Det sociala museet

663 views

Published on

Presentation vid seminariet #Nettmuseum på Norsk teknisk Museum i Oslo, 2012-11-08.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Det sociala museet

 1. 1. #Nettmuseum 2 Oslo, 2012-11-08 Det sociala museet Kajsa Hartig Digital navigatör, Nya medier, Nordiska museet kajsa.hartig@nordiskamuseet.se Twitter: @kajsahartigBakgrundsbild: http://farm4.staticflickr.com/3326/4608925243_6ae43038e8_o.jpg
 2. 2. Lite om mig• Facebook • Dropbox• Twitter • Yammer• Google + • Doodle• Wikipedia/Wikimedia Commons • Google Docs/Drive,• Flickr Calendar, Maps etc.• Instagram • Ning• Youtube • Base Camp• Pinterest • SlideShare• QR Codes • Bambuser• Google Analytics • Mobilguide-CMS• WordPress • Webbplats-CMS• Skype • Nyhetsbrev • Adobe Creative Suite
 3. 3. Digital navigatör– Strategiska planer– Omvärldsbevakning– Målgruppsanalyser– Internt stöd, kompetensutveckling– Sjösätta strategiska projekt– Sociala medier …och digitala produktioner
 4. 4. Dagens presentation1. Sociala medier och svenska museer2. Om Nordiska museet och Nya medier4. Varför sociala medier?5. Våra kanaler6. Så påverkar det organisationen7. Om vikten av att utvärdera8. Framgångsfaktorer
 5. 5. Sociala medier och svenska museer www.museum-analytics.org
 6. 6. Sociala medier och svenska museer www.museum-analytics.org
 7. 7. Sociala medier och svenska museer www.museum-analytics.org
 8. 8. Sociala medier och svenska museer www.museum-analytics.org
 9. 9. Sociala medier och svenska museer• Mer än 180 svenska museer på Facebook, 60 av dessa har fler än 1 000 likes• Ett sextiotal museer finns på Twitter, men endast 10 har över 1 000 followersKälla: En ännu ej publicerad rapport från www.idek.se
 10. 10. Bakgrundsbild: http://farm4.staticflickr.com/3326/4608925243_6ae43038e8_o.jpg
 11. 11. Om Nordiska museet och Nya medierStrategi för Nya medier 2010:– Öka kännedomen om vår kunskapsbank– Möjliggöra kommunikation och medskapande– Bli ett museum som berör
 12. 12. Mål:Öka antalet faktiska besök i museet och påwebbplatsen.Bli ett av de mest framgångsrika museerna på det digitalaområdet till 2014.Attrahera en ny, större och bredare publik, etablera ettstarkare engagemang och fördjupa relationerna medstrategiska målgrupper och vår nuvarande publik.Museets relation med besökarna ska ha fördjupats ochresulterat i längre och återkommande besök och kontakter.Fler ska veta vad Nordiska museet är och vad det står för.
 13. 13. Mål:Öka antalet faktiska besök i museet och på webbplatsen.Bli ett av de mest framgångsrika museerna på detdigitala området till 2014.Attrahera en ny, större och bredare publik, etablera ettstarkare engagemang och fördjupa relationerna medstrategiska målgrupper och vår nuvarande publik.Museets relation med besökarna ska ha fördjupats ochresulterat i längre och återkommande besök ochkontakter. Fler ska veta vad Nordiska museet är och vaddet står för.
 14. 14. Mål:Öka antalet faktiska besök i museet och på webbplatsen.Bli ett av de mest framgångsrika museerna på det digitalaområdet till 2014.Attrahera en ny, större och bredare publik, etableraett starkare engagemang och fördjupa relationernamed strategiska målgrupper och vår nuvarandepublik.Museets relation med besökarna ska ha fördjupats ochresulterat i längre och återkommande besök ochkontakter. Fler ska veta vad Nordiska museet är och vaddet står för.
 15. 15. Mål:Öka antalet faktiska besök i museet och på webbplatsen.Bli ett av de mest framgångsrika museerna på det digitalaområdet till 2014.Attrahera en ny, större och bredare publik, etablera ettstarkare engagemang och fördjupa relationerna medstrategiska målgrupper och vår nuvarande publik.Museets relation med besökarna ska ha fördjupatsoch resulterat i längre och återkommande besök ochkontakter. Fler ska veta vad Nordiska museet är ochvad det står för.
 16. 16. Organisation Kommunicerakunskapsbanken Marknadsföring Ledning Nya medier Kommunikationsavdelningen Avd Avd Avd Avd
 17. 17. Nya medierKommunikation Produktion KunskapsbankenRoller: Strategi• Producent• Projektledare• Digital navigatör• IT-sektion
 18. 18. Varför sociala medier?
 19. 19. Den tredje vanligaste aktiviteten på internet, förutom att skicka/läsa e-post och ta del av nyheter är att: Besöka sociala nätverk 39 % av internetanvändarna gör det dagligen och 64 % gör det ”någon gång”Källa: Svenskarna och Internet 2012, av Olle Findahl
 20. 20. Vad gör vi i sociala medier?Håller kontakt med familj, släkt och vänner Får tips om bostad, jobb, resmål med mera Jobbar Utvecklar intressen, utövar hobbies Knyter yrkeskontakter Tar del av erbjudanden inför ett köpDelar med oss av/tar del av bilder, filmer, länkar osv. Följer ett varumärke Tar del av nyheter i världen Med mera!
 21. 21. Med vem är vi sociala?
 22. 22. Sociala medier
 23. 23. Yrkesliv Personlig sfär Sociala medier Intressesfär Cred: Niclas Strandhm Digital PR,
 24. 24. Yrkesliv Personlig sfär Sociala medier Intressesfär
 25. 25. Vårt syfte med närvaro i sociala medier• Kontextualisera och fördjupa upplevelsen• Marknadsföra och kommunicera• Skapa personlig dialog• Bli tillgängligare• Nå nya målgrupper
 26. 26. Vårt syfte med närvaro i sociala medierSociala medier möjliggör ochmedför:• Transparens• Bredare kontaktytor• Ökad dialog med målgrupperna• Ökad samhörighetskänsla internt• Fokus på målgrupperna• Fokus på organisationen
 27. 27. Områden som kan dra nytta av sociala medier Insamling Kunskaps- Kunskaps- Omvärlds- spridning banken bevakning Dialog
 28. 28. Våra kanaler
 29. 29. Våra kanaler
 30. 30. 2013 - ff ? 2012 ? 2011 Instagram 20102009
 31. 31. Integrering i utställningar
 32. 32. Bemanning
 33. 33. Redaktionsgrupp för socialamedier med representanterjust nu från:• Kommunikation och service• Nya medier• Biblioteket• Arkivet
 34. 34. MEN… (nästan) alla deltar!• Skriver på Wikipedia• Bloggar• Bidrar med material till Facebook• Publicerar själva på Facebook• Svarar på frågor som inkommer via Facebook och Twitter
 35. 35. Så påverkar det organisationen Intern förankring och engagemang
 36. 36. Ökad samverkan internt
 37. 37. ”Bakom kulisserna” Öppenhet
 38. 38. Synliga frågor och svarÄrlighet
 39. 39. Är vi verkligen redo? Mogenhet http://www.flickr.com/photos/like_the_grand_canyon/2558640888/sizes/z/in/photostrea m/
 40. 40. Utmaningar• Öka den digitala förståelsen och kompetensen hos medarbetarna• Skapa förståelse för och insikt om verktygen• Skapa förståelse för behoven att förändra arbetsprocesser – omprioriteringar krävs• Öka kunskapen om upphovsrättsliga frågor• Få mandat och delegera arbetsuppgifter• Kunna visa resultat• Det tar tid, att producera relevant innehåll, att skapa förståelse och väcka engagemang
 41. 41. Det tar tid…!
 42. 42. Om vikten av att utvärdera: - Hur mäter vi framgång? - Hur vet vi att vi har lyckats?
 43. 43. Vilken typ av innehåll skapar engagemang(bilder, info om utställningar, tävlingar,nyheter osv.)?Vilket innehåll skapar störst engagemang(anekdoter, personliga reflektioner, fakta)Vilken tid är bäst att publicera?Vilka följare har vi i kanalerna?Cred: Annika Lidne, Disruptive Media, www.disruptivemedia.se
 44. 44. Exempel på mätbarhet:1. Analys av engagemangsdata2. Benchmarking – hur står vi oss i jämförelse med andra?3. Analys av affärsdata – ökar vi verkligen kännedomen om museet? Cred: Annika Lidne, Disruptive Media, www.disruptivemedia.se
 45. 45. Benchmarking: Museum Analyticswww.museum-analytics.org
 46. 46. Engagemangsdata,besök/likes/incheckningar: Facebook Insights
 47. 47. Besöksstatistik samt trafik från sociala medier: Google Analytics
 48. 48. Från 35 000 besök/mån…
 49. 49. …till 55 000 besök/mån
 50. 50. Markant ökad trafik till webbplatsen desenaste tio månaderna– Tack vare sociala medier?Motfrågor från experten:- vad gjorde vi samtidigt i övriga kanaler?- var det något i samband som föll in typ skollov- hur ser det ut om man jämför samma vecka året innanCred: Deeped Niclas Strandh, Digital PR, www.digtalpr.se
 51. 51. www.digitalpr.se
 52. 52. Från och med 2012 en mer strategisk och strukturerad närvaro på Facebook och Twitter: – Kan det vara en orsak till framgång?
 53. 53. Framgångsfaktorer• Skapa förståelse/förankra internt• Avsätt tid för nya arbetsmoment• Känn din publik• Planera det relevanta innehållet – digital publicering = nya arenor• Få mandat att agera• Förstå verktygen och möjligheterna•Ta hjälp av experter och av varandra!• Utvärdera
 54. 54. Några ord på vägen“Hösten 2012 närmar vi oss en situationdär en ledning som försummar digitaliseringenär en ledning som grovt försummarverksamheten.Och hur många företagoch verksamheter har råd med det?”Brit Stakston, JMW Kommunikationhttp://www.jmw.se/2012/08/22/ledarskap-och-digitalisering
 55. 55. Tack!E-post: kajsa.hartig@nordiskamuseet.se Twitter: @kajsahartig

×