Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Attgoraenwebbplats

1,781 views

Published on

Ett exempel på hur man gör en webbplats i WordPress

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Attgoraenwebbplats

 1. 1. Att skapa en webbplats <br />i Webbstjärnan<br />Umeå 2010-10-14<br />Kristina.alexanderson@iis.se<br />
 2. 2.
 3. 3. Att skapa en webbplats<br />
 4. 4.
 5. 5. En idé<br />
 6. 6.
 7. 7. Ett syfte<br />
 8. 8. mottagare<br />
 9. 9. Syfte:
Den här webbplatsen vänder sig till alla som är intresserade av Europa.
Vi vill visa upp det arbete som vi gjort under vintern 2009/10.
Det är spännande och nytt för oss att andra kan läsa våra texter, titta på bilderna och filmerna som vi valt.
Vi hoppas att vi ska få många besökare!
 
Koppling till kursplan:
Europa ingår i vår lokala kursplan i SO:
”Eleven ska kunna viktiga geografiska platser, områden, länder och huvudstäder i Europa”.
<br />
 10. 10. En struktur<br />
 11. 11.
 12. 12. Blogg<br />
 13. 13. Ett innehåll<br />
 14. 14.
 15. 15.
 16. 16. Webbstjärnans logga<br />
 17. 17.
 18. 18. OM-sida<br />
 19. 19.
 20. 20. Upphovsrätt
Texter:
Vi har läst om Europas länder i läroböcker och besökt ett antal hemsidor på internet.
De finns närmare angivna på sidan ”Källor”.<br />
Vi skrev först alla texter i en klasswiki. På så vis har alla i laget kunnat samarbeta, ta del av historiken och sett att alla skrivit med sina egna ord. Vi vill inte att ni kopierar våra texter.<br />Bilder:
Vi enades om att söka bilder på ett ställe, WikimediaCommons.
Eleverna skickade adresserna till samtliga bilder som de valt till lagledarna, vilka i sin tur då kunde kontrollera bilderna.
I de fall där bilderna krävde attribution, alt. attribution och klickbara länkar informerades också lagledarna om det samtidigt som adresserna skickades. Våra egna bilder och de från WikimediaCommons utan attribution vill vi inte att ni ändrar om ni använder dem.<br />
 21. 21. Varför ska vår klass få pris för fiskis5an?<br />Jonas: För att vår klass har jobbat hårt och vi har skrivit om alla länderna i hela Europa. Vi har också hittat massor av bilder utan copyright, gjort fina ramar, hittat bra youtube-filmer och vi arbetar med det här nästan alla dagar. /…/<br />Gunilla: För att eleverna har varit så envisa och uthålliga! De har under en lång tidsperiod arbetat med projektet och fört det i mål gemensamt. Kreativiteten har flödat, idéerna har sprutat och uppstod det några problem fanns det alltid en hjälpande hand i närheten. Härligt när alla drar åt samma håll!<br />
 22. 22. Fiskis5ans webbsida öppnar porten för alla som vill se Europa genom mångkulturella barnögon.
<br />Deras insatser är värd belöning!<br />
 23. 23. Anmäler sig till att tävla<br />
 24. 24.
 25. 25. http://fiskis5an.se<br />
 26. 26.
 27. 27.
 28. 28.
 29. 29.
 30. 30.
 31. 31. Om bilder och licenser<br />Alla bilder i presentationen är hämtade från http://flickr.com/abakedcreation<br /> och licenserade under CreativeCommons (by, nc, nd)<br />I anteckningsdelen på presentationen (dvs under varje bild) finns bildens namn, fotografens namn samt licensvillkor<br />Licensen som används till bilderna är Erkännande – icke kommersiell – inga bearbetningar (om inget annat anges)<br />Presentationen <br /> är skapad av Kristina Alexandersonär i sin helhet licenserad under CreativeCommons (erkännande – icke kommersiell-dela lika)<br />http://slideshare.net/kalexanderson<br />http://slideshare.net/webbstjarnan<br />Läs mer<br /> om tävlingen på http://www.webbstjärnan.se<br /> om CreativeCommons på http://www.creativecommons.se<br />

×