Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Creative commons folkbildning

2,515 views

Published on

En kort introduktion till Creative Commons för Folkbildningsrådet i Stockholm

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Creative commons folkbildning

 1. 1. CreativeCommons<br />A Theory of Evolution (of the Stormtrooper) by Stéfan CC (by, nc, sa)<br />Kristina.Alexanderson@gmail.com<br />
 2. 2. Vad är CreativeCommons?<br />TK455 & TK479 by Stéfan CC (by, nc, sa)<br />
 3. 3. Kort bakgrund om <br /><ul><li> upphovsrätt
 4. 4. avtalsrätt</li></ul>Lost by Stéfan CC (by, nc, sa)<br />
 5. 5. Upphovsrätten<br />ger skaparen ensamrätt att bestämma över sitt verk<br />Playing Space Crusade (alternative version) by Stéfan CC (by, nc, sa)<br />
 6. 6. MITT!<br />"Sayhello to my new puppet!" by Stéfan CC by, nc, sa<br />
 7. 7. Bestämmer när och hur verket ska få användas<br />Hi-hataccident by Stéfan CC (by, nc, sa)<br />
 8. 8. från det verket skapas till 70 år + 1 efter skaparens död<br />The M&M'sPainter by Stéfan CC (by, nc, sa)<br />
 9. 9. © är automatisk för<br /><ul><li> litterära
 10. 10. konstnärliga verk</li></ul>History book by Stéfan CC (by, nc, sa)<br />
 11. 11. Upphovsrätten<br />skyddar<br />film<br />teater<br />poesi<br />bild<br />Propaganda by Stéfan CC (by, nc, sa)<br />Kartor<br />uppsatser<br />musik<br />databaser<br />ljud<br />konst<br />
 12. 12. Skyddar form! <br />Inte innehåll, eller idé<br />Dough you mind by StéfanCC(by, nc, sa)<br />Verkshöjd<br />
 13. 13. Ideella rättigheter<br /><ul><li>rätt att bli namngiven
 14. 14. rätt att motsätta sig kränkande användning</li></ul>Vader says: "2016 push-ups for Rio 2016" by Stéfan CC (by, nc, sa)<br />
 15. 15. Kan inte avtalas bort<br />Let'swatchTropicThunder by Stéfan CC (by, nc, sa)<br />
 16. 16. Ekonomiska rättigheter<br />(unreleased) Mirror by StéfanCC(by, nc, sa)<br />
 17. 17. rätt att tillåta/förbjuda kopiering<br />Back to the past by Stéfan CC (by, nc, sa)<br />
 18. 18. rätt att<br />tillgängliggöra verket till allmänheten<br />A Jar of Troopers by Stéfan CC (by, nc, sa)<br />
 19. 19. kan överlåtas<br />Imperial Requisition #8 - Givemilk or die by Stéfan CC (by, nc, sa)<br />
 20. 20. citaträtt <br />Pizza Injustice by Stéfan CC (by, nc, sa)<br />
 21. 21. Upphovsrätten<br />History Book (early version) by StéfanCC(by, nc, sa)<br />Bygger på ”boken som norm”<br />
 22. 22. 2010 by Stéfan CC (by, nc, sa)<br />Idag<br />
 23. 23. Kostar kopiering <br />Good old letter to Luke Skywalker by StéfanCC(by, nc, sa)<br />
 24. 24. (photo of Stormtrooperswatching a photo of Stormtroopers)² by Stéfan CC (by, nc, sa)<br />ingenting<br />
 25. 25. Skapande sker i samspel med tidigare skapande<br />Puzzled! by StéfanCC(by,nc, sa)<br />
 26. 26. http://www.youtube.com/watch?v=jcvd5JZkUXY&feature=player_embedded#!<br />
 27. 27. Vi vill dela…<br />Welcome party #2 - Swan Lake by Stéfan CC (by, nc, sa)<br />
 28. 28.
 29. 29. Vad är CreativeCommons?<br />
 30. 30. Ett licenssystem!<br />bygger på avtalsrätten<br />
 31. 31. 2001<br />New Life Form Sighted by Stéfan CC (by, nc, sa)<br />
 32. 32. Fler möjligheter<br />
 33. 33. Vi får<br />(alternative) By order of the Emperor, I cutoff your internet by StéfanCC(by, nc, sa)<br />
 34. 34. dela<br />(unreleased) PlayingScrabble by Stéfan CC (by, nc, sa)<br />
 35. 35. Använda utan att be om tillstånd<br />Feeling observed ? by Stéfan CC (by, nc, sa)<br />
 36. 36. Sprida till allmänheten<br />(alternative) Feeling observed by Stéfan CC (by, nc, sa)<br />
 37. 37. Kopiera<br />(alternative) Feeling observed by Stèfan CC (by, nc, sa)<br />
 38. 38. (unreleased) The Pirate Bay Affair by Stéfan CC (by, nc, sa)<br />Utan att kränka upphovsrätten<br />
 39. 39. Allt är tillåtet<br />Fishing in the Toilets by Stéfan CC (by, nc, sa)<br />
 40. 40. Villkoren<br />(alternative version) Epic Fail by Stéfan CC (by, nc, sa)<br />
 41. 41. BY<br />av<br />
 42. 42. SA<br />dela lika<br />
 43. 43. NC<br />Icke kommersiell<br />
 44. 44. ND<br />Inga bearbetningar<br />
 45. 45. Sex olika licenser<br />
 46. 46.
 47. 47. Erkänn alltid upphovsmannen<br />TK479 has beencaught! by Stéfan CC (by, nc, sa)<br />
 48. 48. BY, Erkännande<br />BY, ND Erkännande, inga bearbetningar<br />BY, ND, NC Erkännande, inga bearbetningar icke kommersiell<br />BY, NC Erkännande, icke kommersiell<br />BY, NC, SA Erkännande, icke kommersiell, dela lika (CC)<br />BY, SA Erkännande, dela lika (CC)<br />
 49. 49.
 50. 50. http://lankskafferiet.skolverket.se/om/filer/CC.pdf<br />
 51. 51. Enkelt, förstås av människor<br />
 52. 52.
 53. 53. Metatext förstås av maskiner<br />
 54. 54. Metatext<br /><a rel="license" href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/"><img alt="CreativeCommonsLicense" style="border-width:0" src="http://i.creativecommons.org/l/by-nc-sa/3.0/88x31.png" /></a><br /><span xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" href="http://purl.org/dc/dcmitype/Text" property="dc:title" rel="dc:type">Kristina Alexandersons blog</span> by <a xmlns:cc="http://creativecommons.org/ns#" href="http://kristinaalexanderson.se" property="cc:attributionName" rel="cc:attributionURL">KristinaAlexanderson</a> is licensed under a <a rel="license" href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/">Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 UnportedLicense</a>.<br />
 55. 55. Juridiskt bindande<br />Deep investigation by Stéfan CC (by, nc, sa)<br />
 56. 56.
 57. 57. CC utesluter inte upphovsrätten<br />ToyTorture by Stéfan CC (by, nc, sa)<br />
 58. 58. Bygger på upphovsrätten<br />THIS is the droidwe'relooking for by Stéfan CC (by, nc, sa)<br />
 59. 59. Ingår ett avtal<br />The Lord of the Rings My precious! by Stéfan (c)<br />
 60. 60. Licensen följer verket<br />You'redone, Invader by StéfanCC(by, nc, sa)<br />
 61. 61. från det verket skapas till 70 år + 1 efter skaparens död<br />The M&M'sPainter by Stéfan CC (by, nc, sa)<br />
 62. 62. dubbellicensiera<br />Lame light-painting #2 by Stéfan CC (by, nc, sa)<br />
 63. 63. Hur stort?<br />By Stéfan CC (by, nc, sa)<br />52 länder<br />130 miljoner CC bilder<br />
 64. 64. CreativeCommons och folkbildningen?<br />Gluttony by StéfanCC(by, nc, sa)<br />
 65. 65. Dela med hjälp av CreativeCommons<br />The Light Side of the Pullover by StéfanCC(by,nc, sa)<br />
 66. 66.
 67. 67.
 68. 68. stockholmslussenavmathias is analogue CC by ncsa<br />
 69. 69. Gamla Stockholm avKlang & mathias is analogue CC (by, nc, sa)<br />
 70. 70. Staden av Kristina Alexanderson &Klang & mathias is analogue CC (by, nc, sa)<br />
 71. 71. I tryck<br />http://lankskafferiet.skolverket.se/om/filer/CC.pdf<br />
 72. 72.
 73. 73.
 74. 74.
 75. 75.
 76. 76.
 77. 77. Vad är kommersiell användning?<br />
 78. 78.
 79. 79. http://lankskafferiet.skolverket.se/om/filer/CC.pdf<br />
 80. 80. http://www.iis.se/docs/Copyright_copyleft_webb.pdf<br />
 81. 81. Tack!<br />
 82. 82. Om bilder och licenser<br />Allabilderkommerfrånhttp://flickr.com (omingetannatanges) <br />Bakombildernaochianteckningsdelenavpresentationen (d.v.s. under varjebild) finnsbildenstitel, fotografensnamnochlicensvillkor, (se presentation transcript och notes)<br />LicensensomanvändsärErkännande-IckeKommersiell-DelaLika (omingetannatanges)<br />Denna presentation är i sin helhetlicensierad under Creative Commons Erkännande-IckeKommersiell-DelaLika<br />Presentationenkanladdasnerfrånhttp://slideshare.net/kalexanderson<br />Mer information omlicensenfinnspåhttp://creativecommons.org/<br />
 83. 83. Resurser…<br />http://creativecommons.org<br />http://www.creativecommons.se/<br />http://lankskafferiet.skolverket.se/om/filer/CC.pdf<br />http://www.iis.se/docs/Copyright_copyleft_webb.pdf<br />http://www.slideshare.net/kalexanderson/lathund-fr-creative-commons<br />http://techrisk.se/?p=1551<br />http://www.kristinaalexanderson.se/?p=2745<br />http://kollakallan.blogg.skolverket.se/2010/02/23/creative-commons-hjalper-eleverna/<br />
 84. 84. Lite till<br />http://techrisk.se/?p=1762<br />http://www.kristinaalexanderson.se/?p=1434<br />http://www.kristinaalexanderson.se/?p=3467<br />

×