twitteriin – tuodaan tavoitteet avoimiksi ja luodaan AMK:lle luotetavuutta. Vuorovaikutus tuo myös uusia ajatuksia ja laajentaa verkostoja.
 21. 21. TURUN AMK:N YHTIÖITTÄMINEN, KAMPUS JA VARSINAIS-SUOMEN TALOUDEN MURROS – MITEN HYÖDYNTÄÄSOMEA MUUTOKSESSA?2. Sisäinen viestintä – kaikki mukaan muutokseen – Muutoksessa sisäinen viestintä on onnistumisen edellytys. Sosiaalinen media – Facebook ja esimerkiksi Yammer – ovat vuorovaikutuksellisia ja osallistavia kanavia jakaa ja saada tietoa muutoksesta ja sen tavoitteista.
 22. 22. Turun AMK:n yhtiöittäminen, kampus ja Varsinais-Suomentalouden murros – miten hyödyntää somea muutoksessa?3. Muutoksen suunta näkymään ulospäin – Kun porukka on mukana, viestit kulkevat itsestään ja tukevat muutosta.
 23. 23. Turun AMK:n yhtiöittäminen, kampus ja Varsinais-Suomentalouden murros – miten hyödyntää somea muutoksessa?4. Koko AMK näkymään ja jakamaan sisältöä – Sosiaalinen media osana toimintakulttuuria luo AMK:lle ilmettä, tunnettuutta ja uskottavuutta. Jakamalla saa enemmän – koko organisaatiolle kannattaa luoda malli jakaa esityksiä ja informaatiota – laittaa sana kiertämään.
 24. 24. Turun AMK:n yhtiöittäminen, kampus ja Varsinais-Suomentalouden murros – miten hyödyntää somea muutoksessa?5. Näkyvästi mukaan Varsinais-Suomen kehittämiseen – Varsinais-Suomen menestymisen haaste on suurempi kuin koskaan. Ottamalla aktiivisen otteen sosiaalisessa mediassa AMK voi ottaa aktiivisen otteen koko Varsinais-Suomen uuden kasvun luomisessa.
 25. 25. Kiitos!

×