Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Lathund Creative Commons

4,352 views

Published on

  • Be the first to comment

Lathund Creative Commons

  1. 1. En lathund för Creative Commons (version 4.0)Creative Commons innebär att den som skapat ett verk och har upphovsrätten till det låter dig frittsprida, kopiera bygga vidare på verket som han/hon har skapat utan att du i förväg måste be omlov. Den som skapat verket har fortfarande kvar sin upphovsrätt och du måste som användare avverket måste följa de villkor som berättar hur du får sprida verket. För att göra det enkelt för ossatt använda andras bilder, texter, musik finns symboler som förklarar villkoren. Nedan har jag ikorthet förklarat vad de innebär.Förkortningarna och symboler för villkorenFörkortning/ Står för vad? (på på svenska Med vanliga ordsymbol engelska) Attribution (by) erkännande Författare, fotograf, musiker,by kompositör, konstnär, verkets upphovsman, skapare Verket är skapat av, eller minns att ära den som äras bör… Non commercial (nc) Icke kommersiell Tjäna inte pengar på attnc använda verket. Villkoret handlar om att inte tjäna pengar på ditt användande av verket. När du använder verket får det inte ha ett vinst syfte.nd No Derivative Works (nd) Ingen Du får inte bearbeta verket bearbetning utan att be om tillstånd. Du får inte göra om verket. Du får inte ändra villkoren utan bara sprida och kopiera verket som det är …sa Share alike (sa) Dela lika Sprid dina bearbetade verk På samma villkor med samma villkor, alltså med samma licens, som ursprungsverket har Sprid med sa villkor som den verket har av den som skapade detVid källhänvisning:Berätta vem som är skapare, upphovsman, till verket. Skriv ut verkets titel och gör länkar till platsendär ni hämtat verket online. Om du arbetar offline ska du ange du adressen till verket. Berätta ocksåvilken licens verket har, gärna genom förkortningar, eller symboler. Gör det på nätet bör du länka tillsjälva licensen med licenstexterna, om det är i tryckt form skriv ut webbadressen till licenstexten.
  2. 2. Creative Commons licenserna är sex till antaletDe heter och innebär i korthet följande:Creative Commons Erkännande kan förkortas CC (by) med en länk till licenstextenLicensen innebär: att du tillåter andra använda, sprida det och bearbeta ditt verk, utan att fråga digförst men de måste tala om att det är du som är skapare eller upphovsman.Creative Commons Erkännande, icke kommersiell kan förkortas CC (by, nc) med en länk till licenstextenLicensen innebär: att du tillåter andra använda, sprida det, bearbeta ditt verk, men de måste tala omatt det är du som är skapare eller upphovsman och inte använda verket i kommersiellasammanhang.Creative Commons erkännande, inga bearbetningar kan förkortas CC (by, nd) med en länk till licenstextenLicensen innebär: att du tillåter andra använda ditt verk, sprida och kopiera det utan att fråga digförst, men de måste tala om att det är du som är skapare eller upphovsman och de får inte hellerbearbeta verket.Creative Commons erkännande, ickekommersiell, inga bearbetningar kan förkortas CC (by, nc, nd) med en länk till licenstextenLicensen innebär: att du tillåter andra använda ditt verk, sprida och kopiera det utan att fråga digförst, men de måste tala om att det är du som är skapare eller upphovsman och inte använda verketi kommersiella sammanhang, samt att de inte bearbetar verket.Creative Commons erkännande, dela lika (på samma villkor) kan förkortas CC (by, sa) med en länk till licenstextenLicensen innebär: att du tillåter andra använda ditt verk, sprida det, kopiera och bearbeta det utanatt fråga dig om lov först men de måste tala om att det är du som är skapare eller upphovsman ochom de bearbetar ditt verk och skapar ett nytt verk så måste de berätta att det är en bearbetning avditt verk samt sprida det på samma villkor, under samma licens.
  3. 3. Creative Commons erkännande, ickekommersiell, dela lika (på samma villkor) Du kan enkelt förkorta licensen enligt följande CC (by, nc, sa) och länka tilllicenstextenLicensen innebär: att du tillåter andra använda ditt verk, sprida det, kopiera och bearbeta ditt verkutan att fråga dig om lov först men de måste tala om att det är du som är skapare eller upphovsman,de får inte heller använda verket i kommersiella sammanhang och om de bearbetar ditt verk ochskapar ett nytt verk så måste de berätta att det är en bearbetning av ditt verk samt sprida det påsamma villkor, under samma licens.---Skola, skolarbete är alltid ickekommersiellt, så det ska inte vara ett problem vid användandet avCreative Commons licenserna.Tillägg 2011-01-16Vid licensiering av Skolarbeten ska man vara medveten om att elever under 16 år inte får ingå avtalutan målmans tillstånd, och eftersom Creative Commons är en del av avtalsrätten så behöver eleversom vill licensiera sitt verk under Creative Commons tillstånd av målsman för att kunna göra det.Denna Lathund är skapad av Kristina Alexanderson, och licensierad under Creative CommonsErkännande, dela lika (på samma villkor). Det innebär att den är fri att använda så länge du angerKristina Alexanderson som upphovsman, och sprider lathunden på samma villkor som du fick ta delav den, alltså under Creative Commons Erkännande, dela lika (på samma villkor).

×