Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Digitalaläromedel

2,930 views

Published on

 • Be the first to comment

Digitalaläromedel

 1. 1. Digitala läromedelForm – funktion – innehåll
 2. 2. Aron Alexanderson
 3. 3. Hårdvara – mjukvara
 4. 4. Infrastruktur – A och O
 5. 5. Maskinen ärinte läromedlet
 6. 6. Tradition - nytänkande
 7. 7. Var befinner sig lärarna?
 8. 8. Kunskapssyn
 9. 9. Vad, när, hur och varför?
 10. 10. Varför…
 11. 11. Målgrupp och syfte
 12. 12. Varför? – sedan hur…
 13. 13. Digital kompetens
 14. 14. Informationskompetens
 15. 15. Om man inte har ordentligakunskaper, är det helt enkelt svårtatt bedöma och värdera innehållet på ett kritiskt sätt. Sven Erik Liedman
 16. 16. Mediet
 17. 17. Färdighetsträning
 18. 18. Spel
 19. 19. Medskapande
 20. 20. Innehållet i fokus
 21. 21. Vad tillför mediet?
 22. 22. Autenticitet
 23. 23. Levande
 24. 24. Sharing is caring
 25. 25. Bygga vidare
 26. 26. Kunskapande
 27. 27. multimedialt
 28. 28. Leva som det lär
 29. 29. Wikipedia ”all kunskaps källa””om det inte finns på Wikipedia är det inte relevant”
 30. 30. En webbplats som Wikipedia, där alla kanbidra med innehåll, skapar andraförutsättningar än en där innehålletproduceras av några få utvalda experter.Wikipedia är inte svaret på allt.Om det är svaret på allt, är det kanske snararefel på frågan! Olof Sundin
 31. 31. Ofta hänvisar google till Wikipedia som ocksåhar svar på allt, och jag är återigen i sjundehimlen. Frågan är bara hur pålitliga de svarenär?Wikipedia – den fria encyklopedinWikipediakallar sig ”den fria encyklopedin”. Denfriheten är Wikipedias största svaghet, menockså den största styrkan. Wikipedias frihetinnebär att vem som helst som har ettanvändarkonto kan gå in och ändra i vilkaartiklar som helst.
 32. 32. Källkritik
 33. 33. UR.se
 34. 34. Webbstjärnan.se
 35. 35. Om bilder och licenserAlla bilder är hämtade från http://flickr.com/ och licenserade under Creative CommonsLicensen som används till bilderna är Erkännande – icke kommersiell – dela lika (om inget annat anges)Presentationen är skapad av Kristina Alexanderson är i sin helhet licenserad under Creative Commons (erkännande – icke kommersiell-dela lika) och kan laddas ner via http://slideshare.net/kalexandersonLäs mer om Creative Commons på http://www.creativecommons.se om mig på http://kristinaalexanderson.se
 36. 36. Vad kan digitala läromedel ge som inte analogaläromedel kan ge?-autencitet-kritiskt tänkande-kunskaper om mediet-upphovsrätt/cc-API-levande/medskapande-engagemangkrävs för av ett digitalt läromedel?-upphovsrätt-bli delat-enkelt-färdighetsträning

×