Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

9 14

851 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

9 14

 1. 1. ПАРАМЕТРИ-ЗНАЧЕННЯ ТА ПАРАМЕТРИ-ЗМІННІ . ОБЛАСТЬ ДІЇ ІМЕН ЗМІННИХ . Вчитель: Наталія Миколаївна Інформатика: 5 клас гімназії, урок №1 4
 2. 2. <ul><li>При описі функції ми обов’язково вказуємо тип її результату. </li></ul><ul><li>А описуючи процедуру ми цих дій не виконуємо. </li></ul><ul><li>Виникає запитання: як ми отримуємо значення при виконанні процедури і скільки таких значень узагалі можна отримати? </li></ul><ul><li>Розглянемо детальніше як відбувається передача значень фактичних параметрів відповідним формальним під час виклику процедури. </li></ul>Вступ
 3. 3. Можливі способи описання формальних параметрів:
 4. 4. <ul><li>Розглядають як звичайну локальну змінну в рамках підпрограми, з тією особливістю, що під час виклику підпрограми початкове значення параметра автоматично встановлюється рівним значенню відповідного фактичного параметра. </li></ul><ul><li>Усередині підпрограми можна виконувати будь-які дії з цими параметрами, однак після її виконання всі змінні, у яких зберігалися значення формальних параметрів, буде видалено. </li></ul><ul><li>Тому, будь-які зміни значень цих параметрів ніяк не впливають на значення змінних за межами підпрограми . </li></ul><ul><li>Передачу параметрів за значенням варто використовувати тоді, коли потрібно передати в підпрограму значення величин, необхідних для виконання підпрограми, проте які після цього в основній програмі мають зберегти свої початкові значення. </li></ul>Параметри-значення
 5. 5. <ul><li>Передачу параметрів за посиланням використовують тоді, коли в основній програмі після виконання підпрограми потрібно отримати нові значення змінних, що були фактичними параметрами підпрограми. Інакше кажучи, параметри-змінні після виконання відповідної підпрограми повертають в основну програму ті значення, які вони отримали в результаті виконання процедури або функції. </li></ul><ul><li>Параметрами-змінними ніколи не можуть бути сталі величини (бо їх значення змінити неможливо). </li></ul>Параметри-змінні
 6. 6. <ul><li>Розробляючи програми з використанням процедур та функцій, потрібно враховувати правила використання імен локальних та глобальних змінних, що діють у Паскалі. </li></ul>Область дії імен змінних І. Правило замкненості. Значення змінної, описаної в блоці, недосяжне для будь-якого, зовнішнього щодо нього, блока. Наприклад, якщо ви описали локальну змінну х у блоці В, то вона буде недосяжною для зовнішнього щодо нього блока А.
 7. 7. Область дії імен змінних ІІ. Правило наслідування. Значення змінної, описаної в деякому блоці, досяжне для будь-якого внутрішнього щодо нього, блока, якщо ця змінна в ньому не описана. Значення змінної х, описаної в блоці А, досяжне для блоків В і С, у яких змінна х не описана.
 8. 8. Область дії імен змінних ІІІ. Правило найближчої оболонки. На змінну, описану в блоці, поширюється опис у найближчому, зовнішньому щодо неї, блоці. Наприклад, на змінну х, описаної в блоці D , поширюється опис, виконаний у найближчому, зовнішньому щодо неї, блоці В.
 9. 9. Область дії імен змінних І V . Правило амонемії. Одне й те саме ім’я величини, описаної в різних блоках, є ім’ям різних змінних. Змінна х у блоці А та змінна х у блоці В є різними змінними. V . Правило єдиності. У кожному блоці змінну можна описати лише один раз.

×