Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Bunyi huruf2 fonik & asosiasinya utk panduan ibubapa

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to comment

Bunyi huruf2 fonik & asosiasinya utk panduan ibubapa

 1. 1. BUNYI-BUNYI HURUFDALAM KAEDAHFONIK DENGANASOSIASINYA (lakuan) UNTUK PANDUAN IBUBAPA KELAS PEMULIHAN KHAS SK DESA TASIK KL 1.
 2. 2. KENAPA SAYA MENGGUNAKAN KAEDAH FONIK• Melalui pengelaman disekolah lama• Hadiri kursus Fonik (Kaedah Bunyi)• Kelebihan-kelebihan :• Ia adalah bunyi dalam Bahasa Melayu• Ia adalah bunyi-bunyi dalam pertuturan• Bunyi yang membawa makna• Baik untuk yang sangat lemah daya ingatan• Tak perlu menghafal beratus pola ejaan• Ia juga sesuai dalam B Inggeris (44 bunyi)
 3. 3. 3 PERINGATAN PENTING1. JANGAN ajar nama huruf dahulu.2.JANGAN campur aduk bunyi dan nama huruf.3.Ajar nama huruf & Huruf besar apabila telahpandai MEMBACA.4.Pengajar mesti tahu bunyi-bunyi huruf dahulu.
 4. 4. a• “ a ” buka mulut luas-luas ( ngangakan mulut ).• Kaitkan dengan aksi (lakonan)terkena api @ benda panas.• Kad gambar mulut ternganga.• Kad-kad gambar yang huruf awalnya bunyi „ a ” ayam,api,adik,abang,ani “ boleh juga ditunjukkan sebagai pengukuhan. 2.
 5. 5. Contoh-contoh gambar yang bermula dengan bunyi “a” a
 6. 6. i• “ i ” Senyum lebar-lebar.• Kaitkan dengan aksi (lakonan)geli.• Apabila digeletek dipinggang sambil menyebut ( iiiiii…).• Ataupun sesuatu yang menjijikan.• Kad gambar mulut tersenyum lebar.• Kad-kad gambar yang huruf awalnya berbunyi “i”seperti ikan,ibu,isi,ikat. 4.
 7. 7. Contoh-contoh gambar yang bermula dengan bunyi “i” i
 8. 8. u• “u” muncungkan mulut anda.• Kaitkan dengan (lakonan ) terpengun melihat sesuatu yang mengkagumkan.• Kad gambar mulut muncung kedepan.• Kad-kad gambar seperti ulat,ular,ubat. 6.
 9. 9. Contoh-contoh gambar yang bermula dengan bunyi “u” u
 10. 10. i u au a ia i u
 11. 11. b• “b” rapatkan bibir kemas-kemas baru bunyikannya .• Kaitkan dengan aksi (lakonan ) bunyi motor buruk @ lantunan bola keranjang dilantai.• Sambil bunyikan (beh..beh..beh.. @ beb..beb..beb..)• (AKSIKAN ) 9.
 12. 12. ba bab i bibu bu
 13. 13. bi bu babu ba bOba bi bu
 14. 14. n• “n” tekankan lidah pada lelangit.• Kaitkan dengan aksi (lakonan ) memandu kereta baru yang dipecut laju dengan bunyi enjinnya yang kuat. n…n…n…n…• (AKSIKAN - spt org memandu A4 ) 12.
 15. 15. n i nin a nan u nu
 16. 16. ni nu nanO na nina ni nu
 17. 17. m• “m” rapatkan kedua-dua bibir. (kedua-dua bibir dirapatkan).• Kaitkan dengan aksi (lakonan ) makan benda-benda yang sedap sambil menggosok perut dengan menyebut m..m..m…. sedapnya. 15.
 18. 18. m a mam i mim u mu
 19. 19. mi mu mOmi ma muma mi mu
 20. 20. s• “s” rapatkan gigi keluarkan bunyi seperti bunyi ular s..s..s…• Kaitkan dengan aksi (lakonan) membuat pergerakan & bunyi ular dengan tangan sambil membunyikan ( s…s…s,…) 18.
 21. 21. s i sis a sas u su
 22. 22. sa si susi sa sOsa si su
 23. 23. k• “k” lidah bawah kebelakang• Kaitkan dengan aksi (lakonan ) ketawa berdekah-dekah. keh..keh..keh..@ kah..kah..kah.. 21.
 24. 24. k u kuk a kak i ki
 25. 25. ku ki kaki kO kuka ki ku
 26. 26. t• “t” lidah dibelakang gigi (lidah tak boleh keluar).• Kaitkan dengan aksi (lakonan) kesejukan sehingga mengeletar dan gigi bergetar sambil membunyikan “ teh…teh…teh…” 24.
 27. 27. t u tut i tit a ta
 28. 28. ta ti tuti tO tutu ti ta
 29. 29. y• “ y” dikaitkan dengan aksi (lakonan ) bermain yo-yo dengan menggerakkan jari keatas kebawah sambil membunyikan „ yeh..yeh..yeh..@ yo..yo..yo.. 27.
 30. 30. y u yuy i yiy a ya
 31. 31. yu yO yaya yi yuyi ya yu
 32. 32. c• “ C” dikaitkan dengan aksi (lakonan ) tangan sebagai roda keretapi dengan membunyikan enjin keretapi lama. „ceh..ceh..ceh..” 30.
 33. 33. c u cuc i cic a ca
 34. 34. ci cu cacu ca cica ci cO
 35. 35. p• “p” rapat bibir kemas-kemas (lembut).• Dikaitkan dengan aksi (lakonan) pergerakkan menghempas kain basahan pada lantai @ bermain pedang sambil membunyikan „peh..peh..peh..‟ 33.
 36. 36. p a pap u pup i pi
 37. 37. pa pu pipi pO pupu pi pa
 38. 38. d• “d „‟ dikaitkan dengan aksi (lakonan ) dengupan jantung ( meletakkan kedua tangan diatas dada).• Seperti aksi Apik senario dan bunyikannya.• deh…deh…deh… 36.
 39. 39. d a dad u dud i di
 40. 40. dO da didi da dudu di da
 41. 41. g• “g” dikaitkan dengan aksi muka yang geram dan menderam dengan bunyi „ g..g..g..geramnya. 39.
 42. 42. g u gug i gig a ga
 43. 43. gu gi gaga gu gigO ga gu
 44. 44. l• “l” Naikkan lidah lurus mencicah lelangit.• Dikaitkan dengan pergerakan konduktor orkestra sambil menyanyikan satu lagu dengan iringan „la..la..la..la.. @ l..l..l.. 42.
 45. 45. l a lal u lul i li
 46. 46. li la lulu lO lala lu li
 47. 47. r• “r” lidah bergetaran.• Dikaitkan dengan aksi menonggang motorsikal atau bunyi deringan telefon lama (r...r...r…) 45.
 48. 48. r a rar u rur i ri
 49. 49. ri ra rurO ri rara ru ri
 50. 50. h• “h” dikaitkan dengan aksi (lakonan) orang keletihan sehingga tercunggap- cunggap. ( h…h…h…) 48.
 51. 51. h i hih u huh a ha
 52. 52. ha hi huhu ha hihi hu hO
 53. 53. j• Dikaitkan dengan pergerakan jari telunjuk sambil menyebutnya. „jeh..jeh..jeh‟ 51.
 54. 54. j u juj i jij a ja
 55. 55. ji ja juju jO jaja ju ji
 56. 56. Perbezaan bunyi huruf “ e,e”• Bezakan kedua-dua huruf ini dengan warna yang berbeza.• Banyakkan latih tubi.• Suruh murid membunyikan huruf ini dalam perkataan yang manakah bunyi yang lebih sesuai. Contoh: kera, ketam, emas (bunyi ditekak). epal, meja, sepak (bunyi dlm mulut).
 57. 57. Diagraf & diftong (vokal berganding)• ng (lidah dibawah) „ng..ng• ny (lidah diatas) „nyeh..nyeh..• sy (bunyi minta senyap)• kh (bunyi dalam tekak) „keh..keh..• ia…. iu… io.. ua….• ui…. ai… au…
 58. 58. CONTOH-CONTOH BUNYI DIAGRAF DAN DIFTONG• ng..a, contoh : ng …. a nga• ny..a,• sy..a ,• kh..a• ng, ny, sy, kh …..i ngi, nyi, syi, khi• ng, ny, sy, kh …..u ngu,nyu, syu, khi1) ia 2) iu• si…..a sia , ti…..u tiu• sia …pa siapa tiu…p tiup• 3) io 4) ui• di…o dio radio du….it duit
 59. 59. Lihat sebelah.Disemak oleh ibubapa murid..
 60. 60. • Disemak oleh ibubapa murid Kelas Pemulihan Khas Sk Desa Tasik.• Tandankan ( / ) pada yang telah dikuasai oleh anak tuan/puan. 1. Membunyikan / mengecam huruf vokal a,i ,u dan huruf konsonan b,n. 2. Membunyikan / mengecam sukukata ba,bi,bu. na,ni,ni. 3. Membunyikan / mengecam huruf konsonan m,s,. 4. Membunyikan / mengecam sukukata ma,mi,mu. T sa,si,su. 5. Membunyikan / mengecam huruf konsonan k,t. 6. Membunyikan / mengecam sukukata ka,ki,ku. ta,ti,tu. 7. Membunyikan / mengecam huruf konsonan y,c. 8. Membunyikan / mengecam sukukata ya,yi,yu. ca,ci,cu.
 61. 61. 9. Membunyikan / mengecam huruf konsonan p,d. 10. Membunyikan / mengecam sukukata pa,pi,pu. da,di,du. 3. Membunyikan / mengecam huruf konsonan g,l. 4. Membunyikan / mengecam sukukata ga,gi,gu. la,li,lu. 5. Membunyikan / mengecam huruf konsonan r,h. 6. Membunyikan / mengecam sukukata ra,ri,ru. ha,hi,hu. 7. Membunyikan / mengecam huruf konsonan j,w.Nama anak : ………………………………………………. Kelas : …………………………Tandatangan ibubapa : ………………………………… tarikh : ………………………… 55.
 62. 62. TEKNIK KAEDAH FONIK (Satu teknik yang mudah)1) Bunyikan dahulu2) Membunyikan 2 huruf dengangabungan 2 b huruf.Contoh : b a a3) 2 Sukukata boleh jadi perkataan4) Gabung 3 sukukata dan seterusnya
 63. 63. CONTOH MEMBIMBING MURID MEMBUNYIKAN HURUF VOKAL a,i,u & KONS b,n DALAM BUKU 1 (BACALAH ANAKKU)• Perkenalkan bunyi vokal ‘ a‟ dengan minta murid melihat memek mulut guru(ternganga) , senyum untuk „i’ dan muncung untuk „u‟ satu persatu. (Berulang kali & tanya murid bunyi apa )• Murid ikut guru dan ulang beberapa kali (latih tubi)sehingga murid betul –betul dapat.• Guru tunjukkan simbol a dengan bantuan kad huruf gambar a dan kad huruf berpasir & kad-kad huruf berbiku dll untuk murid merasanya.
 64. 64. BERSAMBUNG• Guru & murid buat asosiasi (terkena benda panas (menganga) ,tengok benda yang kotor dengan aksi muka yg menjijikan (mulut tersenyum lebar) dan ulat melata pada tangan ( mulut muncung kedepan) @ terpengun melihat sesuatu yang cantik.• P & P ke 2• Guru memperkenalkan contoh satu huruf konsonan “ b”,aktivitinya sama dengan diatas• i)memek muka, ii)simbol “ b” & huruf rasa,• Iii)kad huruf bergambar b
 65. 65. BERSAMBUNG• Gabungkan bunyi kons “b” dengan vokal• Guru memberi murid latihan bertulis yang berkaitan dengan apa yang dibimbing seperti: (kolaj,mozek,mencari, mengunting,menampal menekap,dll).• Sambil murid membuat latihan bertulis guru memanggil murid secari individu untuk merekod bacaan mereka.(-+ 5-10 minit)• Guru memberi ganjaran.• Guru beri murid latihan membaca dirumah.
 66. 66. CONTOH-CONTOH KAD BUNYI HURUF BERGAMBAR(secara individu) UNTUK MURID YANG TERLALU LEMAH.a i ub n m n a na n i ni n u nu
 67. 67. CARA MEMBIMBING GABUNGAN BUNYI KONSONAN DAN VOKAL.Contoh : d a da c i ci b u bu
 68. 68. Cara-caranya• 1) Bunyikan “d” sekali diikuti “ a” ( gerakakan kad.• Ulang sekali lagi dan gerakkan kad.• Akhirnya bunyi cantuman kad “da”
 69. 69. CARA MEMBIMBING GABUNG BUNYI DIANTARA SUKUKATA DAN KONSONAN AKHIRAN.• da ….n dan• ka ….n kan• sa ….m sam• ka ....m kam• tu .....m tum• su ….k suk• si ….. k sik
 70. 70. Menulis rancangan harian kaedah fonik Contoh : ( Kumpulan C )Tajuk : Vokal a…i… u…Kemahiran : 1) Membunyikan vokal a..i..u.. 2) Mengecam huruf-huruf vokal 3) Mewarna huruf-huruf vokal yang sama.Objektif : Sebahagian besar murid dapat membunyikan,mengecam huruf vokal a,i,u dan mewarna huruf-huruf vokal yang sama.
 71. 71. Menulis rancangan harian kaedah fonikContoh : (kumpulan B)Tajuk : Vokal & Sukukata (v t kv) (kv t kv) Buku 1 (Bacalah Anakku) (a, i, u, ba, bi, bu ).Kemahiran : 1) Membunyikan vokal (a, i, u, dan sukukata ( ba, bi, bu ). 2) Membina perkataan daripada vokal dan sukukata,sukukata dan sukukata.Objektif : Sebahagian besar murid dapat membunyikan huruf vokal (a,i,u),sukukata (ba,bi,bu) dan membina perkataan-perkataan daripada vokal dan sukukata yang diajar.
 72. 72. Aktiviti : 1) Guru memperkenalkan bunyi vokal bentuk mulut ternganga untuk bunyi “a” ,senyum untuk “i” dan muncung untuk “u” satu persatu. 2) Murid-murid ikut guru membunyikan vokal dan ulang menyebutnya beberapa kali. 3) Guru tunjukkan simbol @ huruf vokal (kertas pasir dll) murid merasa bentuk-bentuk huruf vokal. 4) Guru & murid buat asosiasi (menganga,senyum dan muncung @ terkena air panas,jijik,terpegun melihat sesuatu yang cantik). 5) Murid membuat latihan (kolaj @ mewarna dll). 6) Secara individu guru mengambil rekod bacaan murid dengan memasukkan dalam rekod peribadi murid. 7) Beri murid buku latihan membaca „ BACALAH ANAKKU‟ untuk dilatih di rumah (guru ajar dahulu bunyi-bunyi yang baru).
 73. 73. • Aktiviti : 1) Guru tunjukkan vokal a,i,u dan dan kv (ba,bi,bu) murid- murid membunyikannya. 2) Guru bimbing murid membina perkataan dari kad-kad vokal dan sukukata (abu,ubi,ibu,baba,bibi, bubu). 3) Murid membina sendiri perkataan dengan bantuan kad-kad gambar. 4) Guru mengambil rekod bacaan murid secara individu. 5) Beri murid latihan bacaan buku “BACALAH ANAKKU”untuk dilancar dirumah.
 74. 74. PERKARA-PEKARA YANG PERLU DITITIK BERAT• Memperkenalkan bunyi (fonik) huruf sahaja.• Tidak mengajar nama-nama huruf & tidak mengeja perkataan.• Adakan kad-kad huruf berserta gambar bunyi.• Kad-kad abjad,kad abjad berpasir, kad sorong tarik,sukukata dan perkataan.• Jalankan aksi (asosiasi),bermain dan menyanyi.• Kerap jalankan latih tubi.( kad sorong tarik).
 75. 75. BERSAMBUNG• Adakan imlak dan rencana apabila sesuatu kelumpuk perkataan dan ayat diperkenalkan.• Carilah apa sahaja kata kunci bagi murid ingat bunyi abjad.• Jangan lupa memberi murid pujian @ ganjaran.• Rekodkan prestasi murid secara individu (kalau boleh tiap kali murid hadir) lebih kurang 5-10 minit tiap seorang.Ingat ianya penting!• Soal murid secara rawak.• Minta murid tunjuk dengan jari semasa murid membaca.
 76. 76. Cara-cara saya membimbing murid saya dengan pendekatan fonik.• Saya gunakan buku “BACALAH ANAKKU”.• Ikut buku 1 hingga 8. (Bab demi bab).• Ajar murid 3 bunyi huruf vokal (a,i,u) dahulu diikuti huruf kons satu persatu.- Tunjukkan memek muka ,tunjukkan gambar, simbol huruf,bentuk huruf(boleh rasa) dan aksi (asioasi).- Banyakkan latih tubi ,soal murid secara rawak.- Latihan bertulis (yg lama @ banyak seperti tampal,gunting).- Ambil rekod bacaan murid secara individu ( 9-10 mint).Penting!- Beri ganjaran (gula @ sebatang pensil).- Sediakan buku latihan membaca “Bacalah Anakku “utk murid baca dirumah.- Apabila murid sudah kenal perkataan dan ayat jangan lupa jalankan imlak @ rencana. Awas jangan mengeja.
 77. 77. TAJUK-TAJUK BESAR• Pecahkan tajuk-tajuk besar kepada :• Abjad vokal & Konsonan(Bunyi & bentuk huruf) ikut bab demi bab.• Gabungan huruf menjadi sukukata (ikut bab).• Perkataan-perkataan (ikut bab).• Rangkaikata-rangkaikata ( ikut bab).• Ayat-ayat mudah/Karangan pendek .• Dari sini masukkan kemahiran-kemahiran.
 78. 78. CONTOH-CONTOH KEMAHIRAN : (Yang boleh dikembangkan & diperbagaikan)• Membunyikan huruf,sukukata,perkataan• Mengecam/mengenal huruf,sukukata• Membezakan huruf• Memadankan/menyatukan huruf,sukukata,perkataan @ ayat yang sama• Menyebut huruf,sukukata• Membina/membuat perkataan,ayat• Mengambil imlak @ rencana• Menyusun ayat-ayat• Membaca perkataan,rangkaikata,perkataan berimbuhan,ayat,karangan pendek• Menulis abjad,sukukata,rangkaikata,perkataan berimbuhan,ayat dan karangan pendek• Menjawab soalan-soalan pemahaman mudah
 79. 79. BUNYI FONIK ‘ANAKKU’ BUKU 1-4• Buku 1 – Bunyi huruf vokal a,i,u dan kons b,n. Gabungan kons dengan vokal (Sukukata ),rangkaikata & ayat mudah yang berkaitan.• Buku 2- Bunyi huruf vokal a,i,u dan kons m,s,k sama seperti diatas.• Buku 3 – Bunyi huruf vokal a,i,u dan Kons t,y,c,p. sama seperti diatas.• Buku 4- Bunyi huruf vokal a,i,u dan Kons d,g,l,r. sama seperti diatas.
 80. 80. BUNYI FONIK ‘ANAKKU’ SAMBUNG BUKU 5-8• Buku 5 – Bunyi vokal dan kons h,j,w,f,z Sama seperti diatas.• Buku 6 – Sukukata dengan akhiran. Sama seperti diatas. Buku 7 –Bunyi huruf o,e (taling),e(pepet) dan akhiran. Buku 8 – Bunyi diagraf ng,sy,ny,kh Bunyi diftong au,ai,ia,ua,ui dan io.
 81. 81. Contoh mengambil imlak & rencana.• Tunjukkan satu carta ayat pendek untuk diambilkan rencana.• Contoh : 1) saya nani. saya suka buku. itu buku saya.  Guru bimbing murid dahulu.  Barulah murid mengambil rencana @ imlak.  Latihan bertulis murid menyalin ayat tadi.  Boleh buat 2 rencana dalam 1 masa. Imlak 1. u 2. a 3. i 4. ba 5. bi 6. bu 7.abu 8. ubi 9. ibu 10. bubu 11.baba 12.bibi 13.babu.
 82. 82. REKOD PRESTASI MURID ( BACALAH ANAKKU ) Pendekatan Fonik ( Bunyi + bunyi huruf ) Pengumpulan bintang-bintang ( Ganjaran / Hadiah ) Kemahiran-Kemahiran Buku 7 Buku 4 Buku 5 Buku 6Nama Murid-murid "Cahayahati" Tahun Buku 1 Buku 2 Buku 3 KVK, Abjad, Abjad, KVKV, Buku 8 Diagraf Vokal,Abjad, Abjad,KV, Abjad,KV, KVKVK KV,VKV, KV, KVK,KVKV ,Ayat2, KV, KVKV KVKV KVKV ,Ayat2 KVKV VKV,KVKV K mudah Kons Kons Kons Bunyi Bunyi vokal Bunyi Kons Sukukata t,y,c, d,g,l, h,j,w, huruf- a.i,u m,s,k tertutup p r f,z huruf o,e,e Diagraf ng, ny, sy,kh, Gabungan Gabungan Gabungan Gabungan Sukukata Imbuhan ia,iu,io,ua Kons b, n kons dengan kons kons kons dan mem, ber, ,ui,ai,au okal dengan dengan dengan akhiran ter vokal vokal vokal Perkataan Perkataan- Perkataan - Kons -Perkataan- - Perkataan- Sukukata Perkataan perkataan perkataan ( 2 …n…, perkataan perkataan ba , bi , perkataan ( 2 ( 2 sukukata sukukata ….k….….m - Ayat-ayat - Ayat-ayat bu (2 sukukata terbuka) terbuka) …. mudah mudah sukukata terbuka) terbuka) Perkataan Perkataan- - - Ayat- - Ayat- - Ayat- perkataan - Ayat-ayat perkataan ayat yang ayat yang ayat yang Ayat-ayat mudah - Ayat- berkaitan berkaitan berkaitan mudah ayat mudah01 Muhd. Farhan As-Syafiq b. Ashari 3 Amanah OK OK OK OK 1,2,3,402 Muhd. Syazani b. Mukhizan 3 Amanah OK OK OK 1,203 Farhan Nurhakim b. Rani 3 Amanah OK OK OK 1,2,3,4,5 1,2,04 Mizwar Hassan b. Shaikh Faizal 3 Amanah OK OK
 83. 83. BIL3 RANI MUHD 1 ASHARI FARHAN SYAZANI B NAMA 2 MUKHIZAN AS-SYAFIQ B. NURHAKIM B. KEMAHIRAN MUHD FARHAN KELAS 3 AMH 3 AMH 3 AMH Huruf kecil ( a,b,c ) Huruf besar ( A,B,C ) Huruf vokal ( a,e,i,o,u ) Suku kata kv ( me,ke ) Perkataan kv+kv ( bola ) Perkataan v+kv ( api ) Perkataan kv+kv+kv (kelapa) Perkataan kvk ( jam ) Suku kata kvk ( pah ) Perkataan v+kvk ( adik ) Perkataan kv+kvk (katak) Perkataan kvk+kv (lembu) Perkataan kvk+kvk (sampan ) Perkataan kv+kv+kvk ( sekolah ) Perkataan kvk+kv+kvk (mempelam) BAHASA MELAYU. Perkataan kvkk ( wang ) (MENGIKUT 33 KEMAHIRAN) Suku kata kvkk ( cang ) Perkataan kv+kvkk ( kacang ) Perkataan v+kvkk ( udang ) Perkataan kvk+kvkk ( sombong ) Perkataan kvkk+kv ( bangku ) Perkataan kvkk+kvk ( cangkul ) Perkataan kvkk+kvkk ( kangkung ) REKOD PRESTASI B MELAYU MURID CAHAYA HATI SK DESA TASIK 2009 Perkataan kv+kv+kvkk ( senapang ) REKOD PRESTASI ‘BACALAH ANAKKU’ DITUKARKAN MENGIKUT 33 KEMAMIRAN Perkataan kv+kvk+kvkk ( pelampung ) Perkataan kvk+kv+kvkk ( termpurung ) Perkataan kvkk+kv+kvk ( bungkusan ) Perkataan kv+kvkk+kvk ( menangkap ) Diftong /vokal berganding ( pulau ) Digraf ( kha,sya ) Membina ayat mudah Bacaan dan pemahaman
 84. 84. RANCANGAN TAHUNAN FONIK• Rancangan tahunan Fonik dan sukukata telah saya sediakan untuk kemudahan guru.• Guru cuma pilih kaedah mana yang sesuai untuk anak murid mereka.• Guru boleh ubahsuai mengikut kesesuaian anak murid.
 85. 85. RUJUKAN SIRI CEPAT MEMBACA “BACALAH ANAKKU” Read Network : No.Telefon -03-61897384 1) Buku bacaan (1-8). 2) Buku kerja ( 1&2). 3) VCD bunyi-bunyi huruf. 4) CD Lagu “Anak Ayam”. 5) Carta lagu “Anak Ayam”.
 86. 86. CONTOH-CONTOH BUKU/BUKU KERJA BACALAH ANAKKU & CD
 87. 87. SELAMAT MENCUBA.AMPUN DAN MAAF DARISAYA :PN. HANITA BT ALI GURU PEMULIHAN SK DESA TASIK KL.

×