Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Projektitöö – VõImaluste Maa Esitlus Huvijuhtidele

1,010 views

Published on

About project manager work in Sõmeru Basic School

Published in: Education, Economy & Finance
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Projektitöö – VõImaluste Maa Esitlus Huvijuhtidele

 1. 1. Projektitöö – võimaluste maa Tiina Erala Sõmeru Põhikooli projektijuht
 2. 2. Saame tuttavaks! <ul><li>Õppinud Rakvere 1. Keskkoolis süvendatult inglise keelt </li></ul><ul><li>Lõpetanud Tartu Ülikooli eesti filoloogina </li></ul><ul><li>Omandanud Tallinna Ülikoolis mentorikutse </li></ul><ul><li>Projektijuhina alustasin 1999.a. Kohtla-Järve Järve Gümnaasiumis (UNESCO Baltic Sea Project, Euroopa Noored) </li></ul><ul><li>Sõmeru Põhikoolis alates 2004, 2006.aastast projektijuht </li></ul>
 3. 3. Varasemad projektid <ul><li>Comenius 1. “Summer and winter festivals. Cultural approach” 2004 - 2007 </li></ul><ul><li>Partnerid: Rootsi, Itaalia, Läti, Soome </li></ul><ul><li>Projektiraamatud “Winter in LIFES” ja “Summer in LIFES” </li></ul><ul><li>DVD –d pühade tähistamise traditsioonidest </li></ul><ul><li>Rändnäitus projekti käigus valminud fotodest, joonistustest, käsitöödest. </li></ul>
 4. 4. Varasemad projektid <ul><li>Nordplus Neighbour. “Quality in school”. </li></ul><ul><li>Partnerid: Rootsi, Soome, Leedu, Läti, Venemaa </li></ul><ul><li>Eesmärk: Kooliarendus kui eesmärgistatud tegevus, püüdlemine ideaalse kooli poole (seos kooli arengukavaga) </li></ul><ul><li>Tegevused: meeskonnatöö, arutelud, küsitlused </li></ul><ul><li>Tulemus: kvaliteedisüsteemi väljatöötamine kooli jaoks </li></ul><ul><li>http://www.nordplusqualityschool.se </li></ul>
 5. 5. eTwinning – Sõpruskoolid Euroopas <ul><li>Algus: </li></ul><ul><li>eTwinning suvekool 2006 Haapsalus: </li></ul><ul><li>Koostöövõimalustega tutvumine </li></ul><ul><li>Ülevaade töövahendite paljususest (eTwinning töölaud ja mestimisruum, blogi, wiki, e-ajakiri) </li></ul><ul><li>Registreerumine kasutajaks </li></ul><ul><li>Julgustus koheseks tegutsemiseks </li></ul><ul><li>www.etwinning.net </li></ul>
 6. 6. “ eTwins in North and South” <ul><li>Sihtrühm: 12-aastased õpilased </li></ul><ul><li>Internetiajakiri Magazinefactory´s </li></ul><ul><li>Igapäevaelu kirjeldavate artiklite kaudu leida Põhja-Euroopa ja Lõuna-Euroopa erinevusi ja sarnasusi </li></ul><ul><li>2006-2007 </li></ul><ul><li>Partnerid: Kreeka ja Portugal </li></ul>
 7. 7. eTwinning. Letters to Friends <ul><li>Uus partner leitud Professional Development Workshopilt (Tln. Juuni 2007) </li></ul><ul><li>The Oaks Pupil Referral Unit </li></ul><ul><li>Õp. Deborah Conway-Read </li></ul><ul><li>Idee sündis ühiste vestluste käigus põhimõttel: mida lihtsam, seda parem </li></ul><ul><li>Sihtgrupp 7 – 8-aastased õpilased </li></ul>
 8. 8. Letters to Friends – Kirjad/tähed sõpradele <ul><li>Internetitähestiku loomine 1.klassi õpilastega 2007/2008 õ-a </li></ul><ul><li>Õpetajad suhtlesid omavahel e-maili teel </li></ul><ul><li>Kasutasime lisaks joonistamisele ka arvutit (PaintNet) ja digikaamerat, et luua pildiseeria, mis illustreeriks tähestikku </li></ul><ul><li>Õpiti seostama hääldust, tähti ja pilte </li></ul><ul><li>Vaadake meie projektiblogi: </li></ul><ul><li>http:// letterstofriends - e stonia.blogspot.com / </li></ul>
 9. 9. eTwinning. “Play and learn – computers and knowledge” <ul><li>Uus partner leitud Professional Development Workshopilt ( Oslo, märts 2008) </li></ul><ul><li>Sihtgrupp 14-15-aastased õpilased </li></ul><ul><li>Partnerkool Bulgaariast </li></ul><ul><li>Õpime kasutama arvutit kui töövahendit õppimiseks, kui infoallikat, kui meelelahutust </li></ul><ul><li>PowerPoint esitlused, kirjavahetus </li></ul>
 10. 10. eTwinning mentorlus <ul><li>Tiigrihüppe korraldatud programmi Sõpruskoolid Euroopas/eTwinning “Kolleegilt kolleegile” koolitus (14 t.; september 2007) </li></ul><ul><li>Kursus “Õppematerjalide koostamine LeMill keskkonnas (6t.; jaanuar 2008) </li></ul><ul><li>Mentorlus kui kogemuste jagamine ja kolleegide suunamine väärt materjalide ja keskkondade juurde </li></ul>
 11. 11. Comenius keelepraktikant <ul><li>2007/2008 oktoober – aprill </li></ul><ul><li>Keelepraktikant Anita Nowakowska Lublini Ülikoolist </li></ul><ul><li>Praktiseeris kolme meie inglise keele õpetaja käe all </li></ul><ul><li>Mentor koostas tunniplaani, tutvustas maja, kolleege </li></ul><ul><li>Tundide külastamine, arenguvestlused </li></ul>
 12. 12. Uue Comenius projekti koordinaator <ul><li>Ajendiks eelmiste projektipartnerite soov edasiseks koostööks </li></ul><ul><li>Ettevalmistav kohtumine Eestis ja projektiplaani koostamine </li></ul><ul><li>Partnerid: Itaalia, Leedu, Island, Portugal, Türgi </li></ul><ul><li>“ Johnny´s 7 Friends. Puppet theatre in suitcase” </li></ul><ul><li>http://johnnys7friends.blogspot.com </li></ul>
 13. 13. Euroopa Noored. ÕE koolitus <ul><li>Euroopa Noortenädal </li></ul><ul><li>3. – 9.november </li></ul><ul><li>Projektikonkurss noorteseminaride korraldamiseks </li></ul><ul><li>5 VUPSS kooli õpilasesinduste infopäev “Väärtuspõhine ja saavutusvõimeline õpilasesindus” </li></ul>
 14. 14. Kust saada raha? <ul><li>www.neti.ee – haridus – abi ja fondid – lugege hoolega, kellele ja milleks raha jaotatakse </li></ul><ul><li>http://aken.enl.ee/viited - noorsootöö lehekülg, kus leiad v iited noorteprojektide toetajate kodulehtedele ja “Rahaaken” hoiab kursis erinevate projektitähtaegadega </li></ul>

×