Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Fenomenet sociala medier och vad det betyder för finlandssvenska organisationer

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Upcoming SlideShare
Confex HT 2011
Confex HT 2011
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 40 Ad

Fenomenet sociala medier och vad det betyder för finlandssvenska organisationer

Download to read offline

Ett 45 minuter långt föredrag i Tammerfors, 11.3.2010. Grundteser, filosofi och bondförnuftsutsagor. Exempel kring Runnismen, löpandets religion. Allmänna slutsatser.

Ett 45 minuter långt föredrag i Tammerfors, 11.3.2010. Grundteser, filosofi och bondförnuftsutsagor. Exempel kring Runnismen, löpandets religion. Allmänna slutsatser.

Advertisement
Advertisement

More Related Content

Similar to Fenomenet sociala medier och vad det betyder för finlandssvenska organisationer (20)

Advertisement

Recently uploaded (20)

Advertisement

Fenomenet sociala medier och vad det betyder för finlandssvenska organisationer

 1. 1. Fenomenet sociala medier och vad det betyder för nlandssvenska organisationer Kaj Arnö VP @ Sun
 2. 2. Fem framgångskriterier för detta föredrag Rädslan försvinner Långsiktigt utbyte Web 2.0 inger onödig respekt av engagemanget i - även Du kan våga dig ut på sociala nät nätet! Steg två om någon månad mer Web 2.0: Som person skapar du Alltop, Google Maps Docs - en sida på Facebook Sites, Flickr, Picasa - en sida på LinkedIn - Google Alerts, Docs och som organisation - något annat - Twitter? Sites? - en åskådlig FB-fansida
 3. 3. Innehållet i mitt anförande Grundteser och loso Mät framgång Ställ upp mål kring sociala media Följ upp hur det går Varför? Analogier! Bondförnuft! Omde niera målen Några exempel Praktiska råd Hur jag använder sociala media Följder av teserna Varför Förslag till åtgärder Allmängiltiga erfarenheter
 4. 4. Dagens talare Tekniknörd Sportfåne Dipl.ing. från TH Maraton Mt Blanc Kili Programmering = estetik Transalp Runnismen Företagare Talesman Polycon Ab VD 1987-2001 VP Community Relations Programutveckling MySQL Ambassador to Sun Leverantör för Sfp och Kulturfonden Brandman Finlandssvensk MySQL AB 2001-08 VP Training, VP Services Münchenbo 2006- VP Engineering, CIO Nagubo 1970-
 5. 5. Esse non videri Vara, icke synas Det är svårt att verka men inte synas om man inte har Wallenbergs pengar bakom sig. De esta av oss måste synas om vi vill verka.
 6. 6. Nätverks- effekten Gå med i de nätverk som „alla andra“ är med i Kör alla andra med SMS i sin GSM kanske du bör avyttra din NMT?
 7. 7. Nätverkande är - - nlandssvenskt Det enda nya är att nätverken nu delvis byggs med webben. Och nät-nätverkande är bara en aspekt av nätverkande.
 8. 8. Nätverka inte för kortsiktig snöd vinning Tjänster och gentjänster i all ära, men nätverkande är ett socialt självändamål Vett och etikett nns också på nätet, direkt enligt friherre Knigge
 9. 9. Nätverkande är målinriktat Nätverkandet skall stöda målen i realvärlden Vilket är organisationens ändamål? Hur avspeglar man det bäst på nätet?
 10. 10. Återanvänd det du redan (borde ha) skapat Stadgar Verksamhetsplaner Verksamhetsberättelser Visitkort Fotogra er Kartor Föredrag Kalender Hemsidor (egna, andras)
 11. 11. Vardagen för en MySQL-predikant
 12. 12. Personliga källor till mental avkoppling
 13. 13. Det är inte fråga om att prestera, utan om att nå själsfrid!
 14. 14. Att löpa är en andlig upplevelse Massor av kilometer att tänka
 15. 15. What I talk about when I talk about running Haruki Murakami Eftertanke Löpandets andlighet måste kunna utvecklas vidare!
 16. 16. Jag har det! Löpningen kan ses som en religion! Slutsats Jag har alltid velat skriva en bok Ett utmärkt tema!
 17. 17. „The Way of Runnism“ • „Worshipping Physical Well-Being“ • „Looking at running as a religion holds the promise of a happier, more energetic everyday life“
 18. 18. Fel angreppssätt!
 19. 19. Bra idé, men min verksamhetsplan var från 1980-talet
 20. 20. Sales Strategy Communication Jag missade de nya realiteterna Branding People Business Technology
 21. 21. Kommunikation Kommunikationen måste bygga på existerande sociala media. Infrastrukturen är gratis!
 22. 22. Teknik Sociala media, mobiler, Flip Mino, GPS -- tekniken nns och väntar på att bli använd
 23. 23. Lärdomar av runnismen • Paxa rätt namn på Twitter i tid, „på lager“ • Kombinera nätaktiviteter med realvärldsaktiviteter (Twittwoch) • Skriv fansidor, hastigt och lustigt; „vanity URL“ • Återanvänd föredragen
 24. 24. Foton • Webben är visuell • Investera i bra foton (det är inte fåfängt) • Existerande foton (från förr, tillställningar) • Nya foton (folk, utrymmen, aktiviteter) • Återanvänd (websidor, Flickr, Picasa,YouTube, Facebook)
 25. 25. Taggar = nyckelord #orgkonf • Man måste själv hitta de bilder, texter och dokument som man har • investera i ordning på hårdskivan • Andra måste hitta dem • ge dokumenten rätt nyckelord (taggar) • bloggade käpphästar är enkla att peka på
 26. 26. Få vänner • Twitter-kontot noterat.fi = finlandssvenskar på Twitter • Lämna tack-spår i Facebook, "gilla", kommentera (avdela tid!) • Skriv rekommendationer på Linked In • Förteckna namn på "Connector"-människor
 27. 27. Skenet bedrar? Nja • Beteende på nätet korrelerar med flit i verkligheten • Många nätvänner - många riktiga vänner (bekanta) • Positivt nätbeteende - positivt riktigt beteende • Flitig på nätet - flitig på riktigt
 28. 28. Tål att tänka på • Erövra webben på svenska, ja -- men mångspråkighet? • Mohammed och berget • Analogi: Kvällspressen • Analogi: Knigge och etikett
 29. 29. Is it OK to vaihtaa kieltä huller om buller, oder lieber doch nicht? Pas des problèmes!
 30. 30. Sök upp folk där de är, tro inte folk letar upp dig
 31. 31. Förakta och omfamna bulevardpressen på en gång
 32. 32. Nätikett: Hyfs och pli från 1700-talets adelsvärld stämmer bra, men bör givetvis anpassas
 33. 33. Låt bli! • Second Life • Google Wave • Facebook: Farmville, Mafia Wars, andra klara distraktioner • Facebook: Hurtigt kommentera barnen • Organisationer: Egocentrisk världsbild • Privat: Självmål, klagosånger
 34. 34. Promenadsegrar • Facebook och LinkedIn • Grundprofil, även foton • FB-fansida för organisationen • Gå med i Forum, det finlandssvenska affärsnätverket på LinkedIn (och FB) • Skriv a) kommentarer b) egna inlagor • Koppla SMS till Twitter till Facebook • Google Mail Docs Forms Site
 35. 35. En bra FB-fansida • Gatuadress och öppethållning • Bra logotyp, väsentliga foton • Mejladresser (styrelse, funktionärer) • Möten (sammankallan, sammanfattning) • Stadgar, målsättningar • Verksamhetsplaner och -berättelser • Förmedlad branschinformation • Många anhängare • Be kollegan beskriva föreningen i Wikipedia
 36. 36. Alltfort vaken?
 37. 37. Fråga bara! • http://kaj.arno.fi /twitter /linkedin /facebook /slideshare • @kajarno på Twitter • http://blogs.arno.fi/fib/ Runnismen, löpandets religion

×