Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Euskararen C2 mailako ikastaroa

3,930 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

Euskararen C2 mailako ikastaroa

  1. 1. <ul><li>EUSKARAREN </li></ul><ul><li>C2 MAILA </li></ul>
  2. 2. HIZKUNTZEN ERREFERENTZIA MARKOAREN MAILAK
  3. 4. Abiapuntua: C1- EGA – 3. maila (HABE) Helburua: C2 - 4. maila (HABE) Nola: maila orokorra + maila espezifikoa (lan arloa) landuz Zelan osatzen da menderatze-mailara arteko bidea?
  4. 5. <ul><li>- EGA (C1) + lexikoa </li></ul><ul><li>Zenbait adar, hainbat ikastaro </li></ul><ul><li>Gramatika + gramatika </li></ul><ul><li>Literatura jorratzea </li></ul><ul><li>Euskalkiak </li></ul><ul><li>Itzulpengintza </li></ul>C2 MAILA IKASTAROA - Profesionalen ohiko ekintza komunikatiboak oinarri, maila orokorra eta espezifikoa aldi berean landu, edozein ekintza komunikatibo burutzeko gaitasuna izateko. Estrategien mundua jorratu, erabakimena landuz. Gaitasun estrategikoa. Erabiltzaile autonomo eta estrategikoak sortzea, helburu, edozein testuingurutara egokitzeko gaitasuna izateko. Zer ez da? Zer bai?
  5. 6. EUSKARAREN C2 MAILA IKASTAROA Helburu funtzionalak <ul><li>Ikuspegi gramatikaletik ikuspegi diskurtsiborako jauziaren gakoak </li></ul><ul><li>norberaren iritzia, ustea indartu, gozatu edo ezkutatzeko estrategiak. </li></ul><ul><li>esaten denaren gaineko erantzukizuna hartzeko edo saihesteko estrategiak. </li></ul><ul><li>egileak beste rol batzuk jokoan sartuz asmo jakinen bat burutzeko estrategiak </li></ul><ul><li>testu-antolatzaileen erabilera estrategikoa. </li></ul>Edukiak <ul><li>Testu-arkitekturaren hiru planoak landuko dira: </li></ul><ul><li>1. Testuaren azpiegitura orokorra </li></ul><ul><ul><li>1.1. plan orokorra </li></ul></ul><ul><ul><li>1.2. diskurtso-tipoak (interaktiboak eta ez interaktiboak) </li></ul></ul><ul><ul><li>1.3. sekuentziak (testu-motak) </li></ul></ul><ul><li>2. Testualizatze-mekanismoak (koherentzia tematikoa eta lotura) </li></ul><ul><ul><li>2.1. konexioa: testu-antolatzaileak (lokailuen esparru itxia gaindituz) </li></ul></ul><ul><ul><li>2.2. izen-kohesioa (bereziki, nola aurkezten den informazio berria eta nola berreskuratzen den ondoren. </li></ul></ul><ul><ul><li>2.3. aditz-kohesioa (aditza ikuspegi diskurtsibo-testualaz) </li></ul></ul><ul><li>3. Gauzatze enuntziatiboaren mekanismoak (koherentzia interaktiboa edo pragmatikoa) </li></ul><ul><ul><li>3.1. ahots enuntziatzaileak </li></ul></ul><ul><ul><li>3.2. modalizazioa (enuntziatu bati buruz esatariak ageri duen balioztapena eta nola dioen) </li></ul></ul>
  6. 7. Oinarriak Helburuak Edukiak Metodologia Ebaluazioa Soziologikoak Psikolinguistikoa Gaitasun komunikatiboa Gaitasun linguistikoa Gaitasun soziolinguistikoa Gaitasun testuala Gaitasun estrategikoa Euskara normalizaziobide linguistiko eta soziolinguistikoan Teknikotasuna Enuntziatzailea Enuntziatarioa Erabilera-esparrua Xedea Testu-generoa Plan orokorra Sekuentziak Interaktibotasuna Konexioa Izen-kohesioa Aditz-kohesioa Ahots enutziatz. Modalizazioa Puntuazioa Hitz-ordena Lexikoa <ul><li>Lau elikabide: </li></ul><ul><li>Testuak (eredu) </li></ul><ul><li>Unitate </li></ul><ul><li>didaktikoak </li></ul><ul><li>Proiektua </li></ul><ul><li>Taldea eta </li></ul><ul><li>bakarka </li></ul><ul><li>Irakaslea: </li></ul><ul><li>Tutorea eta </li></ul><ul><li>bideratzaile </li></ul><ul><li>Zer: </li></ul><ul><li>Ekintza </li></ul><ul><li>komunikatiboa </li></ul><ul><li>Irizpideak: </li></ul><ul><li>Zuzentasuna </li></ul><ul><li>Egokitasuna: </li></ul><ul><li>testuarekiko </li></ul><ul><li>eta </li></ul><ul><li>testuinguruarekiko </li></ul>EKINTZA KOMUNIKATIBOA IKASTAROAREN ZEHAZTAPENA (I)
  7. 8. <ul><li>IKASTAROAREN ZEHAZTAPENAK (III) </li></ul>- Hartzaileak: Hezkuntzako irakasleei eta teknikariei bideratuta dago ikastaro hau, hain zuzen, C2 mailako hizkuntza-gaikuntza eskuratu dezaten, ahozko nahiz idatzizko ekintza komunikatiboak landuz. Hartara, ahalegin berezia egin dugu Hezkuntzako profesionalei esanguratsuak gerta dakizkiokeen askotariko ekintza komunikatiboak biltzen. - Egutegia eta iraupena : Ikastaroa 2009ko urrian hasi eta 2010eko maiatzean amaituko da. Landuko diren hamar unitateetan 120 lan-ordu inguru aurreikusten dira, proiektua gauzatzeko orduak eta tutoretza-orduak kontuan izan gabe.
  8. 9. <ul><li>EUSKARAREN C2 MAILA IKASTAROA on-line </li></ul><ul><li>2009-2010 </li></ul><ul><li>Partaide kopurua: 20 lagun </li></ul>Informazio gehiago: HIZPREren bidez edo [email_address]

×