Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Källkritikinternet

917 views

Published on

Källkritik och källhantering på Internet

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Källkritikinternet

 1. 1. Källor, källkritik och Internet i skolan Kristina.alexanderson@iis.se
 2. 2. Källan är platsen eller stället där vi hämtat en uppgift
 3. 3. En källa utgörgrunden för vårkunskap om något
 4. 4. Genom Webbstjärnanlär sig elever skapa och använda digitala källor
 5. 5. För 10 år sedan, när man slog uppinformation i uppslagsverk när man skrev skolarbeten så behövdes egentligen inte källkritik i samma utsträckning som behövs på nätet idag. Nationalencyklopedin är ju liksom källans ursprung. Gustav Holmström Mindpark
 6. 6. Vilka är utmaningarna?
 7. 7. Är det för bra för attvara sant så är det noginte det
 8. 8. Helene Hegemann Axolotl Rodkill ”ett uttryck för ett årtionde med en urholkning avupphovsrätten som gör att vi har rätt att kopiera och förvandla vad vi vill”
 9. 9. Svart verkstad
 10. 10. Hur hanterar elever källor?
 11. 11. Plagiat – eller inte?
 12. 12. Out on town – Acrylic Canvas av Håkan Canberger efter ett foto av Kristina Alexanderson CC (by, nc, sa)
 13. 13. Vikten av att härma Man måste öva
 14. 14. Hur hanterar vi källor?
 15. 15. Citat
 16. 16. H is for Homage av Mathias Klang CC (by, nc)
 17. 17. Referat
 18. 18. Reflektion
 19. 19. Analys
 20. 20. Polemik
 21. 21. Handleda, stödja, följa upp
 22. 22. – Jag har lärt mig att fotografera genomatt läsa på google.
 23. 23. Vad är
 24. 24. Google – en källa?
 25. 25. ”tänk om alla lärarevar som…”
 26. 26. Sökstrategier
 27. 27. Redan i mitt första inläggtalade jag om att jag älskargoogle.Googla en fråga och du fårupp ett svar – enklare kandet inte bli!
 28. 28. Källa - kanal
 29. 29. Hur fungerar Google?
 30. 30. Internets infrastruktur - länkar
 31. 31. Algoritmer
 32. 32. Val av källa beror påvilken uppgift vi har
 33. 33. Googla – undersök algoritmen
 34. 34. Facebooka
 35. 35. Undersök algoritmerna
 36. 36. Varför får ni dessa träffar?
 37. 37. Enskilda Gymnasiet
 38. 38. Förebilder – visa förebilder - autentiska Cups av Mathias Klang CC (by nc)
 39. 39. Visa – inspireras – följ
 40. 40. Om mina bilder och presentationen Foto Aron Alexanderson © http://flickr.com/kalexanderson http://slideshare.net/kalexanderson

×