Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Fiskis5an en fallstudie

2,550 views

Published on

En beskrivning av webbplatsen Fiskis5an som vann Webbstjärnan 10. Hur arbetar en femteklass med Europa i skolan? En lärarhandledning för att själv kunna skapa en sajt precis som fiskis5an's.

Published in: Education, Technology
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Fiskis5an en fallstudie

  1. 1. Fallstudie – Fiskis5:an<br />Klass 5SE i Fisksätraskolan i Nacka gjorde till Webbstjärnan 2010 en sajt om Europa. <br />Fiskis5:an är ett bra exempel på en hemsida där an integrerat många olika skolämnen i samma webbprojekt. Temat har varit Europa och utifrån det har eleverna skrivit texter, ritat bilder, gjort diagram, lagat mat från olika länder i Europa på hemkunskapen, gjort reliefer i slöjden och läst om hav och natur i NO:n.<br />Klassen har arbetat med webbpubliceringsverktyget WordPress, som man kan få installerat gratis av Webbstjärnan om man deltar i tävlingen.<br />Hur har klassen gått tillväga?<br />Projektet har skapats steg för steg:<br />Välj ett landVarje elev fick välja ett land att skriva om och till varje land skapade de en statisk sida på webbplatsen. <br />Du kan läsa mer om hur man gör i Stiftelsen för internetinfrastrukturs guide Skapa en webbplats med WordPress (en pdf som du kan ladda ner)<br />Utkast på wikinEleverna i fiskis5an arbetade med en klasswiki och skrev alla texter till att börja med på klassens egen wiki vilket gav eleverna möjligheten att kolla på varandras texter, hjälpa varandra och göra ändringar och förbättringar. Om du inte har tillgång till en wiki men ändå vill ha möjligheter att göra förändringar och förbättringar innan eleverna publicerar sina texter kan du som lärare om du använder Wordpress markera eleverna som Medarbetare/Contributors. Det ger dem behörighet att skriva inlägg men inte publicera dem. <br />Läs om hur du gör i Skapa en webbplats med Wordpress – från och med sidan 25. <br />Integrera fler ämnenParallellt arbetade man i andra ämnen. Ritade bilder och målade i bilden, gjorde diagram och beräknar i matematiken, lärde sig om sjöar och natur i NO:n osv. Bilder, scannat material och kompletterande texter publicerades sedan på hemsidan, och lades som statiska sidor under en egen huvudsida på bloggen. <br />Blogga!På hemsidan finns - utöver statiska sidor om alla länder - en blogg i vilken eleverna bloggade om nyheter i Europa, om resor de gjort till länder i Europa och om europeiska fotbollsmatcher. När man har en hemsida med många statiska sidor och en blogg finns det utrymme för eleverna att i bloggen skriva om saker som de själva är intresserade av. I Fiskis5an är alla statiska sidor uppbyggda på samma sätt, och det var i förväg bestämt att de skulle finnas information om länder på dessa sidor. Därmed gav bloggen utrymme för annat som också kan kopplas till Europa. Någon var intresserad av fotboll och skrev om det, men det skulle lika gärna kunnat vara mode, mat eller film. <br />Publicera texterna för allaNär texterna börjat ta form på wikin fördes de över till den publika webbplatsen http://www.fiskis5an.se <br />Komplettera text med bildEleverna hade en del egna bilder men kompletterade med bilder från Wikimedia Commons. De fick då lära sig om upphovsrätt och licenser. <br />Komplettera text med ljudVissa texter på hemsidan kompletterades med ljudinspelningar av texten, för besökaren som hellre vill lyssna än läsa. I wordpress finns tillägg för ljudinspelning. <br />Läs mer om hur du söker efter och installerar tillägg på http://webbstjärnan.se/resurser/skapa-en-webbplats/wordpress/plugins-med-wordpress. Du kan även läsa om hur du lägger upp ljudfiler på en webbplats på sidan 51 i guiden Skapa en webbplats med Wordpress http://www.iis.se/docs/Wordpress_webb1.pdf <br />Komplettera text med filmFiskis5:an använde sig av film för att presentera sin klass och för att visa hur arbetsprocessen gått till. När man spelat in sin film är det enkelt att ladda upp den på Youtube och sedan infoga den på hemsidan. Läs om hur du gör på sidan 53 i Skapa en webbplats med Wordpress. http://www.iis.se/docs/Wordpress_webb1.pdf <br />Fallstudien är skriven av Rebecka Gustafson och Kristina Alexanderson. Fallstudien är tillgänglig under Creative Commons licens Erkännande.<br />

×