Microsoft word rapport en jämställd föräldraförsäkring

284 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
284
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Microsoft word rapport en jämställd föräldraförsäkring

  1. 1. Jämställd föräldraförsäkring - en kvinnofråga? Vänsterpartiet 2013
  2. 2. Inledning ”Vinsterna av jämställdheten är många, inte minst för barnen. En stark anknytning till båda föräldrarna i tidig ålder är en tillgång för resten av livet. I en undersökning förra året kunde TCO visa att pappor som tagit ut föräldraledighet och sedan separerat från barnens mamma, hade bättre kontakt med sina barn än de som inte varit föräldralediga. Det är ytterligare ett viktigt skäl till att öka pappornas uttag.” Att föräldrar fördelar ansvaret för hem och barn lika är en av de mest centrala jämställdhetsfrågorna. Ovanstående citat är hämtat från TCO:s så kallade pappaindex från 20121. Frågan om en jämställd föräldraförsäkring är inte en kvinnofråga. Att föräldrar fördelar ansvaret för hem och barn lika är tvärtom en av de mest centrala jämställdhetsfrågorna. Vänsterpartiet vill ha ett jämnare uttag av föräldraledighet eftersom det skulle motverka att kvinnor får lägre löner än män och skulle ge barn en bättre relation till båda sina föräldrar. Med den ökningstakt som pappors uttag av föräldraledigheten har för närvarande kommer det att ta 30 år innan uttaget blir jämställt, enligt pappaindexet. I dag är föräldraförsäkringen konstruerad så att man kan överlåta dagar till den andra föräldern. Eftersom det anses kvinnligt att ta hand om barn tar kvinnor ut mer föräldraledighet än män. Arbetsgivaren ser i statistiken att kvinnor som grupp har större frånvaro från jobbet och för arbetsgivaren kan det därför uppfattas som rationellt att diskriminera kvinnor. Detta är en viktig orsak till att kvinnor har lägre löner än män och sämre förutsättningar över huvud taget på arbetsmarknaden jämfört med män. Det är en diskriminering som drabbar alla kvinnor, även kvinnor som delar föräldraledigheten rakt av med pappan och kvinnor som över huvud taget aldrig skaffar barn. Problemen kommer inte att försvinna av sig själva, utan det krävs att föräldraförsäkringen delas lika mellan män och kvinnor. Det kommer både män och kvinnor att tjäna på. 1 http://www.tco.se/Aktuellt/Publikationer/Pub2013/Pappaindex2012/?id=1536&epslanguage=sv 2
  3. 3. Hur ser det ut i Kalmar län? TCOs pappaindex 2012 visar att papporna i Kalmar län generellt har ökat sitt uttag av föräldraledigheten. Pappaindex för Kalmar län2 ökade också snabbare än i riket, från 40,4 till 42,7. Med den ökningstakten kommer det att ta 25 år från 2012 att uppnå ett jämställt uttag av föräldraledghet. Kalmar län ligger trots ökningen fortfarande under snittet för riket som helhet, som är 43,8. Länet tappade också en placering i senaste pappaindex och placerar sig på plats 17 bland landets 21 län. Kalmar län ligger också placeringsmässigt stadigt i det nedre segmentet under de senaste sex mätningarna. Det finns dock en stor spännvidd i länet. Torsås i söder är länsbäst med ett pappaindex på långt över rikssnittet, tätt följd av Emmaboda. Motpolen finns i Vimmerby i norr som återfinns bland de 20 kommunerna i botten i riket. Majoriteten av kommunerna, åtta stycken, har ett pappaindex under rikssnittet. 2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2008 2009 2010 16 2011 2012 16 17 18 19 19 Kalmar län Kronobergs län Jönköpings län 2 Pappaindex för länet är precis som för riket en sammanvägning av pappors andel av samtliga uttagna föräldradagar och andelen män av de föräldralediga. Om pappa och mamma delar lika på föräldraledigheten, blir indexvärdet 100. Statistiken kommer från Försäkringskassan. 3
  4. 4. Kommunernas placering i rangordning utifrån pappaindex Kommunernas placering och deras pappaindex. 100 = ett jämställt uttag av föräldraledighet 0 10 20 30 Torsås 50 60 70 80 90 100 50,7 Emmaboda Det finns en stor 40 50,4 Mörbylånga 45,9 Torsås i söder är Västervik 45,8 länsbäst med ett Riket 43,8 Nybro 43,1 spännvidd i länet. pappaindex på långt över rikssnittet, tätt Kalmar följd av Emmaboda. Länet 42,7 Högsby 42,5 Oskarshamn 42,3 Borgholm 41,1 Motpolen finns i Vimmerby i norr som återfinns bland de 20 kommunerna i botten i riket. 43 Mönsterås 36,8 Hultsfred 35,5 Vimmerby 35 Borgholm Borgholm står för det största tappet i länet. Man tappade rejält i pappaindex från föregående mätning då man toppade länsligan med ett index som låg avsevärt över rikssnittet. Nu återfinns man på plats nio, under snittet i såväl riket som länet. Emmaboda Emmaboda återfinns liksom förra mätningen på andra plats i länet, även om man har ökat på sitt pappaindex rejält från 45,5 till 50,4. Hultsfred Hultsfred ligger kvar på plats elva, dvs näst sist, med ett pappaindex som ligger en bra bit under såväl riks- som länssnittet. Det är dessutom en ytterligare försämring jämfört med föregående mätning. Högsby Högsby återfinns på plats sju, jämfört med plats fyra föregående mätning. Man minskar också i pappaindex från 43,5, vilket var över snittet för såväl riket som länet till 42,5, vilket är under snittet för såväl riket som länet. 4
  5. 5. Kalmar Kalmar har tagit sig upp från att ha legat strax under snittet för länet till att ligga strax över. Därmed har man också ökat från plats åtta till en sjätteplats. Liksom föregående mätning ligger man dock fortfarande under snittet för riket. Mönsterås Föregående mätnings länsjumbo har tagit sig upp några placeringar och återfinns på plats tio. Det gör man dels tack vare att man ökar något i pappaindex, men framför all på grund av att Hultsfred och Torsås tappar så mycket. Mönsterås index denna mätning, 36,8, är fortfarande sämre än vad nästjumbon förra mätningen, Hultsfred, hade då. Mörbylånga Mörbylånga förtjänar ett hedersomnämnande som länets raket i pappaindex. Man går från 37,1, rejält under snittet för såväl riket som länet till 45,9, vilket är över snittet för såväl riket som länet. Det gör också att man tar sig från en tiondeplats vid förra mättningen till att nu vara trea i länet. Nybro Nybro har gått från en niondeplats till en femteplats i länet. Från att ligga under snittet för såväl riket som länet så tar man sig nu över snittet för länet, även om man fortfarande ligger under rikssnittet. Oskarshamn Oskarshamn tappar några placeringar, från plats sex till plats åtta. Man ligger stabilt under rikssnittet, men från att ha legat på strax över länssnittet föregående mätning så hamnar man nu strax under. Torsås Torsåspapporna är bäst på att ta ut föräldraledighet Torsås är länets vinnare och har tillsammans med Mörbylånga gjort en riktig raketökning i pappaindex. Man låg redan vid föregående mätning på en femteplats med ett pappaindex över snittet i såväl riket som länet med 43,3 men tar ett hopp till 50,7 vilket är rejält över snittet. Vimmerby Vimmerbypapporna är sämst på att ta ut föräldraledighet. Vimmerby är länets absoluta jumbo och intar dessutom en föga hedrande 19:e sämsta plats i riket. Vid förra mätningen hade man ett pappaindex som låg i närheten av snittet i såväl riket som länet, vilket gav en sjundeplats. Nu står man för länets största ras och slår med knapp nöd pappaindexet från förra årets jumbo. Västervik Västervik ligger stabilt på ett pappaindex en bit över snittet för såväl riket som länet och har också ökat i takt med dessa. Raketen Mörbylånga knuffar dock ner Västervik från en tredje- till en fjärdeplats. 5
  6. 6. Varför är en jämställd föräldraförsäkring så viktig? Det är väl belagt att det ojämna uttaget av föräldraledigheten har negativa effekter på kvinnors löneutveckling och anställnings- och arbetsvillkor. En jämställd föräldraförsäkring är alltså viktig för kvinnors löner och kvinnors ställning på arbetsmarknaden. Men också för pappans relation till barnet/barnen. Att knyta an till och ansvara för barnen den första tiden bygger grunden till ett större ansvar för barnen under hela uppväxttiden. Kvinnor tar i dag ut drygt tre fjärdedelar av dagarna i föräldraförsäkringen. Detta vet arbetsgivarna. Därmed kan arbetsgivare se en ”risk” för framtida föräldraledighet när de ser på varje kvinna i fertil ålder, vilket självklart spelar in vid såväl rekrytering som lönesättning och beslut om befordran eller fortbildning. Det innebär inte nödvändigtvis att arbetsgivarna medvetet vill diskriminera. Deras handlande beror på att de ogillar frånvaro. De handlar ”förnuftigt” på basis av befintlig kunskap och även föreställningar och normer som säger att det är kvinnorna som är ytterst ansvariga för barnuppfostran. En jämställd föräldraförsäkring är alltså viktig för kvinnors löner och kvinnors ställning på arbetsmarknaden. Men också för pappans relation till barnet/barnen. Att knyta an till och ansvara för barnen den första tiden bygger grunden till ett större ansvar för barnen under hela uppväxttiden. På motsvarande sätt räknar arbetsgivare med att män som blir föräldrar ska jobba på i oförändrad takt och inte vara frånvarande för att ta hand om sina barn. Arbetsvillkoren på manligt dominerade arbetsplatser är därmed inte alls anpassade till att de anställda också ska kunna ta föräldraansvar. Undersökningar från bland annat Göteborgs universitet har också visat att många arbetsgivare är direkt negativt inställda till att män tar ut föräldraledighet. Dessa förväntningar och strukturer återskapar det förlegade mönstret att hem och barn är kvinnors ansvar, medan mäns huvuduppgift är att arbeta och försörja familjen. Ska detta mönster ändras, krävs en radikal förändring av det faktiska uttaget av föräldraledigheten och det dagliga ansvaret för barn och hemarbete. De enda större förändringarna i fördelningen av mäns och kvinnors uttag av föräldraledighet som åstadkommits sedan försäkringen infördes på 1970-talet har skett som följd av ökad kvotering. Den andra pappamånad som infördes för tio år sedan har gradvis fått effekt under det senaste decenniet. Nu har dock ökningen av pappors uttag mattats av något. Informationskampanjer och skarpare skrivningar i diskrimineringslagstiftningen har däremot inte lett till några mätbara effekter. Inte heller har den jämställdhetsbonus regeringen införde under förra mandatperioden följts av någon större ökning av mäns uttag av föräldraledighet. 6
  7. 7. Vad vill Vänsterpartiet göra? Vänsterpartiet anser att det är dags att ta konsekvenserna av de erfarenheter som finns och göra om föräldraförsäkringen så att den delas lika mellan föräldrarna, utan möjlighet att överlåta dagar. I de familjer som består av en förälder ska naturligtvis alla dagar kunna tas ut av den föräldern. Vänsterpartiet anser också att målet om ett jämställt uttag av föräldradagar bör återinföras i Försäkringskassans regleringsbrev. Det är djupt oroväckande att regeringen har slopat målet om ett jämställt uttag av föräldradagar i Försäkringskassans regleringsbrev. Det visar bara hur bakåtsträvande regeringens s.k. jämställdhetspolitik i själva verket är. Detta är en ändring som enligt uppgift fått till konsekvens att Försäkringskassan i princip upphört med sitt påverkansarbete när det gäller att få föräldrar att dela lika på dagarna. Vad kan man göra lokalt? Det första steget är att kommunen tar fram en handlingsplan för att öka mäns uttag av föräldradagar. Då lyfter man upp frågan på dagordningen och visar att man tycker att den är viktig. Kommunen är ofta kommunens största arbetsgivare och har som sådan möjlighet att påverka både direkt och indirekt. Genom att på olika sätt uppmuntra sina anställda att dela på föräldraledigheten så kan man medverka till att bryta normen, att mamman är hemma mest, både inom den egna organisationen och i övriga samhället. Ett sätt att tydliggöra detta på är att skriva in redan i anställningskontraktet att man som arbetsgivare ser positivt på ett också papporna tar ett aktivt ansvar för barnen. Direkt påverksarbete är en metod som kan visa sig framgångsrik. I Umeå kommun får alla nyblivna pappor ett gratulationskort med en uppmaning att vara föräldralediga. Ett annat sätt att nå blivande och nyblivna föräldrar är via MVC och BVC och de frivilliga föräldrautbildningarna. Normer fastställs i tidig ålder och redan som små formas barnen av värderingar i samhället av vad som är manligt respektive kvinnligt. Normer fastställs i tidig ålder och redan som små formas barnen av värderingar i samhället av vad som är manligt respektive kvinnligt. Detta kan förändras, men det kräver att jämställdhetsarbetet finns med i hela verksamheten i förskola och skola. Alla som arbetar med barn behöver få tillräcklig kunskap och medvetenhet om hur det egna förhållningssättet och den pedagogiska verksamheten påverkar ur jämställdhetssynpunkt. Genuspedagogerna kan vara en viktig del i detta, men det kräver att de är tillräckligt många. Minst en genuspedagog per 25 anställda föreslog Jämställdhetsdelegationen 2012. Knappast någon kommun lever upp till detta. 7
  8. 8. För drygt tio år sedan kallade sig alla ledande politiker för feminister. Nu är feminismen tillbakapressad i samhällsdebatten. För att vända den negativa trenden har Vänsterpartiet dragit igång en feministisk offensiv för att sätta de feministiska frågorna på dagordningen både inom och utanför Vänsterpartiet. Tiden är inne för en ny våg av feminism! 8

×