Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Основни стъпки при изграждане на
стратегия за дигитален маркетинг и
въвеждане на бизнес в дигитална
среда
За какво ще си говорим?
1.Етапи на дигиталната стратегия
2.Планиране
3.Създаване
4.Канали
5.Оценяване
6.Актуализация
ePR.BG - Управлявайте своята репутация и бизнес в мрежата3
Кои сме ние ?
Етапи
Дигиталната стратегията обхваща
множество кампании, всяка със
свой собствен живот, но
развивани заедно, те образуват...
Планиране
Планиране
Заложени цели
Цел Фокус Процес Обвързване
А1 Подобряване на популярността на бранда
в дигиталните канали
Общ Познаваемост ...
Аудитория
Източник на информация
(seed)
Влиятелни хора (Influencers)
Застъпници (advocates)
Повлияни хора (Influenced)
Персона и
Социални стилове
Основа на стратегията
1
2
3
KPI:
Качествено и количествено
измерими
Най-добро взаимодействие чрез
коментари и дискусии
KPI...
Създаване
Създаване
Всяка идея ще претърпи официална оценка, както от
фискална, така и от гледна точка на обвързване, което
ще послу...
Създаване
Етапът на създаване е фокусиран около идеи за кампания. Това включва:
• Планиране на кампании и активности, бази...
Потребителски потребности
според Маслоу в дигитална среда
Канали
Търсачки
Google.bg
Социални	
сигнали
Обвързване	
от	
кампанията
Дисплей	
кампания
Мобилна	кампания Обвързване	
от	
...
Актуализация
ü Създаване на взаимодействие (engagement
timeline);
ü Ангажираност на аудиторията и постоянство
във връзката...
Оценка
ü Оценка на KPIs и финансовите показатели;
ü Ревизиране на взаимодействията и
оптимизация за неочаквани резултати в...
Примерни KPIs – Уеб сайт
• Total Traffic
• Desktop/Mobile traffic
• Organic / Paid traffic
• Bounced rate
• Average time p...
Примерни KPIs – Facebook
• Total Reach
• Paid Reach vs. Organic Reach
• Post Likes
• Post Comments
• Post Shares
• Page En...
Въпроси
www.orm.bg
www.ORM.bg & www.BADM.bg
email:	kv@orm.bg
FB:	facebook.com/kalin4y
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

of

Основни стъпки при изграждане на стратегия за дигитален маркетинг и въвеждане на бизнес в дигитална среда Slide 1 Основни стъпки при изграждане на стратегия за дигитален маркетинг и въвеждане на бизнес в дигитална среда Slide 2 Основни стъпки при изграждане на стратегия за дигитален маркетинг и въвеждане на бизнес в дигитална среда Slide 3 Основни стъпки при изграждане на стратегия за дигитален маркетинг и въвеждане на бизнес в дигитална среда Slide 4 Основни стъпки при изграждане на стратегия за дигитален маркетинг и въвеждане на бизнес в дигитална среда Slide 5 Основни стъпки при изграждане на стратегия за дигитален маркетинг и въвеждане на бизнес в дигитална среда Slide 6 Основни стъпки при изграждане на стратегия за дигитален маркетинг и въвеждане на бизнес в дигитална среда Slide 7 Основни стъпки при изграждане на стратегия за дигитален маркетинг и въвеждане на бизнес в дигитална среда Slide 8 Основни стъпки при изграждане на стратегия за дигитален маркетинг и въвеждане на бизнес в дигитална среда Slide 9 Основни стъпки при изграждане на стратегия за дигитален маркетинг и въвеждане на бизнес в дигитална среда Slide 10 Основни стъпки при изграждане на стратегия за дигитален маркетинг и въвеждане на бизнес в дигитална среда Slide 11 Основни стъпки при изграждане на стратегия за дигитален маркетинг и въвеждане на бизнес в дигитална среда Slide 12 Основни стъпки при изграждане на стратегия за дигитален маркетинг и въвеждане на бизнес в дигитална среда Slide 13 Основни стъпки при изграждане на стратегия за дигитален маркетинг и въвеждане на бизнес в дигитална среда Slide 14 Основни стъпки при изграждане на стратегия за дигитален маркетинг и въвеждане на бизнес в дигитална среда Slide 15 Основни стъпки при изграждане на стратегия за дигитален маркетинг и въвеждане на бизнес в дигитална среда Slide 16 Основни стъпки при изграждане на стратегия за дигитален маркетинг и въвеждане на бизнес в дигитална среда Slide 17 Основни стъпки при изграждане на стратегия за дигитален маркетинг и въвеждане на бизнес в дигитална среда Slide 18 Основни стъпки при изграждане на стратегия за дигитален маркетинг и въвеждане на бизнес в дигитална среда Slide 19
Upcoming SlideShare
What to Upload to SlideShare
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

1 Like

Share

Download to read offline

Основни стъпки при изграждане на стратегия за дигитален маркетинг и въвеждане на бизнес в дигитална среда

Download to read offline

Основни стълбове при изграждане на стратегия за дигитален маркетинг и какво трябва задължително да включим при изграждане на план за позициониране на своя бизнес в онлайн среда. Определяне на KPIs, цели, комуникация и основни подходи при създаване на стратегия за дигитален маркетинг.

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Основни стъпки при изграждане на стратегия за дигитален маркетинг и въвеждане на бизнес в дигитална среда

 1. 1. Основни стъпки при изграждане на стратегия за дигитален маркетинг и въвеждане на бизнес в дигитална среда
 2. 2. За какво ще си говорим? 1.Етапи на дигиталната стратегия 2.Планиране 3.Създаване 4.Канали 5.Оценяване 6.Актуализация
 3. 3. ePR.BG - Управлявайте своята репутация и бизнес в мрежата3 Кои сме ние ?
 4. 4. Етапи Дигиталната стратегията обхваща множество кампании, всяка със свой собствен живот, но развивани заедно, те образуват един непрекъснат цикъл, където всяка една бъдеща кампания се основава на резултатите, достигнати от предишните. Планиране Създаване Оценяване Актуализация
 5. 5. Планиране Планиране
 6. 6. Заложени цели Цел Фокус Процес Обвързване А1 Подобряване на популярността на бранда в дигиталните канали Общ Познаваемост Кратко - до средносрочно A2 Насочване и превръщане на ТО/ТА/ХОТЕЛ в дигитално ориентирани брандове Общ Познаваемост Кратко - до средносрочно А3 Таргет аудиториите стават дългосрочни потребители на бранда Пряк Конверсия Дългосрочно А4 Развиване на аудитория, която да се превърне в бранд-адвокати на марките Пряк Конверсия Дългосрочно A5 Събиране на данни за потенциални клиенти, които да послужат при бъдещи кампании Пряк Конверсия Дългосрочно A6 ТО/ТА/ХОТЕЛ да се асоциират като иновативни брандове в дигиталната сфера Пряк Конверсия Дългосрочно
 7. 7. Аудитория Източник на информация (seed) Влиятелни хора (Influencers) Застъпници (advocates) Повлияни хора (Influenced)
 8. 8. Персона и Социални стилове
 9. 9. Основа на стратегията 1 2 3 KPI: Качествено и количествено измерими Най-добро взаимодействие чрез коментари и дискусии KPI: Аудитория: Брой/прегледи/прекарано време Общност: увеличаване на трафика Увеличаване на влиятелните хора и посланици на бранда ДИГИТАЛНИ ИНИЦИАТИВИ Дейности за създаване и подобряване на имиджа по иновативен начин. Приобщаване на таргет групата УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩНОСТИ Приобщаване на всеки клиент/контакт за работа и учение в полза на марката. Създаване на посланници на бранда.
 10. 10. Създаване
 11. 11. Създаване Всяка идея ще претърпи официална оценка, както от фискална, така и от гледна точка на обвързване, което ще послужи да се намали възможността лоши идеи да бъдат включени в дигиталната стратегия. Всички идеи ще бъдат записвани и взимани предвид във всяка следваща кампания, дори ако не са подходящи за настоящата, благодарение на дигиталната стратегия. Оценка на обвързването Оценката на идеите включва взимане предвид на очакваната възвръщаемост на инвестицията (ROI) – разходи срещу възвръщаемост и фискална изпълнимост – както и очакваните нива на обвързване и качество. Обикновено няколко идеи съставят отличително потребителско изживяване. Креативност ЕнтусиазъмОпит
 12. 12. Създаване Етапът на създаване е фокусиран около идеи за кампания. Това включва: • Планиране на кампании и активности, базирани на предишни анализи и дейности; • Дизайн и създаване на елементи от кампания / комуникационни канали; • Планиране и създаване на подходи за актуализация на различни комуникационни канали, потоци и очаквания; • Етап на създаване за всеки канал, завършвайки с активация и стартиране на дейности за всеки отделен; • Създаване на ключови показатели за изпълнение (KPIs) и оценка на очакваната възвращаемост.
 13. 13. Потребителски потребности според Маслоу в дигитална среда
 14. 14. Канали Търсачки Google.bg Социални сигнали Обвързване от кампанията Дисплей кампания Мобилна кампания Обвързване от кампанията Кампаниен сайт
 15. 15. Актуализация ü Създаване на взаимодействие (engagement timeline); ü Ангажираност на аудиторията и постоянство във връзката бранд-консуматори; ü Процеси на представяне на продуктите и оптимизиране на посланията, които искаме да предадем чрез дадена кампания; ü Записване на важната информация от всяка стъпка на дадена кампания.
 16. 16. Оценка ü Оценка на KPIs и финансовите показатели; ü Ревизиране на взаимодействията и оптимизация за неочаквани резултати в дългосрочен аспект; ü Обсъждане на идеи и подходи за създаване на по-силни кампании в бъдещ период; Създаване на силна стратегия и извличане на максимум ползи от нея.
 17. 17. Примерни KPIs – Уеб сайт • Total Traffic • Desktop/Mobile traffic • Organic / Paid traffic • Bounced rate • Average time per visitor • Conversions
 18. 18. Примерни KPIs – Facebook • Total Reach • Paid Reach vs. Organic Reach • Post Likes • Post Comments • Post Shares • Page Engagement Rate – общ брой итеракции / общ брой фенове • Page Likes • Page Unlikes • User demographics: Age, location – крос съпоставка с маркет дистрибуция и разпределение на консуматори
 19. 19. Въпроси www.orm.bg www.ORM.bg & www.BADM.bg email: kv@orm.bg FB: facebook.com/kalin4y
 • KonstantinIliev4

  Apr. 7, 2018

Основни стълбове при изграждане на стратегия за дигитален маркетинг и какво трябва задължително да включим при изграждане на план за позициониране на своя бизнес в онлайн среда. Определяне на KPIs, цели, комуникация и основни подходи при създаване на стратегия за дигитален маркетинг.

Views

Total views

1,573

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

435

Actions

Downloads

8

Shares

0

Comments

0

Likes

1

×