Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sett

660 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Sett

 1. 1. Internettet i skolan– varför då?Kristina Alexanderson, .SE
 2. 2. Lpf 11Skolan ska ansvara för att varjeelev efter genomgångengrundskola-kan använda modern tekniksom ett verktyg för kunskaps-sökande, kommunikation, skapande och lärande.
 3. 3. Moderna verktyg = Internet?
 4. 4. Vad är Internet?
 5. 5. Det var en otroligt lätt fråga. Men det är svårtatt svara på.Sofie, 10 år
 6. 6. ”Det är ungefär som enatlas och all fakta i världen.Det finns underhållning ochså kan man surfa. Mananvänder det till att hittasvar på frågor.”Emil, 10 år
 7. 7. Vad är Internet?
 8. 8. ”Google sköter internet.”Henrik och Eric, 9 och 8 år
 9. 9. Vad görStiftelsen för Internetinfrastruktur?
 10. 10. Används internet?
 11. 11. Internet = självklarhet
 12. 12. MEN…
 13. 13. Vad gör elever påInternet?
 14. 14. Men det kan juredan eleverna…
 15. 15. Vad kan de?
 16. 16. Man skriver något i sökrutan och pangså kommer det fram något.Philip, Milton, Meggie och Louise, 9 år
 17. 17. Jag googlade …
 18. 18. Fotosession in backlight, av Aron Alexanderson ©
 19. 19. Vem skapar Internet?
 20. 20. Jag tror att bilden flyger igenom sladden in tilldatornLinus och Emil, 11 år
 21. 21. Vem skapar Wikipedia?
 22. 22. Vilka källor får vianvända och hur?
 23. 23. Vi ska göraipad-böcker
 24. 24. Hur värderasdigitala källor?
 25. 25. ”Internet fungerar med teknologi, som magi. Jagtror nästan inte det är någon som riktigt vet hurdet fungerar.”Livia, 11 år
 26. 26. Internetaktiviteter =skolarbete?
 27. 27. Posta bilder?
 28. 28. Fildela?
 29. 29. Videosamtal?
 30. 30. Youtuba = laddaupp/titta på klipp
 31. 31. Kan det verkligen varaskolarbete?
 32. 32. Kan vara…
 33. 33. Webbstjärnan
 34. 34. Varför då?
 35. 35. Vi tror att elever lär omInternet genom att skapa förInternet
 36. 36. Va` då?
 37. 37. Vi ger lärare:
 38. 38. Valfri .SE-adress
 39. 39. Webbpubliceringsverktyg
 40. 40. STÖD = support
 41. 41. Utbildning-fortbildning
 42. 42. kostnadsfritt
 43. 43. Varför då?
 44. 44. Utveckla Internet
 45. 45. Elever ska inte behöva ingåavtal med tredje part för attkunna göra skolarbete
 46. 46. Internet = möjlighet
 47. 47. Presentationen i sin helhet är skapad avKristina Alexanderson. Och tillgänglig underlicensen CC (by, nc, sa)Alla bilder är licensierade under CreativeCommons och hämtade ifrånhttp://flickr.com och om inte licensen somanges i samband med bilden är det CC(by,nc, sa).I anteckningsdelen kan du hitta url-en tillbildens ursprungsplatsDu kan läsa mer om Creative Commons påhttp://creativecommons.seDu kan läsa mer om Kristina Alexandersonpå http://kristinaalexanderson.seDu kan läsa mer om Webbstjärnna påhttp://webbstjarnan.se

×