Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sociala medier och lärande

772 views

Published on

 • Be the first to comment

Sociala medier och lärande

 1. 1. Sociala medier i lärandet Kristina.Alexanderson@iis.se @kalexanderson
 2. 2. Sociala Medier
 3. 3. Publiceringsplattformar
 4. 4. ”Sociala medier är demokratiseringav innehåll och förståelse för denroll människor spelar i arbetet medatt inte bara läsa och spridainformation, utan också hur dedelar och skapar innehållför andraatt delta i.” Wikipedia Sociala medier
 5. 5. Web 2.0
 6. 6. En besökare /…/ står själv i centrumnär tjänsten används – man bidrarmed sitt eget innehåll, interagerarmed andra, ser de förändringar mangör, får kommentarer på det manbidrar med och man kan med lätthetdela med sig av det som produceras Brit Stakston Politik 2.0
 7. 7. Annons-plattformar
 8. 8. Transparens
 9. 9. demokratisering
 10. 10. kommunikation
 11. 11. Sharing is Caring
 12. 12. Delar skolans värden
 13. 13. En självklarhet
 14. 14. Sociala medier i skolan?
 15. 15. En möjlighet
 16. 16. En utmaning
 17. 17. EleversKunskaper – färdigheter
 18. 18. Skolarbete ska det lösasgenom att elever måste ingå avtal med tredje part?
 19. 19. Integritet
 20. 20. "Det är inte jag på filmen. Jag tycker detär kul att se sin gamla lärare få sinautbrott igen:PMen du är ju väldigt "cool" som är katigoch gömmer dig bakom din dataskärm!Det är där emot patetiskt!"
 21. 21. Ansvar - kunskap
 22. 22. Utmaningar
 23. 23. Prata #fb
 24. 24. Gilla…
 25. 25. Tekniken styrs av människor…
 26. 26. Vilka värden styr?
 27. 27. Vilken världsbild tar vi del av?
 28. 28. Maktförhållanden
 29. 29. Vem – vilka delar och varför?
 30. 30. I update therefore I am?
 31. 31. Vem läser avtalet?
 32. 32. Hur avslutar man sitt konto?
 33. 33. Privat och offentligt
 34. 34. Vänner?
 35. 35. if youre not paying for it youre not the customer youre the product beeing sold
 36. 36. Diskutera sociala medier, bilden av sociala medier
 37. 37. Arabic spring
 38. 38. Barack Obama
 39. 39. Pedagogiska verktyg
 40. 40. Ett romansamtal
 41. 41. Bloggen ska vara ett litterärt samtal avintresse för både de som aktivt deltar ibloggskapandet samt för de som ärallmänt intresserade av modernlitteratur eller litteratur i allmänhet ochsom vill följa ett litterärt samtal och hurdet utvecklas.
 42. 42. Vad ska ni blogga om?- Innehåll- Karaktärer- Språk och stil- Tid och miljö- Budskap- Författaren/författarskapet http://www.slideshare.net/kalexanderson/romanblogg-instr
 43. 43. InnehållEleven diskuterar innehåll i texten och redovisar sinaintryck i skrift. (G)Eleven sammanfattar romanens innehåll på ett korrektsätt! (G)Eleven planerar i skrift sin framställning väl och förmedlarmed stilistisk säkerhet i olika sammanhang erfarenheter,kunskaper och underbyggda åsikter på ettintresseväckande och övertygande sätt. (VG)Eleven diskuterar och analyserar texterna i förhållandetill den miljö, den tid och det samhälle där de haruppstått. (MVG)
 44. 44. De lyssnar på varandra
 45. 45. De skapar något tillsammans
 46. 46. Ett sätt att lära avvarandra - transparens
 47. 47. Samla - portfölj
 48. 48. De hjälper varandra
 49. 49. Processen kommer fram tydligt
 50. 50. Verktyg för ettpedagogiskt samtal
 51. 51. Twitter är som ett cocktailparty. Du ärantigen där eller inte. Är du där ochsamtalar öppet kan du bli berusad ochberikad. Du kan ställa dig i ett hörn utanatt prata med andra – men då blir du barafull. Ur ”Du kan inte fejka dialog” av Mathias Klang
 52. 52. Analys av samtal –makt och innehåll
 53. 53. Verktyg för att dela
 54. 54. Asynkrona samtal – får tid för reflektion
 55. 55. Fler elever hörs
 56. 56. Möjligheter
 57. 57. Resurser
 58. 58. Visa upp, sprid, lär av andra
 59. 59. Lyssna, lär, använd
 60. 60. Kritiskt tänkande
 61. 61. Använda…
 62. 62. Sharing is Caring
 63. 63. Er roll är viktig…
 64. 64. Presentationen är gjord av Kristina Alexanderson. Och tillgänglig under licensen CC (by, nc, sa) Alla bilder är licensierade under Creative Commons och hämtade ifrån http://flickr.com och om inte licensen som anges i samband med bilden är det CC (by,nc, sa). I anteckningasdelen kan du hitta url-en till bildens ursprungsplats Du kan läsa mer om Creative Commons på http://creativecommons.se Du kan läsa mer om Webbstjärnna på http://webbstjarnan.se Du kan läsa mer om .SE på http://iis.seMe  av Petter Karlsson CC(by)

×