Öppen källkod är specifikt för finländskt IT-kunnande / ÅU

585 views

Published on

Intervju av Jan-Ole Edberg med Kaj Arnö i Åbo Underrättelser, fredag 1.3.2013

Misstag att inte använda öppen källkod i vården
- Med öppen källkod hade slöseriet med pengar på att integrera social- och hälsovården undvikits, säger it-företagaren Kaj Arnö.

Öppen källkod är specifikt för finländskt it-kunnande
- Linux och MySQL har sitt ursprung i allemansrätten och talkoandan, säger Kaj Arnö.

Den öppna koden vinner terräng
- Öppen källkod (open source) blir allt attraktivare på it-marknaden vid sidan av affärsidén med licenserad sluten kod.

Published in: Technology
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Öppen källkod är specifikt för finländskt IT-kunnande / ÅU

  1. 1. FREDAG 1 MARS 2013ÅBO UNDERRÄTTELSER: TEL: (02) 274 9900. E-POST: NYHETER@FABSY.FI LOKALT 11 ”Misstag att inte använda öppen källkod i vården” Med öppen källkod hade slöseriet med pengar på att integrera social- och hälsovår- den undvikits, säger it-företagaren Kaj Arnö. Jan-Ole Edberg | 274 9934/jan-ole.edberg@fabsy.fi Staten har satsat hundratals sen och slösade bort skat- miljoner euro på att bygga tebetalarnas pengar. ett datasystem som inte- grerar social- och hälsovår- Varför är det så svårt att få den, men systemet funge- systemet att fungera, och rar inte. varför blev det så dyrt? It-företagaren Kaj Arnö Vems är felet? anser att själva systemet – Stora datasystem är borde ha beställts med alltid svåra att få att fung- kravet på leverans under era. Men jag har inte följt öppen licens. processen så noga att jag – Med öppen källkod kunde peka finger på syn- hade slöseriet med data- dabockar. Däremot är jag systemet aldrig ägt rum. övertygad om att situatio- Då hade andra kunnat byg- nen hade sett bättre ut om ga vidare på tidigare leve- upphandlingen hade skötts rantörers resultat. Det hade med ett krav på öppen käll- medfört betydligt mindre kod. risker, och byket hade tvät- tats öppet. Vad borde göras för att vården ska få ett tryggt Finland kunde ha blivit lan- och säkert datasystem? det som är känt för att ha – Nu vet jag inte om det utvecklat ett social- och är politiskt möjligt längre. hälsovårdssystem som kan Men kör nästa upphandling användas också av andra med ett krav på att syste- länder, säger Arnö. met måste byggas i form av Annpassning. Utveckling är att anpassa sig till verkligenheten, säger it-företagaren Kaj Arnö. Foto: Stefan Crämer – Nu tappade man chan- öppen källkod. Öppen källkod är specifikt för finländskt it-kunnande Linux och MySQL har sitt ursprung i allemans- av Oracle, säger Arnö. rätten och talkoandan, säger Kaj Arnö. PROFILEN SkySQL är ett växande före- tag och har i dag 50 anställda Kaj Arnö Den öppna koden vinner terräng i 15 länder. Företaget ligger Jan-Ole Edberg | 274 9934/jan-ole.edberg@fabsy.fi på 12:e plats på rankinglistan Öppen källkod (open source) blir allt attraktivare på it- marknaden vid sidan av affärsidén med licenserad sluten över framgångsrika nystarta- Finländskt it-kunnande är på programmet – bland andra de företag i Finland. kod. god nivå, och något av det Facebook, Google och Yout- – Utveckling är att anpas- Serveroperativsystemet Linux och bläddraren Firefox Född: 1963 i Helsingfors. mest unika är att det skapats ube. MySQL har 14 miljoner sa sig till verkligen, för oss är exempel på att öppen källkod vinner terräng, om än Utbildning: Diplomingenjör 1988. så mycket öppen källkod i installationer. är öppen källkod grundva- långsamt, säger Kaj Arnö. Bor: Hemma i München och landet, säger it-företagaren Efter att it-jätten Ora- len för den processen, säger ibland hemma i Nagu. Kaj Arnö. cle köpte Sun beslöt Arnö Arnö. Linux är det kraftigast växande serveroperativsystemet. Familj: Sonen Alexander 18, – Vår förmåga att ta fram att hoppa av. Han har svårt Bland SkySQL:s kunder Firefox har nått 20 procent av browsermarknaden. dottern Sophia 17 och hustrun öppen källkod bygger på tra- att förstå att Oracles affärs- finns företag som Air Fran- En annan växande öppen källkod är Android som finns Kirsten (evigt ung). ditioner som allmänningen, idé som bygger på licensav- ce, Swisscom, Deutsche Tele- i 75 procent av alla smarttelefoner. Ringlåt i mobilen: ”Self Control” allemansrätten och talko- gifter skulle passa ihop med kom, Canal +, Siemens och av Laura Branigan. andan, man hjälps åt för att MySQL:s traditioner kring Elisa. Vad betyder öppen källkod? Fyra personer jag gärna vill bjuda nå ett resultat. Något sådant öppen källkod som går ut – Öppen källkod betyder att man visar hur program- på middag: Richard Dawkins (bio- finns inte utomlands. på att programmet ska var Utöver företagare it-bran- met är gjort. log / filosof), Nassim Nicholas Med hjälp av vårt tekniska öppet för alla användare. schen är Kaj Arnö en aktiv Han använder restaurangbranschen som ett förklaran- Taleb (filosof), Petter Hegre (foto- kunnande har nya produk- föreläsare och bloggare. Han de exempel. graf), Wolf Haas (deckarförfatta- ter skapats. Jämlikheten och Nu jobbar Arnö i företaget är också en pionjär inom – Det är lite som att man på en restaurang skulle få se re). teknikivern kombinerade SkySQL som han var med sociala medier i Finland. inte bara ingredienserna utan också kockens hela mat- Gillar: Vin, kvinnor, sång. med den allmänt höga bild- och startade 2010. Företaget I Åboland är kan känd för lagningsprocess. Då får man en större tillit till att maten Gör på fritiden: Springer, paddlar ningsnivån är förklaringen erbjuder databaslösningar att ha hjälpt Åbolänningarna är gjord som man vill, av goda ingredienser och med och cyklar, läser, skriver och räk- till att kända öppna källkods- byggda på öppen källkod. att vara sociala på nätet och rätta metoder. nar, och fotar. program som Linux, IRC och Tillsammans med Michael för att ha skapat profilen Ber- Jag själv med tre ord: Fritänkan- MySQL har sitt ursprung i ”Monty” Widenius, som är tel Nagubo på Facebook och För att personligen kunna bedöma det behöver man själv de, humanistisk, it-företagare. Finland. pappa till MySQL, fortsätter på sin webbsida. ha en aning om matlagning. Men även de som bara äter man erbjuda sådana tjäns- – Med hjälp av it-tekniken (motsvarande rena användare, som inte kan programme- Arnö har själv en gedigen ter MySQL gjort sig känt för. har finländarna blivit mera ra) har en glädje av att de vet att andra med mer koll har erfarenhet i it-branschen. Därutöver stöder SkySQL sociala, säger Arnö. tagram pekade vägen, men kunnat följa hela matlagningen, säger Arnö. Han var en i kärngänget bak- den nya databasen MariaDB. är inte lika öppen längre. – Det här skapar utöver trovärdighet också en situa- om it-företaget MySQL som – Vi vill upprätthålla vär- Vad är nästa stora grej i Viktigt är också att allt fler tion där priserna är lägre. Alla andra kan börja köra med 2008 såldes för en miljard deringarna som gäller för branschen? apparater har GPS så man samma recept utan att gå till den här restaurangen. Men dollar till Sun Microsystems. den öppna källkoden. Mari- – Att förutspå framtiden är kan förvänta sig tjänster som den restaurang som är allas förebild får ändå tillräckligt I dag använder 17 av värl- aDB är vår fortsättning på omöjligt. Men det viktiga nu bygger på att apparaterna vet med betalande kunder. dens 20 största webbsajter MySQL men är oberoende är de mobila enheterna. Ins- var de är.

×