Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

What the shool need? #nordlod

664 views

Published on

Workshop about open data and school at NORDLOD in Malmö 2013

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

What the shool need? #nordlod

 1. 1. What the school needs Kristina Alexanderson
 2. 2. LÖD
 3. 3. Öppen data = möjligheter
 4. 4. Kultur = odling
 5. 5. Kulturarvsdata =karta för odling?
 6. 6. Öppen data blir odling
 7. 7. Det är bara fantasin som begränsar oss
 8. 8. Vad behöver skolan?
 9. 9. Data #wtf
 10. 10. Kultur… data…
 11. 11. Vill få tillgång tillmaterial att använda
 12. 12. Parafras på vad…
 13. 13. Länkad data
 14. 14. Camus - wikipedia
 15. 15. Lärande, förståelse
 16. 16. Varför har vi en skola?
 17. 17. Forma ett samhälle demokratiskt
 18. 18. Förbereda för barnen för framtiden
 19. 19. Vad formar oss?
 20. 20. Vårt genom - gener
 21. 21. Vad formar vår kultur?
 22. 22. Vår kultur -mem – den själviska genen
 23. 23. Öppen data - meme
 24. 24. remix
 25. 25. mashup
 26. 26. Vad bör varautgångspunkten?
 27. 27. Hur blir kulturarvsdatautgångspunkten för Internet- memes?
 28. 28. Webbstjärnan
 29. 29. Ekilla9d1.se
 30. 30. Meme – kräver data
 31. 31. Skapa ett Internet meme- En film- En makro-meme- En gif
 32. 32. Presentationen i sin helhet är skapad avKristina Alexanderson. Och tillgänglig underlicensen CC (by, nc, sa)Alla bilder är licensierade under CreativeCommons och hämtade ifrånhttp://flickr.com och om inte licensen somanges i samband med bilden är det CC(by,nc, sa).I anteckningsdelen kan du hitta url-en tillbildens ursprungsplatsDu kan läsa mer om Creative Commons påhttp://creativecommons.seDu kan läsa mer om Kristina Alexandersonpå http://kristinaalexanderson.seDu kan läsa mer om Webbstjärnna påhttp://webbstjarnan.se

×