Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kilimanjaro: "Afrikas tak - här kommer vi!" HBL 19.4.2009

1,083 views

Published on

En beskrivning av en Kilimanjaro-bergsbestigning av en far och hans 14-åriga son, i februari 2009

Published in: Travel
 • Artikeln finns i läslig textform på min blogg: http://blogs.arno.fi/fib/2009/05/11/hbl-resa-1942009-om-kilimanjaro-afrikas-tak-har-kommer-vi/

  (nedanstående referenstext har automatgenererats från texterna utan hånsyn till att spalter är spalter)
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Kilimanjaro: "Afrikas tak - här kommer vi!" HBL 19.4.2009

 1. 1. HUFVUDSTADSBLADET SID. 18 söndag 19 april 2009 [ nyheter | äventyr | pengar ] KOntaKt Resor ”Vår tyske medbergsbestigare Luidger tycker att Redaktör Camilla Ahlbom vi inte är riktigt kloka när vi sjunger snapsvisor 09-1253 326 camilla.ahlbom@hbl.fi för full hals på 3 700 meters höjd, trots stavgång och brist på snaps.” Ur texten nedan. vila. På 4 200 meters höjd är det dags för paus. matdags. Bärarna tillreder lunch vid Second Cave. Afrikas tak – här kommer vi! vacKra vyer. Den isolerade Rongai-rutten bjuder på naturupplevelser som vi inte i första taget associerar med Afrika. Alexander spyr och –How you slip? How you fill? Då packade vi stegjärn, hjälm, finska. Jag visste inte att han fortfa- bara dålig klädsel. Sömn får vi till- – Bra, svarar jag. sele, isyxa, karbiner och rep. rande behärskade språket efter att räckligt av, minst åtta timmar alla jag flåsar, men vi kom- Dialogen om sömn och välmåen- vi bott tre år utomlands. nätter utom den sista. Vatten och malariamedicin de upprepas för femte morgonen i Vår tyske medbergsbestigare Lu- mat ägnas många tankar, liksom mer upp. Tillsammans rad när vår tanzaniske kock Dol- Nu har de ersatts med malaria- idger tycker att vi inte är riktigt de trängande behov som uppkom- bestiger vi, far och son, la Mpuru väcker oss med var sin medicin och myggmedel. Bergs- kloka när vi sjunger snapsvisor mer efter att man intagit dem. kopp te framför det daggvåta täl- bestigare vägrar vidkännas Kili- för full hals på 3 700 meters höjd, Utedassen kallas med ironisk Ki- Kilimanjaro. Det är en tet. Solen går upp över Tanzania. manjaro som en riktig bergsbe- trots stavgång och brist på snaps. li-jargong ”Internet Café”, och vi En ny dag mot Kilimanjaros topp stigning utan talar föraktfullt om Mer träffande är det när Alexander bävar för mejlbilagorna. upplevelse för livet. har börjat. Jag har länge drömt ”vandring på hög höjd”. stämmer upp i Atenarnes sång: Odören är frän. Morgontvag- om att bestiga en av de sju top- – Pole, pole! Gå sakta, säger bergs- –Härlig är döden när modigt i ningen gör ändå att vi känner oss guiden Dismass Mariki på swa- parna, Seven Summits och försökt främsta ledet du dignar... tillräckligt rena för att må bra. uppvigla kamratgänget att kom- hili. Dolla och hela den namnlösa Sonens kulturutbud varvas med K AJ ARNÖ | text oCh foto third cave, 3 800 meter ma med, under förespegling av att massan av bärare upprepar upp- halvfilosofiska diskussioner som åldringsprocessen snart omöjlig- maningen. I övrigt är kommuni- annars inte så enkelt äger rum mel- Dolla och de andra bärarna har gör sådana företag. kationen med bärarna och guiden lan en tonårsson och dennes far. byggt upp både mattältet och sov- Men utan framgång. liten, undantaget uppmaningarna Tillvaron påminner om arméti- tältena när vi når Third Cave på Min fjortonårige son Alexander att dricka mycket. da läger i Syndalen eller Rovajär- 3 800 meter. Ryggsäcken åker raskt är mer lättövertalad, eller kan- Vi talar helt enkelt inte samma vi. Behoven reduceras till de rent av, liksom de åtsittande, svettiga ske överrumplad och försvarslös. språk och förbrödningen kommer fysiologiska. Syre! Har jag till- bergsskorna. Vilken lättnad! Efter att vi klarat av Mt Blanc i av sig. räckligt på mig? Eller för myck- Dolla tar ett tvättfat och släp- augusti ifjol verkade Kilimanja- I stället umgås jag med Alexander. et? Lärdomen från Gunillas park per inte in oss i mat-tältet förrän ro vara ett bergsbestigartekniskt Jag hör honom referera en ishock- i Grankulla gäller också i Tanza- han hällt hett vatten ur en påsk- enklare alternativ. eymatch mellan Lukko och TPS, på nia: Det finns inget dåligt väder, häxekaffepanna över våra händer.
 2. 2. HUFVUDSTADSBLADET söndag 19 april 2009 SID. 19 Vandra på sex dagar Kilimanjaro :: resa. Från Frankfurt 2895 euro med Ethiopian Airlines via :: researrangör. daV Summit Club (tyska alpina föreningens Addis Abeba. Priset inkluderar även bärare och hotell. Beräkna resebyrå) TANZANIA TANZANIA :: Länkar: sex vandringsdagar och 2,5 resdagar. Vandringen startade på Dodoma 2000 meter. http://www.dav-summit-club.de/detail/reisen/TARON.html Dar es Salaam :: dricks. Cirka 200 dollar. http://blogs.arno.fi/fib/tag/kilimandjaro/ AFRIKA LägerpLats. Våra tält är resta vid Kibo Hut på 4 700 meters höjd. Framme! Halv sju på morgonen nådde jag toppen 5 895 meter över ha- vet. Lättare nerFör. Alexander hade lite besvär på vägen upp Stavgången känns lätt på tillbakavägen. Att nå nare tystnar även de. Vi försö- lar, men går envetet vidare. Hu- Denna hygienåtgärd besparar oss dubbelt så långa barr som hem- ker sova. vudvärken övergår i illamående. från diarré under hela resan. ma. Högre upp möter vi underli- Tystnaden bryts vid tiotiden. Ås- Garmin-höjdmätaren visar 5 300 Mössen gillar också tältet, men ga palmer, förvuxen men bekant Kili är kan går! Regnet smattrar mot tält- meter. Alexander spyr. är enklare att jaga bort här än ur doftande ljung. duken. Måste äventyret avbokas? – Seså, nu blir det bättre, manar de lortiga stugorna. När vi når fyratusen meters höjd en fråga om Tio före elva på kvällen väcker Dis- Dismass. Dolla serverar kokta grönsaker, ser landskapet ut som Voyagers mass oss. Alexander spyr litet till. Jag flå- ris, färsk frukt. bilder från Mars. Vi ser spår av Vilken lättnad, det var snö! sar och har aldrig varit så andfådd, – Asanti, tackar vi. vattenbufflar som lockats av ber- viljestyrka. Kaxiga häver vi i oss morgongrö- men känner mig inte trött. – Karibu, varsågod, svarar Dol- gets läckra mineralsalter. ten i skenet av stearinljus och Vi når Gilmans Point, 5 681 me- la. Vi når Kibo Hut på 4 700 m vid ter. Ännu är det kolmörkt. Vi är på Tältnatten är inte längre kall, se- tvåtiden. Ingen huvudvärk! Hu- pannlampor. Ingen Ibuprofen, kraterns rand! Detta räknas som dan vi förstått att klä oss ordentligt vudvandringsleden Marangu mö- nejdå. Fem lager upptill, fyra ned- att bestiga Kili, och Alexander inuti sovsäcken. Men jag vaknar ter vår rutt Rongai, och vandrare till. vänder. Jag fortsätter mot Uhu- givetvis mitt i natten. Klart det, jag finns i överflöd. Regnkläder överst. Vi börjar gå i ru Peak. Svinkallt! Solen går upp. drack för mycket te. Jag vill inte Två tre nervösa utedassbesök av- mörkret och snart lackar svetten. Kämpa på. lämna den varma sköna sovsäck- verkas. Dolla serverar popcorn. Dismass blir nervös om man Flås. Vi är framme på Uhuru en. Det är minusgrader. Men jag – Att nå Kili är en fråga om vilje- stannar för att klä av sig. Men vätskeförlust eller nedkylning på Peak. Fram med kameran. Jag har inget val och öppnar tältfliken styrka, mässar Dismass i sin första högre höjd är inget att leka med, förfryser händerna, och får bara för en nattlig vandring. filosofiska betraktelse. så jag klär av mitt dyblöta ytters- tre-fyra bilder innan de nyladda- Himlen är blixtrande klar med – Jag vill, avger vi trosbekännel- ta lager. de batterierna laddar ur. delvis obekanta och delvis under- sen. Vi når femtusen meter. Alexan- Men toppen är nådd: 5 895 me- ligt placerade stjärnbilder. Vilken Vi lägger oss redan vid sextiden. ders huvud värker. Han får en ta- ter, Afrikas tak! belöning! Bärarna skrålar i tältet, men då blett, men onödigt sent. Han ving- I början ser vi tallar med tre- solen går ner en halvtimme se- resa@hbl.fi

×