Advertisement

More Related Content

Advertisement
Advertisement

Trendy a strategia marki

 1. ZNACZENIE TRENDÓW W STRATEGII MARKI
 2. ROLA TRENDÓW W STRATEGII MAREK
 3. MERKETING JEST GŁOŚNIKIEM ZMIAN KULTUROWYCH
 4. ROLA MARKETINGU DZIŚ DZIAŁ MARKETINGU MA WPŁYW NA EWOLUCJĘ CAŁEJ ORGANIZACJI I MUSI WZIĄĆ ZA TO ODPOWIEDZIALNOŚĆ
 5. STRATEDZY MUSZĄ ZNAĆ KONSUMENTA LEPIEJ NIŻ KIEDYKOLWIEK MUSZĄ MYŚLEĆ SZERZEJ NIŻ KATEGORIĄ KAMPANII MUSZĄ BYĆ MARKOCENTRYSTAMI MUSZĄ MIEĆ WIEDZĘ SZERSZĄ NIŻ TYLKO O MARKETINGU
 6. „Pomagamy firmom zrozumieć świat wokół nich, ale nie tylko. Pomagamy odnaleźć w nim własne, indywidualne ścieżki rozwoju. Analizujemy otoczenie, odnajdujemy insighty, tworzymy strategie, ulepszamy procesy badawcze, kreujemy nowe usługi, szukamy innowacji, szkolimy.” MARCIN KALKHOFF, PARTNER BRANDAUDITORS
 7. TRENDÓW POSZUKUJE SIĘ BY ZIDENTY-FIKOWAĆ SZANSE DLA MARKI
 8. TRENDY MANIFESTUJĄ ZMIANY POKAZUJĄ JAK LUDZIE SIĘ ZACHOWUJĄ, CO TWORZĄ, JAK KONSUMUJĄ TREND TO MONOTONICZNA LUB NIEMONOTONICZNA (OKRESOWA) TENDENCJA, KIERUNEK, W KTÓRYM COŚ SIĘ PRZESUWA WYWIERAJĄC WPŁYW NA SPOŁECZEŃSTWO, KULTURĘ LUB BIZNES.
 9. NIE WSZYSTKIE TRENDY SĄ TAKIE SAME WZLOTY I UPADKI UTRZYMUJĄ SIĘ 1-2 LATA, POWTARZALNE MODA, STYL TRENDY KONSUMENCKIE UTRZYMUJĄ SIĘ 3-5 LAT, FALOWE IDEE, POTRZEBY TRENDY RYNKOWE UTRZYMUJĄ SIĘ 5-10 LAT, SKACZĄCE ZACHOWANIA, ZWYCZAJE TRENDY SPOŁECZNE, SEKULARNE UTRZYMUJĄ SIĘ WIĘCEJ NIŻ 10 LAT TRANSFORMACJE
 10. NARZĘDZIA POSZUKIWACZA TRENDÓW PREDYSPOZYCJE CIEKAWOŚĆ, BYSTROŚĆ, ROZPOZNAWANIE WZORCÓW, EKSTRAPOLACJA METODOLOGIA IMMERSJA, ETNOGRAFIA, INDAGACJA, OBSERWACJE SPOŁECZNE PYTANIA Z JAKIEGO POWODU? CO GDYBY? CO Z TEGO?
 11. PLANNER VS POSZUKIWACZ TRENDÓW PLANNER ODKRYWA FUNDAMENTALNE PRAWDY O LUDZKIEJ NATURZE NP. LUDZIE POZNAJĄ SIĘ STOJĄC, ALE NAWIĄZUJĄ RELACJE SIEDZĄC POSZUKIWACZ ODKRYWA NOWE ZJAWISKA NP. LUDZIE POSZUKUJĄ WSPÓLNYCH PRZYGÓD ZASPOKAJAJĄCYCH ZMYSŁY
 12. PLANNER VS POSZUKIWACZ TRENDÓW PLANNER UŻYWA INSIGHTU ABY ZNALEŹĆ ŻYZNE I RENTOWNE POLE DLA POMYSŁU POSZUKIWACZ PATRZY DALEJ ABY ODKRYĆ PRZYSZŁE POLE WZROSTU
 13. STRATEG JEST PLANNEREM I POSZUKIWACZEM MUSI MIEĆ WRAŻLIWOŚĆ KULTUROWĄ BY ROZPOZNAĆ CO NOWE I UMIEJĘTNOŚĆ WGLĄDU W NATURĘ CZŁOWIEKA ABY UMIEĆ TO WYJAŚNIĆ.
 14. STRATEG JEST KONSULTANTEM ODPOWIEDZIALNYM ZA WZROST SIŁY MARKI. CZERPIE Z BADAŃ WYKRYWAJĄCYCH TRENDY BY ROZUMIEĆ ZMIANY KULTUROWE I IDENTYFIKOWAĆ MOŻLIWOŚCI WZROSTU.
 15. STOSOWANIE TRENDÓW W STRATEGIACH
 16. POSZUKIWANIE TRENDÓW TO UMIEJĘTNOŚĆ ZDYSTANSOWANIA SIĘ I SPOJRZENIA Z SZEROKIEJ PERSPEKTYWY ZROZUMIENIE OTOCZENIA KONKURENCYJNEGO MARKI ZROZUMIENIE KONTEKSTU KULTUROWEGO W JAKIM ZNAJDUJE SIĘ MARKA ZROZUMIENIE ŚRODOWISKA RYNKOWEGO WSZYSTKICH GRACZY
 17. KONTEKST KONKURENCYJNY
 18. POSZUKIWANIA W OTOCZENIU KONKURENCYJNYM SPOJRZENIE NA NATURALNĄ KATEGORIĘ MARKI ! ZACZYNA SIĘ OD SPOJRZENIA NA DOTYCHCZASOWE ŹRÓDŁA BIZNESU ! ZAKRES BEZPOŚREDNIA I POŚREDNIA KONKURENCJA ! OBSZAR ZAINTERESOWAŃ KAMPANIE REKLAMOWE, NOWE PRODUKTY, OPAKOWANIA ITD. ! CEL MONITOROWANIE DZIAŁAŃ KONKURENCJI SPOJRZENIE NA KATEGORIĘ POSZERZONĄ ! ZAKRES KATEGORIE POKREWNE ! OBSZAR ZAINTERESOWAŃ RELEWANTNE ATRYBUTY PRODUKTU, KORZYŚCI, PROPOZYCJE, KOMUNIKATY ! CEL INSPIRACJE I POMYSŁY
 19. POSZUKIWANIA W ŚWIECIE KONSUMENCKIM TRENDY W KATEGORII ! POSZUKWANIE ROZPOCZYNA SIĘ OD KONSUMENTA I JEGO POTRZEB: CZY RYNEK PROPONUJE COŚ CO MOŻE ZMIENIĆ ZWYCZAJE KONSUMENCKIE ! ZAKRES NISZE I ODNOGI, MARKI CZELENDŻUJĄCE, START-UPY, TRENDSETTERZY, NOWE RYNKI ! GDZIE TARGI, SERWISY O TRENDACH, SKLEPY, WOLNY RYNEK ! OBSZAR ZAINTERESOWAŃ KONCEPTY, FUNKCJE, WŁAŚCIWOŚCI, ZASTOSOWANIA, TECHNOLOGIE, SYSTEMY ! OBSZAR ZAINTERESOWAŃ WYKRYCIE ZAGROŻEŃ I MOŻLIWOŚCI INNOWACJE INTERDYSCYPLINARNE
 20. INNOWACJE INTERDYSCYPLINARNE ! CZY POMYSŁ/ROZWIĄZANIE DA SIĘ ZASTOSOWAĆ W INNEJ KATEGORII? ŻYWOTNOŚĆ POTRZEBA (KONSUMENCKA) MOŻLIWOŚCI (BIZNESOWA) (TECHNOLOGICZNE) CZY INNOWACJA PASUJE DO MARKI? CZY JEST AKCEPTOWALNA PRZEZ KONSUMENTÓW?
 21. KONTEKST KULTUROWY
 22. MARKA MA SWOJĄ TOŻSAMOŚĆ, KTÓREJ CZĘŚCIĄ JEST ODCISK KULTURY, HISTORII, SPOŁECZNEGO BEHAWIORYZMU I POTRZEB. ZAMIAST ZASTANAWIAĆ SIĘ NAD GRUPĄ DOCELOWĄ WARTO ZASTANOWIĆ SIĘ NAD KONTEKSTEM KULTUROWYM W KTÓRYM MARKA FUNKCJONUJE. CZY TO MIEJSCE JEST DLA MARKI OPŁACALNE?
 23. TRENDY KONSUMENCKIE TO KIEŁKUJĄCE POTRZEBY I IDEE. Z CZASEM TE NOWINKI PŁYNNIE ZASTĘPUJĄ STARE NAWYKI I ZACHOWANIA.
 24. JAK PRZYJMUJĄ SIĘ NOWE IDEE? UDZIAŁY RYNKOWE 2,5% 13,5% 34% 34% 16% 0% INNOWATORZY WCZEŚNI NAŚLADOWCY WCZESNA WIĘKSZOŚĆ PÓŹNA WIĘKSZOŚĆ MARUDERZY 50% 25% DYFUZJA INNOWACJI WG. EVERETTA ROGERSA
 25. CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA TEMPO ADOPCJI NOWYCH IDEI POŁOŻENIE GEOGRAFICZNE PRZEKRÓJ SPOŁECZNY PENETRACJA TECHNOLOGII KULTUROWE PREDYSPOZYCJE DO ZMIAN
 26. ZGODNOŚĆ WPŁYW CZY TREND ZMIENI ZNACZENIE KULTUROWE ORAZ SIŁĘ WARTOŚCI MARKI? DOPASOWANIE DO MARKI CZY ZMIENI POSTAWY, ZACHOWANIA I ZWYCZAJE RYNKOWE?
 27. KONTEKST RYNKOWY
 28. STRATEDZY MUSZĄ ANTYCYPOWAĆ ZAGROŻENIA A NIE TYLKO REAGOWAĆ NA BIEŻĄCE PROBLEMY
 29. DZIŚ MALI GRACZE MOGĄ OKAZAĆ SIĘ GROŹNĄ KONKURENCJĄ, JEŚLI WYWOŁAJĄ ZMIANY W ZACHOWANIACH
 30. TRZEBA UWAŻNIE OBSERWOWAĆ ŚWIAT KONSUMENTÓW. ZMIANY KULTUROWE MOGĄ UCZYNIĆ TWOJĄ MARKĘ NIERELEWANTNĄ. STAŁO SIĘ TAK ZE WZGLĘDU NA PRZESUNIĘCIE PREFERENCJI KONSUMENCKICH W STRONĘ PRODUKTÓW NATURALNYCH. DODATKOWO ŻUCIE GUMY PRZESTAŁO BYĆ MODNE. SPRZEDAŻ GUM DO ŻUCIA SPADŁA DWUKROTNIE W CIĄGU OSTATNICH KILKU LAT.
 31. DZIŚ W USA PITY ALKOHOL JUŻ NIE KOMUNIKUJE POZYCJI SPOŁECZNEJ. TĘ ROLĘ PRZEJĘŁY CZYNNIKIEM SOCJALIZUJĄCYM ZAWSZE BYŁ ALKOHOL. DZIŚ W TO MIEJSCE WKACZA TECHNOLOGIA. TELEFONY.
 32. MUSI UMIEĆ NA NIE ZAREAGOWAĆ ODPOWIEDNIĄ STRATEGIĄ STRATEG MUSI UMIEĆ DOSTRZEC ZMIANY I POJAWIAJĄCE SIĘ SZANSE
 33. WYBIÓRCZA KONSUMPCJA, WŁASNA SKŁADANKA MODA NA URZĄDZENIA MOBILNE SUBSKRYPCJA STRUMIENIA DANYCH SPOTKANIE TRENDÓW
 34. CZY MARKETERZY, STRATEDZY, KONSULTANCI I AGENCJE SĄ PRZYGOTOWANE DO WYZWAŃ ZWIĄZANYCH Z TRENDAMI?
 35. NIEZBĘDNE STAJE SIĘ ROZUMIENIE EWOLUCJI PSYCHOFIZYCZNEJ, ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA BODŹCÓW TRENDOWYCH, ZJAWISK SPOŁECZNYCH, SOCJOLOGICZNYCH I ETNOGRAFICZNYCH. ! CORAZ WYRAŹNIEJ WIDAĆ, ŻE MARKETING MUSI SPEŁNIAĆ ROLĘ KRWIOBIEGU BIZNESU I MUSI BYĆ JAK KROPLÓWKA ZWIĄZANY Z KONSUMENTEM. ! MARKETERZY MUSZĄ WYKAZYWAĆ SIĘ CORAZ TO WIĘKSZYMI UMIEJĘTNOŚCIAMI WYKRACZAJĄCYMI POZA MARKETING W STARYM ROZUMIENIU. ROZUMIENIE DANYCH I UMIEJĘTNOŚĆ ICH INTERPRETACJI, WGLĄD W DUSZĘ KLIENTA, BEZUSTANNA INNOWACYJNOŚĆ, NOS DO NOWYCH TECHNOLOGII TO TYLKO NIEKTÓRE Z NICH.
 36. MARCIN KALKHOFF HTTP://BRANDAUDITORS.PL HTTP://BCR.PL HTTP://BRANDDOCTOR.PL
Advertisement