Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Källkritik-i klassrummet (framtidens lärande 2010)

1,223 views

Published on

 • Be the first to comment

Källkritik-i klassrummet (framtidens lärande 2010)

 1. 1. Lost by Stéfan CC (by,nc,sa)<br />Källkritik på nätet och i klassrummet?<br />Framtidens lärande 2010<br />Kristina.Alexanderson@gmail.com<br />
 2. 2. Vem är jag?<br />Imperial Requisition #9 by Stéfan CC (by, nc sa)<br />
 3. 3. Varför källkritik?<br />(alternative) Feeling observed by Stéfan CC (by, nc, sa)<br />
 4. 4. Lpo94<br />Lpf94<br />(setup) I willfind the droidsI'mlooking for I willfind the droidsI'mlooking for I willfind the droidsI'mlooking for by Stéfan CC (by,nc, sa)<br />
 5. 5. Vad krävs?<br />(alternative) By order of the Emperor, I cutoff your internet by StéfanCC(by, nc, sa)<br />
 6. 6. Kunskap i ämnet<br />The droidswe're googling for by Stéfan (by, nc, sa)<br />
 7. 7. ”Om man inte har ordentliga kunskaper, är det helt enkelt svårt att bedöma och värdera innehållet på ett kritiskt sätt. Därför måste detta tränas inom ramen för undervisningen i de olika ämnena.”<br />Sven Erik Lidman<br />
 8. 8. Kunskaper om mediet<br />TIE-Fighter Construction Workshop by StéfanCC(by, nc, sa)<br />
 9. 9. Gmailing Luke Skywalker by StéfanCC(by, nc, sa)<br />Om internet<br />
 10. 10. Hur?<br />You'redone, Invader by StéfanCC(by, nc, sa)<br />
 11. 11. Kolla Källan<br />Deep investigation by StéfanCC(by, nc, sa)<br />
 12. 12. Kristina Alexanderson – Källkritik<br /> Eftersom vår handledare Kristina Alexanderson,<br /> har hjälpt oss genom arbetets gång med allt från mottagaranpassning till wordpress-problem är också hon en källa. Men är hon trovärdig? Vi kollar med Kristinas Kollan källans frågeinlägg.!<br />Ur Louise & Sofia's väg till college i USA<br />
 13. 13. De källkritiska frågorna<br />Hide-and-seek #3 by Stéfan CC (by, nc, sa)<br />
 14. 14. Varför är källan gjord?<br />Hon som källa är gjord för att informera, hjälpa och få oss att utvecklas. Hon är också anställd som projektarbetshandledare vilket ökar hennes trovärdighet.<br /> Ur Louise & Sofia's väg till college i USA<br />
 15. 15. Är källan trovärdig?<br />Darth Vader is watching you by Stéfan CC (by, nc, sa)<br />
 16. 16. Är källan oberoende?<br />D oh - Episode 1 The Bottle by Stéfan CC (by,nc, sa)<br />
 17. 17. Kan du få informationen från något annat ställe?<br /> Vi har fått samma information från Kristina i klassrummet som vi fått från att läsa Mathias Klangs guider till hur man använder internet, wordpress och skapar en hemsida.<br /> PS! Vi utreder dock Kristinas trovärdighet med Kristinas eget frågeformulär så om hon har lurat oss så är vi tyvärr lurade. DS!<br /> Ur Louise & Sofia's väg till college i USA<br />
 18. 18. Kommunikation - återkoppling<br />Credit Cut in Imperial Telecommunication (alternative version) by Stéfan CC (by, nc, sa)<br />
 19. 19. Vem är Mathias Klang?<br /> Mathias Klang forskar om gränslandet mellan juridik, teknologi och mänskliga rättigheter på Göteborgs Universitet. /…/ Han kan ämnet eftersom han undervisar i det och vi litar på honom eftersom vi litar på vår lärare, Kristina.<br />Ur Louise & Sofia's väg till college i USA<br />
 20. 20. Ett källkritiskt samtal<br />The Lord of the Rings My precious! by Stéfan (c) publicerad med tillstånd av Stéfan Le Dû - Nantes, France http://www.flickr.com/photos/st3f4n/<br />
 21. 21. ”inser att ni har blivit lurade, och använder<br />dessutom Mathias Klang i fel sammanhang”<br />Stormtroopers- "Armoredshocktroops of the Empire" by Stéfan CC (by, nc, sa)<br />
 22. 22. MEN VEM ÄR MATHIAS KLANG?<br />Sloth by Stéfan CC (by, nc, sa)<br />Ur Louise & Sofia's väg till college i USA<br />
 23. 23. Källkritiska godbitar på Youtube<br />Dough you mind by StéfanCC(by, nc, sa)<br />
 24. 24. Svart Verkstad<br />http://www.youtube.com/watch?v=jS-5OhQQOQA<br />On strike by Stéfan CC (by, nc, sa)<br />
 25. 25. http://stjarnkikarna.se/2009/11/10/nar-blev-ni-sa-kallkritiska/<br />
 26. 26. Slip and Fly - Amazing Waterslide Jump!<br />http://www.youtube.com/watch?v=3wAjpMP5eyo<br />Not afraid (almost) by Stéfan CC (by, nc, sa)<br />
 27. 27.
 28. 28. Om bilder och licenser<br />Allabilderkommerfrånhttp://flickr.com (omingetannatanges) <br />Bakombildernaochianteckningsdelenavpresentationen (d.v.s. under varjebild) finnsbildenstitel, fotografensnamnochlicensvillkor, (se presentation transcript ochnotes)<br />LicensensomanvändsärErkännande-IckeKommersiell-DelaLika (omingetannatanges)<br />Denna presentation är i sin helhetlicensierad under Creative Commons Erkännande-IckeKommersiell-DelaLika<br />Presentationenkanladdasnerfrånhttp://slideshare.net/kalexanderson<br />Mer information omlicensenfinnspåhttp://creativecommons.org/<br />

×