Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Wikipedia Academy, Oslo

Wikipedia Academy i Oslo den 23 april 2012.

 • Be the first to comment

Wikipedia Academy, Oslo

 1. 1. Fria licenser ochGLAM-Wiki-samarbete Erfarenheter från Nordiska museet Kajsa Hartig, Digital navigatör, Avdelningen Nya medier Föredrag vid Wikipedia Academy, Oslo, 2012-04-23
 2. 2. Nordiska museet
 3. 3. Nordiska museet
 4. 4. Nordiska museet§ 360  byggnader  § 1,5  miljoner  föremål  § 4  000  hyllmeter  publika>oner  § 4  700  hyllmeter  arkivalier  § Ca  5  miljoner  fotografier    
 5. 5. Vårt uppdragSamla   Vårda   Visa  
 6. 6. Handlingsplaner   Omvärldsbevakning   Produk>onsarbete   Digital  navigatör  Stöd  >ll  personalen   Externa  samarbeten   Internutbildning   Digital  insamling  
 7. 7. Museiledning  Nya  medier   Kommunika>on  &  service  Avdelning   Avdelning   Avdelning  
 8. 8. Den sociala webben
 9. 9. Kunskapsproduk2on  på  Wikipedia   QR-­‐pedia?   Fler  bilder  2ll  WC,  kopplade  2ll   Kulturpunkt   2013 - ff kunskapsproduk2on  och  utställningar   Vitboksprojektet   Centralmuseernas  Pilot:  Personalen  provar  aF  skriva  ar2klar  på  Wikipedia   Digitalt  Museum   2012 avsiktsförklaring   Wiki  Loves     Översyn  av  bildhantering,  1  000  bilder   Monuments   2011 pågående  utredning   QR-­‐kod  som  leder  2ll  våra  ur  samling-­‐ Strindbergbilder  på  Wikimedia  arna  2ll   Commons  Wikimedia  Commons   2010 Strategi:  Mot  nya  medier   Pilot:  Projekt  med   publicering  på  Flickr,  olika   2009 CC-­‐licenser   Seminarium  om  Wikipedia  och  om  Crea2ve  Commons  
 10. 10. Bakgrund:  2007-­‐2008  EY  växande  behov  hos  Wikipedias  användare  (och  våra  övriga  målgrupper  på  webben)  av  aY  kunna  ta  del  av  fria  bilder  för  publicering  på  Wikipedia.      Ökad  dialog  inom  den  svenska  kulturarvssektorn.      
 11. 11. Kunskapsproduk2on  på  Wikipedia   QR-­‐pedia?   Fler  bilder  2ll  WC,  kopplade  2ll   Kulturpunkt   2013 - ff 2009   kunskapsproduk2on  och  utställningar   Centralmuseernas   Seminarium  om  Wikipedia  och  om  Pilot:  Personalen  provar  aF  skriva  ar2klar  på  Wikipedia   Digitalt  Museum   2012 avsiktsförklaring   Crea>ve  Commons-­‐licenser     Wiki  Loves     Översyn  av  bildhantering,  1  000  bilder   Monuments   2011 useet,  Stockholms   pågående  utredning   Arrangörer:  Nordiska  m QR-­‐kod  som  leder  2ll  våra  ur  samling-­‐arna  2ll   stadsmuseum  och  Wikimedia  Sverige   å  Wikimedia   Strindbergbilder  p Commons  Wikimedia     2010Commons   Strategi:  Mot  nya  medier   Pilot:  Projekt  med   publicering  på  Flickr,  olika   2009 CC-­‐licenser   Seminarium  om  Wikipedia  och  om  Crea2ve  Commons  
 12. 12. 2010  ll   Kunskapsproduk2on  på  Wikipedia   Fler  bilder  2ll  WC,  kopplade  2 QR-­‐pedia?   Kulturpunkt   2013 - ff •   Nordiska  museet  skänker  ca  1  000  bilder       kunskapsproduk2on  och  utställningar        >ll  Wikimedia  Commons   Centralmuseernas  Pilot:  Personalen  provar  aF   2012 avsiktsförklaring  skriva  ar2klar  på  Wikipedia  •  Pilot  med  CC-­‐licensiering  på  Flickr     Digitalt  Museum   Wiki  Loves    Strategi  för  Nordiska  museet:  bildhantering,   •    Översyn  av    1  000  bilder      M 2011 Monuments   ot  nya  medier   pågående  utredning   QR-­‐kod  som  leder  2ll  våra  ur  samling-­‐   Strindbergbilder  på  Wikimedia  arna  2ll   Commons  Wikimedia  Commons   2010 Strategi:  Mot  nya  medier   Pilot:  Projekt  med   publicering  på  Flickr,  olika   2009 CC-­‐licenser   Seminarium  om  Wikipedia  och  om  Crea2ve  Commons  
 13. 13. Kunskapsproduk2on  på  Wikipedia   QR-­‐pedia?   Fler  bilder  2ll  WC,  kopplade  2ll   Kulturpunkt   2013 - ff kunskapsproduk2on  och  utställningar   Vitboksprojektet   Centralmuseernas  Pilot:  Personalen  provar  aF  skriva  ar2klar  på  Wikipedia   Digitalt  Museum   2012 avsiktsförklaring   Wiki  Loves     Översyn  av  bildhantering,  1  000  bilder   Monuments   2011 pågående  utredning   QR-­‐kod  som  leder  2ll  våra  ur  samling-­‐ Strindbergbilder  på  Wikimedia  arna  2ll  Wikimedia   2011   2010 Commons  Commons   Pilot:  Projekt  med   •   Wiki  Loves  Monuments  på  mlickr,  olika   Mot  nya  medier   publicering   F ed   Pilot:  Projekt   Strategi:   CC-­‐licenser   på  Flickr,  olika   publicering   •   Pilot:  Personal  skriver  på  Wikipedia   2009 versyn  av  bildhantering  om  Crea2ve  Commons   •   Ö CC-­‐licenser   Seminarium  om  Wikipedia  och   •   QR-­‐kod  i  Strindbergutställningen    
 14. 14. Kunskapsproduk2on  på  Wikipedia   QR-­‐pedia?   Fler  bilder  2ll  WC,  kopplade  2ll   Kulturpunkt   2013 - ff kunskapsproduk2on  och  utställningar   Vitboksprojektet   Centralmuseernas  Pilot:  Personalen  provar  aF  skriva  ar2klar  på  Wikipedia   Digitalt  Museum   2012 avsiktsförklaring   2012   Wiki  Loves     Översyn  av  bildhantering,   Monuments   •   Digitalt  museum  1  000  bilder   2011 pågående  utredning   QR-­‐kod  som  leder  2ll  våra   •   Kulturpunkt  ur  samling-­‐ Strindbergbilder  på  Wikimedia  arna  2ll   Commons  Wikimedia  Commons   2010 Pilot:  Projekt  med   Strategi:  Mot  nya  medier   •   Centralmuseernas  avsiktsförklaring   •   Kunskapsproduk>on  på  Pilot:  Projekt  mlickr,  olika   Wikipedia   publicering  på  F ed   CC-­‐licenser   på  Flickr,  olika   publicering   •   Fler  bilder  >ll  Wikimedia  Commons   2009 •   Internutbildning   CC-­‐licenser   Seminarium  om  Wikipedia  och  om  Crea2ve  Commons   •   Vitboksprojektet      
 15. 15. Kunskapsproduk2on  på  Wikipedia   QR-­‐pedia?   Fler  bilder  2ll  WC,  kopplade  2ll   Kulturpunkt   2013 - ff kunskapsproduk2on  och  utställningar   2013  –  ff   Museum  Pilot:  Personalen  provar  aF  skriva  ar2klar  på  Wikipedia   Digitalt   2012 Centralmuseernas   avsiktsförklaring   •   Mer  kunskapsproduk>on   Wiki  Loves     Översyn  av  bildhantering,   •   Fler  bilder  >ll  Wikimedia  Commons   utredning   Monuments   2011 pågående  1  000  bilder  •  YYerligare  integrering  av  Wikipedia-­‐   2ll  våra  ur  samling-­‐   QR-­‐kod  som  leder   Strindbergbilder  på  Wikimedia  arna  2ll        ar>klar  i  museiverksamheten   Commons  Wikimedia   2010 Pilot:  Projekt  med  Commons   •  QR-­‐pedia  ??     publicering  på  Flickr,  olika     CC-­‐licenser   2009 Seminarium  om  Wikipedia  och  om  Crea2ve  Commons  
 16. 16. Fria  licenser  en  grundsten  för    vår  närvaro  i  sociala  medier  
 17. 17. Fria licenser: Frågor •   UpphovsräYslagen:  Vad  kan  vi  och  får  vi          sprida?  Hur  kan  vi  sprida?   •   Avtal  med  fotografer  och  ejerlevande:      måste  revideras?   •   Vilken  typ  av  licens  passar  vilka  samlingar?   •   Är  ins>tu>onen  mogen?   •   Hur  bevarar  vi  samlingarnas          auten>citet?  
 18. 18. Fria licenser: Möjligheter•   Ökad  kunskap  internt  på  området  •   Ökad  beredskap  för  den  sociala  webben  •   Stärkt  iden>tet  som  kulturarvsins>tu>on  •   Förenkla  det  interna  arbetet  •   Ökad  kunskapsproduk>on  i  samhället  •   Större  förståelse  för  samlingarnas  betydelse  och        påverkan  utanför  museets  väggar  •   Möta  användarnas  behov  av  >llgängliga  och        användbara  samlingar  
 19. 19. Användarna  är  många…   Photo:  Unknown,  Kheel  Center,  Cornell  University,  CC-­‐BY  hFp://www.flickr.com/ photos/kheelcenter/5278592710/  
 20. 20. GLAM-­‐Wiki-­‐samarbete    –  eY  bidrag  >ll  en  snabbare  utveckling,  en  kon>nuerlig  samtalspart  på  många  av  de  områden  vi  arbetar  med  strategiskt  
 21. 21. Tack!Kajsa Hartig, digital navigatör, Avdelningen Nya medier E-post: kajsa.hartig@nordiskamuseet.se Blogg: http://nyamedier.blogg.nordiskamuseet.se Twitter: @kajsahartig

×