Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Skrivaförwebben

2,980 views

Published on

text på webben, skriva för mottagare, tumregler, mottagaranpassa

Published in: Education

Skrivaförwebben

 1. 1. Una tarde de Paz by Juan Rubiano CC (by, nc, sa)<br />Skriva för webben<br />Seniornet 2010-05-31<br />Kristina.Alexanderson@iis.se<br />
 2. 2. Om mottagarna på nätet<br />seasons in fight by chaosinjune CC (by)<br />
 3. 3. coming from the cold by chaosinjune CC (by)<br />mottagarna är fler<br />
 4. 4. mottagarna är mer okända<br />salt by chaosinjune CC (by)<br />
 5. 5. mottagarnas kunskapsnivå är okänd<br />comma by JoF CC (by)<br />
 6. 6. Vi läser med en viss målsättning<br />TIE-Fighter Construction Workshop by StéfanCC(by, nc, sa)<br />
 7. 7. Anpassa din text <br />efter mottagarna<br />
 8. 8. Tänk på mottagarna<br />coffee minima by chaosinjuneCC(by)<br />
 9. 9. Hur läser vi på nätet?<br />Lost by Stéfan CC (by, nc, sa)<br />
 10. 10. 3-4 sekunder<br />It's time to shift time by Stéfan CC (by, nc, sa)<br />It's time to shift time by Stéfan CC (by, nc, sa)<br />
 11. 11. Vi skumläser<br />Get out of here! by Stéfan CC (by, nc, sa)<br />
 12. 12. Vi sökläser<br />TIE-Fighter Construction Workshop by StéfanCC(by, nc, sa)<br />
 13. 13. Läsaren är otålig, vill hitta, vill få svar<br />driving by chaosinjune CC (by)<br />
 14. 14. Läsaren och texten<br />på webben<br />umbará, curitiba by Mathieu Struck CC (by, nc, nd)<br />
 15. 15. Vi läser en av fem webbsidor<br />icarus x 4 by Mathieu Struck CC (by, nc, nd)<br />
 16. 16. Ju mer text ju mindre läser vi<br />
 17. 17. Söker aktivt efter information<br />
 18. 18. Söker specifik information<br />The droidswe're googling for by StéfanCC(by, nc, sa)<br />
 19. 19. Hur sökläser vi?<br />*knock knock* by chaosinjuneCC(by)<br />
 20. 20. Vi läser efter bokstaven F<br />f 11By IlletirresCC(by, nc, nd)<br />
 21. 21. Nyckelord i början av mening<br />from the insidebychaosinjune CC (by)<br />
 22. 22. Det viktigaste i de två första styckena<br />spiderweb by chaosinjune CC (by)<br />
 23. 23. Större läsmotstånd på nätet<br />us vs. them by chaosinjune (by)<br />
 24. 24.
 25. 25. Tappar lättare tråden<br />Deep investigation by Stéfan CC (by, nc, sa)<br />
 26. 26. Läser mer kritiskt, då vi vet mindre om avsändare<br />people all around by chaosinjune CC (by, nc, nd)<br />
 27. 27. Svårt att nå läsaren på webben<br />to be continued by chaosinjuneCC(by)<br />
 28. 28. Anpassa texten efter läsarens beteende<br />Enklare att hitta det läsaren söker<br />Lättare att använda texten<br />Texten blir mer tilltalande…<br />the chase is on by Chaosinjune CC (by)<br />
 29. 29. Hur anpassas texten för skumläsning?<br />Get out of here! by Stéfan CC (by, nc, sa)<br />
 30. 30. life saver (who's it gonna be?) by chaosinjune CC (by)<br />Ta det viktigaste först<br />
 31. 31. Det viktigaste för mottagaren<br />it'sthree vs. one! by chaosinjune CC (by)<br />
 32. 32. Hur gör man?<br />Entrance by chaosinjune CC (by)<br />
 33. 33. Blankrader<br />waiting by chaosinjune CC (by, nc, nd)<br />
 34. 34.
 35. 35. Mellanrubriker<br />rapture of the urban deep by chaosinjune CC (by)<br />
 36. 36.
 37. 37. Inledande sammanfattning<br />en ingress<br />snow is the onlysaint i know by chaosinjune CC (by, nc, nd)<br />
 38. 38.
 39. 39. Faktaruta<br />by loodle CC (by)<br />
 40. 40.
 41. 41. Fetstil<br />red red red by chaosinjuneCC(by)<br />
 42. 42.
 43. 43. Rubriker på nätet<br />i am an island by chaosinjune CC (by)<br />
 44. 44. Ska fungera i fler sammanhang<br />Ska fungera för fler mottagare<br />come in by chaosinjuneCC(by)<br />
 45. 45. Google<br />urban nature by chaosinjune CC (by)<br />
 46. 46. Rubriken ska locka till läsning<br />whiTe by Chaosinjune CC (by)<br />
 47. 47. Rubriken<br />Måste kunna stå för sig själv<br />follow the lights back home by chaosinjune CC (by)<br />
 48. 48. Rubriken ska säga något om innehållet<br />fell on the floor by Chaosinjune CC (by)<br />
 49. 49.
 50. 50. Goin' down by chaosinjune CC (by)<br /> Var tydlig<br />
 51. 51. Skoja inte till det<br />converselomo by chaosinjune CC (by)<br />
 52. 52. Tänk på mottagarna<br />coffee minima by chaosinjuneCC(by)<br />
 53. 53. Vi skumläser även rubriker<br />Get out of here! by Stéfan CC (by, nc, sa)<br />
 54. 54. Nyckelord i början av rubriken<br />from the insidebychaosinjune CC (by)<br />
 55. 55. Syltburksrubriker<br />säg vad texten handlar om<br />k-a-f-f-e-e by chaosinjune CC (by)<br />
 56. 56. Marionberry jam by foliosus CC (by, nc, nd)<br />rött, sött och gott<br />
 57. 57. Syltburksrubrik<br />Marionberry jam by foliosus CC (by, nc, nd)<br />Hallonsylt<br />
 58. 58. Text på nätet<br />snailsome by chaosinjune CC (by)<br />
 59. 59. life saver (who's it gonna be?) by chaosinjune CC (by)<br />Skriv det viktigaste först<br />
 60. 60. Skriv kort<br />waves by chaosinjune CC (by)<br />
 61. 61. Skriv konkret<br />wrongturn by chaosinjune CC (by)<br />
 62. 62. skriv slutsatsen först<br />urban blue by chaosinjune CC (by)<br />
 63. 63. experiment by chaosinjune CC (by)<br />Från helhet till detaljer<br />
 64. 64. Tänk på mottagarna<br />coffee minima by chaosinjuneCC(by)<br />
 65. 65. Läsaren är otålig, vill hitta, vill få svar<br />driving by chaosinjune CC (by)<br />
 66. 66. 10 minutestoo late by Chaosinjune CC (by)<br />Bildskärmen ökar läsmotståndet<br />
 67. 67. .. i'vebeendown that road.. by Chaosinjune CC (by, nc)<br />Det blir fel…<br />
 68. 68. Civil OLYDnAD(N) av Mathias Klang CC (by, nc, sa)<br />
 69. 69. butsometimesit's not enough by chaosinjune CC (by, nc)<br />använd stavningskontroll<br />
 70. 70. korrläspå papper<br />it willend with a fall by Chaosinjune CC (by, nc)<br />
 71. 71. Tänk på läsarna<br />Can you read this, Luke Skywalker? by StéfanCC(by, nc, sa)<br />
 72. 72. Våga!<br />so will you followmehome? by chaosinjune CC (by, nc)<br />
 73. 73. hello, my first name is distance.. by chaosinjune CC (by, nc, sa)<br />Tack<br />
 74. 74. Om bilder och licenser<br />Allabilderkommerfrånhttp://flickr.com (omingetannatanges) <br />Bakombildernaochianteckningsdelenavpresentationen (d.v.s. under varjebild) finnsbildenstitel, fotografensnamnochlicensvillkor, (se presentation transcript och notes)<br />LicensensomanvändsärErkännande-IckeKommersiell-DelaLika (omingetannatanges)<br />Denna presentation är i sin helhetlicensierad under Creative Commons Erkännande-IckeKommersiell-DelaLika<br />Presentationenkanladdasnerfrånhttp://slideshare.net/kalexanderson<br />Mer information omlicensenfinnspåhttp://creativecommons.org/<br />

×