Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Creativecommonsvinnare

468 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Creativecommonsvinnare

 1. 1. Vem vinner påCreative Commons? Kristina Alexanderson
 2. 2. Vad ärCreative Commons?
 3. 3. Hur sprider vi skapande på Internet?
 4. 4. Genom att dela och låta andra sprida
 5. 5. CC- Bygger på en enkel idé
 6. 6. Du ger andra tillståndatt sprida det du skapar
 7. 7. Behövs det?
 8. 8. CC bygger på upphovsrätten
 9. 9. Upphovsrätten ger densom skapar en ensamrätt
 10. 10. Rättighet att bestämma över det man skapat
 11. 11. Verkshöjd
 12. 12. Vad uppnår verkshöjd?
 13. 13. Fotografisk bild –fotografiskt verk
 14. 14. Skolarbete?
 15. 15. Vilka rättigheter får upphovsmannen?
 16. 16. Upphovsrätten skyddar konstnärens personliga uttryckssätt
 17. 17. Ideella rättigheter
 18. 18. Rätten att bli namngiven
 19. 19. Skydd mot kränkande ändring
 20. 20. Skydd mot kränkande användning
 21. 21. Ekonomisk rätt:Rätt att förbjuda/tillåtamångfaldigande av verket
 22. 22. Rätten att tillgängliggöra till allmänheten
 23. 23. Upphovsrätten ger upphovsmannen ensamrätt
 24. 24. Livstid + 70 år efter det Bild: 50 år
 25. 25. Fri användning
 26. 26. Citaträtt Citaträtt
 27. 27. Hur långt är ett citat?
 28. 28. Vill du använda andras verk: Fråga om lov
 29. 29. Efterupphovsrätten?
 30. 30. Vårt gemensamma kulturarv
 31. 31. Internet = tillgängliggöra till allmänheten
 32. 32. Hur sprider vi skapande på Internet?
 33. 33. Genom att dela och låta andra sprida
 34. 34. Du måste be om lov
 35. 35. Creative Commons = tydligt
 36. 36. Creative Commons = enkelt
 37. 37. Fungerar för Internet
 38. 38. CC bygger på fyra villkor
 39. 39. Sex licenser
 40. 40. Tillgång till massor med material
 41. 41. Man måste erkänna upphovsmannen
 42. 42. Vem har tagit bilden? -Spelar det någon roll?
 43. 43. Iridescence av Kevin Collins CC by, nc, nd
 44. 44. Iridescence av Kevin Collins CC by, nc, nd – bearbetad av Romain Sarkal Eloy Titled Papilio Chess Board,
 45. 45. Använda CC = erkänna
 46. 46. Att licensiera – varför då?
 47. 47. Sprida kunskap
 48. 48. Internetguider = cc (by)
 49. 49. Skapamöjligheter för skapande
 50. 50. Vikten av att härma Man måste öva
 51. 51. Out on town – Acrylic Canvas av Håkan Canberger efter ett foto av Kristina Alexanderson CC (by, nc, sa)
 52. 52. Vad ska man tänka på?
 53. 53. Varför delar jag?
 54. 54. Ljud• http://artistserver.com/• http://ccmixter.org/http://free-loops.com/• http://www.freesound.org/• http://www.jamendo.com/en/• http://www.jamglue.com/• http://www.soundclick.com/• http://www.tribeofnoise.com/• http://librivox.org/
 55. 55. Bilder• http://animalphotos.info/a/• http://carpictures.cc/cars/photo/• http://www.compfight.com/• http://creativity103.com/• http://flickr.com/creativecommons/• http://www.geograph.org.uk/• http://photoeverywhere.co.uk/• http://en.sevenload.com/• http://wikimedia.org
 56. 56. Text• http://www.intratext.com/• http://www.travellerspoint.com/• http://www.unearthtravel.com/• http://www.wisdomcommons.org/• http://wikipedia.org
 57. 57. Video• http://blip.tv/• http://www.ourmedia.org/• http://one.revver.com/• http://youtube.com
 58. 58. Presentationen i sin helhet är skapad avKristina Alexanderson. Och tillgänglig underlicensen CC (by, nc, sa)Alla bilder är licensierade under CreativeCommons och hämtade ifrånhttp://flickr.com och om inte licensen somanges i samband med bilden är det CC(by,nc, sa).I anteckningsdelen kan du hitta url-en tillbildens ursprungsplatsDu kan läsa mer om Creative Commons påhttp://creativecommons.seDu kan läsa mer om Kristina Alexandersonpå http://kristinaalexanderson.seDu kan läsa mer om Webbstjärnna påhttp://webbstjarnan.se

×