Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Webbpublicering med WordPress

1,681 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

Webbpublicering med WordPress

 1. 1. kristina.alexanderson@iis.se<br />2010-08-10<br />Webbpublicering med WordPress<br />
 2. 2. Syftet med webbpubliceringen<br />–avgör vilken form av <br />webbpublicering du väljer…<br />
 3. 3. Om syftet är att eleverna ska<br /><ul><li>Visa</li></ul>En rapport blir en webbplats<br />En PowerPoint blir en webbplats<br />En väggtidning, blir en webbtidning<br />Redovisa<br />En rapport blir en webbplats<br />Samla<br />En portfölj för elevarbeten blir en webbplats<br />Välj en statisk webbplats<br />
 4. 4.
 5. 5.
 6. 6.
 7. 7. Om syftet är att eleverna ska<br />Samarbeta<br />Analysera<br />Visa<br />Redovisa<br />Uppsatsen/fördjupningen skrivs gemensamt<br />Samlade kunskapen större än varje enskild elevs<br />Välj blogg om processen är viktigare än produkten<br />
 8. 8.
 9. 9. Några exempel på hur…<br />
 10. 10. ”Att besöka en roman” – ett statiskt exempel<br />
 11. 11. Uppsatsen<br />
 12. 12. Webbplatsen<br />
 13. 13. Lindas projekt<br />Varje deluppgift dokumenteras och läggs upp på bloggen<br />Eleverna har även egna bloggar för dokumentation av uppgifter<br />Gemensamma uppgifter samlas på en plats<br />
 14. 14.
 15. 15. Bloggen<br />Ett annat exempel<br />
 16. 16. Den ekonomiska krisen– ett exempel <br />
 17. 17. Strukturen är A och O<br />Blogg om ekonomiska krisen<br />Struktur utifrån följande analysmodell<br />Situation<br />Vad är den ekonomiska krisen (definition)<br />Orsaker <br />Individ<br />Grupp<br />samhälle<br />Konsekvenser<br />Individ<br />Grupp<br />samhälle<br />Lösningar <br />
 18. 18.
 19. 19. Projekthandledning<br />18 elever<br />Allt från mode till caféshop<br />16 bloggar<br />Loggböcker<br />En handledarblogg<br />http://kral1234.wordpress.com<br />
 20. 20. Handledarbloggen<br />Varför en blogg?<br />Liknande problem/frågor<br />Källor<br />Informationssökning<br />Liknande funderingar<br />Hur börjar jag…<br />Hur skriver jag noter…<br />Vad bedöms…<br />Samla allt på en plats<br />
 21. 21. En spindel i ett bloggnät<br />
 22. 22.
 23. 23.
 24. 24.
 25. 25.
 26. 26. igoogle<br />
 27. 27. Vad bör man tänka på?<br />Idè<br />Strindberg/Karlsson<br />Skapa en struktur (elever/lärare)<br />Beskriv strukturen för dig själv<br />Skapa ett material<br />Lägg upp på sajten utifrån din struktur<br />Publicera<br />
 28. 28. Hur börjar man?<br />Ett introduktionsinlägg…<br />Ett introduktionsinlägg…<br /> Jag vill att du ska skriva ett introduktionsinlägg som ditt första inlägg på bloggen. I det vill jag att du:<br />presenterar dig själv <br />dina erfarenheter av webben <br />dina erfarenheter i att blogga samt <br />varför bloggar du här <br /> Inlägget ska vara personligt skrivet och i det ska det finnas en åtminstone en länk till Enskilda Gymnasiets webbsida.<br /> K<br />En Om sida<br />
 29. 29.
 30. 30. Bedömning…<br />Hur bedömer jag eleverna?<br />
 31. 31. I korthet gör jag så här…<br />
 32. 32. Ett exempel<br />
 33. 33. Uppgiften<br />Tydligoch avgränsad<br />
 34. 34. Vi börjar så här… <br />Er första uppgift är att gemensamt söka förklara vad den ekonomiska krisen är. Enkelt uttryck göra en definition av det som kallas den finansiella krisen, den ekonomiska krisen. Beskriv vad den innebär:  <br />generellt för världsekonomin<br />för ert lands ekonomin i synnerhet<br />Använd begrepp och ekonomiska modeller, belägg med statistik och källor. Ge en bakgrund till hur krisen uppstod! Ni arbetar gemensamt genom att:<br />skriva inlägg<br />läsa inlägg<br />kommentera inlägg<br />
 35. 35. Tänk på att<br />länka aktivt till de källor som du använder,<br />göra rättvisa källhänvisningar,<br />citera om så behövs.<br />inte använda material som andra skapat utan tillstånd<br />förhålla dig kritisk till de källor du använder<br />Jag vill att ni använder bloggens etiketter och kategorier, som ett sätt att visa att ni är medvetna i ert arbetssätt, koppla till det innehåll som era inlägg faktiskt har.<br />Lycka till!/ K<br />
 36. 36. Inläggen är flera i frågan alla deltar<br />Finanskris – en mycket svår ekonomisk situation (Camillas inlägg)<br />Finanskrisens grund och utveckling av Emelie<br />kommenteras av Andrea<br />Japans ekonomiska situation (Andreas inlägg)<br />Kommenteras av Camilla, Emelie , Camilla<br />
 37. 37. Finanskris – vad är det? <br />Finanskrisen råder i världen för fulla muggar, men vad innebär det egentligen?<br />Wikipedia säger såhär:<br /> ”Finanskris är en benämning på en depression på finansmarknaden i ett område, med en hastig minskning av värdet på tillgångarna i området och flera konkurser bland områdets banker och andra företag. En sådan kris yttrar sig i att efterfrågan på pengar är större än tillgången. Till en finanskris hör ofta ett föregående börsras till följd av spekulation eller att en ”bubbla” spricker, och de leder till en ekonomisk kris med arbetslöshet, fattigdom och sociala missförhållanden. Ofta inbegriper en finanskris en bankkris, men det kan också ta sig uttryck i en valutakris.” <br />En finanskris innebär alltså lätt sagt att ekonomin i ett land eller i hela världen är dålig. Detta kan pågå under en längre tid och brukar då kallas depression.<br />Louise J<br />
 38. 38. Examination<br />Sammanfattning, <br />visar förståelse<br />bedöms<br />

×