Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Závěrečný úkol do KPI

565 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Závěrečný úkol do KPI

  1. 1. MASARYKOVA UNIVERZITA Odborná práce do předmětu KPI na témaJan Šula: „Letem českým muzikantským světem“ Recenze 2012 Karolína Dobřická
  2. 2. ArgumentaceJako odbornou práci jsem si vybrala recenzi knihy, která je úzce spojena s mým studijnímoborem. Studuji Hudební vědu, a proto jsem si zvolila knihu s touto tématikou. Název protento odborný text jsem zvolila jednoduše podle jména autora knihy a názvu knihy. Prácijsem poté rozdělila na dvě podkapitoly. První se věnuje představení autora a druhá samotnérecenzi.AnotaceOdborná práce obsahuje recenzi na hudebně orientovanou knihu – „Letem českýmmuzikantským světem a pár slov o autorovi knihy.Professional written work includes a review of the musically-oriented book - "Flying Czechmusical world and a few words about the author of the book.Klíčová slovaKniha, hudba, recenze, Jan Šula
  3. 3. Jan Šula: „Letem českým muzikantským světem“Krátké představení spisovatele Jana ŠuliNež začneme s recenzí, myslím, že by stálo za zmínku pár slov o nepříliš slavném a známémspisovateli Janu Šulovi. Jan Šula se narodil v roce 1962 v Uničově. Je absolventem Pedagogické fakultyna Univerzitě Palackého v Olomouci. Od narození až do roku 1987 žil v Uničově a v současné době jižžije ve Vysokém Mýtě okresu Svitavy. Právě zde pracuje jako pedagog českého jazyka a mimo jiné je iučitelem hudební výchovy a hudby, která se stala jeho velkým koníčkem. V letech 1999 – 2011působil i jako dirigent Litomyšlského (Litomyšl – rodiště nejslavnějšího českého skladatele BedřichaSmetany) světově známého symfonického orchestru. Na svém kontě zatím nemá moc vydaných knih,ale vzhledem k jeho mladému věku tento deficit jistě zanedlouho dožene. Povede se mu to tím spíš,pokud bude psát stejně dobře, vtipně a s nadsázkou jako doposud. V nakladatelství a vydavatelstvíOftis vydal Jan Šula čtyřdílnou knihu s historickou tématikou pod názvem „Co na Řípu ještě nevěděli“,v únoru roku 2010 vydal knihu „Letem českým muzikantským světem“, které se budeme věnovatníže, co by recenzované publikaci. Nesmíme opomenout ani jeho poslední čerstvě vydanýspisovatelský počin v Ústí nad Orlicí z roku 2012, který volně navazuje na v celku úspěšnou knihu„Letem českým muzikanstkým světem“ – „Střípky ze života světových muzikantů, kde najdeme nabezmála dvě stě stranách nejvýznamnější hudební osobností světové hudby (od roku 1632 kdy jakoprvní hudební osobnosti představuje Jeana Baptistu Lullyho až po rok 1990, kdy umírá skladatel adirigent Leonard Bernstein).Recenze knihy „Letem českým muzikantským světem“Mladý pedagog českého jazyka, hudební výchovy a hudebník Jan Šula, který je známý především jakodirigent symfonického orchestru v Litomyšli, chtěl co nejširší veřejnosti přiblížit výčet těchnejvýznamnějších českých hudebních osobností. Kniha „Letem českým muzikantským světem“ jepsána hranou, čtivou a řekla bych, že pro čtenáře i příjemnou a nenáročnou formou, ale přitomobsahuje nejdůležitější a nejzákladnější fakta a poznatky o životě a osudu našich nejznámějšíchšeských hudebních osobností (skladatelů, zpěváků, dirigentů, hudebních pedagogů a v poslední řaděinstrumentálních sólistů). Jan Šula zde zachycuje dějiny české hudby v rozmezí asi 350 let (od 16.století až po začátek 2. poloviny 20. století). Kniha začíná krátkým nesmělým úvodním slovem autora,které srší optimismem a vtipem. Tento úvod vás nutí číst dál. Jan Šula dále pokračuje AdamemVáclavem Michnou z Otradovic, přes Otakara Ševčíka nebo Otakarem Jeremiášem, a končí až VášouPříhodou a v poslední řadě skladatelem již moderní doby - Jaroslavem Ježkem.
  4. 4. Kniha je psána snad pro všechny věkové kategorie. Zajímavá může být jak pro dospívající mládež, takpro starší ročníky. Mladí čtenáři zajisté ocení jak vtipně psaný text populární formou, tak originálníkreslené karikatury na téma svět hudby, muzikantů, orchestru a hudebních nástrojů od výtečného apůsobivého zlínského kreslíře a ilustrátora Radka Steska. Pomocí snad zapamatovatelných obrázkůpak mládeži mohou uvíznout i některá fakta. Starší generace by mohla ocenit, že tato drobná stopadesáti stránková kniha není jen „suchým výčtem akademických faktů“, jak tomu nejčastěji býváv hudebních slovnících a encyklopediích hudby.Jan Šula se dobře vypořádal i s přehledností knihy. Obsah knihy rozdělil na jednotlivé kapitoly, kdepokaždé představuje jednu osobnost. Celkem tu najdeme více než čtyři desítky hudebních osobností,jejichž medailonky člověku uvíznout v paměti už jen díky již zmíněným vhodně doplněným obrázkůmdo textu, které leckdy opravdu pobaví, ale i díky populární formě podání informací. Dle mého názoru,je škoda, že autor nenapsal kapitoly poněkud delší. Jako obrázek o daném muzikantovi to jistěpostačí, ale nějaké podrobné informace tu bohužel nenajdete. Další věc, co mi na této knize ještěvadí, je poněkud (dle mého názoru) nešťastně zvolené tučné a velké písmo. Kdyby Jan Šula zvolilobyčejný styl písma a neexperimentoval s neobvyklými styly, udělal by lépe. Jako dobrý nápad bychale hodnotila stručný obsah na závěr knihy. Kromě klasického názvu kapitoly (což je v tomto případěvždy jméno hudební osobnosti) a stránky, doplnil autor vždy pod jméno muzikanta jeho místonarození a oblast, kde působil. Škoda jen, že nedoplnil také rok narození a úmrtí (pro většípřehlednost), ale to je jen malé zanedbatelné mínus na jinak vcelku vydařeném spisovatelskémpočinu.Knihu Jana Šuly „Letem českým muzikantským světem“ bych doporučila všem milovníkům hudby, alei těm, co si jen chtějí doplnit základní informace o české hudbě od doku 1600 do 2. poloviny 20.Století. Knihu „Letem českým muzikantským světem“ mohu doporučit i těm, kteří už základníhudební informace mají, ale chtějí si jen knihovnu obohatit o vtipnou, stručně a populárně psanouliteraturu, po které mohou sáhnout jako po malém českém slovníku hudebních osobností a přitom sei pobavit.
  5. 5. Příloha 1: Infogram – graf poklesu prodeje knihy
  6. 6. Použité zdroje:  Šula, Jan. Letem českým muzikantským světem. Ústí nad Orlicí: Oftis, 2010. 1. Hlavní zdroj informací pro recenzi 2. Zdroj informací o autorovi knihy 3. Kvalitně napsaná kniha 4. Přehlednost 5. Úprava  Oftis. Letem českým muzikantským světem (Jan Šula). [online] 2011 [cit. 15. prosince 2012]. Dostupné z < http://www.oftis.cz/index.php/cs/internetovy- obchod.html?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&category_id=25&prod uct_id=9 > 1. Oftis je kvalitní zdroj, protože je to přímá webová stránka vydavatele 2. Je často aktualizován 3. Články jsou kvalitně napsány 4. Vyskytují se zde kvalifikovaní autoři článků 5. Přehledná webová stránka  Proska, Martin. Knihy roku 2009. Opus Musicum, 2009, roč. XII., č. 2, s. 16. 1. Známý hudební časopis 2. Přispívají zde diplomovaní lidé 3. Mnoho ocenění 4. Kvalitní časopis 5. Časopis s dlouhou histrorií

×