პროექტი “ჰაერობუსი”
ნინო ჯინჭარაძე
182–ე საჯარო სკოლა
2013წელი
პროექტის იდეის
ჩამოყალიბება
ბავშვებში წიგნიერების დონის
ამაღლებაზე მომუშავე ჯგუფის შექმნა
საპილოტე სკოლები და
მასწავლებლებ...
მთავარი აქცენტები
 მოტივირებული მასწავლებელი;
 ტექსტის დამუშავების სრული თავისუფლება და
შემოქმედებითობის გამოვლენის მაქს...
მოსწავლეთა ჩართვა
 ახალი ინფორმაციის მიწოდება მათი ინტერესების
გათვალისწინებით;
 ტექსტების დამუშავება სხვადასხვა მეთოდებ...
პროექტით მისაღწევი
სტანდარტის შედეგები
 ქართ. IV. 1. მოსწავლეს შეუძლია ადეკვატურად აღიქვას სხვადასხვა სახის ტექსტი და გად...
მაღალი სააზროვნო უნარები
 ინფორმაციის გაგება, ანალიზი და შეფასება:
 სხვადასხვა ტიპის ტექსტების მოსმენა და გადმოცემა;
 წ...
მაღალი სააზროვნო უნარები
 მხატვრული ტექსტის გაგება და თვითგამოხატვა:
 სხვადასხვა ლიტერატურული ჟანრის ტექსტების მოსმენა,
...
მხატვრული ტექსტის დამუშავება
ნინო სურმავა–”უკუღმა ბიჭი”
პაუზებით კითხვა სქემის შევსება
”გონებრივი იერიში”
ვარაუდების სქემა
”დიტო ავადმყოფი თუ
მატყუარა?”
დისკუსია
პერსონაჟის სქემა
”დამიტოვეთ სათქმელი”
როლური თამაში
სიახლეების რუბრიკა-”დადიანების
საგვარეულო ნივთების გამოფენა”
ტექსტის დამუშავება
რა საინტერესოა!
შთაბეჭდილებების გაზიარება
ნანახით კმაყოფილი დავრჩით
შთაბეჭდილებები
სქემის შევსება
საოცარი ხე
ბევრი რამ გავიგეთ!
ტექსტზე მუშაობა
მნიშვნელოვანი ინფორმაცია
შემიძლია კითხვებს ვუპასუხო
”თბილისის წიგნის
ფესტივალი”
ხმოვანი წიგნი
ტექსტიდან მონაცემების
ამოკრება
“მოვლენა–ფაქტი”
დავასრულოთ
 ჩემი საყვარელი
წიგნია–
 მას ვკითხულობ–
 ძალიან მომწონს–
 დამაფიქრა–
 ვისურვებდი–
შეფასება
შთაბეჭდილება
”ბიჭი,რომელიც ლომს
შეებრძოლა”
სალექსიკონო ერთეულებით
ამბის შედგენა
კოლეგასთან ერთად
ჩატარებული გაკვეთი
 საყურე
 ტომი
 შ...
ალბათ, რთული დავალება არ
უნდა იყოს!
ლექსიკური ერთეულებით
ამბის შედგენა
ჩვენ მოგვწონს ჩვენი
შეთხზული ამბავი
გმირის დახასიათება
კონფერენცია ღია ცის ქვეშ
ავტორებთან შეხვედრა
სამუშაო პროცესი
სახალისო გაკვეთილი
შედეგები
 მრავალმხრივი ინფორმაციის გაცნობა;
 ტექსტით დაინტერესება;
 მოსწავლეთა მაქსიმალური ჩართულობა;
 ტექსტიდან მნიშვ...
1 პროექტი–''ჰაერობუსი''
1 პროექტი–''ჰაერობუსი''
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

1 პროექტი–''ჰაერობუსი''

668 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
668
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

1 პროექტი–''ჰაერობუსი''

 1. 1. პროექტი “ჰაერობუსი” ნინო ჯინჭარაძე 182–ე საჯარო სკოლა 2013წელი
 2. 2. პროექტის იდეის ჩამოყალიბება ბავშვებში წიგნიერების დონის ამაღლებაზე მომუშავე ჯგუფის შექმნა საპილოტე სკოლები და მასწავლებლები  ხელმძღვანელი–პაატა პაპავა;  ტექსტების ავტორები: მაგდა აბესაძე–სიახლეების რუბრიკა; ნინო სურმავა–მხატვრული ტექსტები; ლელა ქისტაური– საინფორმაციო–შემეცნებითი ტექსტები;  ლოჯისტიკა–ელენე ფირცხალავა.  ნინო ჯინჭარაძე– თბილისის 182–ე საჯარო სკოლა;  ნანა ედიშერაშვილი–გორის საჯარო სკოლა;  ბოლნისის რაიონის კაზრეთის საჯარო სკოლა– გენრიეტა ბაბუნაშვილი და ლეილა სანოძე;  ნინო ფანჩულიძე და ელენე ფირცხალავა– თბილისის 52–ე საჯარო სკოლა
 3. 3. მთავარი აქცენტები  მოტივირებული მასწავლებელი;  ტექსტის დამუშავების სრული თავისუფლება და შემოქმედებითობის გამოვლენის მაქსიმალური შესაძლებლობა;  ტექსტი–აღსაქმელად, გასააზრებლად და წასაკითხად დაძლევადი;  ყველა ბავშვისთვის სამუშაო მასალა ხელმისაწვდომი;
 4. 4. მოსწავლეთა ჩართვა  ახალი ინფორმაციის მიწოდება მათი ინტერესების გათვალისწინებით;  ტექსტების დამუშავება სხვადასხვა მეთოდების დახმარებით;  ტექსტებთან დაკავშირებული მუზეუმებისა და გამოფენების დათვალიერება.
 5. 5. პროექტით მისაღწევი სტანდარტის შედეგები  ქართ. IV. 1. მოსწავლეს შეუძლია ადეკვატურად აღიქვას სხვადასხვა სახის ტექსტი და გადმოსცეს მათი შინაარსი.   ქართ. IV. 2. მოსწავლეს შეუძლია გამოხატოს საკუთარი დამოკიდებულება მხატვრული ნაწარმოების მიმართ. ქართ. IV. 5. მოსწავლეს შეუძლია მისთვის ნაცნობი თემების შემცველი სხვადა-სხვა სახის არამხატვრული ტექსტების (რეკლამის, სა-ყმაწვილო ჟურნალის გან-ცხადების, საყმაწვილო ენციკლოპედიის სტატიისა და სხვ.) წაკითხვა და გაგება.   ქართ. IV. 6. მოსწავლეს შეუძლია სხვადასხვა თე-მაზე შექმნილი მხატვრული ტექსტების დამოუკიდე-ბლად წაკითხვა.   ქართ. IV. 7. მოსწავლეს შეუძლია მხატვრული და არამხატვრული ტექსტების ძირითადი ენობრივ-გრამატიკული ნიშნების ამოცნობა.   ქართ. IV. 8. მოსწავლეს შეუძლია საკუთარი დამო-კიდებულების გამოხატვა წაკითხული ტექსტის (მხატვრულის / არამხა-ტვრულის) მიმართ; ავლენს ესთეტიკური და ეთიკური შეფასების სურვილს.   ქარ. IV. 9. მოსწავლეს შეუძლია მცირე ზომის მიზნობრივი ტექსტების სათანადოდ გაფორმება და ტექსტის არავერბალური ნაწილების ამოცნობა; ავლენს ტექსტის არავერბალური ინტერპრეტაციის უნარს.   ქართ. IV. 10. მოსწავლეს შეუძლია სხვადასხვა სტრატეგიის გამოყენება ინფორმაციის მოსაძიებლად და კონკრეტული საკითხის  ქართ. IV. 11. მოსწავლეს შეუძლია სხვადასხვა სახის მცირე ზომის ტექსტების შეთხზვა.   ქართ. IV. 12. მოსწავლეს შეუძლია შესწავლილი ტექსტის შინაარსის დაწერა; ავლენს თვითგამოხატვის სურვილს.
 6. 6. მაღალი სააზროვნო უნარები  ინფორმაციის გაგება, ანალიზი და შეფასება:  სხვადასხვა ტიპის ტექსტების მოსმენა და გადმოცემა;  წაკითხული წინადადებებისა და ტექსტის კონსტრუირება;  სხვადასხვა სახის ტექსტების შეგნებულად და გააზრებულად კითხვა;  ტექსტებში მოცემული გრამატიკული კონსტრუქციების გამოყოფა და სათანადო ინტერპრეტაციით წარმოდგენა;  მისთვის ნაცნობ თემებზე სხვადასხვა ხასიათის ტექსტების გამართულად წერა;  გრამატიკის, ორთოგრაფიის, პუნქტუაციის პრაქტიკულად აუცილებელი მინიმუმის შეგნებულად გამოყენება.
 7. 7. მაღალი სააზროვნო უნარები  მხატვრული ტექსტის გაგება და თვითგამოხატვა:  სხვადასხვა ლიტერატურული ჟანრის ტექსტების მოსმენა, წაკითხვა და საკუთარი ემოციებისა და აზრის გამოხატვა;  მოსმენილი ან წაკითხული მხატვრული ნაწარმოების დაკავშირება პირად გამოცდილებასთან;  ტექსტის ეპიზოდების ერთმანეთთან დაკავშირება და მთავარი თემის განსაზღვრა;  გმირის საქციელის შეფასება;  მხატვრულ-გამომსახველობითი ხერხების ამოცნობა და მათი ფუნქციის ახსნა;  მხატვრული ტექსტების შექმნა;  საკუთარი ინტერესების მიხედვით საკითხავი ლიტერატურის შერჩევა. 
 8. 8. მხატვრული ტექსტის დამუშავება ნინო სურმავა–”უკუღმა ბიჭი” პაუზებით კითხვა სქემის შევსება
 9. 9. ”გონებრივი იერიში”
 10. 10. ვარაუდების სქემა
 11. 11. ”დიტო ავადმყოფი თუ მატყუარა?”
 12. 12. დისკუსია
 13. 13. პერსონაჟის სქემა
 14. 14. ”დამიტოვეთ სათქმელი”
 15. 15. როლური თამაში
 16. 16. სიახლეების რუბრიკა-”დადიანების საგვარეულო ნივთების გამოფენა”
 17. 17. ტექსტის დამუშავება
 18. 18. რა საინტერესოა!
 19. 19. შთაბეჭდილებების გაზიარება
 20. 20. ნანახით კმაყოფილი დავრჩით
 21. 21. შთაბეჭდილებები
 22. 22. სქემის შევსება
 23. 23. საოცარი ხე
 24. 24. ბევრი რამ გავიგეთ!
 25. 25. ტექსტზე მუშაობა
 26. 26. მნიშვნელოვანი ინფორმაცია
 27. 27. შემიძლია კითხვებს ვუპასუხო
 28. 28. ”თბილისის წიგნის ფესტივალი”
 29. 29. ხმოვანი წიგნი
 30. 30. ტექსტიდან მონაცემების ამოკრება
 31. 31. “მოვლენა–ფაქტი”
 32. 32. დავასრულოთ  ჩემი საყვარელი წიგნია–  მას ვკითხულობ–  ძალიან მომწონს–  დამაფიქრა–  ვისურვებდი–
 33. 33. შეფასება
 34. 34. შთაბეჭდილება
 35. 35. ”ბიჭი,რომელიც ლომს შეებრძოლა” სალექსიკონო ერთეულებით ამბის შედგენა კოლეგასთან ერთად ჩატარებული გაკვეთი  საყურე  ტომი  შუბი  შეტაკება  ლომი  მძივი  ბიჭი
 36. 36. ალბათ, რთული დავალება არ უნდა იყოს!
 37. 37. ლექსიკური ერთეულებით ამბის შედგენა
 38. 38. ჩვენ მოგვწონს ჩვენი შეთხზული ამბავი
 39. 39. გმირის დახასიათება
 40. 40. კონფერენცია ღია ცის ქვეშ
 41. 41. ავტორებთან შეხვედრა
 42. 42. სამუშაო პროცესი
 43. 43. სახალისო გაკვეთილი
 44. 44. შედეგები  მრავალმხრივი ინფორმაციის გაცნობა;  ტექსტით დაინტერესება;  მოსწავლეთა მაქსიმალური ჩართულობა;  ტექსტიდან მნიშვნელოვანი ინფორმაციის ამოღება;  კითხვისადმი ინტერესის გაღვივება;  მსჯელობა და აზრის დაფიქსირება;  საკითხისადმი კრიტიკული მიდგომა;  წერისა და კითხვის უნარების განვითარება.

×