Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Creative Commons i skolan

4,037 views

Published on

En kort introduktion till Creative Commons i skolan, vad, hur, när?

Published in: Education
 • Be the first to comment

Creative Commons i skolan

 1. 1. Ready for takeoff by Stéfan CC (by, nc, sa)<br />CreativeCommons för skolan <br />Kristina.alexanderson@gmail.comhttp://kristinaalexanderson.se<br />
 2. 2. Resurser på nätet, vad får vi använda?<br />Lost by Stéfan (cc, by, nc)<br />
 3. 3. Bilder?<br />Musik?<br />Text?<br />film?<br />Propaganda by Stéfan CC (by, nc, sa)<br />
 4. 4. Allt eller inget?<br />Snow Vader by Stéfan CC (by, nc, sa)<br />
 5. 5. ©<br />(alternative) By order of the Emperor, I cutoff your internet by StéfanCC(by, nc, sa)<br />
 6. 6. Livslångt skydd + 70 år efter upphovsmannens död<br />You'redone, Invader by StéfanCC(by, nc, sa)<br />
 7. 7. Vi får använda egna verk<br />(behind the scenes) The ridiculous process of shooting by Stéfan CC (by, nc, sa)<br />
 8. 8. eller be om lov…<br />Stormtroopers: "Armoredshocktroops of the Empire" by Stéfan CC (by, nc, sa)<br />
 9. 9. The Alice in WonderlandSyndrome by Stéfan CC (by, nc, sa)<br />The Alice in WonderlandSyndrome by Stéfan CC (by, nc, sa)<br />#fail<br />
 10. 10. Det tar tid…<br />It's time to shift time by Stéfan CC (by, nc, sa)<br />It's time to shift time by Stéfan CC (by, nc, sa)<br />
 11. 11. lösning<br />
 12. 12. Credit Cut in Imperial Telecommunication (alternative version) by Stéfan CC (by, nc, sa)<br />Vad är CreativeCommons?<br />
 13. 13. Ett licenssystem!<br />Hide-and-seek #3 by Stéfan CC (by, nc, sa)<br />
 14. 14. Skaparen har upphovsrätten kvar<br />After the Halloween Hunt...byStéfan CC (by, nc, sa)<br />
 15. 15. Men vi får använda verket, <br />utan att fråga först<br />"Sayhello to my new puppet!" by Stéfan CC by, nc, sa<br />
 16. 16. Berätta alltid vems verk det är…<br />Vader says: "2016 push-ups for Rio 2016" by Stéfan CC (by, nc, sa)<br />
 17. 17. Vi kan dela!<br />Where's my share? by Stéfan CC (by, nc, sa)<br />
 18. 18. Fritt tillgängligt<br />Puzzled! by StéfanCC(by,nc, sa)<br />
 19. 19. (photo of Stormtrooperswatching a photo of Stormtroopers)² by Stéfan CC (by, nc, sa)<br />Vi får kopiera<br />
 20. 20. The Empire is using Paint Shop Pro by StéfanCC(by, nc, sa)<br />Vi får publicera<br />
 21. 21. förstås av människor<br />Can you read this, Luke Skywalker? by Stéfan CC (by, nc, sa)<br />
 22. 22. Förstås av maskiner<br />Vader'sSecretSewingSquad by Stéfan CC (by, nc, sa)<br />
 23. 23. Är juridiskt bindande<br />Deep investigation by Stéfan CC (by, nc, sa)<br />
 24. 24. Livslångt + 70 år efter död<br />By Stéfan CC (by, nc, sa)<br />
 25. 25. enkelt<br />(alternative version) Epic Fail by Stéfan CC (by, nc, sa)<br />
 26. 26. Vad gäller?<br />Sloth by Stéfan CC (by, nc, sa)<br />
 27. 27. villkor<br />(unreleased) Mirror by StéfanCC(by, nc, sa)<br />
 28. 28. BY<br />av<br />
 29. 29. SA<br />dela lika<br />
 30. 30. NC<br />Icke kommersiell<br />
 31. 31. ND<br />Inga bearbetningar<br />
 32. 32. Erkänn alltid upphovsmannen<br />TK479 has beencaught! by Stéfan CC (by, nc, sa)<br />
 33. 33. Sex olika licenser<br />Alternative framing for '3 wisemonkeys' by Stéfan CC (by, nc, sa)<br />
 34. 34.
 35. 35. BY, Erkännande<br />BY, ND Erkännande, inga bearbetningar<br />BY, ND, NC Erkännande, inga bearbetningar icke kommersiell<br />BY, NC Erkännande, icke kommersiell<br />BY, NC, SA Erkännande, icke kommersiell, dela lika (CC)<br />BY, SA Erkännande, dela lika (CC)<br />
 36. 36. Fler möjligheter<br />Galaxy Express 999 by StéfanCC(by, nc, sa)<br />
 37. 37. Enkelt att förstå?<br />(alternative version) Carbon-free transport by Stèfan CC (by, nc, sa)<br />
 38. 38. ”Med flickr.com är jag dock lite osäker på hela licens grejen… /…/CC (by, nc, sa) – det här är alltså CreativeCommons men vad beyderby,nc och sa? /…/ Men hur vet man att det ska stå (by,nc,sa)?/…/ Vad har jag lärt mig av det här? Jo att allt står i Mattias Klangs Copyright-Copyleftgudie och Kristinas inlägg vilket jag inte orkade läsa fast jag uppenbarligen borde. För er som inte heller orkat göra det så håll till godo med mitt inlägg Nu ska jag ladda upp bilder på hemsidan eftersom jag nu förstår haha ”<br />Ur Louise och Sofias väg till collage<br />
 39. 39. http://louisemacksey.wordpress.com/page/8/<br />
 40. 40. Mathias Klang <br />http://techrisk.se/?p=1162<br />
 41. 41. http://www.slideshare.net/kalexanderson/lathund-fr-creative-commons<br />
 42. 42. Bildlycka<br />Spring Dance by Stéfan CC (by, nc, sa)<br />
 43. 43.
 44. 44. Hur gör man?<br />Gluttony by StéfanCC(by, nc, sa)<br />
 45. 45. http://flickr.com<br />Advancedsearch<br />
 46. 46. Erkännande enligt Creative Commons<br />Happy and safebirthdayby Stéfan CC (by, nc, sa)<br />Titel Upphovsman Licens <br />
 47. 47. Mathias Klang Erkännande i CreativeCommons<br />http://techrisk.se/?p=1551<br />
 48. 48. http://www.kristinaalexanderson.se/?p=2745<br />
 49. 49. Licensiera dina verk under CreativeCommons?<br />A Theory of Evolution (of the Stormtrooper) by Stéfan CC (by, nc, sa)<br />
 50. 50. Du behåller din upphovsrätt<br />Ewok-powered by Stéfan CC (by, nc, sa)<br />
 51. 51. Alternative version for 'Airbornetroopers' by Stéfan CC (by,nc,sa) and AirborneTroopers by Stéfan CC (by, nc,sa)<br />låter andra kopiera ditt verk<br />
 52. 52. låter andra använda ditt verk<br />The Light Side of the Pullover by StéfanCC(by,nc, sa)<br />
 53. 53. kan alla?<br />New Life Form Sighted by Stéfan CC (by, nc, sa)<br />
 54. 54. Tre frågor att ta ställning till..<br />Get out of here! by Stéfan CC (by, nc, sa)<br />
 55. 55. Licensiera ditt verk<br />
 56. 56. Gör det!<br />Fishing in the Toilets by Stéfan CC (by, nc ,sa)<br />
 57. 57. http://lankskafferiet.skolverket.se/om/filer/CC.pdf<br />
 58. 58. http://www.iis.se/docs/Copyright_copyleft_webb.pdf<br />
 59. 59. Imperial Fitness Program by Stéfan CC (by, nc, sa) <br />Tack!<br />
 60. 60. Resurser…<br />http://creativecommons.org<br />http://www.creativecommons.se/<br />http://lankskafferiet.skolverket.se/om/filer/CC.pdf<br />http://www.iis.se/docs/Copyright_copyleft_webb.pdf<br />http://www.slideshare.net/kalexanderson/lathund-fr-creative-commons<br />http://techrisk.se/?p=1551<br />http://www.kristinaalexanderson.se/?p=2745<br />http://kollakallan.blogg.skolverket.se/2010/02/23/creative-commons-hjalper-eleverna/<br />
 61. 61. Om bilder och licenser<br />Allabilderkommerfrånhttp://flickr.com (omingetannatanges) <br />Bakombildernaochianteckningsdelenavpresentationen (d.v.s. under varjebild) finnsbildenstitel, fotografensnamnochlicensvillkor, (se presentation transcript och notes)<br />LicensensomanvändsärErkännande-IckeKommersiell-DelaLika (omingetannatanges)<br />Denna presentation är i sin helhetlicensierad under Creative Commons Erkännande-IckeKommersiell-DelaLika<br />Presentationenkanladdasnerfrånhttp://slideshare.net/kalexanderson<br />Mer information omlicensenfinnspåhttp://creativecommons.org/<br />

×