Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

socialamediersvärden

455 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

socialamediersvärden

 1. 1. Sociala medier – styr de vår världsbild?
 2. 2. Kristina Alexanderson
 3. 3. .SE
 4. 4. Sociala medier
 5. 5. ”Sociala medier är demokratiseringav innehåll och förståelse för denroll människor spelar i arbetet medatt inte bara läsa och spridainformation, utan också hur dedelar och skapar innehåll för andraatt delta i.” Wikipedia Sociala medier
 6. 6. En besökare /…/ står själv i centrum närtjänsten används – man bidrar med sitt egetinnehåll, interagerar med andra, ser deförändringar man gör, får kommentarer pådet man bidrar med och man kan medlätthet dela med sig av det som produceras Brit Stakston Politik 2.0
 7. 7. Transparenta
 8. 8. Demokratisering
 9. 9. Kommunikation
 10. 10. ”sharing is caring”
 11. 11. Del av vår vardag
 12. 12. Är mer än 100% avtrettonåringarna med på Facebook?
 13. 13. En självklarhet
 14. 14. Förenar oss #melfest
 15. 15. ”all världens kunskap”
 16. 16. Delar sociala medier skolans värden?
 17. 17. Möjligheter
 18. 18. Pedagogiska verktyg
 19. 19. utmaningar
 20. 20. barn och ungdomarskunskaper – färdigheter
 21. 21. Vem tar ansvar?
 22. 22. "Det är inte jag på filmen. Jag tycker detär kul att se sin gamla lärare få sinautbrott igen:PMen du är ju väldigt "cool" som är katigoch gömmer dig bakom din dataskärm!Det är där emot patetiskt!"
 23. 23. Ansvar - kunskap
 24. 24. Arabic spring
 25. 25. Barack Obama
 26. 26. Analys
 27. 27. Vad gör vi isociala medier?
 28. 28. SamarbetsverktygAsynkrona samtal – får tid för reflektion
 29. 29. Möjligheter
 30. 30. Viralmarknadsföring
 31. 31. Utmaningar
 32. 32. Gilla…
 33. 33. Tekniken styrs av människor…
 34. 34. Vilka värden styr?
 35. 35. Maktförhållanden
 36. 36. Är det endemokratisering?
 37. 37. Varför finnssociala medier?
 38. 38. Randi Zuckerberg ”poke”
 39. 39. if youre not paying for it youre not the customer youre the product being sold
 40. 40. Filterbubblor
 41. 41. Allmänna opinionen
 42. 42. Influensa och Google
 43. 43. Ansvar
 44. 44. Lyssna, lära, använda
 45. 45. Värdegrund
 46. 46. Vad kommer följa oss?
 47. 47. Om bilder och licenserAlla bilder i presentationen är hämtade från http://flickr.com/ och licenserade under Creative CommonsI anteckningsdelen på presentationen (dvs under varje bild) finns bildens namn, fotografens namn samt licensvillkorLicensen som används till bilderna är Erkännande – icke kommersiell – dela lika (om inget annat anges)Presentationen är skapad av Kristina Alexanderson är i sin helhet licenserad under Creative Commons (erkännande – icke kommersiell-dela lika) kan laddas ner via http://slideshare.net/kalexandersonLäs mer om Creative Commons på http://www.creativecommons.se om mig på http://kristinaalexanderson.se

×