Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Västerås, om webbstjärnan

522 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Västerås, om webbstjärnan

 1. 1. Detta kommer bli <br />ett fantastiskt bidrag!<br />
 2. 2. Att använda Internet i undervisningen<br />
 3. 3. Vad är Webbstjärnan?<br />En tävling för<br />Elever i svenska grund- och gymnasieskolan<br />Ett utvecklingsprojekt som .se, stiftelsen för Internetinfrastruktur står bakom<br />En möjlighet för lärare att få stöd att utveckla användandet av Internet i skolan<br />
 4. 4. Vilka står bakom tävlingen?<br />
 5. 5. Stiftelsen för Internetinfrastruktur<br /> Ansvarar för Internetstoppdomän i Sverige .se<br />Är en oberoende, allmännyttig organisation<br />Två ben i verksamheten:<br />Domännamnsverksamhet<br />Internetutveckling i Sverige <br /> ”Internet i skolan”<br />
 6. 6. Tävlingens idé…<br />Att skolarbetet<br />
 7. 7. Genom Webbstjärnan blir<br />En webbplats<br />
 8. 8. Mål med projektet<br />stödja en positiv utveckling och användning av Internet i Sveriges skolor<br />Öka kunskaperna om webbpublicering i skolan<br />Stödja skolor i arbetet att förbereda eleverna för arbetslivet<br />Ge goda förebilder<br />
 9. 9. Webbstjärnan 2009<br />Antal lag 775 st<br />Antalet elever 3630 st<br />Antalet lärare 508 st<br />Antalet skolor 270 st<br />
 10. 10. Vad erbjuder Webbstjärnan?<br />Valfri .se adress (gratis ett år)<br />Webbhotell (gratis ett år)<br />Installerat webbpubliceringsverktyg<br />Wikimedia<br />Wordpress<br />Joomla<br />Support/utbildning<br />
 11. 11.
 12. 12. Hur går tävlingen till?<br />Läraren registrerar sig på <br />http://webbstjarnan.se<br />Anmäler ett lag <br /> (minst 3 elever, om man vill tävla)<br />Elever arbetar med bidraget, aktivt val att delta…<br />Tävling börjar: 1 april <br />
 13. 13.
 14. 14. Tidsramar<br />Lagansökningar fram till 27 feb 2010<br />Arbeta med bidrag fram till 31 mars 2010<br />Bedömningar från 1 april till 10 maj 2010<br />Röstning sker från 1 april till 30 april 2010<br />Prisutdelning 19 maj 2010 (live/webben)<br />
 15. 15. Månadstävlingen ett stöd<br />
 16. 16. För att bli bedömd<br /> Måste sajten ha ett innehåll…<br />”The content is the king”<br />
 17. 17. Bedömningskraven<br />Om tävlingsbidraget<br />1. Vilka som byggt webbplatsen - Beskriver lagets medlemmar, årskurs och skola (behöver inte innehålla uppgifter som identifierar de tävlande).<br />
 18. 18. 2. Webbplatsens syfte - Förklara för besökare och juryn vad laget vill uppnå med webbplatsen och vem man vill ska besöka webbplatsen.<br />
 19. 19. 3. Den pedagogiska kopplingen - Förklara hur arbetet med webbplatsen uppfyller läro/kursplanen, hur skolarbetet med webbplatsen gått till och rollfördelningen elever/lärare<br />
 20. 20. 4. Upphovsrätt - Ange upphovsrätten för det egna materialet. Sammanfatta hur rättigheterna från andra upphovsmän hanterats. Förklara hur laget och ansvarig lärare förhindrat plagiering.<br />
 21. 21. 5. Motivering till varför bidraget borde få pris Berätta, utifrån bedömningskriterierna (nedan) varför laget borde vinna ett pris i Webbstjärnan 2010.<br />
 22. 22. <ul><li>Lagmedlemmarnas årskurs/er inom tävlingsklassen
 23. 23. Bidragets innehåll och val av medieformer </li></ul> (text, bild, ljud, video, animeringar, etc) <br /><ul><li>Webbanpassning (layout, struktur, teknik och text)
 24. 24. Pedagogisk koppling
 25. 25. Samverkan med det lokala samhället/näringslivet
 26. 26. Interaktionsmöjligheter
 27. 27. Kreativitet
 28. 28. Kunskapsutveckling
 29. 29. Den egna motiveringen
 30. 30. Marknadsföring av skolan
 31. 31. Hur arbetet med webbplatsen gått till
 32. 32. Estetik </li></li></ul><li>

×